Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Nỗi nhớ dịu êm (Bảo Chấn) - Lam Trường

The song as karaoke version | Những bài hát dưới dạng Karaoke version

Nỗi nhớ dịu êm (Bảo Chấn) - Lam Trường

Postby DaMinhChau » July 27th, 2014, 4:06 pm

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 102047
Has thanked: 35654 times
Have thanks: 49459 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 4th, 2018, 2:13 pm
Country: United States of America
    Windows 7 Firefox

Return to Karaoke Videos Clips

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests