Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Diễn đàn sẻ đóng cửa vào cuối tháng này!

Thông báo đến tất cả thành viên của diễn đàn VDT. Diễn đàn sẻ không còn hoạt động nửa vào cuối tháng giêng này. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia và sinh hoạt với diễn đàn trong nhiều năm qua, rất tiếc là chúng ta phải chia tay vào cuối tháng này. :thank2:
Feed

Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Celebrity poetry, love poetry, you collect | Thơ danh nhân, thơ tình sưu tầm.

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 13th, 2017, 11:55 pm


Ngôn chí kỳ 19 (Ngày nhàn)

Nẻo có ăn thì có lo,

Chẳng bằng cài cửa ngáy pho pho.

Ngày nhàn mở quyển xem Chu Dịch,

Ðêm vắng tìm mai bạn Lão Bô.

Ðã biết cửa quyền nhiều hiểm hóc,

Cho hay đường lợi cực quanh co.

Tuồng ni cốc được bề hơn thiệt,

Chưa dễ bằng ai đắn với đo.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104573
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 14th, 2017, 12:00 am


Ngôn chí kỳ 20 (Dấu người đi)


Dấu người đi là đá mòn,

Ðường hoa vướng vất trúc luồn.

Cửa song dãi xâm hơi nắng,

Tiếng vượn kêu vang cách non.

Cây rợp tán che am mát,

Hồ thanh nguyệt hiện bóng tròn.

Rùa nằm hạc lẩn nên bầy bạn,

Ủ ấp cùng ta làm cái con.Chữ Nôm:

鉘勜岃羅廏檘

唐花詠勿竹論

翓窗豸侵唏鋢

曢猿肹叫隔筃

夛葉傘曕庵沫

湖清月現俸覻

踋聮鶴吝戼排伴

幽邑共些濫丐昆
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104573
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » December 14th, 2017, 12:02 am


Ngôn chí kỳ 21 (Bốn mươi)


Chẳng hay rắp rắp đã bốn mươi,

Ngày tháng bằng thoi một phút cười.

Thế sự người no ổi tiết bảy,

Nhân tình ai ủ cúc mồng mười.

Thuyền chèo đêm nguyệt sông biếc,

Cây đến ngày xuân lá tươi.

Phú quý chẳng tham thanh tựa nước,

Lòng nào vạy mỗ hơi hơi.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104573
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » January 12th, 2018, 9:13 pm


Mạn thuật kỳ 01


Ngày tháng kê khoai những sản hằng,

Tường đào ngõ mận ngại thung thăng.

Ðạo ta cậy bởi chân non khoẻ,

Lòng thế tin chi mặt nước bằng.

Trì cỏ được câu ngâm gió,

Hiên mai cầm chén hỏi trăng.

Thề cùng viên hạc trong hai ấy,

Thấy có ai han chớ đãi đằng.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104573
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » January 12th, 2018, 9:16 pm


Mạn thuật kỳ 02 (Tiêu sái)


Ngẫm ngợi sơn lâm lẫn thị triều,

Nào đâu là chẳng đất Ðường Nghiêu.

Người tham phú quý người hằng trọng,

Ta được thanh nhàn ta xá yêu.

Nô bộc ắt còn hai rặng quýt,

Thất gia chẳng quản một con lều.

Miễn là tiêu sái qua ngày tháng,

Lộc được bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104573
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » January 12th, 2018, 9:18 pm


Mạn thuật kỳ 03 (Mống tự nhiên)


Có mống tự nhiên lại có cây,

Sự làm vướng vất ắt còn chầy.

Thủy chung mỗ vật đều nhờ chúa,

Ðộng tĩnh nào ai chẳng bởi thầy.

Hỉ nộ cương như tuy đã có,

Nghĩa nhân lễ trí mựa cho khuây.

Hay văn hay võ thì dùng đến,

Chẳng đã khôn nghe khéo đầy.

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104573
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » January 12th, 2018, 9:21 pm


Song Gio Gia Toc, TVB Long Tieng


Đủng đỉnh chiều hôm dắt tay,

Trong thế giới phút chim bay.

Non cao non thấp mây thuộc,

Cây cứng cây mềm gió hay.

Nước mấy trăm thu còn vậy,

Nguyệt bao nhiêu kiếp nhẫn nay.

Ngoài chưng mọi chốn đều thông hết,

Bui một lòng người cực hiểm thay.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104573
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Quốc âm thi tập_Nguyễn Trãi

Postby DaMinhChau » January 12th, 2018, 9:25 pm


Mạn thuật kỳ 05 (Được thua)


Sơn thủy nhàn chơi phận khó khăn,

Cửa quyền hiểm hóc ngại thon chân.

Say minh nguyệt trà ba chén,

Ðịch thanh phong lều một gian.

Ngỏ cửa nho chờ khách đến,

Trồng cây đức để con ăn.

Ðược thua phú quý dầu thiên mệnh,

Chen mọc làm chi cho nhọc nhằn.
Sách "Văn đàn bảo giám" chép bài này
của Nguyễn Bỉnh Khiêm dưới tiêu đề
"Nhân tình thế thái bài 23":


Đạo đức hiền hay mến khó khăn

Quyền môn chốn ấy biếng chen chân

hứng phong nguyệt chè ba chén

Thú thanh nhàn lều một ngăn

Quét cửa nho chờ khách đến

Trồng cây đức để con ăn

Được thua phú quý dầu thiên mệnh

Chen chúc làm chi cho nhọc nhằn
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104573
Has thanked: 35670 times
Have thanks: 49712 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Previous

Return to Poems Collected | Thơ Sưu Tầm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests