Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Kiếp sau nhất định sẽ phải làm "ĐÀY TỚ" của "Quần Chúng"

Funny pictures | Những Tấm Hình Cười Ngã Nghiên

Kiếp sau nhất định sẽ phải làm "ĐÀY TỚ" của "Quần Chúng"

Postby DaMinhChau » October 14th, 2018, 11:37 am

Kiếp sau nhất định sẽ phải làm "ĐÀY TỚ" của "Quần Chúng"/ Nhân Dân

Ở trong "Quần Chúng" Làm đày tớ thế mà khi chết thật cao sang. :spiteful:


Image
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 102002
Has thanked: 35654 times
Have thanks: 49458 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 4th, 2018, 2:13 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Return to Funny Pictures | Hình Vui

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests