Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Celebrity poetry, love poetry, you collect | Thơ danh nhân, thơ tình sưu tầm.

Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Postby DaMinhChau » October 17th, 2017, 5:19 pm


Lê Thánh Tông 黎聖宗Lê Thánh Tông 黎聖宗 (20 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1442 – 30 tháng 1 năm Đinh Tỵ 1497), huý Lê Tư Thành 黎思誠, còn có huý khác là Lê Hạo 黎灝, là vị vua thứ năm thời Lê sơ và là con thứ 4 của vua Lê Thái Tông và bà tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao. Trong lúc trị vì, ông đã đưa ra nhiều cải cách trong hệ thống quân sự, hành chính, kinh tế, giáo dục và luật pháp. Ông cũng đã mở mang bờ cõi nước Đại Việt bằng cách đánh chiếm thủ đô của nước Chiêm Thành, sát nhập một phần lãnh thổ Chiêm Thành vào Đại Việt; đồng thời có cuộc hành quân về phía Tây đất nước. Ông trị vì từ năm 1460 đến lúc mất, và được nhiều nhà sử học đánh giá là một trong những vị vua tài ba trong lịch sử Việt Nam. Ông cũng được coi là nhà văn hóa và là người coi trọng người hiền tài. Thụy hiệu do vua Lê Hiến Tông đặt là Sùng Thiên Quảng Vận Cao Minh Quang Chính Chí Đức Đại Công Thánh Văn Thần Vũ Đạt Hiếu Thuần Hoàng Đế.

Mục LụcChâu cơ thắng thưởng thi tập - 珠璣勝賞詩集

  Đề Dục Thuý sơn
  Đề Hồ Công động
  Đề Long Quang động
  Ngự chế Thiên Nam động chủ đề

Minh lương cẩm tú thi tập - 明良錦綉詩集

  Càn hải môn lữ thứ
  Di Luân hải môn lữ thứ
  Du hải môn lữ thứ
  Giáp hải môn lữ thứ
  Thần Phù hải môn lữ thứ
  Tư Dung hải môn lữ thứ

Quỳnh uyển cửu ca thi tập - 瓊苑九歌詩集

  Ngự chế mai hoa thi
  Quân minh thần lương

Thơ chữ Nôm

  Ánh chiều rọi vào xóm chài lưới
  Áp noãn
  Bơi thuyền ở Trà Thượng
  Bờn trăng
  Buổi chiều trông ráng mây đỏ
  Buổi sáng ngắm sông chài
  Cái ấm đất
  Cái chổi
  Cái cối xay (I)
  Cái cối xay (II)
  Cái diều giấy
  Cái điếu
  Cái đó
  Cái nón
  Cái quạt
  Cái xe điếu
  Canh ba (I)
  Canh ba (II)
  Canh bốn
  Cảnh buổi sáng ở Động Lâm
  Canh hai (I)
  Canh hai (II)
  Canh một (I)
  Canh một (II)
  Canh năm (I)
  Canh năm (II)
  Cây cau
  Cây chuối
  Cây đánh đu
  Cây mai
  Cây mai già
  Cây quế trong trăng
  Cây thông
  Cây trúc
  Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng
  Chó đá (I)
  Chó đá (II)
  Chợ cạnh núi lúc tạnh mù
  Chùa Non Nước1
  Chùa núi Phật Tích
  Chùa Pháp Vân
  Chùa Pháp Vũ
  Chùa Trấn Quốc
  Chuông Phả Lại, nguyệt Bình Than
  Chử Đồng Tử
  Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (I)
  Chức Nữ nhớ Ngưu Lang (II)
  Con cóc
  Con gà
  Con kiến
  Con muỗi
  Cung tần
  Cuối xuân nơi đất khách
  Dệt cửi
  Đại hạn gặp mưa
  Đáp thơ "Chồng bỏ"
  Đất khách gặp bạn cũ
  Đêm đông dậy sớm
  Điếu trạng nguyên Lương Thế Vinh
  Điếu trạng nguyên Nguyễn Trực
  Động Bạch Nha
  Đồng doanh trại ở Nang Sa
  Đuốc hoa đêm động phòng
  Gậy và nón
  Giới nho sĩ
  Giới quan liêu
  Giới thiền tăng
  Hằng Nga nguyệt
  Hoa
  Hoạ bài "Người chăn trâu"
  Hoạ bài Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài
  Hoạ bài Người đi cày
  Hoạ bài Người hái củi
  Hoạ bài Người kiếm cá
  Hoạ bài Tết Nguyên Đán
  Hoa biết nói
  Hoa mai đầu mùa
  Hoa sen
  Hoa sen non
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (I)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (II)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (III)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (IV)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (IX)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (V)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (VI)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (VII)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (VIII)
  Hoạ vần bài Vịnh trăng (X)
  Hoàng Giang, điếu Vũ Nương1
  Hòn đá tảng giặt vải mùa rét
  Kênh Trầm
  Khi bảng vàng đề tên
  Khoai
  Lại vịnh cảnh mùa đông
  Lại vịnh cảnh mùa hè
  Lại vịnh cảnh mùa thu
  Lại vịnh cảnh mùa xuân
  Lại vịnh cây cau
  Lại vịnh Hán Cao Tổ
  Lại vịnh Hàn Tín
  Lại vịnh nắng mùa hè
  Lại vịnh Tô Vũ
  Lại vịnh trăng non
  Lãng ngâm
  Lúc đầu thu ở đất khách
  Lưu Nguyễn gặp tiên trong động
  Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ (I)
  Lưu Nguyễn nhớ tiên nữ (II)
  Lưu Nguyễn trở lại không gặp tiên nữ
  Lưu Nguyễn từ biệt các tiên nữ
  Lý Ông Trọng
  Màn hoè
  Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài
  Mây phủ cây tùng cối lúc tạnh
  Mẹ Vương Lăng tiễn sứ giả của Vương Lăng
  Miếu vợ chàng Trương
  Mưa đêm ở Tiêu Tương
  Nắng hè
  Nắng mùa hè
  Ngã ba sông
  Người ăn mày
  Người bù nhìn (I)
  Người bù nhìn (II)
  Người nấu bếp
  Ngưu Lang từ biệt Chức Nữ
  Nhà dột
  Nhớ người xa
  Núi goá
  Núi Nam Công
  Núi Ngọc Nữ
  Núi Song Ngư
  Núi Thần Phù
  Ở bãi cát Trà Thượng
  Quả dưa
  Qua đèo Ngang
  Rau cải
  Sen gặp gió
  Sông Bạch Đằng
  Tết Nguyên Đán
  Thành cổ
  Thánh Gióng
  Thằng đánh giậm
  Thợ cạo
  Thuyền buồm ở bến xa trở về
  Tiên nữ nhớ Lưu Nguyễn
  Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (I)
  Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (II)
  Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (III)
  Tiên nữ tiễn Lưu Nguyễn (IV)
  Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói
  Tiết trùng dương uống rượu cúc
  Tổng kết tám cảnh Tiêu Tương
  Tới đây
  Trăng (I)
  Trăng (II)
  Trăng đêm ở Liên Khê
  Trăng non
  Trăng thu dãi doanh liễu
  Trăng thu dọi cây sân
  Trăng thu trên hồ Động Đình
  Triệu ẩu
  Trời thu trăng sáng
  Trúc quân tử
  Trưng Vương
  Tục thôn tiến trung
  Tuyết buổi chiều ở trên sông
  Tứ thú cùng nhau nói chuyện
  Tự thuật1
  Tượng bà Banh
  Viếng Lê Khôi
  Vịnh bài Hòn đá tảng giặt vải mùa rét
  Vịnh cảnh mùa đông (I)
  Vịnh cảnh mùa đông (II)
  Vịnh cảnh mùa hè (I)
  Vịnh cảnh mùa hè (II)
  Vịnh cảnh mùa thu (I)
  Vịnh cảnh mùa thu (II)
  Vịnh cảnh mùa xuân (I)
  Vịnh cảnh mùa xuân (II)
  Vịnh con cóc
  Vịnh Hán Cao Tổ
  Vịnh Hàn Tín
  Vịnh Hạng Vũ
  Vịnh làng Chế
  Vịnh Mị Ê1
  Vịnh người ăn mày
  Vịnh người chăn trâu (I)
  Vịnh người chăn trâu (II)
  Vịnh người đánh cá (I)
  Vịnh người đánh cá (II)
  Vịnh người đi cày (I)
  Vịnh người đi cày (II)
  Vịnh người hái củi (I)
  Vịnh người hái củi (II)
  Vịnh thằng mõ
  Vịnh thuyền người đánh cá
  Vịnh Tiêu Hà
  Vịnh Tô Vũ
  Vịnh Trương Lương
  Voi
  Vụng Bàn Than
  Vương Tường oán trách non sông
  Vương Tường oán triều đình
  Vương Tường thất sủng
  Vương Tường tự than thân
  Vương Tường tự vẫn

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104340
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Postby DaMinhChau » October 17th, 2017, 5:26 pm


An Bang phong thổ

安邦灃土 • Đất nước An Bang


安邦灃土

海上萬峰宭玉立,

星羅奇布翠崢嶸。

魚鹽如土民趍便,

鏵稻無田賦薄征。

波向山坪低處踊,

舟穿石壁隙中行。

邊氓久樂承平化,

四十余年不識兵。


An Bang phong thổ

Hải thượng vạn phong quần ngọc lập,

Tinh la kỳ bố thuý tranh vanh.

Ngư diêm như thổ dân xu tiện,

Hoa đạo vô điền phú bạc chinh.

Ba hướng sơn bình đê xứ dũng,

Chu xuyên thạch bích khích trung hành.

Biên manh cửu lạc thừa bình hoá,

Tứ thập dư niên bất thức binh.


Dịch nghĩa

Muôn ngọn núi nổi trên mặt biển trông như những viên ngọc đẹp

La liệt như những vì sao, những quân cờ, chênh vênh một màu xanh biếc

Cá muối nhiều như đất, nhân dân đua theo nghề đó rất tiện lợi

Ruộng không cấy lúa cho nên thuế má nhẹ

Sóng dồn về phía thấp của vách núi mà nhảy vọt lên

Thuyền luồn trong rạch dài giữa hai vách đá mà đi

Nhân dân ở biên giới, từ lâu vui huởng thái bình

Hơn bốn mươi năm không hề biết sự binh đaoAn Bang là tên lộ thời Hồng Đức, nay là vùng Quảng Ninh.

Nguồn: Lý Tế Xuyên, Vũ Quỳnh, Kiều Phú,
Lê Thánh Tông, Ngô Chi Lan, Nguyễn Bỉnh Khiêm,
NXB Văn Nghệ, TP HCM, 1998Nghìn non tựa ngọc giữa bể sâu,

Ngỡ như sao biếc chất chồng nhau.

Đất đầy cá muối, no dân chúng,

Ruộng không thóc lúa, nhẹ thuế xâu.

Sóng đập bên non dồn chỗ thấp,

Thuyền luồn trong rạch khuất núi cao.

Dân hưởng thái bình nơi biên giới,

Bốn chục năm hơn chẳng binh đao.


Bản dịch của Phụng Hà


Bờ biển chon von núi mấy hàng

Chập chồng chiều dọc lại chiều ngang

Đất nhiều cá muối dân no đủ

Ruộng thiếu hoa màu thuế nhẹ nhàng

Sóng vỗ sườn non dồn chỗ thấp

Thuyền theo vách đá dọc đường hang

Hoà bình hưởng mãi dân vui vẻ

Hơn bốn mươi năm sống dễ dàng

Nguồn:Hoàng Việt thi tuyển,
Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007


Bản dịch của Nhóm Lê Thước
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104340
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Postby DaMinhChau » October 17th, 2017, 5:31 pm


Đề Bạch Nha động

題白鴉洞 • Đề động Bạch Nha題白鴉洞

萬頃碧波搖日影,

一壺綠草入春風。

煙雲輕澹微茫外,

花物陰森隱約中。


Đề Bạch Nha động

Vạn khoảnh bích ba dao nhật ảnh,

Nhất hồ lục thảo nhập xuân phong.

Yên vân khinh đạm vi mang ngoại,

Hoa vật âm sâm ẩn ước trung.


Dịch nghĩa

Ánh nắng dao động trên muôn khoảnh sóng biếc

Một bầu cỏ xanh, đón ngọn gió xuân vào

Khói mây nhẹ phất phơ ở ngoài

Bên trong, hoa vật um tùm thấp thoángĐộng Bạch Nha (động Hang Dơi) ở phía tả núi Thần Phù, thuộc xã Nội Trị, trấn Thanh Hoá, nhìn xuống Nga cảng. Vua Lê Thánh Tông cũng có bài thơ chữ Nôm "Động Bạch Nha".

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hoá, Á Nam dịch, Nha Văn Hoá Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104340
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Postby DaMinhChau » October 17th, 2017, 5:35 pm


Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 1

題道人雲水居其一 • Đề nơi ở chốn mây題道人雲水居其一

數緣隱隱白雲洼,

疑是孤山處仕家。

夕霽在天風忽起,

殘霞照水雁橫沙。


Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 1

Sổ duyên ẩn ẩn bạch vân oa,

Nghi thị cô sơn xử sĩ gia.

Tịch tễ tại thiên phong hốt khởi,

Tàn hà chiếu thuỷ nhạn hoành sa.


Dịch nghĩa

Mấy gian nhà lấp ló trong thung mây trắng

Ngờ là nhà xử sĩ ở trong núi một mình

Chiều hôm trời tạnh, gió bỗng nổi lên

Ráng chiều chiếu nước, nhạn bay ngang.Nguồn: Lịch triều hiến chương loại chí,
Phan Huy Chú, Nxb Khoa học Xã hội,
Hà Nội, 1992Ít nỗi lo đời ẩn núi xanh

Áo tơi nhẹ khoác, áo chầu kinh

Tiên sinh sẵn có "vô tâm" thú

Thỉnh thoảng người non gõ cửa thăm

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông,
NXB Văn học, 2003


Bản dịch của Lâm Giang
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104340
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Postby DaMinhChau » October 22nd, 2017, 7:40 pm


Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 2
題道人雲水居其二 •
Đề nơi ở chốn mây


[color=#0000BF]題道人雲水居其二

暉暉周日竹陰涼,

三五蟬聲夏影長。

一枕北窗塵慮斷,

荷花驚起睡鴛鴦。


Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 2

Huy huy chu nhật trúc âm lương,

Tam ngũ thiền thanh hạ ảnh trường.

Nhất chẩm bắc song trần lự đoạn,

Hà hoa kinh khởi thuỵ uyên ương.


Dịch nghĩa

Ngày nắng chang chang, bóng trúc mát,

Năm ba tiếng ve, ngày hạ dài.

Nằm kế cửa sổ bắc, mối lo đời dứt hết,

(Gió động) hoa sen, làm chim uyên ương đang ngủ giật mình.Nguồn: Lịch triều hiến chương loại chí,
Phan Huy Chú, Nxb Khoa học Xã hội,
Hà Nội, 1992


Sáo chài văng vẳng dưới trời tây

Một chiếc thuyền côi lướt sóng đầy

Bụi bặm phồn hoa không bén tới

Núi sông hoang vắng ít ai hay!

Bản dịch của Lâm Giang
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán
Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[/color]
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104340
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Postby DaMinhChau » October 22nd, 2017, 7:45 pm


Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 3
題道人雲水居其三
• Đề nơi ở chốn mây題道人雲水居其三

江上何人理釣絲,

雙魚換得酒杯時。

笛聲弄罷月初上,

老辱浮榮總不知。


Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 3

Giang thượng hà nhân lý điếu ty,

Song ngư hoán đắc tửu bôi thì.

Địch thanh lộng bãi nguyệt sơ thướng,

Lão nhục phù vinh tổng bất tri.


Dịch nghĩa

Ai người thả sợi dây câu trên kia nhỉ?

Khi đôi cá đổi được chén rượu rồi

Và lúc tiếng sáo vừa dứt, vầng trăng ló ra

Thì mọi nỗi vinh nhục thảy không hay biết

*******

Kìa ai câu cá mặt sông đây

Đôi cá đổi về chén rượu này

Tiếng sáo ngân xa, trăng mới ló

Nhục vinh, danh lợi thảy không hay!

Bản dịch của Mai Hải

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán
Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104340
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Postby DaMinhChau » November 25th, 2017, 6:06 pm


題弘宥廟

舊靈英氣振搖天,
威力嚴提造化權。
叩問山靈能潤物,
通為甘露作豊年。


Đề Hoằng Hựu miếu

Cựu linh anh khí chấn dao thiên,
Uy lực nghiêm đề tạo hóa quyền.
Khấu vấn sơn linh năng nhuận vật,
Thông vi cam vũ tác phong niên.Miếu Hoằng Hựu ở huyện Lương Giang,
trấn Thanh Hoá (nay là huyện Thọ Xuân).
Mùa xuân năm Bính Thìn 1496 trời không mưa,
vua cầu đảo ở miếu này. Trời mưa to, vua đề thơ.

Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư,
Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993Khí thiêng lừng lẫy dậy trời cao,
Tạo hóa quyền uy nắm chắc sao.
Sơn thần nếu biết nhuần muôn vật,
Hãy tuôn mưa ngọt, lúa vàng trao.


Không tên
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104340
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 8 Firefox

Re: Trang Thơ Lê Thánh Tông.

Postby DaMinhChau » January 28th, 2018, 5:29 pm


Đề Kính Chủ động 題敬主洞 •
Đề động Kính Chủ


題敬主洞

余守我太祖之天下,
不敢遑寧,克詰戎兵,
思陟禹跡,乃親率舟師,
耀武江外.反旆之日,
留一詩于石門,云:

石門山上登臨處,
虛室高窗閑白晝。
巨口谽呀吐梵宮,
嵯峨怪石高低樹。
不因神鬼斧斤餘,
刻巧工夫元太素。
回頭渺渺八荒寬,
青天不盡山無數。
洞門不鎖鎮長開,
別有一重天上去。
性精金自鍊初成,
人我山根處處平。
江水淡於僧眼碧,
海山濃似佛頭青。
金鰲背上祇園地,
寶屋光中舍衛城。
倦鳥有情依密葉,
閑雲無意落空庭。
東風雨霽晴光薄,
數點煙消日色明。
經武餘閑追勝踐,
終身心醉暫還醒。Đề Kính Chủ động

Dư thủ ngã Thái tổ chi thiên hạ, bất cảm
hoàng ninh, khắc cật nhung binh, tư trắc
Vũ tích, nãi thân suất châu sư, diệu võ
giang ngoại. Phản bái chi nhật, lưu nhất
thi vu Thạch Môn sơn, vân:


Thạch Môn sơn thượng đăng lâm xứ,
Hư thất cao song nhàn bạch trú.
Cự khẩu xá ha thổ phạn cung,
Ta nga quái thạch cao đê thụ.
Bất nhân thần quỷ phủ cân dư,
Khắc xảo công phu nguyên thái tố,
Hồi đầu diểu diểu bát hoang khoan,
Thanh thiên bất tận, sơn vô số.
Động môn bất toả trấn trường khai.
Biệt hữu nhất trùng thiên thượng khứ.
Tính tinh kim tự luyện sơ thành,
Nhân ngã sơn căn xứ xứ bình.
Giang thuỷ đạm ư tăng nhãn bích,
Hải sơn nồng tự Phật đầu thanh.
Kim ngao bối thượng Kỳ viên địa,
Bảo ốc quang trung Xá Vệ thành.
Quyện điểu hữu tình y mật diệp,
Nhàn vân vô ý lạc không đình.
Đông phong vũ tễ tình quang bạc,
Số điểm yên tiêu nhật sắc minh.
Kinh vũ dư nhàn truy thắng tiện,
Chung thân tâm tuý tạm hoàn tinh.


Dịch nghĩa

Ta coi thiên hạ của đức Thái tổ ta, không dám an nhàn,
mà "phải lo công việc binh bị", định "đi theo vết chân
Hạ Vũ", bèn thân chinh dẫn thuỷ quân diệu võ ngoài
sông. Ngày trở về, để lại một bài thơ ở núi Thạch Môn,
rằng:

Trên núi Thạch Môn, nơi ta leo lên,
Nhà rỗng, cửa cao, [ta] được thảnh thơi một ngày.
Miệng động há to, phô rõ ngôi chùa.
Đá núi cheo leo kỳ thú, cây cối nhấp nhô.
Chẳng phải nhờ rìu búa của quỷ thần,
Đẽo gọt công phu khéo léo từ xưa đã vậy.
Ngoái đầu nhìn tám hướng bao la.
Trời xanh vô tận núi non trùng điệp.
Cửa động không khoá mà luôn để ngỏ,
Có riêng một tầng trời để ta lên đó.
Tính tình tinh khiết như vàng tự luyện bước đầu thành công.
Người và ta luôn luôn vững chãi như chân núi.
Nước dưới sông nhạt hơn màu biếc của mắt tăng,
Núi giữa biển thắm tựa màu xanh của đầu Phật.
[Nơi đây chẳng khác gì]
Vườn Kỳ Thụ trên lưng Ngao vàng,
Thành Xá Vệ trong ngôi nhà ngọc.
Con chim mỏi cánh lưu luyến vương nhờ nơi cành rậm,
áng mây vô tình nhởn nhơ sà xuống khoảnh sân vắng.
Gió đông thổi, mưa tạnh, màu nắng nhạt,
Vài đám mây tan, sắc trời thêm trong sáng.
Lo việc võ bị xong, bèn rong chơi thoả thích,
Suốt đời lòng dạ đắm say, nay mới chợt tỉnh.Lạc khoản:

天南洞主題

御前學生臣黃桓奉寫

工部玉匠掌臣蔡[?]奉鐫

Thiên Nam động chủ đề

Ngự tiền học sinh,
thần Hoàng Hoàn phụng tả

Công bộ ngọc tượng chánh chưởng,
thần Thái [?] phụng thuyên

(Thiên Nam động chủ đề

Ngự tiền học sinh,
bề tôi là Hoàng Hoàn kính cẩn viết chữ

Công bộ ngọc tượng chánh chưởng,
bề tôi là Thái kính cẩn khắc đá)


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 4, 2002
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104340
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox


Return to Poems Collected | Thơ Sưu Tầm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests