Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Có thể điều khiển được mực của bút máy?

No Longer Working, Dead Links, Spam In Here | Những links phim, nhạc không work nửa hoặc spam sẽ chuyển xuống đây.

Có thể điều khiển được mực của bút máy?

Postby vipcoebarapump86 » April 7th, 2017, 7:52 am

Khi bạn dùng bút máy đê’ viết,trên giấy lập tức xuất hiện chõ viết. Có thể bạn dà bao glờ thắc mắc là tạl sao khl bạn viết, mực trong bút liên tục chày ra, nhưng khi bạn ngừng viết, mực lạl không chày nil a chùa?
Chúng ta hay thừ làm một thí nghiệm: Cám một ống thủy tinh nhò vào một cốc thùy tinh có nước, nước sẽ tăng lên nhanh chóng trong ống thủy tinh nhò, và mực nước trong ống thủy tinh còn cao hơn cà mực nước trong cốc. Hiện tượng này gọi là hiện tượng mao dẫn. Hiện tượng bút máy chính là sự ứng dụng của nguyên lý mao dẫn. Nó da dựa vào hàng loạt các khe hờ trên lìgòỉ bút nên khi ngòi bút vừa dạt xuống giấy, thi mực da xuất hiện ngay trên mặt giấy và tạo thành nhũng nét chữ.
Khl ngừng viết, tại sao mực trong bút Ỉạỉ không chày ra nữa? Chúng ta lạl làm thí nghiệm nhò nữa để hiếu rồ hiện tượng này. Dùng một tấm bia cứng đậy vào cốc thủy tinh đầy nước, sau đó giữ chặt tấm bìa và nhanh chóng lộn ngược cốc nước rốl bò tay ra.
Lúc này ta thấy tấm bia hút chạt vào cốc thủy tinh và giữ được toàn bộ nước trong cốc: lực não đã giũ được tấm bìa và nước trong cốc không bị chày ra?
Đây chính là tác dụng của áp lực khí quyển. Chính áp lực khí quyển dã gill nước không bị chày ra và bia không bị rơl. Khl không viết, mực trong bút không chảy ra cũng tương tự như vậy, vi áp lực khí quyển bên ngoài ruột bút
Random avatar
vipcoebarapump86
Newborn
1 year of membership
Status:Offline
Posts: 1
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Joined: December 28th, 2016, 4:08 am
Country: Australia
    Windows 10 Chrome

Return to No Longer Working, Dead Links, Spam In Here

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests