Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Phim tài liệu về Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM (Phần 1 & 2)

Read and learn ethnic origin Vietnamese | Hảy tìm hiểu và học hỏi nguồn gốc dân tộc việt

Phim tài liệu về Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM (Phần 1 & 2)

Postby DaMinhChau » November 2nd, 2018, 2:53 pm


Phim tài liệu về Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM (Phần 1)

ImagePhim tài liệu về Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM (Phần 2)Giỗ 2/11/2018: So sánh NĐ Diệm Hồ Chí Minh: tư cách & sự nghiệp của hai nhân vật huyền thoại VN


IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104496
Has thanked: 35668 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Return to History & Culture Of VietNam | Lịch Sử & Văn Hóa Việt Nam

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests