Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Bạn Tù Sơn La_Nam Phong diễn đọc

Listen to the warm voice of thrilling stories | Lắng nghe giọng đọc trầm ấm của những câu truyện ly kỳ

Bạn Tù Sơn La_Nam Phong diễn đọc

Postby DaMinhChau » March 24th, 2012, 11:39 pm

"Danh tiếng ngàn năm định đoạt bởi hành vi cư xử trong một giờ."_ Tục ngữ Nhật
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng V
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
3 years of membership3 years of membership3 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: Sunshine
Posts: 59181
Has thanked: 32258 times
Have thanks: 37431 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: April 9th, 2015, 10:21 pm
Country: United States of America
    Windows 7 Internet Explorer

Return to Audio Stories | Truyện Ngắn/Dài AUDIO

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest