Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten)

Fairy Stories | Cổ tích dân gian

Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten)

Postby DaMinhChau » April 19th, 2017, 6:54 pm


CON GÀ TRỐNG VÀ VIÊN NGỌC TRAI

Gà kia nhặt dươẻd,80,c hạt trai,
Đến nhà thợ bạc van nài bán rao.
- Ngọc nay dù giá có cao,
Với tôi, hạt thóc thế nào cũng hơn.

Thừa hưởng bản thảo tiền nhân,
Dốt đến tiệm sách ở gần mời mua.
- Bản này chắc cũng hay ho,
Như

CON SƯ TỬ VÀ CON CHUỘT

Cố giúp người mỗi khi có dịp,
Kẻ mọn thường cần thiết cho ta.
Ngụ ngôn truyền lại từ xưa,
Hai câu chuyện chứng lời vừa nói trên.

Chuột kia dưới lỗ bò lên,
Vô tình nó đụng vào chân Chúa rừng.
Chúa rừng tỏ rộng lòng nhân,
Tha cho tội chết, Chuột mừng làm sao!
Ai đâu lại có ngờ nào,
Mãnh sư mà phải cậy vào Chuột con.
Khỏi rừng Sư phóng chân bon,
Thình lình mắc bẫy khó còn thoát thân.
Dậm chân miệng Chúa la gầm,
Lưới kia khôn phá, tấm thân nguy rồi.
Chuột con vội vã tới nơi,
Nhe răng cắn đứt lưới thời rách tung.

Cần cù, kiên nhẫn thì hơn,
Hung hăng, võ lực chẳng nên việc nào
ng nếu tôi được vài hào thích hơn

BỒ CÂU VÀ CON KIẾN

Bên suối nọ Bồ câu uống nước,
Đứng trên cành xẩy bước, Kiến rơi.
Đại dương Kiến đuối giữa...
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: Sunshine
Posts: 81927
Has thanked: 35193 times
Have thanks: 46456 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: June 23rd, 2017, 10:49 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Re: Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten)

Postby DaMinhChau » April 21st, 2017, 9:52 am

Ve Và Kiến

Ve sầu kêu ve ve
Suốt mùa hè
Đến kỳ gió bấc thổi
Nguồn cơn thật bối rối
Một miếng cũng chẳng còn
Ruồi bọ không một con
Vác miệng chịu khúm núm
Sang chị Kiến hàng xóm
Xin cùng chị cho vay
Dăm ba hạt qua ngày
Từ nay sang tháng Hạ
Em lại xin sang trả
Trước thu, thề đất trời
Xin đủ cả vốn lời
Tính Kiến ghét vay cậy
Thói ấy chẳng hề chi
Nắng ráo chú làm gì?
Kến hỏi Ve như vậy
Ve rằng: luôn đêm ngày
Tôi hát, thịêt gì bác
Kiếng rằng: Xưa chú hát
Nay thử múa coi đây.IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: Sunshine
Posts: 81927
Has thanked: 35193 times
Have thanks: 46456 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: June 23rd, 2017, 10:49 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Re: Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten)

Postby DaMinhChau » May 3rd, 2017, 9:53 pm

Quạ Và Cáo


Thầy quạ đậu trên cây
Mỏ ngậm miếng phó-mát
Thầy cáo thấy thơm ngát
Bèn lại tán thế này:
"Kính chào tôn ông quạ
Khôi ngô và phong nhã
Tôi trông đẹp nhất ngài
Lại dám đau nói sai
Nếu giọng ngài bẻ bai
Như lông ngài hào nhoáng
Thì ngài quá xứng đáng
Làm chú Phượng lâm sơn."
Quạ nghe nói sướng rơn
Muốn tỏ mình tốt giọng
Mở toang cái mỏ rộng
Để rơi quách miếng mồi
Cáo lượm phắt, ngỏ lời:
"Thưa tông ông quý hoá
Xin điều này ghi dạ
Phàm kẻ nịnh hót xằng
Chỉ sống bám vào thằng
Cả nghe lời tán tỉnh
Bài học này tôi tính
Đổi pho-mát còn hời."
Quạ xấu hổ điếng người
Quyết thề- Nhưng quá muộn
Từ nay không hớ nữa.


IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: Sunshine
Posts: 81927
Has thanked: 35193 times
Have thanks: 46456 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: June 23rd, 2017, 10:49 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Re: Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten)

Postby DaMinhChau » May 12th, 2017, 3:02 pm


Nhái muốn to bằng Bò.


Bằng quả trứng thân hình con Ếch

Lại uớc ao mong lớn hệt bò

Cầm hơi, bụng bạnh, cổ xo

Kêu bạn: "Coi hộ tôi to mức nào.

So Bò mộng tôi hầu bằng đấy?"

Bạn đáp rằng: "Chị hãy thua xa,

Trăm phần khó có lấy ba

Gắng nhiều, cố nữa, hoặc là được chăng?"

Ếch hít mạnh, bỗng "băng" một cái

Kết liễu đời ngu dại, bon chen.

Ở đời nhiều kẻ như trên

Cái thân bầu tước, tuỳ viên muốn đầy.

Nhỏ mà ham lớn, nhìn đây!
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: Sunshine
Posts: 81927
Has thanked: 35193 times
Have thanks: 46456 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: June 23rd, 2017, 10:49 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Re: Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten)

Postby DaMinhChau » May 19th, 2017, 2:23 pm

Chim Én và Lũ Chim Nhỏ

Con Én nọ đi nhiều, lịch lãm.

Đã thấy nhiều, nên hắn nhớ nhiều,

Tiên tri nắng sớm, gió chiều,

Những người thuỷ thủ nghe theo, đề phòng,

Một hôm nọ, trên đồng Én thấy,

Ông nhà nông gieo cấy hạt gai,

Én ta tỏ vẻ bất hài,

Gọi đàn chim nhỏ mách bày liệu thân,

"Tụi Én tao không cần phải sợ,

Tao có tài dời chỗ đi xa,

Hạt gai lão ấy tung ra,

Không lâu nó mọc như là cỏ may,

Nhổ về để xe dây, kết lưới,

Thân chúng mày sao khỏi lo âu,

Thấy không lồng sắt, nồi sâu,

Là nơi đợi sa74n tóm thâu chúng mày,

Tin tao đi! Phải ngay lập tức,

Tìm hạt gai ăn hết ngay đi."

Đàn chim nhỏ vẫn hồ nghi,

Đồng kia nào có thiếu gì thức ăn,

Sao gai nọ mọc xanh kín đất.

Én lại rắng:" Bay bứt nó đi

Không thì chết hết còn gì!"

Đàn chim chế nhạo:"Tiên tri thực kỳ!

Nếu muốn nhổ hết đi gai ấy,

Phải ngàn tên hoạ mới nên công."

Rồi gai lớn chóng khác thường,

Én than:" Thôi hỏng, bởi không nghe lời,

Ít tháng nữa khắp nơi mì nẩy,

Bọn nông gia không mấy bận làm,

Là khi bay sẽ bất an,

Đừng nên bay lượn từng đàn khơi khơi,

Vì lúc đó khắp nơi lưới bẫy,

Bắt tụi mày, chớ dại lại gần,

Bay khôn rời khỏi ruộng đồng,

Như bọn vịt bể, bồ nông rẽ ngàn

Hoặc bây hãy ở yên trong tổ."

Mọi lời khuyên gạt bỏ không nghe,

Đua nhau ca hót chích choè,

Nhiều chim mắc phải lưới vè nông gia.

Theo bản năng vốn ta sẵn có,

Ta chỉ tin những chỗ thân tình,

Hại rồi hối chỉ khổ tâm.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: Sunshine
Posts: 81927
Has thanked: 35193 times
Have thanks: 46456 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: June 23rd, 2017, 10:49 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox


Return to Fairy Stories | Truyện Cổ Tích - Thiếu Nhi - Ngụ Ngôn - Truyện Tranh

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests