Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Biết Đến Bao Giờ (Lam Phương) - Tuấn Vũ

The song as karaoke version | Những bài hát dưới dạng Karaoke version

Biết Đến Bao Giờ (Lam Phương) - Tuấn Vũ

Postby mary tran » February 23rd, 2015, 7:34 pm

Biết Đến Bao Giờ (Lam Phương) - Tuấn Vũ


For this message the author mary tran has received thanks:
hathybesu
User avatar
mary tran
SuperVIP Member
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Vô Tư
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
Posts: 27524
Has thanked: 7748 times
Have thanks: 9012 times
Joined: March 26th, 2009, 5:30 pm
Last Visit: January 12th, 2014, 7:08 pm
    Windows 7 Chrome

Re: Biết Đến Bao Giờ (Lam Phương) - Tuấn Vũ

Postby hathybesu » February 26th, 2015, 3:57 am

Nhớ ngày xưa, mấy bài như bài này được chép trong những băng video bự chà bá, mở lên chạy nhiễu loạn con mắt luôn mà cũng chằm hăm dán mắt nhìn. Mà cũng phải ra quán, tốn tiền kêu ly nước mới vừa được vừa nghe vừa xem. :thank2: chị Mary nè
Image

For this message the author hathybesu has received thanks:
mary tran
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5649 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: May 23rd, 2018, 6:34 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome


Return to Karaoke Videos Clips

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest