Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Diễn đàn sẻ đóng cửa vào cuối tháng này!

Thông báo đến tất cả thành viên của diễn đàn VDT. Diễn đàn sẻ không còn hoạt động nửa vào cuối tháng giêng này. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia và sinh hoạt với diễn đàn trong nhiều năm qua, rất tiếc là chúng ta phải chia tay vào cuối tháng này. :thank2:
Feed

Chuyện Cười Cổ Nhân

Smile live longer | Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Re: Chuyện Cười Cổ Nhân

Postby DaMinhChau » July 8th, 2018, 11:54 pm


Từ hôn
Một thanh niên được nhà đại văn hào Corneille hứa gả con. Việc bất thành, vì có việc trắc trở, anh đành từ hôn, nên đến tìm cho Corneille biết.

Nhà đại văn hào trả lời: ấy, đừng làm rộn tôi! Xin hãy lên lầu mà thương lượng với mụ ở nhà, coi mụ tính sao. Mấy việc như vậy, tôi xin không biết tới.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104613
Has thanked: 35671 times
Have thanks: 49717 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Re: Chuyện Cười Cổ Nhân

Postby DaMinhChau » July 8th, 2018, 11:56 pm


Mảng lo viết văn

Nhà văn Frédéric Morel đang mãi say mê dịch cổ văn của Libanius.

Có tin nhà cấp báo, phu nhơn bịnh nặng từ lâu, nay muốn gặp mặt chồng trăn trối đôi lời.

- Về trước đi, Morel nói, còn hai đoạn này nữa, dịch xong là về ngay tức thì.

Một lát sau, có tin báo vội, bà đang trở mình, hấp hối.

- Cứ về đi, còn hai chữ nữa thôi. Về đi, là tôi theo kịp liền. Liền khi đó, tin báo bà đã thở hơi cuối cùng.

- Ai ta hồ hiền phụ! Tội nghiệp dữ chưa?.- Miệng nói vậy mà Morel ngồi lỳ không rời bản dịch.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104613
Has thanked: 35671 times
Have thanks: 49717 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Previous

Return to Funny Stories | Truyện Cười

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests