Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Dấu hiệu cảnh báo sớm cơn trụy tim

Click here to discuss science and technology | Vào đây để trao dồi thêm về khoa học kỷ thuật.

Dấu hiệu cảnh báo sớm cơn trụy tim

Postby DaMinhChau » October 29th, 2018, 8:56 am


Dấu hiệu cảnh báo sớm cơn trụy timMột trong những niềm vui của thuật toán máy tình và máy học đó là khả năng trích xuất dữ liệu mới từ những công nghệ cũ. Điều này đã giúp các bác sĩ của trường Đại học London tại Oxford tìm ra cách sử dụng những máy soi tim để dự đoán về các vấn đề tim mạch sớm trước nhiều năm.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104496
Has thanked: 35668 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Return to Science Knowledges | Kiến Thức Khoa Học

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests