Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Diễn đàn sẻ đóng cửa vào cuối tháng này!

Thông báo đến tất cả thành viên của diễn đàn VDT. Diễn đàn sẻ không còn hoạt động nửa vào cuối tháng giêng này. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia và sinh hoạt với diễn đàn trong nhiều năm qua, rất tiếc là chúng ta phải chia tay vào cuối tháng này. :thank2:
Feed

215 Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Smile live longer | Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

215 Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » September 30th, 2017, 4:54 pm

215 Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.
Image1 THE BUM …A bum approaches a well dressed gentleman on the street. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?" The well-dressed gentleman responds, "You are not going to spend in on liquor are you?"
"No, sir, I don't drink," retorts the bum.
"You are not going to throw it away in some crap game, are you?" asks the gentleman.
"No way, I don't gamble," answers the bum.
"You wouldn't waste the money at a golf course for greens fees, would you?" asks the man.
"Never," says the bum, "I don't play golf."
The man asks the bum if he would like to come home with him for a home cooked meal. The bum accepts eagerly. While they are heading for the man's house, the bum's curiosity gets the better of him. "Isn't your wife going to be angry when she sees a guy like me at your table?"
"Probably," says the man, "but it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn't drink, gamble or play golf."

KẺ ĂN MÀY …

Một gã ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặt sang trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể cho hai đô la được không?” Người đàn ông ăn mặc sang trọng trả lời:” Bạn sẽ không tiêu tiền vào rượu chè, phải không?”
“Không, thưa ngài, tôi không uống rượu,” gã ăn mày cãi lại.
“Bạn sẽ không quẳng nó vào những ván chơi tào lao, phải không?” người đàn ông thượng lưu hỏi.
“ Không theo lối đó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày trả lời.
“ Bạn sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoảng phí hõm của một cuộc gôn, phải không?” người đàn ông hỏi.
“Không bao giờ,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi gôn.”
Người đàn ông hỏi gã ăn mày có muốn về nhà với ông ta ăn cơm nhà không. Gã ăn mày hăm hở đồng ý. Trong khi họ đang đi hướng về nhà người đàn ông, gã ăn mày không thắng được tính tò mò. “Vợ ông sẽ không nổi giận khi bà ấy thấy một gã như tôi tại bàn ăn của ông à?”
“ Chắc là có,” người đàn ông nói, “nhưng sẽ đáng như thế. Tôi muốn cô ấy thấy điều gì xảy ra cho một gã không nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc chơi gôn.”


2 HOW TO LIVE?"Darling," said the young man to his new bride. "Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?"
"Of course, dearest, no trouble," she answered. "But what will you live on?"

LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

“Em yêu,” một người đàn ông trẻ nói với cô dâu mới.”Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh?”
“Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả,” cô ta trả lời. “Nhưng anh sẽ sống bằng gì?”


3 THEY HAD NO PRIVACYAs a young married couple, a husband and a wife lived in a cheap housing complex near the base where he was working. Their chief complaint was that the walls were paper-thin and that they had no privacy. This was painfully obvious when one morning the husband was upstairs and the wife was downstairs on the telephone. She was interrupted by the doorbell and went to greet her neighbor.
"Give this to your husband," he said thrusting a roll of toilet paper into her hands. "He's been yelling for it for 15 minutes!"

HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

Khi là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, người chồng và người vợ sống trong một khu nhà ở liên hợp rẻ tiền gần cơ sở người chồng làm việc.Điều đáng phàn nàn chủ yếu của họ là các bức tường mỏng như giấy và họ không có được sự kín đáo.Điều này lộ ra hiển nhiên một cách đáng buồn vào một buổi sáng người chồng ở tầng trên và người vợ ở tầng dưới đang gọi điện thoại.Người vợ bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa và đi ra chào người hàng xóm.
“Đưa cái này cho chồng cô,” ông ta nói và giúi một cuộn giấy vệ sinh vào tay cô ta.”Anh ấy đã hét đòi nó 15 phút!”


4 A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED"I'm ashamed of the way we live," a young wife says to her lazy husband who refuses to find a job. "My father pays our rent. My mother buys all of our food. My sister buys our clothes. My aunt bought us a car. I'm just so ashamed."
The husband rolls over on the couch. "And you damn well should be," he agrees. "Those two worthless brothers of yours ain't never give us a cent!"

MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

“Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,” một người vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đi tìm một việc làm.” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua tất cả đồ ăn.Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.”
Người chồng lăn tròn trên đi văng. “Và em nên tiếp tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô dụng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!”


5 THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOUHaving been married ten years and still living in an apartment, the wife would often complain about anything, as she was tired of saving every penny to buy a "dream home".
Trying to placate her, the husband found a new apartment, within their budget. However, after the first week, she began complaining again.
"Joel," she said, "I don't like this place at all. There are no curtains in the bathroom. The neighbors can see me every time I take a bath."
"Don't worry." replied her husband. "If the neighbors do see you, they'll buy curtains."

HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC

Đã cưới nhau mười năm nhưng vẫn sống trong một căn hộ, người vợ thường phàn nàn đủ thứ vì cô ta mệt mỏi về việc tiết kiệm tứng xu để mua một “ngôi nhà mơ ước”.
Với cố gắng an ủi vợ, người chồng tìm một căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Tuy vậy, sau tuần lễ đầu, người vợ lại bắt đầu phàn nàn.
“Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí nào. Không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng xóm có thể thấy em khi em tắm.”
“Đừng lo,” chồng trả lời. Nếu quả thực hàng xóm thấy em, họ sẽ mua màn.”


6 WHERE’S THE SHOE?One night a fellow drove his secretary home after she had imbibed a little too much at an office reception. Although this was an innocent gesture, he decided not to mention it to his wife, who tended to get jealous easily.
The next night the man and his wife were driving to a restaurant. Suddenly he looked down and spotted a high-heel shoe half hidden under the passenger seat. Not wanting to be conspicuous, he waited until his wife was looking out her window before he scooped up the shoe and tossed it out of the car.
With a sigh of relief, he pulled into the restaurant parking lot. That's when he noticed his wife squirming around in her seat. "Honey," she asked, "have you seen my other shoe?"

CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI?

Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư nhưng anh ta quyết định không nói cho vợ- người hay nổi ghen dễ dàng – nghe.
Tối hôm sau, người đàn ông và vợ đánh xe đến một nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xuống và nhận ra một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách. Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra cửa sổ trước khi anh ta anh ta hất chiếc giày lên và quăng khỏi xe.
Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay quanh ghế ngồi. “Anh yêu,” cô ta hỏi, “ anh có thấy chiếc giày kia của em không?”

7 DUMMY HUSBANDA man asked his wife, "if you could have anything in the world for one day, what would you want?"
"I'd love to be six again," she replied.
On the morning of her birthday, he got her up bright and early and off they went to a local theme park. What a day! He put her on every ride in the park: the Death Slide, the Screaming Loop, the Wall of Fear, everything there was! Wow! Five hours later she staggered out of the theme park, her head reeling and her stomach upside down. Off to a McDonald's they went, where her husband ordered her a Big Mac along with extra fries and a refreshing chocolate shake. Then it was off to a movie: the latest Hollywood blockbuster, hot dogs, popcorn, Pepsi Cola and M & M's. What a fabulous adventure!
Finally she wobbled home with her husband and collapsed into bed. He leaned over and lovingly asked, "Well, dear, what was it like being six again?"
One eye opened. "You dummy, I meant my dress size."

NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

Một người đàn ông hỏi vợ:”Nếu em có thể được mọi thứ trên thế giới trong một ngày, em sẽ muốn gì?”
“Em muốn trở lại như hồi sáu,” nàng đáp.
Vào buổi sáng sinh nhật nàng, anh ta đánh thức nàng dậy rất sớm và họ đi đến một công viên chủ đề1à trong vùng. Đúng là một ngày vui! Anh ta đặt nàng lên mọi thứ trò chơi trong công viên: Đường trượt Chết người, Vòng nhào lộn Kêu thét, Bức tướng Sợ hãi, mọi thứ! Hết xẩy! Năm tiếng sau nàng lảo đảo đi ra khỏi công viên, đầu óc quay cuồng và bụng như lộn xuống. Họ đi vào một nhà hàng McDonald, người chồng gọi một cái bánh kẹp thịt lớn thêm với thịt ram và một ly sôcôla trứng khuấy.Sau đó họ đi tới một rạp chiếu phim: bộ phim thành công nhất, mới nhất Hollywood, hot dog, bắp nổ, Pepsi Cola. Quả là một cuộc chơi tuyệt vời!
Sau cùng nàng đi loạng choạng về nhà với chồng và đổ sụp xuống giường. Anh ta ngã người và hỏi một cách âu yếm:” Đấy, em yêu, trở lại như hồi sáu tuổi thì như thế nào?”
Nàng mở một mắt:” Oâi anh ngờ nghệch, ý em muốn nói cỡ áo số sáu.”8 A NEW MACHINEThe doctor asked the expectant father to try out a machine he had invented that transferred labour pains from the mother to the father. Billy agreed and the machine was set up. But although it was set to its highest setting, Billy felt not
a twinge.
Later that day he went home to pick up a few items his wife wanted and discovered the milkman lying on his door step groaning in pain.

CHIẾC MÁY MỚI

Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng có muốn thử chiếc máy ông ta mới sáng chế chuyển cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không.Billy đồng ý và chiếc máy được cài vào.Nhưng mặc dù chiếc máy đã chạy hết công suất Billy cũng không thấy đau đớn gì cả.
Sau đó anh ta về nhà để lấy vài thứ vợ yêu cầu và thấy người đưa sữa đang nằm trước cửa rên rỉ đau đớn.


9 DRUNKBob visited his friend Joe's house and was amazed at how well Joe treated his wife. He told her several times how attractive she was, complimented her on her culinary skills and showered her with hugs and kisses.
"Gee," Bob remarked to his friend, "you really make a big fuss over your wife."
"I started to appreciate her more about six months ago," Joe said. "It has revived our marriage, and we couldn't be happier."
Inspired by Joe's story, Bob hurried home, hugged his wife, told her how much he loved her, and said he wanted to hear all about her day. Instead she burst into tears.
"Darling," Bob said, "whatever's the matter?"
"This has been the worst day I've had for a long time," she replied. "This morning Billy fell off his bike and hurt his ankle, then the washing machine broke down. Now, to top it off, you come home drunk!"

SAY

Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử tốt của bạn đối với vợ.Anh ta nói với vợ đến mấy lần là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo của nàng và ôm hôn vợ như mưa.
“A,” Bob lưu ý bạn,”anh quan trọng hóa vợ anh lên đấy.”
“Tôi bắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ khoảng sáu tháng nay,” Joe nói.”Điều đó làm sống lại hôn nhân của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa.”
Lây cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà, ôm vợ, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao nhiêu, và nói anh muốn nghe một ngày nàng làm việc ra sao.Thay vào đó nàng bỗng òa khóc.
”Em yêu,” Bob nói, “Việc gì xảy ra với em vậy?”
“ Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay,” nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt cá, sau đó máy giặt bị hư.Bây giờ, thêm vào đó, anh lại say xỉn về nhà!”10 HOW TO BUY A PRESENT?A man walked into a department store and told an assistant he'd like to buy a present for his wife.
"Certainly, sir," replied the assistant. "Perhaps a dress or a blouse?"
"Anything," said the man.
"And in what colour?"
"It doesn't matter."
"Size?"
"Immaterial."
Seeing the assistant's confusion, the man explained that whenever he bought his wife something she would always take it back to the shop and exchange it.
"Why don't you get a gift voucher instead?" the assistant asked him.
"Oh no," said the man. "That would be too impersonal."

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

Một người đàn ông đi vào một gian cửa hàng và nói với người bán hàng ông ta muốn mua một món quà cho vợ.
“Được, thưa ông,” người bán hàng đáp. “Có lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng?”
“Gì cũng được,” người đàn ông nói.
“Còn màu?”
“Không quan trọng.”
“Cỡ?”
“Chuyện nhỏ.”
Thấy sự lúng túng của người bán hàng, người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua cho vợ cái gì đó thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và đổi.
“Tại sao ông không mua một phiếu đã trả tiền thay vào đó?” người bán hàng hỏi.
“Ồ không,” người đàn ông nói. “Như thế thì quá vô tình.”11 RELATIVES?A couple drove several miles down a country road, not saying a word.
An earlier discussion had led to an argument, and neither wanted to concede their position. As they passed a barnyard of mules and pigs, the wife sarcastically asked, "Relatives of yours?"
"Yep," the husband replied, "In-laws."

BÀ CON?

Một cặp vợ chồng lái xe đi vài dặm xuống một con đường đồng quê, không nói một lời.Một cuộc tranh luận trước đó đã gây ra một cuộc tranh cãi, và không người nào muốn nhận quan điểm của mình thua.Trong khi họ đi qua sân nuôi la và heo, người vợ hỏi một cách chế nhạo: “Bà con của ông phải không?”
“Đúng,” người chồng trả lời, “ Bên phía vợ.”12 YOUR HORSE CALLED LAST NIGHTA woman came up behind her husband while he was enjoying his morning coffee and slapped him on the back of the head. "I found a piece of paper in your trouser pocket with the name Marylou written on it," she said, furious. "You'd better have an explanation."
"Calm down, dear," the man replied. "Remember last week when I was at the races? That was the name of the horse I backed."
The next morning, his wife whacked him again. "What was that for?" he groaned.
"Your horse called last night," she said.


CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải thích.”
“Bình tĩnh nào, em yêu,” ông ta giải thích.” Em có nhớ tuần qua anh xem đua ngựa không? Đó là tên con ngực anh đánh cuộc.”
Sáng hôm sau, bà vợ lại phát mạnh ông ta một cái.”Tại sao em làm thế?” ông ta rên rỉ.
”Con ngựa của ông gọi tôí qua,” bà ta nói.13 WE’VE SAVED ENOUGH MONEYAfter years of scrimping and saving, a husband told his wife the good news: "Darling, we've finally saved enough to buy what we started saving for in 1979."
"You mean a brand new Jaguar?" she asked eagerly.
"No," he replied, "a 1979 Jaguar."


CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

Sau nhiều năm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với vợ một tin mừng:”Em yêu, cuối cùng chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta bắt đầu để dành trong năm 1979.”
“Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải không?” người vợ hớn hở.
“Không,” người chồng trả lời, “một chiếc Jaguar đời 1979.”14 DEATHBED CONFESSIONJake was on his deathbed. His wife, Susan, was maintaining a vigil by his side. She held his fragile hand, and tears ran down her face. Her praying roused him from his slumber. He looked up and his pale lips began to move slightly.
"My darling Susan," he whispered.
"Hush, my love," she said. "Rest. Don't talk."
He was insistent. "Susan," he said in his tired voice. "I have something I must confess to you."
"There's nothing to confess," replied the weeping Susan. "Everything's all right, go to sleep."
"No, no. I must die in peace, Susan. I slept with your sister, your best friend, and your mother."
"I know," she replied. "That's why I poisoned you."

THÚ TỘI LÚC LÂM CHUNG

Jake đang lúc lâm chung. Vợ anh, Susan, đang thức giấc bên cạnh anh ta.Chị đang cầm bàn tay yếu ớt của anh, và nước mắt chảy xuống mặt chị. Lời cầu nguyện của chị đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh nhìn lên và đôi môi nhợt nhạt của anh bắt đầu hơi nhúc nhích.
“Susan yêu quý của anh,” anh ta thì thầm.
“Im đi, anh yêu,” chị ta nói. “Hãy nghỉ ngơi. Đừng nói.”
Anh ta vẫn cố tiếp tục. “Susan,” anh ta nói với giọng mệt mỏi. “Anh có điều phải thú nhận với em.”
“Không có gì phải thú nhận cả,” Susan khóc lóc trả lời. “Mọi việc đều ổn cả, hãy ngủ đi.”
“Không, không.Anh phải chết trong thanh thản, Susan. Anh đã ngủ với em gái em, bạn thân em và mẹ em.”
“Em biết,” chị ta trả lời. “Điều đó tại sao em đầu độc anh.”15 AFTER THE HONEY MOONA young couple got married and left on their honeymoon. When they got back, the bride immediately called her mother.
"Well, how was the honeymoon?" asked the mother.
"Oh mamma!" she exclaimed. "The honeymoon was wonderful! So romantic!" No sooner had she spoken the words then she burst out crying. "But mamma... as soon as we returned, Sam started using the most horrible language. He's been saying things I've never heard before! All these awful 4-letter words! You've got to come get me and take me home... "
"Now Sarah..." her mother answered. "Calm down! Tell me,what could be so awful? What 4-letter words has he been using?"
"Please don't make me tell you, mamma." wept the daughter. "I'm so embarrassed! They're just too awful! You've got to come get me and take me home... please mamma!"
"Darling, you must tell me what has you so upset... Tell your mother these horrible 4-letter words!"
Still sobbing, the bride replied, "Oh, mamma... words like dust, wash, iron, and cook!"

SAU TUẦN TRĂNG MẬT

Một cặp trai gái trẻ cưới nhau và đi hưởng tuần trăng mật. Khi họ quay lại, ngay lập tức cô dâu gọi điện thoại cho mẹ.
“Nào, tuần trăng mật ra sao? “ người mẹ hỏi.
“Ồ, mẹ ạ!” cô ta la lên. “Tuần trăng mật thì tuyệt! Rất lãng mạn!” Chẳng mấy chốc sau khi nói ra cô ta òa khóc. “Nhưng mẹ ạ … vừa khi tụi con quay về, Sam bắt đầu dùng ngôn ngữ kinh khiếp nhất. Anh ấy đã nói những thứ con chưa bao giờ nghe trước đây! Tất cả đều là những từ bốn chữ cái1 đáng sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà … “
“Nào Sarah …” mẹ cô ta trả lời. “Bình tĩnh nào! Nói cho mẹ nghe, cái gì mà quá đáng sợ vậy? Những từ bốn chữ cái nào mà anh ta đã sử dụng?”
“Đừng bắt con kể cho mẹ nghe, mẹ ạ.” người con gái khóc. “Con đang thật bối rối! Những chữ đó quá dễ sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà … nghe mẹ!”
“Con yêu, con phải nói cho mẹ nghe cái gì làm con quá bối rối như vậy … Hãy nói cho mẹ nghe những từ bốn chữ cái kinh khiếp này!”
Vẫn còn thổn thức, cô dâu trả lời, “Ồ, mẹ … những từ như rác, giặt, ủi, và nấu nướng!”16 I HAVE TO SHOW HER …Everybody's heard of the Air Force's ultra-high-security,super-secret base in Nevada, known simply as "Area 51?"
Late one afternoon, the Air Force folks out at Area 51 were very surprised to see a Cessna landing at their "secret" base. They immediately impounded the aircraft and hauled the pilot into an interrogation room.
The pilot's story was that he took off from Vegas, got lost, and spotted the Base just as he was about to run out of fuel. The Air Force started a full FBI background check on the pilot and held him overnight during the investigation.
By the next day, they were finally convinced that the pilot really was lost and wasn't a spy. They gassed up his air-plane, gave him a terrifying "you-did-not-see-a-base" briefing, complete with threats of spending the rest of his life in prison, told him Vegas was that-a-way on such-and-such a heading, and sent him on his way.
The next day, to the total disbelief of the Air Force, the same Cessna showed up again. Once again, the MP's surrounded the plane...only this time there were two people inside.
The same pilot jumped out and said, "Do anything you want to me, but my wife is in the plane and you have to tell her where I was last night!"

TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY

Có ai đã nghe về căn cứ cực kỳ an ninh, siêu bí mật của không lực (Mỹ) ở Nevada, được biết dưới tên gọi đơn giản “Vùng 51?”
Vào một buổi chiều muộn, người không lực ở Vùng 51 rất ngạc nhiên thấy một chiếc Cessna hạ cánh tại căn cứ “bí mật” của họ. Họ lập tức nhốt chiếc máy bay và lôi phi công vào phòng thẩm vấn.
Câu chuyện của viên phi công là anh ta cất cánh từ Vegas, bị lạc và phát hiện ra căn cứ ngay khi anh ta sắp hết nhiên liệu. Không lực bắt đầu một cuộc kiểm tra thông tin cần thiết của FBI về viên phi công và giữ anh ta qua đêm trong suốt cuộc phỏng vấn.
Vào ngày hôm sau, cuối cùng họ tin rằng viên phi công lạc thực sự và không phải là một gián điệp. Họ cung cấp nhiên liệu cho chiếc máy bay, đưa cho anh ta một chỉ dẫn đáng sợ “anh đã không thấy một căn cứ”, cùng với những lời đe dọa anh ta sẽ ở tù suốt quãng đời còn lại, nói với anh ta Vegas có đường bay như thế, như thế, và tiễn anh ta lên đường.
Ngày hôm sau, trong sự bất ngờ không thể tin được của không lực, cũng chiếc Cessna đó xuất hiện trở lại. Một lần nữa, quân cảnh bao quanh chiếc máy bay … nhưng lần này có hai người bên trong.
Cũng viên phi công đó nhảy ra và nói:”Các ông làm gì tôi cũng được, nhưng vợ tôi đang ở trên máy bay và các ông phải nói với cô ấy tối qua tôi ở đâu!”17 I JUST HAD A DREAM ABOUT IT …A young woman was taking an afternoon nap. After she woke up, she told her husband, "I just dreamed that you gave me a pearl necklace for Valentine's day. What do you think it means?"
"You'll know tonight." he said.
That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife. Delighted, she opened it--only to find a book entitled "The meaning of dreams".

EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ …

Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức dậy, cô nói với chồng:”Em đã mơ đúng rằng anh tặng em một chuỗi hạt ngọc trai trong ngày Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?
“Tối nay em sẽ biết.” anh ta nói.
Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra – chỉ để thấy một cuốn sách tựa “Ý nghĩa của những giấc mơ.”18 DON’T MESS WITH THE MAIDA rich Beverly Hills lady got very angry at her French maid.After a long list of stinging remarks about her shortcomings as a cook and housekeeper, she dismissed the maid.
The maid, with her Gaelic ancestry, couldn't allow such abuse to go unanswered. "Your husband considers me a better housekeeper and cook than you, Madam. He has told me himself."
The rich woman just swallowed and said nothing. "And furthermore," the angry girl continued, "I am better in bed than you!"
"And I suppose my husband told you that, too?"
"No, Madam," said he maid. "Not your husband, the mail man!"

ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc người Pháp. Sau một bản danh sách dài những nhận xét khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và quản gia, bà đuổi cô giúp việc.
Người giúp việc, với dòng máu Celte, không thể chấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có câu trả lời. “Chồng bà xem tôi là một người quản gia và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà.Chính ông đã nói với tôi.”
Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì. “Và hơn nữa,” cô gái giận dữ tiếp tục, “ở trên giừờng tôi giỏi hơn bà!”
“Và tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô điều đó?”
“Không, thưa bà,” người giúp việc nói. “Không phải chồng bà, ông đưa thư!”19 FRIEND FOR DINNER"Honey," said this husband to his wife, "I invited a friend home for supper."
"What? Are you crazy? The house is a mess, I haven't been shopping, all the dishes are dirty, and I don't feel like cooking a fancy meal!"
"I know all that."
"Then why did you invite a friend for supper?"
"Because the poor fool's thinking about getting married."

BẠN ĂN TỐI

“Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời một người bạn đến nhà ta ăn tối.”
“Cái gì?Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em không muốn nấu một bữa ăn kỳ khôi!”
“Anh biết hết rồi.”
“Vậy tại sao anh mời bạn ăn tối?”
“Vì thằng ngố tội nghiệp đang nghĩ đến việc cưới vợ.”20 THE SECRETJill complained to Nina, "Rosey told me that you told her the secret I told you not to tell her."
"Well," replied Nina in a hurt tone, "I told her not to tell you I told her."
"Oh dear!" sighed Jill. "Well, don't tell her I told you that she told me."

ĐIỀU BÍ MẬT

Jill than phiền với Nina:”Rosey nói với anh rằng em nói với cô ta điều bí mật anh đã nói với em đừng nói với cô ta.”
“À,” Nina trả lời với giọng tự ái:” Em đã nói với cô ta đừng nói với anh em đã nói với cô ta.”
“Ôi trời!” Jill thở dài. “Thôi, đừng nói với cô ta anh đã nói với em rằng cô ta nói với anh.”21 THE STATUEA woman was in bed with her lover when she heard her husband opening the front door.
"Hurry!" she said. "Stand in the corner." She quickly rubbed baby oil all over him and then she dusted him with talcum powder. "Don't move until I tell you to," she whispered. "Just pretend you're a statue."
"What's this honey?" the husband inquired as he entered the room.
"Oh, its just a statue," she replied nonchalantly. "The Smiths bought one for their bedroom. I liked it so much, I got one for us too."
No more was said about the statue, not even later that night when they went to sleep. Around two in the morning the husband got out of bed, went to the kitchen and returned a while later with a sandwich and a glass of milk. "Here," he said to the 'statue', "eat something. I stood like an idiot at the Smith's for three days and nobody offered me so much as a glass of water.

BỨC TƯỢNG

Một phụ nữ đang nằm trên giường với người tình thì cô ta nghe ngừơi chồng mở cửa trước.
“Nhanh lên!” cô ta nói. “Đứng trong góc nhà.” Cô ta nhanh chóng xoa dầu trẻ em lên khắp người anh ta và sau đó rắc bột talc lên người anh ta. “Đừng cử động cho đến khi nào em bảo anh,” cô ta thì thầm. “Hãy tưởng tượng anh là một bức tượng.”
“Đây là cái gì vậy em yên?” người chồng hỏi khi bước vào phòng.
“Ồ, đó chỉ là một bức tượng,” cô ta trả lời một cách thờ ơ. “Gia đình Smiths mua một cái đặt trong phòng ngủ của họ. Em rất thích, em cũng mua một cái cho nhà ta.”
Không ai nói gì về bức tượng nữa, thậm chí cả khuya hôm đó lúc họ đi ngủ. Vào khoảng hai giờ sáng, người chồng thức dậy, đi vào nhà bếp và quay lại một lúc sau với một cái bánh sandwich và một ly sữa. “Đây,” anh ta nói với “bức tượng”, “ăn cái gì đi chứ. Tôi đứng như một thằng ngốc ở nhà Smith trong 3 ngày và không ai đưa cho tôi ngay đến cả một ly nước.22 WISDOM TEETHOne day a man walks into a dentist's office and asks how much it will cost to extract wisdom teeth.
"Eighty dollars," the dentist says.
"That's a ridiculous amount," the man says. "Isn't there a cheaper way?"
"Well," the dentist says, "if you don't use an anaesthetic, I can knock it down to $60."
"That's still too expensive," the man says.
"Okay," says the dentist. "If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of pliers, I could get away with charging $20."
"Nope," moans the man, "it's still too much."
"Hmm," says the dentist, scratching his head. "If I let one of my students do it for the experience, I suppose I could charge you just $10."
"Marvelous," says the man, "book my wife for next Tuesday!"

RĂNG KHÔN

Một ngày kia, một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu.
“Tám mươi đô la,” nha sĩ nói.
“Đó là một con số lạ lùng,” người đàn ông nói. “Có cách nào rẻ hơn không?”
“Ồ,” nha sĩ nói, “nếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn 60 đô la.”
“Như vậy vẫn còn quá đắt,” người đàn ông nói.
“Được rồi,” nha sĩ nói. “Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và chỉ lôi toạt răng ra với một cái kềm thì tôi có thể tính giá 20 đô la.”
“Không,” người đàn ông rên rỉ, “như vậy vẫn còn quá nhiều.”
“Hừm,” nha sĩ gãi đầu nói. Nếu tôi để một trong những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm thì tôi cho là tôi có thể tính giá chỉ 10 đô la.”
“Tuyệt,” người đàn ông nói, “đặt trước cho vợ tôi vào thứ Ba tới!”

------------------------------------------------------

23 HOW DID YOU DIE?Two men waiting at the pearly gates strike up a conversation. The first man asks the second. "So, how'd you die?"
"I froze to death," says the second.
"That's awful," says the first man. "How does it feel to freeze to death?"
"It's very uncomfortable at first", says the second man. "You get the shakes, and you get pains in all your fingers and toes. But eventually, it's a very calm way to go. You get numb and you kind of drift off, as if you're sleeping. How about you, how did you die?"
"I had a heart attack," says the first man. "You see, I knew my wife was cheating on me, so one day I showed up at home unexpectedly. I ran up to the bedroom, and found her alone, knitting. I ran down to the basement, but no one was hiding there, either. I ran up to the second floor, but no one was hiding there either. I ran as fast as I could to the attic,
and just as I got there, I had a massive heart attack and died."
The second man shakes his head. "That's so ironic," he says.
"What do you mean?" Asks the first man.
"If you had only stopped to look in the freezer, we'd both still be alive."

ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

Hai người đàn ông đợi ở cổng ngọc bắt đầu một cuộc nói chuyện. Người thứ nhất hỏi người thứ hai: “Sao ông chết vậy?”
“Tôi bị đóng băng đến chết,” người thứ hai nói.
“Thật khủng khiếp,” người thứ nhất nói. “Ông cảm thấy ra sao khi bị đóng băng tới chết?”
“Trước hết ông cảm thấy rất khó chịu”, người thứ hai nói. “Ông bị run, và ông cảm thấy đau ở tất cả các ngón tay và chân. Nhưng cuối cùng sẽ cảm thấy rất êm đềm để ra đi.
Ông bị tê cóng và ông cảm thấy kiểu như trôi đi, như thể ông đang ngủ. Còn ông thì sao, ông chết như thế nào?”
“Tôi bị đau tim,” người đàn ông thứ nhất nói. “Ông coi, tôi biết vợ tôi đang lừa dối tôi, vì vậy một ngày kia tôi xuất hiện bất ngờ ở nhà. Tôi chạy lên phòng ngủ, và thấy cô ta một mình đang đan đồ. Tôi chạy xuống tầng hầm nhưng cũng không ai nấp ở đó. Tôi chạy lên tầng hai, nhưng cũng không ai núp ở đó. Tôi chạy hết sức tôi lên gác mái, nhưng khi tôi vừa đến đó thì tôi bị một cơn đau tim nặng và chết.”
Người đàn ông thứ hai lắc đầu. “Thật quá mỉa mai,” ông ta nói.
“Ông muốn nói gì?” người đàn ông thứ nhất hỏi.
“Nếu ông chỉ việc dừng lại để nhìn vô máy ướp lạnh thì hai ta hẳn đã còn sống.”


24 WHY MY MOM LEARNT TO PLAY CLARINET?My parents recently retired.
Mom always wanted to learn to play the piano, so dad bought her a piano for her birthday.A few weeks later, I asked how she was doing with it.
"Oh, we returned the piano." said My Dad, "I persuaded her to switch to a clarinet instead."
"How come?" I asked.
"Because," he answered, "with a clarinet, she can't sing."

TẠI SAO MẸ TÔI HỌC CHƠI CLARINET?

Ba mẹ tôi gần đây nghỉ hưu. Mẹ tôi luôn muốn học chơi piano, vì vậy ba tôi mua cho bà một cái trong ngày sinh nhật. Một vài tuần sau, tôi hỏi bà chơi đàn như thế nào.
“Ồ, ba mẹ trả lại cây đàn piano.” Ba nói, “ba thuyết phục mẹ thay vào đó chuyển sang chơi clarinet.”
“Sao vậy?” tôi hỏi.
“Vì,” ông trả lời, “với một cây clarinet, mẹ không thể hát.”25 PREGNANTSince the wife is eight months into her pregnancy, the husband has to sleep on the floor to avoid any regrettable mistake, which might happen pretty easily, for he has been desperate for quite a while now...
Just before lying down on the bed, she glances at him and sees the poor guy curls up on the floor, eyes stare widely into the empty air, filled with hopeless desire...
Feeling sorry for her husband, she opens the top drawer of the cabinet, takes out a fifty dollar bill, and gives it to him, "Awww, my honey is so depressed... here, take this and go to the woman next door, she will let you sleep with her tonight... and remember that this happens only once... ok?... don't think about it again."
The husband rolls his eyes in disbelief, but afraid that she may change her mind, he grabs the money and leaves quickly. A few minutes later, he returns, hands the bill back to the wife and says with much disappointment,
"She said this is not enough, she wants sixty."
The wife's face slowly turns red with anger, "Damn that bitch... when she was pregnant and her husband came over here... I only charged him fifty..."

CÓ BẦU

Vì vợ mang bầu tháng thứ tám
nên người chồng phải ngủ trên nền nhà để tránh bất cứ sai sót đáng tiếc nào vốn khá dễ xảy ra, vì anh ta đã từng liều lĩnh trong một lúc cho đến lúc ấy...
Ngay trước khi nằm xuống giường, người vợ liếc nhìn chồng và thấy anh chàng tội nghiệp co mình trên sàn nhà, mắt mở to trừng trừng vào khoảng không đầy ham muốn tuyệt vọng...
Cảm thấy tội nghiệp cho chồng, vợ mở ngăn kéo trên cùng của tủ, lấy ra một tờ giấy bạc năm mươi đô la và đưa cho anh ta,” Ơ, cưng của em quá buồn... đây, cầm cái này và đi tới cô kế bên nhà, cô ta sẽ cho anh ngủ với cô ta đêm nay... và nhớ rằng việc này chỉ xảy ra một lần thôi... được chứ?... đừng nghĩ tới điều đó lần nữa nhé.”
Người chồng tròn mắt trong sự hoài nghi, nhưng sợ rằng vợ có thể thay đổi ý kiến, anh ta cầm tiền và nhanh chóng rời đi. Một vài phút sau, anh ta quay lại, đưa tờ bạc lại cho vợ và nói với nhiều thất vọng:
“Cô ta nói như vầy thì không đủ, cô ta muốn sáu chục.”
Khuôn mặt người vợ dần dần bừng đỏ vì giận, “Con chó cái đáng nguyền rủa... khi nó có bầu và chồng nó đi qua đây... tao chỉ đòi chồng nó có năm chục...”26 MILLIONAIREA woman was telling her friend,
"It is I who made my husband a millionaire."
"And what was he before you married him?" asked the friend.
The woman replied, "A billionaire..."

TRIỆU PHÚ

Một phụ nữ nói với bạn:
”Chính tôi là người làm chồng tôi thành một triệu phú.”
“Và ông là gì trước khi bạn cưới ông?” người bạn hỏi.
Người phụ nữ đáp:”Một tỉ phú...”27 MALE LOGICA man and his wife are in court getting a divorce.
The problem was who should get custody of the child.
The wife jumped up and said, "Your Honor. I brought the child into this world with pain and labor. She should be in my custody."
The judge turns to the husband and says, "What do you have to say in your defense?"
The man sat for a while contemplating...then slowly rose.
"Your Honor, if I put a dollar in a vending machine and a Pepsi comes out...whose Pepsi is it...the machine's or mine?"

LOGIC ĐÀN ÔNG

Một người đàn ông và vợ anh ta đang ở trong tòa án ly dị.
Vấn đề là ai sẽ giám hộ đứa trẻ.
Người vợ nhảy lên và nói:”Thưa quý ngài, tôi đã đưa đứa trẻ vào thế giới này trong cực nhọc và cơn đau đẻ.Nó đúng ra phải ở trong sự giám hộ của tôi.”
Quan tòa quay qua người chồng và nói:”Ông phải nói gì để biện hộ?”
Người đàn ông ngồi xuống trầm ngâm một hồi... sau đó từ từ đứng dậy.
“Thưa quý ngài, nếu tôi đặt một đô la vào máy bán hàng và một lon Pepsi đi ra... lon Pepsi là của ai... của máy hay của tôi?”28 MEDICAL MIRACLEAn 80 year woman married an 85-year-old man. After about six months together, the woman wasn't feeling well and she went to her doctor.
The doctor examined and said, "Congratulations Mrs. Jones, you're going to be a mother."
"Get serious doctor, I'm 80."
"I know," said the doctor, "This morning, I would have said it was impossible, but this afternoon you are a medical miracle."
"I'll be darned," she replied and stormed out of the office. She walked down the hall and around the corner to where the telephones were. In a rage, she dialed her husband.
"Hello," she heard in his familiar halting voice.
She screamed, "You rotten SOB. You got me pregnant!"
There was a pause on the line. Finally, her husband answered, "Who's calling please?"

PHÉP LẠ Y HỌC

Một bà lão 80 tuổi cưới một ông lão 85 tuổi. Sau sáu tháng chung sống, bà lão cảm tháy không khỏe và bà đi bác sĩ.
Bác sĩ khám và nói:”Xin chúc mừng, bác Jones, bác sẽ là một bà mẹ.”
“Hãy nghiêm túc, bác sĩ, tôi 80 tuổi.
“Cháu biết,” bác sĩ nói,”sáng nay, cháu hẳn sẽ nói điều này bất khả, nhưng chiều nay bác là một phép lạ y học.”
“Tôi sẽ bị nguyền rủa,” bà lão trả lời và đi xộc ra khỏi phòng mạch. Bà đi xuống hành lang và quanh góc nhà nơi để điện thoại. Trong một cơn giận, bà quay số gọi chồng.
“Hello,” bà nghe giọng ngập ngừng quen thuộc của ông.
Bà la lên:”Ông CHÓ ĐẺ đồi bại. Ông đã làm tôi mang thai.
Trên đường dây ngưng lại một tí. Cuối cùng, chồng bà trả lời:”Xin vui lòng cho biết ai đang gọi?”29 SPEEDING...A Guy and his wife are driving a car along a twisty road with a 55MPH limit. Cop pulls the guy over.
"Had you going about 70 in 55 back there," says the cop.
"Not me," says the guy, "Could be your radar picked up someone else or something, but my speedometer was set right on 55."
Wife pipes up, "You were to going 70. I've told you 20 mile back you were going to get stopped if you didn't slow down."
"Shut up would ya!" mumbles the guy.
"Can I see your proof of insurance?" asks the cop.
"Sure, my card is right here in my wallet."
Wife says, "That card's no good and you know it. You haven't paid the last premium and the company sent you a cancellation notice."
"Damn," yells the guy. "Would you shut the hell up for once"
"Ma'am," says the cop, "Does this guy always talk to you like this?"
"Only when he's been drinking."

CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ...

Một gã đàn ông và vợ đang lái một chiếc xe hơi trên con đường trên con đường khúc khuỷu có giới hạn tốc độ 55 dặm/giờ. Cảnh sát lệnh cho anh ta dừng vào vệ đường.
“Ông đã chạy khoảng 70 trong giới hạn 55 phía sau kia,” cảnh sát nói.
“Không phải tôi,” gã nói, “có thể radar các ông quét ai đó khác hoặc vật gì đó, nhưng công tơ mét của tôi chỉ đúng 55.”
Người vợ nói to lên:”anh chạy 70. Em đã nói anh giảm 20 dặm anh sẽ bị dừng nếu anh không chạy chậm xuống.”
“Câm mỏ bà lại!” gã lầm bầm.
“Tôi có thể xem giấy tờ bảo hiểm không?” cảnh sát hỏi.
“Được, thẻ của tôi ở ngay trong bóp tôi.”
Vợ nói:”Thẻ đó không thích hợp và anh biết vậy. Anh chưa trả tiền phí bảo hiểm vừa rồi và công ty đã gửi anh một thông báo hủy bỏ.”
“Mẹ kiếp,” gã thét lên. “Bà có chịu câm cái mõm chó chết của bà một lần không.”
“Thưa bà,” cảnh sát nói, “ông này có luôn nói với bà như thế này không?”
“Chỉ khi ông ấy đã uống rượu.”30 ROMANCEAn older couple was lying in bed one night. The husband was falling asleep but the wife felt romantic and wanted to talk. She said, "You use to hold my hand when we were courting."
Wearily he reached across, held her hand for a second, then tried to get back to sleep.
A few moments later she said, "Then you used to kiss me." Mildly irritated, he reached across, gave her a peck on the cheek and settled down to sleep.
Thirty seconds later she said, "Then you used to bite my neck." Angrily, he threw back the bed covers and got out of bed.
"Where are you going?" she asked.
"To get my teeth!"

LÃNG MẠN

Một tối kia,
một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. Bà nói:”Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.”
Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.
Một lát sau bà nói:”Sau đó anh thường hôn em.” Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ.]
Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau đó anh thường cắn cổ em.” Điên tiết, ông quăng tấm trải giường và nhảy ra khỏi giường.
“Anh đi đâu?” bà hỏi.
“Lấy hàm răng!”31 FORGET IT"The thrill is gone from my marriage," Bill told his friend Doug.
"Why not add some intrigue to your life and have an affair?" Doug suggested.
"But what if my wife finds out?"
"Heck, this is a new age we live in, Bill. Go ahead and tell her about it!"
So Bill went home and said, "Dear, I think an affair will bring us closer together."
"Forget it," said his wife. "I've tried that - it never worked."

QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI

“Hôn nhân của tôi không còn gì thú vị nữa,” Bill nói với bạn Doug.
“Tại sao không thêm sự ngoại tình vào cuộc đời bạn và có thêm một mối tình?” Doug đề nghị
“Nhưng vợ tôi tìm ra thì sao?”
“Đồ quỷ, chúng ta đang sống trong một thời đại mới, Bill ạ. Hãy thử và nói với cô ấy về điều đó!”
Thế là Bill về nhà và nói:”Cưng, anh nghĩ một mối tình sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn.”
“Quên điều đó đi,” vợ nói. “Em đã thử rồi – chưa bao giờ hiệu quả.”32 ON THE ROADAfter weeks on the road an over the road trucker pulled into a brothel.The trucker walked up to the madam, slapped $500.00 on the counter and demanded "Give me a bologna sandwich and the ugliest, meanest, most foul tempered woman in the house."
The madam looked at the trucker and exclaimed, "Sir for this kind of money you can have the best steak with all the trimmings and two of the prettiest girls in the state."
The trucker slowly looked up and with a tear in his eye said, "You don't understand, I'm not hungry or looking for company, I'm homesick!"

TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Sau hàng tuần trên đường đi, một tài xế xe tải chạy vào một nhà chứa. Ông ta bước tới bà chủ chứa, đập 500 đô la trên quầy và ra lệnh:”Cho tôi một sanwich bologna và một em xấu nhất, hèn hạ nhất, tính tình tởm nhất trong nhà này.”
Tú bà nhìn tài xế và la lên:”Thưa ông, với số tiền này ông có thể ăn món steak ngon nhất và hai em dễ thương nhất bang.”
Tài xế từ từ nhìn lên và với giọt nước mắt trong mắt, anh ta nói:”Bà không hiểu, tôi không đói và tìm bạn tình, tôi nhớ nhà!”33 WHAT MEN REALLY MEAN"I'm going fishing."
Really means...
"I'm going to drink myself, and stand by a stream with a stick in my hand, while the fish swim by in complete safety."
"Woman driver."
Really means...
"Someone who doesn't speed, tailgate, swear, make obscene gestures and has a better driving record than me."
"It's a guy thing."
Really means...
"There is no rational thought pattern connected with it, and you have no chance at all of making it logical."
"Uh huh," "Sure, honey," or "Yes, dear."
Really means...
Absolutely nothing. It's a conditioned response like Pavlov's dog drooling.
"My wife doesn't understand me."
Really means...
"She's heard all my stories before, and is tired of them."
"It would take too long to explain."
Really means...
"I have no idea how it works."
"Take a break, honey, you're working too hard."
Really means...
"I can't hear the game over the vacuum cleaner."
"It's a really good movie."
Really means...
"It's got guns, knives, fast cars, and Heather Locklear."
"That's women's work."
Really means...
"It's difficult, dirty, and thankless."
"Go ask your mother."
Really means...
"I am incapable of making a decision."
"I do help around the house."
Really means...
"I once put a dirty towel in the laundry basket."
"I can't find it."
Really means...
"It didn't fall into my outstretched hands, so I'm completely clueless."

ĐIỀU ĐÀN ÔNG THỰC SỰ NÓI

“Tôi sẽ đi câu cá.”
Nghĩa thực sự...
“Tôi sẽ đi uống rượu một mình, và đứng bên dòng nước với cần câu trong tay trong khi cá bơi bên cạnh an toàn tuyệt đối.
“Tài xế nữ.”
Nghĩa thực sự...
“Ai đó không chạy nhanh, không bám đuôi xe khác một cách nguy hiểm, không có những cử chỉ tục tĩu và có tiền sử lái xe tốt hơn tôi.”
“Đó là một vấn đề đàn ông.”
Nghĩa thực sự...
“Không có một kiểu mẫu suy nghĩ lý trí nào kết nối với nó, và bạn không có cơ hội nào để làm nó có logic.”
“Ờ há,” “Ờ, cưng,” hoặc “Vâng, em yêu.”
Nghĩa thực sự...
Tuyệt đối chẳng có gì. Đó là một phản xạ có điều kiện như chó của Paplop chảy nước dãi.
“Vợ tôi không hiểu tôi.”
Nghĩa thực sự...
“Cô ấy đã nghe tất cả các câu chuyện của tôi trước đó, và mệt mỏi vì chúng.”
Để giải thích thì quá dài.
Nghĩa thực sự...
“Tôi không có ý kiến gì nó xảy ra như thế nào.”
“Hãy tạm nghỉ, cưng, em làm việc quá nặng.”
Nghĩa thực sự...
“Tôi không thể nghe trò chơi của máy hút bụi.”
“Đó là một phim hay thực sự.”
Nghĩa thực sự...
“Nó có súng, dao, xe phóng nhanh, và Heather Locklear.”
“Đó là một công việc phụ nữ.”
Nghĩa thực sự...
“Đó là một công việc khó khăn, dơ bẩn, và không được biết ơn.”
“Đi hỏi má em.”
Nghĩa thực sự...
“Anh bất lực trong việc đưa ra một quyết định.”
“Anh quả có giúp đỡ trong việc nhà.”
Nghĩa thực sự...
Anh đã một lần đặt khăn lau mặt dơ vào rổ giặt đồ.”
“Anh không thể tìm ra nó.”
Nghĩa thực sự...
“Nó không rơi vào đôi tay vươn ra của anh, vì thế anh hoàn toàn không có dấu vết.”34 LITTLE JOHNNYLittle Johnny's teacher sent a note home to his Mother saying, "Johnny seems to be a very bright boy, but spends too much of his time thinking about sex and girls."
The Mother wrote back the next day, "If you find a solution, please advise. I have the same problem with his Father."

BÉ JOHNNY

Giáo viên của bé Johnny gửi một giấy báo về cho má nó, viết:”Johnny có vẻ là một đứa bé rất sáng dạ, nhưng dùng quá nhiều thì giờ của nó để nghĩ về tình dục và gái.”
Người má viết lại vào hôm sau:”Nếu cô tìm ra cách giải quyết, hãy khuyên nhủ. Tôi cũng có cùng vấn đề đó với ba nó.”35 SEX WITH GASThere was this gas station in "redneck country" trying to increase its sales, so the owner put up a sign saying, "Free Sex with Fill-up." Soon, a customer pulled in, filled his tank, and then asked for his free sex.
The owner told him to pick a number from 1 to 10, and if he guessed correctly, he would get his free sex.
The buyer then guessed 8 and the proprietor said, "No, but you were close. The number was 7. Sorry, no free sex this time, but maybe next time."
Some time thereafter, the same man, along with his buddy this time, pulled in again for a fill-up, and again he asked for his free sex. The proprietor again gave him the same story, and asked him to guess the correct number.
The man guessed 2 this time and the proprietor said, "Sorry, it was 3. You were close, but no free sex this time."
As they were driving away, the driver said to his buddy, "I think that game is rigged, and he doesn't really give away free sex."
The buddy replied, "No, it's not rigged...my wife won twice last week."

SEX VỚI DẦU XĂNG

Có một cây xăng như thế ở “vùng quê lạc hậu” cố tăng số bán, vì thế ông chủ đặt một tấm bảng:”Đổ xăng được sex miễn phí.” Chẳng bao lâu, một khách hàng ghé xe vào, đổ xăng, sau đó hỏi sex miễn phí.
Ông chủ nói anh ta chọn một số từ 1 tới 10, và nếu anh ta đoán đúng, anh ta sẽ được chơi miễn phí.
Sau đó người mua đoán 8 và ông chủ nói:”Không đúng, nhưng gần đúng. Số đó là 7. Xin lỗi, lần này không có chơi miễn phí, nhưng lần tới thì có thể.”
Một khoảng thời gian sau đó, cũng người đàn ông đó, lần này đi cùng với bạn, cũng ghé vào đổ xăng, và lại lần nữa anh ta hỏi sex miễn phí. Ông chủ lại đưa anh ta cái thứ như trước, và nói anh ta đoán đúng con số.
Người đàn ông lần này đoán số 2 và ông chủ nói:”Xin lỗi, đó là 3. Ông gần đúng, nhưng không chơi miễn phí lần này được.”
Trong khi họ lái đi, tài xế nói với bạn:”Tôi nghĩ rằng trò này là lừa đảo, và ông ta không thực sự cho chơi miễn phí.”
Người bạn đáp:”Không, nó không phải trò lừa đảo... vợ tôi được hai lần tuần qua.”36 TRAILING MY HUSBAND"So," Jane asked the detective she had hired. "Did you trail my husband?"
"Yes ma'am. I did. I followed him to a bar, to an out-of-the-way restaurant and then to an apartment."
A big smile crossed Jane's face. "Aha! I've got him!" she said gloating. "Is there any doubt what he was doing?"
"No ma'am." replied the sleuth. "It's pretty clear that he was following you."

THEO DÕI CHỒNG

“Như vậy,” Jane hỏi viên thám tử cô đã thuê, “anh đã theo dấu chồng tôi chứ?”
“Đúng, thưa bà. Tôi đã theo. Tôi theo anh ấy tới một bar, tới một nhà hàng xa đường và sau đó tới một căn hộ.”
Một nụ cười rõ ràng hiện ra trên mặt Jane. “Aha! Tôi đã bắt được lão ta!” cô nói một cách hả hê.”Có gì đáng ngờ lão ta đang làm gì không?”
“Không, thưa bà,” thám tử trả lời. “Tình hình khá rõ ràng là anh ấy đang theo bà.”

37 APPLYING FOR SOCIAL SECURITY

A retired gentleman went into the social security office to apply for Social Security.
After waiting in line a long time he got to the counter. The woman behind the counter asked him for his drivers license to verify his age. He looked in his pockets and realized he had left his wallet at home. He told the woman that he was very sorry but he seemed to have left his wallet at home. "Will I have to go home and come back now?" he asks.
The woman says, "Unbutton your shirt."
So he opens his shirt revealing lots of curly silver hair.
She says, "That silver hair on your chest is proof enough for me," and she processed his Social Security application.
When he gets home, the man excitedly tells his wife about his experience at the Social Security office.
She said, "You should have dropped your pants, you might have qualified for disability, too."

NỘP ĐƠN AN SINH XÃ HỘI

Một quý ông về hưu đi vào văn phòng an sinh xã hội để nộp đơn.
Sau khi đợi trong hàng một lúc lâu, ông ta đi tới bàn nhận đơn. Người phụ nữ đứng sau bàn hỏi ông ta bằng lái xe để thẩm tra tuổi. Ông ta nhìn vào những cái túi và nhận ra ông ta đã để bóp ở nhà. Ông ta nói với người đàn bà rằng ông ta rất lấy làm tiếc nhưng nhưng ông có vẻ như đã để bóp ở nhà. “Tôi sẽ phải về nhà và quay lại bây giờ không?” ông ta hỏi.
Người phụ nữ nói:”Hãy cởi nút áo sơ mi ông ra.”
Vì thế ông ta cởi áo sơ mi ông ta cho thấy nhiều sợi lông bạc xoăn.
Bà ta nói:”Sợi lông bạc trắng đó trên ngực ông là bằng chứng đủ cho tôi,” và bà ta giải quyết đơn xin an sinh xã hội của ông.
Khi người đàn ông về nhà, ông ta xúc động kể cho vợ nghe về điều ông trải qua ở văn phòng an sinh xã hội.
Bà ta nói:”Ông mà cởi quần ông ra thì ông đã được xem là đã bị mất khả năng nữa.”38 TEN DOLLARS IS TEN DOLLARSStumpy Grinder and his wife Martha were from Portland, Maine. Every year they went to the Portland Fair and every year Stumpy said, "Ya know, Martha, I'd like to get a ride in that airplane." And every year, Martha would say "I know, Stumpy, but that airplane ride costs ten dollars.. and ten dollars is ten dollars."
So one year Stumpy says, "Martha, I'm 71 years old, and if I don't go this time I may never go." Martha replies, "Stumpy, that there airplane ride is ten dollars... and ten dollars is ten dollars."
So the pilot overhears then and says, "Folks, I'll make you a deal. I'll take you both up for a ride. If you can stay quiet for the entire ride and not say ONE WORD, then I won't charge you. But just ONE WORD and it's ten dollars."
They agree and up they go... the pilot does all kinds of twists and turns, rolls and dives, but not a word is heard. He does it one more time, and there is still no word... so he lands.
He turns to Stumpy as they come to a stop and says, "By golly, I did everything I could think of to get you to holler out, but you didn't."
And Stumpy replies "Well, I was gonna say something when Martha fell out... but ten dollars is ten dollars."

MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

Stumpy Grinder và vợ Martha ở Portland, Maine(Hoa Kỳ). Hàng năm họ đi tới hội chợ Portland và hàng năm Stumpy nói:”Em biết không, Martha, anh muốn cỡi trên máy bay đó.” Và mỗi năm, Martha thường nói:”Em biết, Stumpy, nhưng cỡi máy bay đó tốn 10 đô la... và mười đô la là mười đô la.”
Vì vậy một năm kia, Stumpy nói:”Martha, anh đã 71 tuổi, và nếu anh không đi lần này anh có thể không bao giờ đi được nữa.” Martha trả lời:”Stumpy, cỡi máy bay đó chỗ đó là mười đô la... và mười đô la là mười đô la.”
Đến như thế, viên phi công khi đó nghe lõm và nói:”Hai bác, cháu sẽ thỏa thuận với hai bác. Tôi sẽ đưa hai bác bà đi máy bay. Nếu hai bác có thể im lặng trong suốt cuộc chơi và không nói MỘT LỜI thì cháu sẽ không tính tiền hai bác. Nhưng chỉ một lời và như thế là 10 đô la.”
Họ đồng ý và họ lên máy bay... viên phi công làm mọi vòng xoắn và quẹo, lộn vòng và bổ nhào, nhưng không có lời nào được nghe. Ông ta làm như vậy một lần nữa, nhưng không có từ nào... vì vậy ông ta hạ cánh.
Ông ta quay qua Stumpy khi họ dừng lại và nói:”Trời ơi, cháu làm mọi thứ cháu có thể nghĩ tới để làm cho hai bác kêu lên, nhưng hai bác không kêu.”
Và Stumpy trả lời:”Ồ, tôi sắp kêu lên cái gì đó khi Martha rớt ra... nhưng mười đô la là mười đô la.”39 WHEN THERE IS A PROBLEM…Hubby: You always carry my photo in your handbag to the office. Why?
Wife: When there is a problem, no matter how impossible, I look at your picture and the problem disappears.
Hubby: You see, how miraculous and powerful I am for you?
Wife: Yes, I see your picture and say to myself, '"What other problem can there be greater than this one?"

MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …

Chồng: Em luôn đem hình anh trong túi mang tới cơ quan.Sao vậy?
Vợ: Mỗi khi có sự cố, không cần biết khó giải quyết như thế nào, em nhìn vào hình anh và sự cố biến mất.
Chồng: Em xem, anh kỳ diệu và mạnh mẽ như thế nào đối với em?
Vợ: Đúng, em nhìn hình ảnh của anh và tự nhủ:”Sự cố nào khác có thể lớn hơn sự cố này?”
Đàn ông và đàn bà40 MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLESThis is a message for all of you singles.
Is life getting you down?
Guys, have you been getting depressed because there is simply not enough
women to go around?
And ladies, are you tired of the guys being to afraid to ask you out?
Well here it is, the answer to everyone's deepest wish! Here is "The Guide
to Being Dumped." These are the top 10 dumping lies translated to their true eanings for all of you.
"I'm not ready for that type of commitment"
Translation: I don't want to date you; however, you can take me out to
dinner and a movie every once in a while. Just don't hang around me so
much that you scare away the people I really want to date.
"God doesn't want me to date right now. "
Translation: I don't know why I said 'yes' in the first place. God doesn't
want me to date someone as ugly as you.
"I only date older men/women."
Translation: I only date older men/women who have more money than you do.
"You're just not my type."
Translation: When I look at you, and think of kissing you, I get physically sick.
"You're too good for me."
Translation: I'm too good/much cool for you.
"You're too much like a brother/sister"
Translation: I like you, but you just don't turn me on.
"You'll always have a special place in my heart."
Translation: My lawyer will contact you soon about the restraining order.
"I think we should date other people."
Translation: Look, I'm late for my date, he/she's probably waiting in the
parking lot. I've got to go.
"I just don't have the time to date anyone."
Translation: You DO realize that I've been avoiding you for months now...
"Maybe we can get together real soon."
Translation: Perhaps if you were the last man/woman on Earth.

THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN –
- NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN


Đây là thông điệp cho tất cả các bạn – những người độc thân.
Cuộc sống có làm các bạn buồn không?
Các bạn nam, các bạn đã chán nản vì đơn giản là không có đủ phụ nữ để giao du?
Và các bạn nữ, các bạn có nhàm chán với những bạn trai ngại mời bạn đi chơi?
Đây rồi, câu trả lời cho ước mong sâu kín nhất của mọi người! Đây là “Hướng dẫn cho việc bị từ chối.” Đây là 10 lời dối gian để từ chối được dịch ra chân nghĩa cho tất cả các bạn.
“Em không sẵn lòng cho kiểu tận tình đó”
Dịch: Tôi không muốn hẹn hò với anh; tuy nhiên, anh có thể thỉnh thoảng đưa tôi đi chơi để ăn tối và xem phim. Chỉ đừng lẩn quẩn quanh tôi quá nhiều đến nỗi làm những người khác – những người mà tôi thực sự muốn hẹn hò – hoảng sợ.
“Chúa không muốn em/anh làm một cái hẹn ngay bây giờ.”
Dịch: Tôi không biết sao tôi nói “có” ở nơi đầu tiên.Chúa không muốn tôi hẹn hò với một người xấu xí như anh/em.
“Em chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn.”
Dịch:Tôi chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn, những người có nhiều tiền hơn anh.


“Em/anh không phải là tuýp người như tôi”
Dịch: Khi tôi nhìn vào em/anh, và nghĩ tới việc hôn em/anh, tôi phát bệnh thật sự.
“Anh/em quá tốt đối với tôi.”
Dịch:Tôi hoàn toàn/rất lãnh đạm đối với anh/em.
“Anh /em rất giống anh trai/em gái em/anh.”
Dịch: Tôi mến anh/em, nhưng anh/em không làm tôi yêu được.
“Anh/em luôn có một vị trí đặc biệt trong tim em/anh.”
Dịch: Luật sư của tôi sẽ mau gặp anh/cô về lệnh ngăn giữ.
“Em/anh nghĩ chúng ta nên hẹn người khác.”
Dịch: Hãy xem, tôi trễ hẹn, anh ấy/cô ấy hầu như chắc chắn đang đợi ở bãi đậu xe. Tôi phải đi.
“Em chỉ không có thời giờ để hẹn với bất cứ ai.”
Dịch: Anh phải nhận ra rằng tôi đã tránh mặt anh trong nhiều tháng nay …
“Chúng ta có thể gần gũi nhau trong thời gian sắp tới thực sự.”
Dịch: Có lẽ anh/em là người đàn ông/ đàn bà cuối cùng trên Trái đất.

hết: Tập 1

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
hathybesu
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome

Re: Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » October 5th, 2017, 11:22 am

Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. Tập 2
Image
Image


41 HOW TO PLEASE A WOMANA group of girlfriends are on vacation when they see a 5- story hotel with a sign that reads: "For Women Only." Since they are without their boyfriends and husbands, they decide to go in.
The bouncer, a very attractive guy, explains to them how it works. "We have 5 floors. Go up floor-by-floor,and once you find what you are looking for, you can stay there. It's easy to decide since each floor has a sign telling you what's inside."
So they start going up and on the first floor the sign reads: "All the men on this floor are short and plain." The friends laugh and without hesitation move on to the next floor.
The sign on the second floor reads: "All the men here are short and handsome." Still, this isn't good enough, so the friends continue on up.
They reach the third floor and the sign reads: "All the men here are tall and plain." They still want to do better, and so, knowing there are still two floors left, they continued on up.
On the fourth floor, the sign is perfect: "All the men here are tall and handsome." The women get all excited and are going in when they realize that there is still one floor left. Wondering what they are missing, they head on up to the fifth floor.
There they find a sign that reads: "There are no men here. This floor was built only to prove that there is no way to please a woman."


LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮMột nhóm bạn gái đang kỳ nghỉ thì họ thấy một khách sạn 5 tầng với một tấm biển đề:”Chỉ dành cho phụ nữ.” Vì họ không có bạn trai và chồng nên họ quyết định đi vào.

Tay “bảo kê”, một gã rất hấp dẫn, giải thích cho họ khách sạn hoạt động ra sao. “Chúng tôi có 5 tầng. Đi lên từng tầng, và khi các bạn tìm cái gì các bạn đang tìm kiếm, các bạn có thể ở đó.Quyết định ở tầng nào thì dễ vì mỗi tầng có một tấm biển cho bạn biết cái gì ở trong.”

Nghe vậy, họ bắt đầu đi lên và trên tầng thứ nhất, tấm biển đề:”Tất cả đàn ông ở tầng này đều lùn và thường.” Nhóm bạn cười và không do dự đi lên tầng kế .

Tấm biển ở tầng thứ hai đề:”Tất cả đàn ông ở đây đều lùn và đẹp trai.” Cũng vậy, tầng này vẫn không đủ hay, vì thế nhóm bạn lại tiếp tục đi lên trên.

Họ tới tầng thứ ba và tấm biển đề:” Tất cả đàn ông ở đây đều cao và thường.” Họ vẫn muốn hơn, và như thế, biết vẫn còn hai tầng nữa, họ tiếp tục đi lên trên.

Ở tầng thứ tư, tấm biển ghi tuyệt hảo:”Tất cả đàn ông ở đây đều cao và đẹp trai.” Nhóm phụ nữ tất cả đều phấn chấn và đi vào thì họ nhận ra rằng vẫn còn một tầng nữa.Lấy làm ngạc nhiên mình đang thiếu cái gì, họ đi lên tầng năm.

Ở đây họ tìm thấy tấm biển đề:”Không có đàn ông ở đây. Tầng này được xây dựng chỉ để chứng tỏ rằng không có cách nào để làm hài lòng một phụ nữ.”


42 UGLY BABYA woman gets on a bus holding a baby.
The bus driver says, "That's the ugliest baby I've ever seen."
In a huff, the woman slammed her fare into the fare box and took an aisle seat near the rear of the bus. The man seated next to her sensed that she was agitated and asked her what was wrong. "The bus driver insulted me," she fumed.
The man sympathized and said: "Why, he's a public servant and shouldn't say things to insult passengers."
"You're right" she said. "I think I'll go back up there and give him a piece of my mind."
"That's a good idea" the man said. "Here, let me hold your monkey."


ĐỨA BÉ XẤU XÍMột phụ nữ đi lên xe buýt với một đứa bé bế trên tay.

Tài xế nói:”Đó là đứa bé xấu nhất mà tôi từng thấy.”

Trong cơn bực tức, người phụ nữ quẳng tiền vé vào ô thu tiền và ngồi vào một chiếc ghế gần sau xe. Người đàn ông ngồi gần chị ta hiểu rằng chị ta đang bị kích động và hỏi chị ta điều gì đã xảy ra. “Tài xế lăng mạ tôi,” chị ta nổi đóa.

Người đàn ông thông cảm và nói:”Sao, anh ta làm dịch vụ công cộng và không nên nói những điều lăng mạ hành khách.”

“Anh đúng đó, “ chị ta nói.”Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngược lên trên và nói toạc ra với anh ta.”

“Đó là ý kiến hay” người đàn ông nói.”Này, hãy để tôi bế con khỉ của chị.”


43 WHAT DO YOU GET FOR 25$?George and Harriet were married twenty-five years. They decided to celebrate with a trip to Las Vegas. When they entered the hotel/casino and registered, a sweet young woman dressed in a very short skirt, became very friendly. George brushed her off rather rudely. Harriet objected, "George, she was nice, that young woman, and you were so rude."
"Harriet, she's a prostitute."
"I don't believe you. That sweet young lady?"
"Let's go up to our room and I'll prove it."
In their room, George called down to the desk and asked for Bambi to come to room 1217.
"Now," he said, "you hide in the bathroom with the door open just enough
to hear us, okay?" She did. Soon, there was a knock on the door. George opened it and Bambi walked in, swirling her hips provocatively.
"So, I see you're interested after all," she said.
George asked, "How much do you charge?"
"$125 basic rate, $100 tips for special services."
George was taken aback. "$125! I was thinking more in the range of $25."
Bambi laughed derisively. "You must really be a hick if you think you can
buy sex for that price."
"Well," said George, "I guess we can't do business.Goodbye."
After she left, Harriet came out of the bathroom. "I just can't believe it."
George said, "Let's forget it. We'll go have a drink, then eat dinner."
At the bar, as they sipped their cocktails, Bambi came up behind George
pointed slyly at Harriet, and said, "See what you get for $25?"


ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA?George và Harriet cưới nhau đã được 25 năm.Họ quyết định làm lễ kỷ niệm bằng một chuyến đi chơi ở Las Vegas.Khi họ bước vào khách sạn/sòng bài và đăng ký, một phụ nữ trẻ hấp dẫn mặc một chiếc váy rất ngắn trở nên rất thân thiện với họ.George gạt cô ta một cách hơi khiếm nhã.

Harriet phản đối:” George, người phụ nữ trẻ đó dễ thương, và anh thật khiếm nhã.”

“Harriet, cô ta là một gái điếm.”

“Em không tin anh.Người phụ nữ trẻ hấp dẫn đó ư?”

“Chúng ta hãy đi lên phòng và anh sẽ chứng minh điều đó.”

Trong phòng họ, George gọi xuống quầy và gọi Bambi đến phòng 1217.

“Bây giờ,” anh ta nói, “em nấp trong phòng tắm, cửa mở ra chỉ đủ để nghe anh và cô ta, được chứ?” Cô vợ làm theo.Chẳng bao lâu, có một tiếng gõ cửa.
George mở ra và Bambi đi vào, đong đưa hông một cách khêu gợi.

“Như vậy, sau hết, em thấy anh đã chú ý,” cô ta nói.

George hỏi:”Cô tính bao nhiêu?”

“125 đô giá nền, 100 đô buộc boa phục vụ đặc biệt.”

George sửng sốt:”125 đô! Tôi đang cân nhắc với cỡ 25 đô.”

Bambi cười giễu:”Anh hẳn phải là một gã nhà quê thực sự nếu anh nghĩ anh có thể mua được sex với giá đó.”

“Thôi,” George nói,”tôi cho là chúng ta không thể làm việc đó.Tạm biệt.”

Sau khi cô ta đi, Harriet đi ra khỏi phòng tắm. “Em không thể tin được.” George nói:”Chúng ta hãy quên điều đó đi.Chúng ta sẽ đi uống, sau đó ăn cơm.

Tại quầy, trong khi họ đang nhấm nháp cốctây, Bambi đi đến đằng sau George, kín đáo chỉ vào Harriet và nói:”Xem anh có gì với 25 đô?”


44 I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRLA friend asked me the other day why i never got married.
I replied "Well, I guess I just never met the right woman... I guess I've been looking for the perfect girl."
"Oh, come on now," said my friend. "Surely you have met at least one girl
that you wanted to marry."
"Yes, there was one girl... once. I guess she was the one perfect girl -- the only perfect girl I really ever met. She was just the right everything... I really mean that she was the perfect girl for me."
"Well, why didn't you marry her?" asked my friend.
I shrugged my shoulders and replied, "She was looking for the perfect man."


TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢOMột ngày kia, một người bạn hỏi tôi tại sao tôi không cưới vợ.

Tôi trả lời:”À, tôi đoán rằng tôi không bao giờ gặp một phụ nữ mong muốn … Tôi ước chừng tôi đã tìm kiếm một cô gái hoàn hảo.”

“Ồ, tiếp tục đi nào,” bạn tôi nói. “Chắc chắn anh đã gặp ít nhất một cô gái anh muốn cưới.”

“Đúng, có một cô … một lần. Tôi ước chừng cô ta là một cô gái hoàn hảo – một cô gái hoàn hảo duy nhất tôi từng gặp thực sự. Mọi thứ cô ta đều đúng …

Tôi thực sự muốn nói rằng cô ta là cô gái hoàn hảo đối với tôi.”

“Lạ quá, tại sao bạn không cưới cô ta?” bạn tôi hỏi.

Tôi nhún vai và trả lời:” Cô ta mong chờ một người đàn ông hoàn hảo.”


45 TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE LADYTwo bored casino dealers are waiting at a craps table. A very attractive lady comes in and wants to bet $20,000 on a single roll of the dice.
She says, "I hope you don't mind, but I feel much luckier when I'm bottomless."
With that, she strips naked from the waist down, and rolls the dice while yelling, "Momma needs a new pair of pants!"
She then begins jumping up and down and hugging and kissing each of the dealers. "YES! I WIN! I WIN!"
With that, she picks up her money and clothes and quickly leaves. The dealers just stare at each other dumbfounded.
Finally one of them asks, "What did she roll anyway?"
The other answers, "I don't know! I thought YOU were watching!"


HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ RẤT HẤP DẪNHai người chia bài mệt mỏi đang ngồi đợi tại bàn xí ngầu. Một phụ nữ rất hấp dẫn bước vào và muốn đánh một ván 20.000 đô la trong một cú thả xí ngầu duy nhất.

Nàng nói:”Em hy vọng hai anh không ngại, nhưng em nghĩ sẽ may mắn hơn nhiều khi em “không đáy”.

Theo lời nói, nàng cởi khỏa thân từ eo xuống, rồi gieo xí ngầu với tiếng reo:”Má cần một cái quần mới!”

Sau đó nàng nhảy lên xuống và ôm và hôn hai người chia bài.”ĐÚNG! EM THẮNG! EM THẮNG!”

Với lời nói đó, nàng ôm tiền và quần áo và rời đi nhanh chóng.Hai người chia bài nhìn nhau chằm chặp chết điếng.

Cuối cùng một trong hai người hỏi:”Dù sao đi nữa thì cô ta đã gieo số mấy?”

Người kia đáp:”Tôi không biết! Tôi nghĩ ANH đang canh!”


46 BEFORE I MARRY SARAHPatient: "Doctor, before I marry Sarah next Saturday, there's something I'd like to get off my chest."
Doctor: "What's that?"
Patient: "A tattoo saying 'I love Alice.'"


TRƯỚC KHI TÔI CƯỚI SARAHBệnh nhân: “Bác sĩ, trước khi tôi cưới Sarah thứ bảy tới, tôi muốn lấy một thứ ra khỏi ngực.”

Bác sĩ: “Cái đó là cái gì?”

Bệnh nhân:”Một hình xăm có chữ “Tôi yêu Alice.””


47 DOCTOR IN THE HOUSEA strained voice called out through the darkened theater,"Please, is there a doctor in the house?!"
Several men stood up as the lights came on.
An older lady pulled her daughter to stand next to her,"Good, are any of you doctors single and interested in a date with a good girl?"


BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁTMột giọng nói căng thẳng vọng ra xuyên qua bóng tối rạp hát:” Xin vui lòng cho biết có một bác sĩ trong nhà hát không?!”

Một số đàn ông đứng lên trong khi đèn bật sáng.

Một người đàn bà có tuổi kéo người con gái đứng cạnh bà ta:”Tốt, bác sĩ các anh có ai còn độc thân và thích se duyên với một cô gái sáng giá không?”


48 TWO NUNS IN AN ALLEYTwo nuns went out of their convent to sell cookies. One of them was known as Sister Mathematical and the other one was known as Sister Logical. It was getting dark and they were still far away from the convent.
Sister Logical: Have you noticed that a man has been following us for the past half-hour?
Sister Mathematical: Yes, I wonder what he wants.
Sister Logical: It's logical. He wants to rape us.
Sister Mathematical: Oh, no! At this rate he will reach us in 15 minutes at the most. What can we do?
Sister Logical: The only logical thing to do, of course, is to walk faster.
Sister Mathematical: It's not working.
Sister Logical: Of course it's not working. The man did the only logical thing. He started to walk faster too.
Sister Mathematical: So, what shall we do? At this rate he will reach us in one minute.
Sister Logical: The only logical thing we can do is split. You go that way and I'll go this way. He cannot follow us both.
So the man decided to follow Sister Logical. Sister Mathematical arrived at the convent and was worried about what had happened to Sister Logical. Then Sister
Logical arrived, breathless and flushed.
Sister Mathematical: "Sister Logical! Thank God you are here! Tell me what happened!"
Sister Logical: The only logical thing happened. The man couldn't follow us both, so he followed me.
Sister Mathematical: Yes, yes! But what happened then?
Sister Logical: I started to run as fast as I could and he started to run as fast as he could.
Sister Mathematical: And?
Sister Logical: The only logical thing happened. He reached me.
Sister Mathematical: Oh, dear! What did you do?
Sister Logical: The only logical thing to do. I lifted my dress up.
Sister Mathematical: Oh, Sister! What did the man do?
Sister Logical: The only logical thing to do. He pulled down his pants.
Sister Mathematical: Oh, no! What happened then?
Sister Logical: Isn't it logical, Sister? A nun with her dress up can run much faster than a man with his pants down........


HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐIHai ma-xơ rời tu viện đi bán bánh. Một người tên là Xơ Toán Học và người kia tên là Xơ Logic. Trời đang tối dần và họ vẫn còn cách xa tu viện.

Xơ Logic: Xơ có chú ý thấy một người đàn ông đã đi theo sau chúng ta trong nửa giờ qua không?

Xơ Toán học: Ờ, và tôi tự hỏi hắn muốn gì.

Xơ Logic: Theo logic, hắn muốn hiếp chúng ta.

Xơ Toán học: Oâi, không! Với đà này thì cao lắm 15 phút nữa hắn sẽ bắt kịp chúng ta. Chúng ta có thể làm gì?

Xơ Logic: Dĩ nhiên, việc duy nhất theo logic cần làm là đi nhanh hơn.

Xơ Toán học: Điều đó không hiệu quả.

Xơ Logic: Dĩ nhiên điều đó không hiệu quả. Hắn cũng làm theo việc duy nhất theo logic. Hắn cũng bắt đầu đi nhanh hơn.

Xơ Toán học: Thế thì chúng ta sẽ làm gì? Với đà này hắn sẽ bắt kịp chúng ta trong một phút.

Xơ Logic: Việc duy nhất theo logic chúng ta có thể làm là tách đôi ra. Xơ đi đường đó và tôi sẽ đi đường này. Hắn không thể đi theo hai ta.

Do vậy gã đàn ông quyết định theo xơ Logic. Xơ Toán học về đến tu viện và lo lắng về sự việc xảy ra cho xơ Logic. Sau đó xơ Logic về, thở hổn hển và đỏ mặt.

Xơ Toán học: Xơ Logic! Tạ ơn Chúa xơ đã về đây. Hãy kể tôi nghe điều gì đã xảy ra!

Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy ra. Hắn không thể theo hai ta, vì thế hắn theo tôi.

Xơ Toán học: Đúng, đúng! Nhưng sau đó điều gì xảy ra?

Xơ Logic: Tôi bắt đầu chạy nhanh nhất mà tôi có thể và hắn bắt đầu chạy nhanh nhất mà hắn có thể.

Xơ Toán học: Sau đó?

Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy ra. Hắn bắt kịp tôi.

Xơ Toán học: Ô trời ơi! Xơ đã làm gì?

Xơ Logic: Làm điều duy nhất theo logic. Tôi kéo váy lên.

Xơ Toán học: Oâi, xơ! Hắn làm gì?

Xơ Logic: Làm điều duy nhất theo logic. Hắn tuột quần hắn xuống.

Xơ Toán học: Oâi, không! Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Xơ Logic: Điều đó không logic sao, xơ? Một nữ tu sĩ với chiếc váy kéo lên có thể chạy nhanh hơn một gã đàn ông với chiếc quần tuột xuống …


49 GOD AND EVE IN THE GARDENOne day in the Garden of Eden, Eve calls out to God... "Lord, I have a problem!"
"What's the problem, Eve?"
"Lord, I know you've created me and have provided this beautiful garden and all of these wonderful animals, and that hilarious comedic snake, but I'm just not happy."
"Why is that, Eve?" came the reply from above.
"Lord, I am lonely. And I'm sick to death of apples."
"Well, Eve, in that case, I have a solution. I shall create a man for you."
"What's a 'man,' Lord?"
"This man will be a flawed creature, with many bad traits. He'll lie,cheat, and be vainglorious; all in all, he'll give you a hard time. But, he'll be bigger, faster, and will like to hunt and kill things. He will look silly aroused, but since you've been complaining, I'll create him in such in a way that he will satisfy your physical needs. He'll be witless and will revel in childish things like fighting and kicking a ball about. He won't be too smart, so he'll also need your advise to think properly.”
"Sounds great," says Eve, with an ironically raised eyebrow.
"What's the catch, Lord?"
"Yeah, well.... you can have him on one condition."
"What's that, Lord?"
"As I said, he'll be proud, arrogant, and self-admiring... So you'll have to let him believe that I made him first... So, just remember... it's our secret... Woman to woman."


CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNGMột ngày kia trên vườn địa đàng, Eva gọi Chúa … “Chúa, con có vấn đề!”

“Vấn đề gì, Eva?”

“Lạy Chúa, con biết ngài đã tạo ra con và đã tạo ra khu vườn đẹp đẽ và tất cả những con thú tuyệt diệu, và con rắn vui nhộn kia, nhưng con thật không vui.”

“Tại sao, Eva?” có tiếng nói từ trên cao.

“Thưa Chúa, con cô đơn. Con chán ngán những trái táo.”

“À, Eva, vậy thì ta có một cách. Ta sẽ tạo một người đàn ông cho con.”

“Lạy Chúa, một “người đàn ông” là gì?”

“Người đàn ông này sẽ là một tạo vật không hoàn thiện, có nhiều tính xấu. Anh ta sẽ nói dối, lừa gạt và hay khoe khoang; nói chung, anh ta sẽ không làm con vui sướng. Nhưng anh ta sẽ vạm vỡ hơn, nhanh hơn và sẽ thích đi săn và giết thú vật. Anh ta trông có vẻ gợi sự ngớ ngẩn, nhưng vì con đã than thở, ta sẽ tạo anh ta theo cách anh ta sẽ làm con hài lòng về những đòi hỏi thể chất của con. Anh ta sẽ không khôn ngoan và sẽ say sưa những thứ trẻ con như đánh nhau và đá banh lung tung. Anh ta sẽ không quá thông minh, vì thế anh ta cũng cần lời khuyên của con để suy nghĩ đúng đắn.”

“Tuyệt quá,” Eva nói với một bên lông mày nhướn lên mỉa mai.

“Còn việc đánh lừa anh ta thì sao, thưa ngài?”

“Ừ, à … con có thể làm việc đó với điều kiện.”

“Điều kiện gì, thưa ngài?”

“Như ta đã nói, anh ta sẽ kiêu hãnh, ngạo mạn và tự hào … Vì thế con sẽ phải làm anh ta tin rằng ta tạo ra anh ta trước … Vì thế, hãy nhớ … đó là bí mật của chúng ta … Phụ nữ với nhau.”


50 THE WANTED AD RESPONDENTRICH WIDOW LOOKING FOR MAN TO SHARE LIFE AND FORTUNE WITH THE FOLLOWING QUALIFICATIONS:
1. WON'T BEAT ME UP
2. WON'T RUN AWAY
3. HAS TO BE GREAT IN BED
For several months, her phone rang off the hook, her doorbell was ringing constantly, she received tons of mail...all to no avail. None of the men seemed to meet her qualifications.
Then one day the doorbell rang yet again. She opened the door to find a man, with no arms and no legs, lying on the mat. Perplexed, she asked, "Who are you and what do you want?"
"Hi," said the man "Your search is over, for I am the man of your dreams. I've got no arms, so I can't beat you up and I've got no legs, so I can't run away."
The old woman asked, "What makes you think you're so great in bed?"
To which he replied, "I rang the doorbell, didn't I?"


LỜI ĐÁP CHO QUẢNG CÁO TÌM CHỒNGQUẢ PHỤ GIÀU CÓ TÌM NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỂ CHIA SẺ CUỘC ĐỜI VÀ TÀI SẢN VỚI NHỮNG PHẨM CHẤT SAU:

1. KHÔNG ĐÁNH TÔI

2. KHÔNG BỎ ĐI

3. PHẢI TUYỆT VỜI TRÊN GIỪ ỜNG

Trong vài tháng, điện thoại bà ta gọi liên tục, chuông cửa reo liên tục, bà ta nhận hàng tấn thư... tất cả đều không có lợi gì. Không có người đàn ông nào có vẻ đáp ứng được những phẩm chất bà ta đưa ra.

Sau đó một ngày kia chuông cửa hãy còn reo trở lại. Bà ta mở cửa thấy một người đàn ông, không tay không chân, nằm trên một tấm thảm. Cảm thấy khó hiểu, bà ta hỏi:”Ông là ai và ông muốn gì?”

“Xin chào,” người đàn ông nói. “Cuộc tìm kiếm của bà đã qua vì tôi là người đàn ông bà mơ ước.Tôi không có tay, vì vậy tôi không thể đánh bà và tôi không có chân nên tôi không thể bỏ đi.”

Người phụ nữ lớn tuổi hỏi:”Điều gì làm ông nghĩ ông rất tuyệt vời trên giư ờng?”

Đối với câu hỏi đó ông ta trả lời:”Tôi đã bấm chuông cửa, phải không?”


51 ASKING PERMISSION"Sir, your daughter says she loves me, and she can't live without me, and she wants to marry me."
"And you're asking my permission to marry her?"
"No, I'm asking you to make her leave me alone."


XIN PHÉP“Thưa bác, con gái bác nói yêu cháu, và cô ấy không sống được nếu không có cháu, và cô ấy muốn cưới cháu.”
“Và anh đang xin tôi cưới nó à?”
“Không, cháu đang hỏi bác làm sao cho cô ấy bỏ mặc cháu ạ.”


52 I TOOK WHAT I WANTOne summer's evening Paddy & Mick are on their way to the pub for their usual drink.
"I’m a bit tired tonight," says Mick. "I think I'll just have a little lie down in this ditch and have a little sleep. You can wake me up on your way home later."
"Right, you are," says Paddy, and they separate.
At the end of the evening, Paddy comes out of the pub and starts walking back to collect Mick from his ditch. He hasn't gone far when Mick rolls up beside him driving a big shiny Volvo.
"Where did you get that lovely car from?!" asks Paddy, astonished.
"Well, I'll tell you. It was like this," says Mick. "There I was lying in the ditch having a nice snooze and I had just turned over onto me other side when up drives a lovely lady in her nice new Volvo and asks me if I'd like to come for a drive with her. Well, I thought, why not? It's a lovely evening for a drive. So in I got. She drove along for a bit and then turned off into a field. She got out of the car, took off all her clothes and said,
"Take what you want!" So I took the Volvo.


TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐNMột buổi tối hè, Paddy và Mick trên đường tới quán rượu để nhậu như thường lệ.

“Tối nay tôi hơi mệt,” Mick nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ nằm ngủ một tí ở chỗ ngủ này. Bạn có thể đánh thức tôi dậy sau trên đường về nhà.”

“Được, đi đi,” Paddy nói và họ rẻ đôi.

Tối hôm đó, Paddy đi ra khỏi quán rượu và bắt đầu đi ngược lại để đón Mick từ chỗ nằm ngủ. Anh đi chưa xa thì Mick thình lình xuất hiện bên cạnh lái một chiếc Volvo láng coóng.

“Bạn đã lấy chiếc xe hơi đẹp đẽ này từ đâu vậy!” Paddy kinh ngạc hỏi.

“À, tôi sẽ kể. Nó giống thế này,” Mick nói. “ Tôi đang nằm ở đó ở chỗ ngủ đánh một giấc ngủ ngắn ngon lành và tôi mới chỉ trở mình sang phía kia thì một quý bà dễ thương đánh xe Volvo đẹp và mới đến và hỏi tôi có muốn đi một vòng với nàng không. Ồ, tôi nghĩ tại sao không. Một tối đẹp trời để dạo một vòng. Vậy là tôi lên xe. Nàng lái xe đi một chặp và sau đó ngoặc ra cánh đồng. Nàng bước ra khỏi xe, cởi hết quần áo và nói:

“Lấy cái anh muốn!” Vì thế tôi lấy chiếc Volvo.


53 VENGEANCETwo high school sweethearts who went out together for four years in high school were both virgins; they enjoyed losing their virginity with each other in 10th grade. When they graduated, they wanted to both go to the same college but the girl was accepted to a college on the east coast, and the guy went to the west coast. They agreed to be faithful to each other and spend anytime they could together.
As time went on, the guy would call the girl and she would never be home, and when he wrote, she would take weeks to return the letters. Even when he emailed her, she took days to return his messages.
Finally, she confessed to him she wanted to date around. He didn't take this very well and increased his calls, letters, and emails trying to win back her love. Because she became annoyed, and now had a new boyfriend, she wanted to get him off her back.
So, what she did is this: she took a picture of her having sex with her new boyfriend's and sent it to her old boyfriend with a note reading, "I found a new boyfriend, leave me alone." Well, needless to say, this guy was heartbroken but, even more so, was pissed. So, what he did next was awesome.
He wrote on the back of the photo the following, "Dear Mom and Dad, having a great time at college, please send more money!" and mailed the picture to her parents.


BÁO THÙMột đôi tình nhân học sinh trung học cùng học bốn năm đều còn tân; họ biết mùi sự đánh mất trinh tiết với nhau ở lớp 10. Khi họ tốt nghiệp, họ muốn cả hai vào cùng trường cao đẳng nhưng cô gái được vào một trường cao đẳng ở bờ đông (nước Mỹ) và chàng trai đi đến bờ tây. Họ đồng ý chung thủy với nhau và sẽ ở cùng nhau mỗi khi họ có thể.

Thời gian trôi qua, chàng trai thường gọi cô gái và cô không bao giờ có mặt ở nhà, và khi anh viết thư, cô thường mất hàng tuần để trả lời thư. Thậm chí khi anh email, cô cũng mất nhiều ngày để trả lời thông điệp.

Cuối cùng, cô thú nhận với anh cô muốn hẹn hò yêu đương lung tung. Anh không xem việc này quan trọng và tăng cường điện thoại, thư từ và email, cố giành lại tình yêu của cô. Bởi cô trở nên bực mình, và bây giờ đã có bạn trai mới nên cô muốn vứt bỏ anh ra phía sau.

Vì vậy, điều cô làm như sau: cô chụp một bức ảnh cô đang làm tình với bạn trai mới và gửi tới bạn trai cũ với một lời ghi:”Em đã tìm một bạn trai mới, hãy để mặc em.” A, không cần nói, chàng trai này tan nát cõi lòng, thậm chí còn hơn thế, trở nên say sưa. Vi thế điều tiếp theo anh làm là rất kinh khủng.
Anh ta viết trên mặt sau của tấm ảnh dòng chữ sau:”Ba má yêu quý, con sống rất vui vẻ trong trường cao đẳng, xin gửi thêm tiền cho con!” và gửi bức hình tới ba má cô gái.


54 RAVISHING GIRL AND 3 MENIn a train compartment, there are 3 men and a ravishing young girl. The four passengers join in conversation, which very soon turns to the erotic.
Then, the young girl proposes, "If each of you will give me $1, I will show you my legs."
The men, charmed by this young girl, all pull a buck out of their wallet, and then the girl pulls up her dress a bit to show her legs.
Then she says, "If each of you gentlemen will give me $10, I'll show you my thighs." Men being what they are, they all pull out a ten dollar bill. The girl pulls up her dress all the way to her undies.
Conversation continues, and the men, a bit excited, have all taken off their coats. Then the young girl says, "If you will give me $100, I will show you where I was operated on for appendicitis." Naturally, all three fork over the money. Then the girl turns to the
window and points to a hospital in the distance and says, "There!"


CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNGTrong một ngăn xe lửa, có 3 người đàn ông và một cô gái trẻ cực ký hấp dẫn. Cả bốn người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện mà chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện gợi tình.

Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:”Nếu mỗi người trong số các anh đưa em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.”

Ba người đàn ông, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả lôi một đô la ra khỏi túi họ, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.

Sau đó nàng nói:”Nếu mỗi trong số quý ông các anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.”

Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót.

Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn ông, có phần bị kích thích, tất cả đều cởi áo ngoài. Sau đó cô gái trẻ nói:”Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.” Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa tiền. Sau đó cô gái quay qua cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và nói:”Đó!”


55 INDECENT PROPOSALA man walks up to a woman in a bar and says, "Excuse me, would you have sex with a man you didn't know for one million dollars?"
She thinks about the proposition for a minute, and then replies,"Yes, I would sleep with a man I don't know for a million dollars."
The man then asks,"Would you sleep with me for fifty cents?"
Insulted, the woman replies, "Of course not!! How could you ask me such a thing?"
The man states, "Well, we've already established the fact that you're a whore. Now I'm just haggling over the price."


LỜI ĐỀ NGHỊ KHIẾM NHÃMột người đàn ông đi tới một phụ nữ trong một bar và nói:”Xin lỗi, cô có ngủ với một người đàn ông cô không quen để lấy một triệu đô la không?”

Cô ta suy nghĩ về lời đề nghị trong một phút, sau đó trả lời:”Ờ, tôi sẽ ngủ với một người đàn ông tôi không quen để lấy một triệu đô la.”

Sau đó người đàn ông hỏi:”Vậy cô có ngủ với tôi để lấy năm mươi xu không?”

Bị xúc phạm, người đàn bà trả lời:”Dĩ nhiên không! Làm thế nào ông có thể hỏi tôi một việc như vậy?”

Người đàn ông nói:”À, chúng ta đã tạo được sự kiện là cô là một con đĩ. Bây giờ tôi chỉ trả giá mà thôi.”


56 I’M DYING FROM AIDSA son and father went to see a doctor since the father was getting very ill. The doctor told the father and son that the father was dying from cancer.
The father, who was an Irishman, turned to his son and said, "Son, even on this gloomy day, it’s our tradition to drink to health as it is in death, so let's go to the pub and celebrate my demise."
Reluctantly, the son follows his father to the local pub. There, while enjoying their ale, the father sees some old friends and tells them he is dying from AIDS.
Shocked, the son turns to his father and says, "Father, it is not AIDS you are dying from, it is cancer, why did you lie to those men?"
The father replies, "Aye, my son, you are right; but I don't want those guys shagging your mom when I'm gone."


TÔI SẼ CHẾT VÌ AIDSMột người con trai và cha đi khám bác sĩ vì ông cha đang bị bệnh nặng. Bác sĩ nói với người cha và người con trai rằng người cha đang sẽ chết vì ung thư.
Người cha, là một người Ai len, quay qua đứa con trai và nói:”Con, ngay cả trong ngày u ám này thì truyền thống của chúng ta là nhậu chúc sức khỏe khi chúng ta chết, vì thế hãy đi tới quán nhậu và ăn tiệc cho sự qua đời của ba.”

Một cách miễn cưỡng, người con trai đi theo người cha tới một quán nhậu trong vùng. Ở đó, họ thưởng thức rượu bia, người cha gặp một số bạn cũ và nói với họ ông sẽ chết vì AIDS.

Bị sốc, người con trai quay qua người cha và nói:”Thưa ba, ba không chết vì AIDS, mà vì ung thư, tại sao ba nói láo những người này?”

Người cha đáo:”A, con ta, con đúng, nhưng ba không muốn những gã này quan hệ tình dục với má con khi ba ra đi.”


57 THE PROPOSALOne evening, a young woman came home from a date, rather sad. She told her mother, "Anthony proposed to me an hour ago."
"Then why are you so sad?" her mother asked.
"Because he also told me he is an atheist. Mom, he doesn't even believe there's a Hell."
Her mother replied, "Marry him anyway. Between the two of us, we'll show him just how wrong he is."


LỜI CẦU HÔN

Một buổi tối, một cô gái về nhà trễ, hơi buồn. Cô ta nói với má:”Anthony cầu hôn con một tiếng trước đây.”

“Vậy sao con buồn?” má cô ta hỏi.

“Vì anh ấy nói với con anh ấy là một người vô thần. Má à, anh ấy thậm chí không tin có địa ngục.”

Má cô ta trả lời:”Dù sao cũng cưới anh ta đi. Giữa hai má con ta, chúng ta sẽ cho anh ta thấy anh ta sai lầm như thế nào.”

Gia đình


58 INHERITANCETwo friends meet on a Miami street. One looked forlorn, and almost on the verge of tears. The other man said, "Hey, how come you look like the whole world caved in?"
The sad fellow said, "Let me tell you. Three weeks ago, an uncle died and left me forty thousand dollars."
"That's not bad."
"Hold on, I'm just getting started. Two weeks ago, a cousin I never knew kicked the bucket, and left me eighty-five thousand dollars."
"Sounds like you should be grateful."
"Last week my great aunt passed away. I inherited almost a
quarter of a million."
"Then how come you look so glum?"
"This week... nothing!"


THỪA KẾHai người bạn gặp nhau trên đường phố Miami. Một người trông đau khổ, và gần như khóc. Người đàn ông kia nói:” Này, làm thế nào mà trông bạn như ở trong thế giới này đổ sụp vậy?”

Người bạn buồn bã nói:”Để tôi kể cho bạn nghe.Ba tuần trước đây, một ông bác chết và để lại cho tôi bốn mươi ngàn đô la.”

“Điều đó không tệ.”

“Nghe tiếp này, tôi chỉ mới bắt đầu. Hai tuần trước, một người anh họ tôi chưa bao giờ biết đến chết ngoẻo, và để lại cho tôi tám mươi lăm ngàn.”

“Coi bộ bạn nên biết ơn anh ấy.”

“Tuần qua bà trẻ tôi “ra đi”. Tôi thừa kế gần như một phần tư triệu.”

“Vậy thì làm sao trông bạn rầu rĩ quá vậy?”

“Tuần này … chẳng có gì hết!”


59 HE HAS NO PLANSA young woman brings home her fiance to meet her parents. After dinner, her mother tells her father to find out about the young man. The father invites the fiancee for a drink.
"So what are your plans?" the father asks the young man.
"I am a Torah scholar," he replies.
"A Torah scholar. Hmmm," the father says. "Admirable, but what will you do to provide a nice house for my daughter to live in, as she's accustomed to?"
"I will study," the young man replies, "and God will provide for us."
"And how will you buy her a beautiful engagement ring, such as she deserves?" asks the father.
"I will concentrate on my studies," the young man replies, "God will provide for us."
"And children?" asks the father. "How will you support children?"
"Don't worry, sir, God will provide," replies the fiance.
The conversation proceeds like this, and each time the father questions, the young idealist insists that God will provide. Later, the mother asks, "How did it go, Honey?"
The father answers, "He has no job and no plans, but he thinks I'm God."


ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢMột phụ nữ trẻ dẫn người chồng tương lai về nhà gặp cha mẹ
bữa ăn, bà mẹ nói với người cha tìm hiểu người thanh niên. Người cha mời con rể tương lai uống rượu.

“Vậy kế hoạch tương lai của con là gì?” người cha hỏi người thanh niên. “Con là nhà nghiên cứu năm cuốn sách đầu của Kinh Thánh,” anh ta trả lời.

“Nhà nghiên cứu năm cuốn sách đầu của Kinh Thánh. Hừmmm,” người cha nói. “Đáng phục, nhưng anh sẽ làm gì để tạo cho con gái tôi một ngôi nhà xinh như nó đã quen rồi?”

“Con sẽ nghiên cứu,” người thanh niên trả lời, “và Chúa sẽ tạo cho chúng con.”

“Và anh sẽ làm thế nào mua cho nó một chiếc nhẫn đính hôn đẹp như nó đáng được như thế?” người cha hỏi.

“Con sẽ tập trung vào các nghiên cứu của con,” người thanh niên đáp,” Chúa sẽ cho chúng con.”

“Và con cái?” người cha hỏi.” Anh sẽ làm thế nào để nuôi con?”

“Đừng lo, thưa bác, Chúa sẽ nuôi,” ông chồng tương lai đáp.

Câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, và cứ mỗi lần người cha đặt câu hỏi thì nhà duy tâm trẻ lại quả quyết Chúa sẽ ban cho. Một lát sau người mẹ hỏi:”Chuyện ra sao rồi, anh yêu?”

Người cha trả lời:”Anh ta không có kế hoạch nào cả, nhưng anh ta nghĩ anh là Chúa.”


60 MY THREE CHEAP SONSThe wealthy old gentleman and his wife were celebrating their 35th wedding anniversary and their three grown sons joined them for dinner. The old man was rather irritated when he discovered none of the boys had bothered to bring a gift,
and after the meal, he drew them aside.
"You're all grown men," he said, "and old enough to hear this. Your mother and I have never been legally married."
"What?" gasped one of the sons. "Do you mean to say we're all bastards?"
"Yes," snapped the old man, "and cheap ones, too!"


BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔIMột ông già thượng lưu giàu có và vợ làm lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới và ba người con trai lớn của họ cũng dự bữa ăn tối. Ông già hơi tức giận khi khám phá ra không ai trong những người con trai đã quan tâm đến một món quà và sau bữa tiệc, ông kéo ba người đứng bên cạnh.

“Tụi mày tất cả đều là những người đàn ông trưởng thành,” ông nói, và đã đủ lớn để nghe điều này. Mẹ tụi mày và tao chưa bao giờ cưới nhau chính thức.”

“Cái gì?” một trong những đứa con há hốc miệng kinh ngạc. “Ý ba muốn nói tụi con tất cả đều là con hoang?”

“Đúng,” ông già ngắt lời, “ và còn là những đứa rẻ tiền nữa!”

61 THE GIFTS...Three sons left home
, went out on their own and prospered. Getting back together they discussed gifts they were able to give their elderly mother. The first said, "I built a big house for our mother."
The second said, "I sent her a Mercedes with a driver."
The third smiled and said, "Ha, I got you both beat. Remember how mother loved to read the Bible? And you know that she can't see very well? Well, I sent her an amazing parrot that recites the entire Bible. It took Church elders 14 years to teach him. Mom just has to name the chapter and verse and the parrot will recite it."
Soon thereafter, mom sent out her letters of thanks:
"Adam," she wrote one son, "The house you built is so big. I live in only one room, but I have to clean the whole house."
"Jon," she wrote to another, "I am too old to travel and stay at home most of the time, so I rarely use the Mercedes. And the driver is so rude!"
"Dearest Gerald," she wrote to her third son, "You have the good sense to know what your mother likes. The chicken was absolutely delicious..."


NHỮNG MÓN QUÀBa người con trai rời gia đình, mỗi người mỗi đường và đều phát tài. Lúc cùng nhau trở về, họ bàn bạc về những món quà họ có thể tặng cho người mẹ già. Người đầu tiên nói:”Anh sẽ xây một căn nhà lớn cho mẹ chúng ta.”

Người thứ hai nói:”Em sẽ gửi cho mẹ một chiếc Mercedes cùng với tài xế.”

Người thứ ba cười và nói:”Ha, em sẽ hơn hẳn hai anh. Hãy nhớ mẹ thích đọc Kinh Thánh như thế nào? Và hai anh biết rằng mẹ nhìn không tốt? A, em sẽ gửi mẹ một con vẹt đáng kinh ngạc có thể đọc thuộc lòng cả bộ Kinh Thánh.Mất 14 năm để mấy bậc huynh trưởng chức sắc nhà thờ dạy nó. Mẹ chỉ phải gọi tên chương sách và tiết ra và con vẹt sẽ đọc lên.”

Chẳng bao lâu sau đó, bà mẹ gửi những lá thư cảm ơn:

“Adam,” bà viết cho một đứa con, “Căn nhà con xây quá to. Mẹ chỉ sống trong một phòng nhưng mẹ phải lau cả căn nhà.”

“Jon,” bà viết cho đứa thứ hai, “Mẹ quá già để đi đây đó và ở nhà phần lớn thời gian, vì vậy mẹ hiếm khi dùng chiếc Mercedes. Và tài xế thì quá hỗn láo!”

“Gerald yêu quý nhất của mẹ,” bà viết cho đứa con thứ ba, “Con có lương thức tốt biết mẹ thích gì. Con chim tuyệt ngon...”


62 BANTER BITThe young wife was in tears when she opened the door for her husband. "I've been insulted," she sobbed. "Your mother insulted me."
"My mother!" he exclaimed. "But she is a hundred miles away."
"I know, but a letter came for you this morning and I opened it."
He looked stern, "I see, but where does the insult come in?"
"In the postscript," she answered. "It said: 'Dear Alice, don't forget to give this letter to George.'"


MỘT TÍ GIỄU CỢTNgười vợ trẻ đầy nước mắt khi cô mở cửa cho chồng.”Em vừa bị xúc phạm,” cô nức nở. “Má anh xúc phạm em.”

“Má anh!” chồng kêu lên. “Nhưng bà ở xa hàng trăm dặm.”

“Em biết, nhưng một lá thư cho anh đến sáng nay và em mở nó.”

Người chồng trông có vẻ cứng rắn:”Anh biết, nhưng lời xúc phạm từ đâu đến?”

“Trong phần tái bút,” cô trả lời. Nó được viết:” Alice yêu quý, đừng quên đưa lá thư này cho George.”


63 MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRYA young man excitedly tells his mother he's fallen in love and is going to get married. He says, "Just for fun, Ma, I'm going to bring over three women and you try and guess which one I'm going to marry." The mother agrees.
The next day he brings three beautiful women into the house and sits them down on the couch and they chat for a while. He then says, "Ok, Ma. Guess which one I'm going to marry." She immediately replies, "the red-head in the middle."
He was surprised that his mother was able to guess the correct woman, "How do you know?!" The mother replies, "I don't like her!"


MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AIMột thanh niên háo hức nói với má anh ta anh ta đã yêu và sẽ cưới vợ. Anh ta nói:”Để làm vui, má, con sẽ đem về nhà 3 người đàn bà và má hãy cố đoán con sẽ cưới ai.” Người má đồng ý.

Ngày hôm sau anh ta đem về ba phụ nữ đẹp vô nhà và mời họ ngồi vào trường kỷ và họ tán gẫu một lúc.Sau đó anh ta nói:”Được rồi, má. Đoán thử con sẽ cưới ai.” Bà ta trả lời ngay lập tức:”Cô tóc hoe đỏ ở giữa.”

Anh ta ngạc nhiên rằng má anh ta có thể đoán đúng người phụ nữ:”Làm sao má biết?!” Bà má đáp:”Má không thích cô ta!”


64 GOING OUT IN STYLE...Unable to attend the funeral after his father died, a son who lived far away called his brother and told him, "Do something nice for Dad and send me the bill."
Later, he got a bill for $200.00, which he paid. The next month, he got another bill for $200.00, which he also paid, figuring it was some incidental expense.
Bills for $200.00 kept arriving every month, and finally the man called his brother again to find out what was going on.
"Well," said the other brother, "you said to do something nice for Dad. So I rented him a tuxedo."


RA ĐI HỢP MỐT...Không thể dự đám tang sau khi ba chết, một người con trai sống xa nhà gọi điện cho anh trai và nói:”Làm cái gì hay cho ba đi và gửi em cái hóa đơn.”

Sau đó, anh ta nhận một cái hóa đơn 200 đô la, anh ta trả. Tháng sau, anh ta nhận một cái hóa đơn khác 200 đô la, anh ta cũng trả, tính như một món chi tiêu phụ.

Những cái hóa đơn 200 đô la vẫn tiếp tục tới mỗi tháng, và cuối cùng người đàn ông gọi điện anh trai một lần nữa để tìm ra chuyện gì đang xảy ra.

“À,” người anh kia trả lời, “em nói làm cái gì đó hay cho ba. Vì vậy anh thuê cho ba một cái áo xmốckinh.

Trẻ em


65 GOD IS WATCHINGThe children were lined up in the cafeteria of a Catholic school for lunch. At the head of the table was a large pile of apples. The nun had made a note, "Take only one, God is watching."
Moving through the line, to the other end of the table, was a large pile of chocolate chip cookies. One of the boys had written a note, "Take all you want, God is watching the apples."


CHÚA ĐANG THEO DÕIBọn trẻ được xếp hàng ở một quán ăn tự phục vụ của một trường đạo Thiên Chúa để ăn trưa. Ở phía đầu của cái bàn là một đống táo lớn.Bà xơ đã viết một dòng ghi chú, “ Lấy chỉ một thôi, Chúa đang theo dõi.”
Đi đến cuối hàng, tới đầu hàng bên kia là một đống lớn bánh quy sôcôla.Một đứa trẻ đã viết một dòng chú, “ Lấy tất cả những gì bạn muốn, Chúa đang theo dõi những trái táo.”


66 TWO KIDS …Two little kids are in a hospital, lying next to each other, outside the operating room. The first kid leans over and asks, “What are you in here for?” The second kid says, “I’m in here to get my tonsils out and I’m a little nervous.” The first kid says, “You’ve got nothing to worry about. I had that done when I was four. They put you to sleep, and when you wake up they give you lots of Jell-O and ice cream. It’s a breeze.” The second kid then asks, “What are you here for?” The first kid says, “A circumcision.” And the second kid says, “Whoa, I had that done when I was born, couldn’t walk for a year.”


HAI ĐỨA TRẺ …Hai đứa nhỏ đang ở trong bệnh viện, nằm sát nhau bên ngoài phòng phẫu thuật.Đứa trẻ đầu tiên nghiêng người và hỏi:”Tại sao cậu vào đây?” Đứa trẻ thứ hai nói:” Tớ nằm đây để lấy amiđan ra và tớ hơi sợ.” Đứa trẻ thứ nhất nói:”Cậu không việc gì lo lắng cả.Tớ đã được người ta mổ khi tớ bốn tuổi.Họ làm cậu ngủ, và khi cậu thức dậy họ cho cậu nhiều mứt cô đặc và kem. Dễ thôi.” Sau đó đứa trẻ thứ hai hỏi:”Tại sao cậu vào đây?” Đứa thứ nhất nói:” Cắt bao quy đầu.” Và đứa thú hai nói:” Ô, tớ được người ta cắt khi tớ sinh ra, không thể đi trong một năm.”


67 TROUBLE MAKERS …In a certain suburban neighborhood, there were two brothers, 8 and 10 years old, who were exceedingly mischievous. Whenever something went wrong in the neighborhood, it turned out they had a hand in it. Their parents were at their wits' end trying to control them. Hearing about a minister nearby who worked with delinquent boys, the mother suggested to the father that they ask the minister to talk with the boys. The father agreed.
The mother went to the minister and made her request. He agreed, but said he wanted to see the younger boy first and alone. So the mother sent him to the minister. The minister sat the boy down on the other side of his huge, impressive desk. For about five minutes they just sat and stared at each other.
Finally, the minister pointed his forefinger at the boy and asked, "Where is God?"
The boy looked under the desk, in the corners of the room, all around, but said nothing.
Again, louder, the minister pointed at the boy and asked, "Where is God?"
Again the boy looked all around but said nothing.
A third time, in a louder, firmer voice, the minister leaned far across the desk and put his forefinger almost to the boy's nose, and asked "Where is God?"
The boy panicked and ran all the way home. Finding his older brother, he dragged him upstairs to their room and into the closet, where they usually plotted their mischief. He finally said, "We are in B-I-I-I-I-G trouble now!"
The older boy asked, "What do you mean, B-I-I-I-I-G trouble?"
His brother replied, "God is missing and they think we did it."


HAI TÊN QUẬY PHÁ …Ở một xóm ngoại ô, có hai anh em, 8 và 10 tuổi quậy phá quá tay. Khi có chuyện quấy trong xóm thì hóa ra là có bàn tay bọn chúng.Cha mẹ chúng vô phương kế trong việc cố gắng kiểm soát chúng. Nghe nói có một mục sư gần đó làm việc với những đứa trẻ phạm pháp, người mẹ đề nghị với ông cha rằng họ mời ông mục sư nói chuyện với hai thằng bé. Người cha đồng ý.

Người mẹ đi tới ông mục sư và đưa ra lời thỉnh cầu. Ông đồng ý, nhưng nói ông muốn gặp một mình đứa nhỏ hơn trước. Vì thế người mẹ gửi nó tới ông mục sư. Ông mục sư cho thằng bé ngồi xuống vào phía bên kia của chiếc bàn làm việc ấn tượng, đồ sộ của ông.Trong khoảng năm phút ông và nó chỉ nhìn nhau chằm chằm.

Cuối cùng, ông mục sư trỏ ngón trỏ vào thằng bé và hỏi:” Chúa đâu?”

Thằng bé nhìn xuống bàn, nhìn trong các góc phòng, tất cả xung quanh, nhưng không nói gì cả.

Một lần nữa, lớn giọng hơn, ông mục sư chỉ vào đứa nhỏ và hỏi:” Chúa đâu?”

Một lần nữa thằng bé nhìn hết xung quanh nhưng không nói gì cả.

Lần thứ ba, với giọng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, ông mục sư rướn người qua bàn và đặt ngón trỏ gần như đụng mũi thằng bé, và hỏi:”Chúa đâu?”

Thằng bé hoảng sợ và chạy hết sức về nhà. Tìm ra thằng anh, nó kéo anh nó lên lầu vào phòng của chúng và vào phòng nhỏ, nơi chúng thường bàn những chuyện tai quái của chúng.Cuối cùng nó nói:”Hiện giờ chúng ta gặp nguy TO-O-O-O rồi!”

Thằng anh hỏi:”Em nói gì, nguy TO-O-O-O?”

Em nó trả lời:”Chúa đang mất tích và người ta nghĩ chúng ta làm vậy.”


68 WHO IS THE MOST OBEDIENT?The father of five children had won a toy at a raffle. He called his kids together to ask which one should have the present. "Who is the most obedient?" he asked. "Who never talks back to mother? Who does everything she says?"
Five small voices answered in unison. "Okay, dad, you get the toy."


AI VÂNG LỜI NHẤT?Người cha của năm đứa trẻ giành được một món đồ chơi trong một cuộc sổ số. Ông ta gọi những đứa trẻ lại để hỏi đứa nào nên nhận món quà. “Ai là người vâng lời nhất?” ông ta hỏi. “Ai không bao giờ trả treo với mẹ? Ai làm mọi thứ mẹ nói?”
Năm giọng nói non nớt cất lên đồng thanh:” Đúng rồi, ba, ba nhận đồ chơi đi.”


69 HE HAD SWALLOWED A PENNYAfter tucking their three-year-old child Sammy in for bed one night, his parents heard sobbing coming from his room. Rushing back in, they found him crying hysterically. He managed to tell them that he had swallowed a penny and he was sure he was going to die. No amount of talking helped. His father, in an attempt to calm him down, palmed a penny from his pocket and pretended to pull it from Sammy's ear. Sammy was delighted.
In a flash, he snatched it from his father's hand, swallowed it, then cheerfully demanded, "Do it again, Dad!"


CHÚ BÉ ĐÃ NUỐT MỘT PENNYVào một buổi tối, sau khi đặt đứa trẻ ba tuổi Sammy vào giường, cha mẹ đứa bé nghe tiếng thổn thức vọng ra từ phòng nó. Chạy ngược trở lại, họ thấy nó đang khóc dữ dội. Nó cố nói cho cha mẹ biết rằng nó đã nuốt một đồng xu penny và nó chắc rằng nó sẽ chết. Không thể nói chuyện giúp được gì.

Ba nó, trong lúc cố gắng dỗ nó, chìa ra một penny từ túi quần và giả vờ lôi nó ra từ tai Sammy.Sammy vui mừng.

Nhanh như chớp, nó chộp lấy đồng xu từ tay ba nó, nuốt đi, sau đó hớn hở đòi:”Làm nữa đi, ba!”


70 CHILDREN WORDSA group of professional people posed this question to a group of 4-to-8-year-olds: "What does love mean?"
The answers they got were broader and deeper than anyone could have imagined. See what you think.
"When my grandmother got arthritis, she couldn't bend over and paint her toenails anymore. So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That's love."
Rebecca, age 8
"Love is when a girl puts on perfume and a boy puts on shaving cologne and they go out and smell each other."
Karl, age 5
"Love is when you go out to eat and give somebody most of your French fries without making them give you any of theirs."
Chrissy, age 6
"Love is when someone hurts you. And you get so mad but you don't yell at them because you know it would hurt their feelings."
Samantha, age 7
"Love is what makes you smile when you're tired."
Terri, age 4
"Love is when my mommy makes coffee for my daddy and she takes a sip before giving it to him, to make sure the taste is OK. "
Danny, age 7
"Love is when you kiss all the time. Then when you get tired of kissing, you still want to be together and you talk more. My Mommy and Daddy are like that. They look gross when they kiss. "
Emily, age 8
"Love is what's in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen."
Bobby, age 5
"If you want to learn to love better, you should start with a friend who you hate."
Nikka, age 6
“When you tell someone something bad about yourself and you're scared they won't love you anymore. But then you get surprised because not only do they still love you, they love you even more."
Matthew, age 7
"There are two kinds of love. Our love. God's love. But God makes both kinds of them."
Jenny, age 8
"Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it everyday."
Noelle, age 7
"Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know each other so well."
Tommy, age 6
"During my piano recital, I was on a stage and scared. I looked at all the people watching me and saw my daddy waving and smiling. He was the only one doing that. I wasn't scared anymore."
Cindy, age 8
"My mommy loves me more than anybody. You don't see anyone else kissing me to sleep at night."
Clare, age 5
"Love is when mommy gives daddy the best piece of chicken."
Elaine, age 5
"Love is when mommy sees daddy smelly and sweaty and still says he is handsomer than Robert Redford."
Chris, age 8
"Love is when your puppy licks your face even after you left him alone all day."
Mary Ann, age 4
"I know my older sister loves me because she gives me all her old clothes and has to go out and buy new ones."
Lauren, age 5
“I let my big sister pick on me because my Mom says she only picks on me because she loves me. So I pick on my baby sister because I love her."
Bethany, age 4
"When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you."
Karen, age 7
"Love is when mommy sees daddy on the toilet and she doesn't think it's gross."
Mark, age 8
"You really shouldn't say 'I love you' unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget."
Jessica, age 8
"God could have said magic words to make the nails fall off the cross, but He didn't. That's love."
Max, age 5


NGÔN TỪ TRẺ EMMột nhóm người chuyên nghiệp đặt câu hỏi này:” Tình yêu nghĩa là gì?” cho một nhóm trẻ em 4 – 8 tuổi.

Những câu trả lời thu được thì sâu và rộng hơn bất cứ người nào có thể tưởng tượng. Hãy xem những gì bạn nghĩ.

“Khi bà của cháu bị viêm khớp, bà không thể cúi người và sơn móng chân được nữa. Vì thế ông cháu lúc nào cũng sơn móng chân cho bà, ngay cả khi hai bàn tay ông bị viêm khớp. Đó là tình yêu.”

Rebecca, 8 tuổi.

“Yêu là khi con gái xức nước hoa và con trai xức nước cạo râu côlônhơ và họ đi chơi và ngửi lẫn nhau.”

Karl, 5 tuổi

“Yêu là khi bạn đi ăn ngoài và cho ai đó phần lớn khoai tây chiên của bạn mà không làm người ta đưa bạn bất cứ cái gì của họ.”

Chrissy, 6 tuổi

“Yêu là khi ai đó làm bạn đau đớn. Và bạn phát khùng dễ sợ nhưng bạn không la hét họ vì bạn biết điều đó sẽ làm tổn thương tự ái của họ.”

Samantha, 7 tuổi

“Tình yêu là cái làm bạn mỉm cười khi bạn mệt.”

Terri, 4 tuổi

“Tình yêu là khi má cháu pha cà phê cho ba cháu và má uống một ngụm trước khi đưa cho ba để bảo đảm rằng vị cà phê thì được rồi.”

Danny, 7 tuổi

“Yêu là khi lúc nào bạn cũng hôn. Sau đó bạn mệt mỏi vì hôn, nhưng bạn vẫn muốn ở bên cạnh nhau và bạn nói chuyện nhiều nữa. Má cháu và ba cháu thì giống như vậy. Ba với má cháu trông thô thô khi hôn nhau.”

Emily, 8 tuổi

“Tình yêu là cái ở trong căn phòng với bạn lúc Nô-en nếu bạn ngừng mở quà tặng và lắng nghe.”

Bobby, 5 tuổi

“Nếu bạn muốn học để yêu tốt hơn, bạn nên bắt đầu với một người bạn mà bạn ghét.”

Nikka, 6 tuổi

“Khi bạn kể người ta nghe cái gì đó xấu về bạn và bạn sợ họ sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng sau đó bạn trở nên ngạc nhiên không chỉ bởi vì họ còn yêu bạn mà họ còn yêu bạn hơn.”

Matthew, 7 tuổi

“Có hai thứ tình yêu. Tình yêu của chúng ta. Tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa tạo ra cả hai thứ tình yêu.”

Jenny, 8 tuổi

“Yêu là khi bạn nói với một anh chàng bạn thích áo sơ mi của anh ta, sau đó anh ta mặc nó hằng ngày.”

Noelle, 7 tuổi

“Yêu giống như một bà lão nhỏ và một ông lão nhỏ vẫn làm bạn với nhau ngay cả sau khi họ biết nhau quá rõ.”

Tommy, 6 tuổi

“Trong cuộc biễu diễn độc tấu piano của cháu, cháu ở trên sân khấu và đang sợ hãi. Cháu nhìn tất cả mọi người đang xem cháu và thấy ba cháu đang vẫy tay và mỉm cười. Ba cháu là người duy nhất làm điều đó. Cháu không còn sợ nữa.”

Cindy, 8 tuổi

“Má cháu yêu cháu hơn bất cứ ai. Các cô chú sẽ không thấy bất cứ người nào hôn cháu để đi ngủ vào buổi tối.”

Clare, 5 tuổi

“Yêu là khi má đưa cho ba miếng thịt gà ngon nhất.”

Elaine, 5 tuổi

“Yêu là khi má thấy ba nặng mùi và đầy mồ hôi nhưng vẫn nói ba đẹp trai hơn Robert Redford.”

Chris, 8 tuổi

“Tình yêu là khi con cún của bạn liếm mặt bạn ngay cả sau khi bạn đã để nó ở nhà một mình cả ngày.”

Mary Ann, 4 tuổi

“Cháu biết chị cháu yêu cháu vì chị cho cháu tất cả quần áo cũ của chị và phải đi mua bên ngoài những món đồ mới.”

Lauren, 5 tuổi

“Cháu để cho chị lớn cháu rầy la cháu vì má cháu nói chị cháu chỉ rầy la cháu vì chị yêu cháu. Vì thế cháu rầy đứa em nhỏ của cháu vì cháu yêu nó.”
Berthany, 4 tuổi

“Khi bạn yêu ai đó, lông mi của bạn giật lên giật xuống và những ngôi sao nhỏ bay ra khỏi người bạn.”

Karen, 7 tuổi

“Yêu là khi má thấy ba trong toa-lét và má không nghĩ như vậy là gớm.”

Mark, 8 tuổi

“Bạn thực sự không nên nói “Em yêu anh” trừ phi bạn muốn nói điều đó. Nhưng nếu bạn muốn nói điều đó, bạn nên nói nhiều về nó. Người ta sẽ quên.”
Jessica, 8 tuổi

“Chúa có thể nói những lời nhiệm màu để làm những cây đinh rơi khỏi thánh giá, nhưng Ngài không nói. Đó là tình yêu.”

Max, 5 tuổi


71 THE CITY BOY AND A DONKEYA City boy, John, moved to the desert and bought a donkey from an old farmer for $100. The farmer agreed to deliver the mule the next day.
The next day, the farmer drove up and said, "Sorry, but I have some bad
news, the donkey died."
"Well, then, just give me my money back."
"Can't do that. I went and spent it already."
"OK, then, just unload the donkey."
"What ya gonna do with him?"
"I'm going to raffle him off."
"You can't raffle off a dead donkey!"
"Sure I can. Watch me. I just won't tell anybody he's dead."
A month later the farmer met up with the city boy and asked, "Hey John, what happened with that dead donkey?"
"I raffled him off. I sold five hundred tickets at two dollars a piece and made a profit of $898.00"
"Didn't anyone complain?"
"Just the guy who won. So I gave him his two dollars back."


THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪAMột thằng bé thành thị, John, chuyển tới sa mạc và mua một con lừa từ một ông lão nông dân giá 100 đô la. Ông lão nông dân đồng ý giao con lừa ngày hôm sau.

Hôm sau, người nông dân chạy tới và nói:”Xin lỗi, nhưng tôi có tin buồn, con lừa đã chết.”

“Thế à, vậy thì đưa tiền lại cho cháu.”

“Không được. Tôi đi và tiêu hết rồi.”

“Được rồi, vậy thì tống khứ con lừa qua cho cháu.”

“Cháu sẽ làm gì với con lừa?”

“Cháu sẽ mở một giải thưởng xổ số.”

“Cháu không thể mở giải thưởng bằng một con cừu chết!”

“Chắc chắn cháu làm được. Chờ xem. Cháu sẽ không nói cho ai biết nó là con lừa chết.”

Một tháng sau người nông dân gặp đứa bé và hỏi:”Này John, cái gì xảy đến với con lừa chết?”

“Cháu đã mở một giải thưởng xổ số. Cháu bán năm trăm vé giá 2 đô la mỗi vé và lời 898 đô la.”

“Có ai thưa kiện gì không?”

“Chỉ có người thắng. Vì thế cháu trả lại anh ta 2 đô la.”


72 LITTLE JOHNNYTen year old Johnny rushes home from school. He invades the fridge and is scooping out some cherry vanilla ice cream...when his mother enters the kitchen She says, "Put that away Johnny. You can't have ice cream now. It's too close to supper time. Go outside and play."
Johnny whimpers and says, "There's no one to play with."
Trying to placate him, she says, "OK. I'll play with you. What do you want to play?"
He says, "I wanna play Mommie and Daddy."
Trying not to register surprise, and to further appease him, she says, "Fine, I'll play. What do I do?"
Johnny says, "You go up to the bedroom and lie down."
Figuring that she can easily control the situation...Mom goes upstairs.
Johnny, feeling a bit cocky, swaggers down the hall and opens the utility closet. He dons his father’s old fishing hat. As he starts up the stairs he notices a cigarette butt in the ashtray on the end table. He picks it up and slips it in the corner of his mouth. At the top of the stairs he moves to the bedroom doorway.
His mother raises up and says, "What do I do now?"
In a gruff manner, Johnny says, "Get your ass downstairs and get that kid some ice cream!"


CHÚ BÉ JOHNNYChú bé Johnny 10 tuổi chạy hộc tốc từ trường về nhà. Chú chiếm ngay cái tủ lạnh và đang vốc kem anh đào vani lên … thì má chú đi vào nhà bếp. Bà nói:”Đặt cái đó đi chỗ khác, Johnny. Con không thể ăn kem bây giờ. Quá gần giờ ăn tối rồi. Đi ra ngoài và chơi đi.”

Johnny thút thít và nói:”Không có ai chơi với con.”

Cố dỗ chú, bà mẹ nói:”Được rồi, má sẽ chơi với con. Con muốn chơi gì?” Chú nói:”Con muốn chơi trò Ba và Má.

Cố không lộ vẻ ngạc nhiên, và để dỗ chú thêm, bà nói:”Tốt, má sẽ chơi. Má

sẽ làm gì?”

Johnny nói:”Má sẽ đi lên buồng ngủ và nằm xuống.”

Nghĩ rằng bà có thể điều khiển tình hình dễ dàng … Bà đi lên lầu.

Johnny, cảm thấy hơi tự mãn, vênh mặt đi xuống phòng ngoài và mở cửa phòng phục vụ. Chú mặc cái mũ câu cá cũ của ba. Trong lúc chú bắt đầu lên gác, chú chú ý thấy một mẩu thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc ở cuối bàn. Chú nhặt lên và ngậm một bên mép. Lên đến lầu, chú đi tới cửa.

Má chú đứng dậy và nói:”Má làm gì bây giờ?”

Với kiểu cách thô lỗ, chú nói:”Đồ con lừa đi xuống lầu và lấy kem cho thằng bé!”


73 TOILET BRUSHMy son Zachary, 4, came screaming out of the bathroom to tell me he'd dropped his toothbrush in the toilet. So I fished it out and threw it in the garbage.
Zachary stood there thinking for a moment, then ran to my bathroom and came out with my toothbrush. He held it up and said with a charming little smile, "We’d better throw this one out too then, 'cause it fell in the toilet a few days ago."


BÀN CHẢI CẦU TIÊUCon trai tôi Zachary, 4 tuổi, đã kêu thất thanh từ nhà vệ sinh để cho tôi biết nó đã làm rớt bàn chải đánh răng vào toa lét. Vì thế tôi lấy nó ra và quăng vào giỏ rác.
Zachary đứng đó suy nghĩ một lúc, sau đó chạy vào toa lét của tôi và đi ra với bàn chải đánh răng của tôi. Nó giơ lên và hơi cười thú vị nói:”Chúng ta cũng nên ném cái này đi nữa vì nó rơi vào toa lét vài hôm trước.”

74 MOVING WITH JESUS

A family recently moved to New Jersey. The first night as the mother was putting her son, 2 1/2, to bed, she said, "Let's say our prayers to Jesus."

The little boy asked, "Did he move with us too?"


CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXUMột gia đình gần đây chuyển tới New Jersey. Đêm đầu tiên trong khi người mẹ đang đặt đứa con trai hai tuổi rưỡi lên giư ờng, chị nói:”Hãy đọc những bài kinh cầu Chúa.”

Đứa nhỏ hỏi:”Ông ta cũng chuyển nhà với chúng ta à?”


75 THE BIBLEA father was approached by his small son, who told him proudly."I know what the word 'Bible' means!"
His father smiled and replied..... "What do you mean, you 'know what the word Bible means'?"
The son replied, "I mean I figured out what the word stands for!"
"Okay," said his father. "So, Son, what does the word 'Bible' stand for?" "That's easy, Daddy..." said the boy, "It stands for 'Basic Information Before Leaving Earth'."

KINH THÁNHMột chú bé đi đến gần ông bố, nói một cách tự hào:”Con biết nghĩa của từ “Kinh Thánh”!”

Oâng bố mỉm cười và trả lời … “Con muốn nói gì, con biết nghĩa của từ Kinh Thánh (Bible)?”

Chú bé trả lời:”Con muốn nói là con đã luận ra từ đó viết tắt cho cái gì!”

“Được rồi,” ông bố nói. “Vậy thì con trai nói đi từ “Bible” là viết tắt của cái gì?”

“Dễ thôi bố … “ đứa bé nói. Nó là từ viết tắt của “Thông tin cơ bản trước khi rời khỏi Trái Đất ('Basic Information Before Leaving Earth').”


76 SWEARINGA little boy was caught swearing by his teacher. "Jeffrey," she said, "you shouldn't use that kind of language. Where did you hear it?"
"My daddy said it." he responded.
"Well, it doesn't matter," explained the teacher, "you don't know even what it means."
"I do, so!" Jeffrey corrected. "It means the car won't start."

CHỬI THỀMột chú bé bị cô giáo bắt gặp chửi thề. “Jeffrey,” cô nói, “em không nên dùng loại ngôn từ đó. Em nghe nó ở đâu?”

“Ba em nói vậy.” chú trả lời.

“À, không sao,” cô giáo nói, “em thậm chí không biết nó có nghĩa gì.”

“Em biết mà!” Jeffrey sửa lại. “Nó có nghĩa là chiếc xe không khởi động.”


77 THE INCREDIBLY FINE ARCHERA duke is hunting in a forest with his men-at-arms and servants when he comes upon a tree. Archery targets are painted all over it, and smack in the middle of each is an arrow.
"Who is this incredibly fine archer?" cries the duke. "I must find him."
After continuing through the forest for a few miles, he comes across a small boy carrying a bow and arrow. Eventually the boy admits that it was he who
shot the arrows plumb in the center of all the targets.
"You didn't just walk up to the targets and hammer the arrows into the middle, did you?" asks the duke worriedly.
"No my lord. I shot them from 100 paces. I swear it by all that I hold holy."
"That is truly astonishing," says the duke. "I hereby admit you into my service. But I must ask one favor in return. You must tell me how you came to be such an outstanding shot."
"Well," said the boy, "first I fire the arrow at the tree, and then I paint the target around it."

TAY CUNG ĐÁNG KINH NGẠCMột công tước đang đi săn trong rừng với những người lính vũ trang và bầy tôi thì ông ta đến bên một cây rừng. Bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.

“Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?” công tước kêu lên. “Tôi phải tìm anh ta.”

