Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Bạn Tù Sơn La_Nam Phong diễn đọc

Listen to the warm voice of thrilling stories | Lắng nghe giọng đọc trầm ấm của những câu truyện ly kỳ

Bạn Tù Sơn La_Nam Phong diễn đọc

Postby DaMinhChau » March 24th, 2012, 11:39 pm

"Danh tiếng ngàn năm định đoạt bởi hành vi cư xử trong một giờ."_ Tục ngữ Nhật
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng III
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
2 years of membership2 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: inspired
Posts: 43550
Has thanked: 27097 times
Have thanks: 27551 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 12th, 2014, 7:18 pm
Country: United States of America
    Windows 7 Firefox

Return to Audio Stories | Truyện Ngắn/Dài AUDIO

Who is online

Users browsing this forum: dinhnguyen59 and 1 guest