Tiếp tục xuyên qua rừng một vài dặm, ông ta tình cờ gặp một chú bé mang cung tên. Cuối cùng chú bé thừa nhận chính chú bắn những mũi tên đúng ngay vào giữa những cái đích.

“Cháu không leo lên những cái đích và đóng những mũi tên vào giữa đích chứ, phải không?” vị công tước hỏi một cách lo lắng.

“Không, thưa ngài. Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh thiêng.”

“Đáng kinh ngạc thật sự,” công tước nói. “Chính vì vậy ta sẽ thu nhận cháu. Nhưng ta muốn một sự đáp trả. Cháu phải cho ta biết làm thế nào chú trở thành một cung thủ ngoại hạng như vậy.”

“À,” đứa bé nói, “ trước tiên cháu bắn tên vào cây, sau đó cháu vẽ đích xung quanh nó.”


78 QUESTIONS OF THE DAY(As answered by elementary school students)
How Do You Decide Who To Marry?
You got to find somebody who likes the same stuff. Like, if you like sports, she should like it.
- Alan, age 10
No person really decides before they grow up who they're going to marry. God decides it all way before, and you get to find out later who you're stuck with.
- Kirsten, age 10
What is the Right Age To Get Married?
Twenty-three is the best age because you know the person FOREVER by then.
- Camille, age 10
No age is good to get married at. You got to be a fool to get married.
- Freddie, age 6
What Do Your Think Your Mom and Dad Have In Common?
Both don't want any more kids.
- Lori, age 8
What Do Most People Do On A Date?
Dates are for having fun, and people should use them to get to know each other. Even boys have something to say if you listen long enough. - Lynnette, age 8
On the first date, they just tell each other lies, and that usually gets them interested
enough to go for a second date.
- Martin, age 10
What Would You Do On A First Date That Was Turning Sour?
I'd run home and play dead. The next day I would call all the newspapers and make sure they wrote about me in all the dead columns.
- Craig, age 9
When Is It Okay To Kiss Someone?
When they're rich.
- Pam, age 7
The law says you have to be eighteen, so I wouldn't want to mess with that.
- Curt, age 7
The rule goes like this: If you kiss someone, then you should marry them & have kids with them. It's the right thing to do.
- Howard, age 8
Is It Better To Be Single or Married?
It's better for girls to be single but not for boys. Boys need someone to clean up after
them.
- Anita, age 9
How Would The World Be Different If People Didn't Get Married?
There sure would be a lot of kids to explain, wouldn't there?
- Kelvin, age 8
How Would You Make a Marriage Work?
Tell your wife that she looks pretty even if she looks like a truck.
- Ricky, age 10


NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY(Được những học sinh tiểu học trả lời.)

Bạn quyết định ai là người để cưới?

Bạn phải tìm ai đó thích những thứ như bạn. Chẳng hạn, nếu bạn thích thể thao, cô ấy nên thích thể thao

Alan, 10 tuổi

Không ai thực sự quyết định họ sẽ cưới ai trước khi họ lớn lên. Chúa quyết định trước tất cả, và bạn phải tìm ra ai là người bạn mắc duyên nợ sau đó.

Kirsten, 10 tuổi

Tuổi nào là thích hợp để cưới?

Hai mươi ba là tuổi tốt nhất vì bạn biết người đó mãi mãi lúc đó.

Camille, 10 tuổi.

Không có tuổi nào là thích hợp để cưới cả. Bạn trở thành một thằng ngốc khi cưới.

Freddie, 6 tuổi.

Bạn nghĩ bố và mẹ có điểm gì chung?

Cả hai đều không muốn có thêm con.

Lori, 8 tuổi

Phần lớn người ta làm gì khi hẹn hò?

Hẹn hò là để làm vui, và người ta nên dùng những cuộc hẹn để hiểu biết lẫn nhau. Ngay cả con trai cũng có vài điều để nói nếu bạn nghe đủ lâu.

Lynnette, 8 tuổi

Trong lần hẹn đầu tiên, họ chỉ nói láo nhau, và điều đó thường làm họ cảm thấy thú vị đủ để hẹn lần hai.

Martin, 10 tuổi

Bạn làm gì khi hẹn hò lần đầu mà trở nên tồi tệ đi?

Tôi sẽ chạy về nhà và giả chết. Ngày hôm sau tôi sẽ gọi tất cả các tờ báo và làm sao để bảo đảm là họ viết về tôi trên những cột cáo phó.

Craig, 9 tuổi

Khi nào thì hôn một người khác được?

Khi họ giàu có.

Pam, 7 tuổi

Luật nói rằng bạn phải được mười tám tuổi, vì thế tôi sẽ không muốn rắc rối với điều đó.

Curt, 7 tuổi

Luật lệ thì như thế này: Nếu bạn hôn ai đó, sau đó bạn nên cưới họ và có con với họ. Đó là một việc làm đúng.

Howard, 8 tuổi

Độc thân và có gia đình cái nào tốt hơn?

Con gái độc thân thì tốt hơn nhưng con trai thì không. Con trai cần có người để được giữ sạch sẽ.

Anita, 9 tuổi

Làm thế nào để bạn để bạn giữ gìn một cuộc hôn nhân?

Nói với vợ rằng cô ấy dễ thương ngay cả khi cô ta trông như một chiếc xe tải.

Ricky, 10 tuổi


79 PRIEST AND THE DOORBELLA priest is walking down the street one day when he notices a small boy trying to press a doorbell on a house across the street. However, the doorbell is just out of his reach.
After watching the boy's efforts for some time, the priest moves closer to the boy's position. He steps smartly across the street, walks up behind the little fellow and, placing his hand kindly on the child's shoulder, leans over and gives the doorbell a ring.
Crouching down to the child's level, the priest smiles benevolently and asks, "And now what, my little man?"
The boy turns and yells, "NOW WE RUN!"

VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬAVào một ngày kia một vị linh mục đang đi trên đường thì ông ta chú ý thấy một chú bé đang cố gắng nhấn chuông cửa trên một cái nhà bên kia đường. Tuy vậy, cái chuông ở ngoài tầm với của chú.

Sau khi xem những cố gắng của chú bé trong một lúc, linh mục tiến gần hơn về chỗ chú bé. Ông bước nhanh qua đường, đi lại phía sau chàng trai nhỏ và dịu dàng đặt trên vai đứa trẻ, nghiêng người về trước và nhấn chuông.

Cuối xuống đứa bé, linh mục cười nhân từ và hỏi:”Và bây giờ đến cái gì, ông nhỏ?”

Thằng bé quay ra và la:”Bây giờ thì chạy!”

biggrin

:thank2:

hết: Tập 2
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome

Re: Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » October 13th, 2017, 8:20 am

Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. Nguyễn Ngọc Hiếu biên dịch
Image


80 MOTHERLY ADVICE


"I'm ashamed of you," the mother said. "Fighting with your best friend is a terrible thing to do!"
"He threw a rock at me!" the boy said. "So I threw one at him."
The mother stated emphatically, "When he threw a rock at you, you should have come to me."
The boy quickly replied, "What good would that have done? My aim is much
better than yours."


LỜI KHUYÊN NGƯỜI MÁ“Má mắc cỡ với con quá,” người má nói. “Đánh lộn với bạn thân của con là một việc làm thậm tệ!”

“Nó ném đá vào con!” thằng bé nói. “Vì thế con ném nó một hòn.”

“Người má nhấn mạnh:”Khi nó ném đá vào con, con đã nên chạy về với má.”

Thằng bé nhanh nhảu đáp lời:”Như vậy thì có tốt gì? Con ném trúng đích hơn má nhiều chứ.”


81 A GOOD JOBA father is asked by his friend, "Has your little boy decided what he wants to be when he grows up?"
"Yes, he wants to be a garbage collector," replied the boy's father.
His friend thought for a moment and responded, "That's a rather strange ambition to have for a career."
"Well," said the boy's father, "he thinks that garbage collectors only work on Tuesdays!"

MỘT NGHỀ NGHIỆP TỐTMột người cha được một người bạn hỏi:”Thằng nhỏ nhà anh đã quyết định làm gì khi nó lớn lên chưa?”

“Rồi, nó muốn trở thành người thu gom rác,” người cha trả lời.

Ông bạn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:”Đó là một ý muốn hơi lạ cho một sự nghiệp.”

“Ồ,” người cha nói:”Nó nghĩ là những người thu gom rác chỉ làm việc vào thứ Ba!”


82 WALK TO SCHOOLTimmy was a little five year old boy that his Mom loved very much and, being a worrier, she was concerned about him walking to school when he started Kindergarten. She walked him to school the couple of days, but when he came home one day, he told his mother that he did not want her walking him to school everyday. He wanted to be like the "big boys." He protested loudly, so she had an idea of how to handle it.
She asked a neighbor, Mrs. Goodnest, if she would surreptitiously follow her son to school, at a distance behind him that he would not likely notice, but close enough to keep a watch on him.
Mrs. Goodnest said that since she was up early with her toddler anyway, it would be a good way for them to get some exercise as well so she agreed.
The next school day, Mrs. Goodnest and her little girl, Marcy, set out following behind Timmy as he walked to school with another neighbor boy he knew. She did this for the whole week. As the boys walked and chatted, kicking stones and twigs, the little friend of Timmy noticed that this same lady was following them as she seemed to do every day all week.
Finally, he said to Timmy, "Have you noticed that lady following us all week? Do you know her?"
Timmy nonchalantly replied, "Yea, I know who she is."
The little friend said, "Well who is she?"
"That's just Shirley Goodnest" Timmy said.
"Shirley Goodnest? Who the heck is she and why is she following us?"
"Well," Timmy explained, "every night my Mom makes me say the 23rd Psalm with my prayers cuz she worries about me so much. And in it, the prayer psalm says, "Shirley Goodnest and Marcy shall follow me all the days of my life." so I guess I'll just have to get used to it.”

ĐI BỘ TỚI TRƯỜNGTimmy là một thằng bé nhỏ năm tuổi được má thương rất nhiều và, là một người hay lo, chị lo âu về việc chú đi tới trường khi chú bắt đầu đi nhà trẻ. Chị dẫn nó tới trường hai ngày, nhưng khi chú về nhà một ngày kia, chú nói với má rằng chú không muốn má dẫn chú tới trường hàng ngày. Chú muốn giống như những “anh lớn.” Chú phản đối ầm ĩ, vì thế chị có một ý tưởng về việc làm thế nào để giải quyết chuyện đó.

Chị hỏi một người hàng xóm, bà Goodnest, bà có chịu bí mật đi theo đứa con của chị tới trường, giữ một khoảng cách phía sau chú mà chú không có khả năng chú ý, nhưng đủ gần để trông chừng chú.

Bà Goodnest nói rằng vì bà thức dậy sớm với đứa bé mới biết đi của bà cho nên đó là một cách hay để họ tập thể dục chút đỉnh nữa vì thế bà đồng ý.
Ngày đi học tiếp theo, bà Goodnest và đứa con gái nhỏ, Marcy, khởi đi theo phía sau Timmy trong lúc chú đi bộ tới trường với một chú bé hàng xóm khác chú biết. Bà làm như thế trong cả tuần. Trong khi hai chú bé đi bộ và tán gẫu, đá những cục đá và cành cây con, chú bạn nhỏ của Timmy chú ý rằng bà này đang theo chúng có vẻ như bà làm vậy mỗi ngày cả tuần.

Cuối cùng, chú nói với Timmy:”Mày có chú ý tới bà kia theo tụi mình cả tuần không? Mày có biết bà ấy không?”

Timmy thờ ơ trả lời:”Có, tao biết bà ấy là ai.”

Thằng bạn nhỏ nói:”Ồ bà ta là ai?”

“Đó là bà Shirley Goodnest” Timmy nói.

“Shirley Goodnest? Bà ấy là bà chết dẫm nào và tại sao bà ấy theo tụi mình?”

“À,” Timmy giải thích, “mỗi tối má tao bắt tao đọc bào Thánh ca số 23 với lời cầu nguyện vì má tao lo về tao quá nhiều. Và trong đó, bài Thánh ca viết:”Shirley Goodnest và Marcy sẽ theo tôi suốt tất cả các ngày trong đời tôi.” Vì vậy tao đoán là tao sẽ phải quen với chuyện đó đi.”


83 FRECKLES AND WRINKLESAn elderly woman and her little grandson, whose face was sprinkled with bright freckles, spent the day at the zoo. Lots of children were waiting in line to get their cheeks painted by a local artist who was decorating them with tiger paws.
"You've got so many freckles, there's no place to paint!" A girl in the line said to the little fella. Embarrassed, the little boy dropped his head.
His grandmother knelt down next to him. "I love your freckles. When I was a little girl I always wanted freckles,” she said, while tracing her finger across the child's cheek. "Freckles are beautiful!"
The boy looked up, "Really?"
"Of course," said the grandmother. "Why, just name me one thing that's prettier than freckles."
The little boy thought for a moment, peered intensely into his grandma's face, and softly whispered, "Wrinkles."

TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂNMột bà lão và đứa cháu nhỏ của bà với khuôn mặt rắc đầy những tàn nhang sáng đang chơi một ngày trong vườn thú. Nhiều trẻ em đang đợi trong hàng để được vẽ má bởi một họa sĩ địa phương, người đang trang trí cho chúng với những vuốt cọp.

“Mày có quá nhiều tàn nhang, không có chỗ nào để vẻ hết!” Một đứa con gái trong hàng nói với chú bé. Chú bé lúng túng cúi đầu xuống.

Bà của chú quỳ xuống sát chú. “Bà thích những nếp nhăn của cháu. Khi bà còn là một đứa con gái, bà luôn luôn muốn có tàn nhang,” bà nói trong khi đưa ngón tay ngang qua má đứa bé. “Tàn nhang là đẹp!”

Chú bé nhìn lên:”Thật à?”

“Dĩ nhiên,” bà nói. “Thế nào, chỉ cho bà một thứ đẹp hơn tàn nhang đi.”

Chú nhỏ nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt bà và thì thầm nhẹ nhàng:”Nếp nhăn.”


84 IRREPLACEABLEMy six-year-old grandson called his mother from his friend Charlie's house and confessed he had broken a lamp when he threw a football in their living room.

"But, Mom," he said, brightening, "you don't have to worry about buying another one. Charlie's mother said it was irreplaceable."

KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐƯỢCĐứa cháu trai sáu tuổi của tôi gọi điện thoại cho mẹ nó từ nhà bạn Charlie và thú nhận nó đã làm bể một cái đèn khi nó quăng một trái banh vào phòng khách của họ.

“Nhưng, má à,” nó nói với vẻ tươi tỉnh, “má không phải lo việc mua một cái khác.Má Charlie nói nó không thể thay thế được.”


85 ABSTRACT NOUN"An abstract noun," the teacher said, "is something you can think of, but you can't touch it. Can anyone give me an example of one?"
"Sure," a boy replied. "How about my dad's new car."

DANH TỪ TRỪU TƯỢNG“Một danh từ trừu tượng,” giáo viên nói “là một cái gì đó các em có thể nghĩ tới nhưng các em không thể chạm tới được.Ai có thể cho cô một ví dụ?”

“Thưa cô,” một nam sinh lên tiếng. “Chiếc xe hơi mới của ba em được không ạ.”

Tôn giáo và thần linh


86 THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOOWhile driving in Pennsylvania, a family caught up to an Amish carriage. The owner of the carriage obviously had a sense of humor, because attached to the back of the carriage was a hand printed sign...
"Energy efficient vehicle. Runs on oats and grass. Caution: Do not step on exhaust."

NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀITrong khi đang lái ở Pennsylvania (một bang Hoa Kỳ – ND), một gia đình bắt kịp một chiếc xe ngựa của giáo phái Amish. Chủ xe hẳn nhiên có óc khôi hài, vì gắn vào sau xe là một biểu tượng in hình bàn tay …

“Phương tiện vận tải có hiệu suất năng lượng cao. Chạy bằng yến mạch và cỏ.Chú ý: Không dẫm lên đồ xả.”


87 ARTHRITIS …A drunk man who smelled like beer sat down on a subway seat next to a priest. The man's tie was stained, his face was plastered with red lipstick, and a half empty bottle of gin was sticking out of his torn coat pocket. He opened his newspaper and began reading. After a few minutes the man turned to the priest and asked," Say, Father, what causes arthritis?"
"My Son, it's caused by loose living, being with cheap, wicked women, too much alcohol and a contempt for your fellow man, sleeping around with prostitutes and lack of bath."
"Well, I'll be damned," the drunk muttered, returning to his paper.
The priest, thinking about what he had said, nudged the man and apologized. "I'm very sorry. I didn't mean to come on so strong. How long have you had arthritis?"
"I don't have it, Father. I was just reading here that the Pope does".

VIÊM KHỚP …Một người đàn ông say xỉn sực mùi bia ngồi xuống trên một ghế mêtrô kề bên một linh mục. Cà vạt của người đàn ông vấy bẩn, mặt ông ta dính đầy những vết son đỏ, và một nửa chai rượu gin trống rỗng chìa ra khỏi túi áo choàng rách của ông ta. Ông ta mở tờ báo và bắt đầu đọc. Sau một vài phút, người đàn ông quay lại vị linh mục và hỏi:” Hãy nói, thưa cha, cái gì gây ra viêm khớp?”

“Con ơi, nó được gây ra bởi đời sống phóng túng, ăn ở với đàn bà mạt hạng,

tội lỗi, bởi quá nhiều rượu cồn và một sự khinh thường đối với người bạn của con, ngủ với gái điếm và thiếu tắm rửa.”

“ Thôi, ta sẽ bị chửi,” người xỉn lẩm bẩm, quay lại với tờ báo.

Vị linh mục, nghĩ về những điều ông ta đã nói, dùng khuỷu tay huých người đàn ông và xin lỗi:” Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không có ý nói nặng. Con bị viêm khớp bao lâu rồi?”

“Con không bị, thưa cha. Con chỉ đọc ở đây rằng Đức Giáo Hoàng bị.”


88 TOO MUCH OF A GOOD THING?A recently married minister went to his congregation, informed them of his wife's pregnancy and asked for a raise that would allow him a reasonable salary. After deliberation it was agreed that the increase in family size warranted the raise.
After six births in six years the congregants called a meeting to complain that the cost was becoming burdensome. Things got contentious.
Finally, the minister stood at the altar and said, a little angrily, "Having children is an act of God!"
"Snow and rain are acts of God too." a man at the back of the room said, "But most of us wear rubbers."

QUÁ NHIỀU VIỆC TỐT?Một mục sư mới cưới vợ đi đến giáo đoàn, báo cho họ biết vợ ông đã mang thai và xin tăng một mức lương hợp lý. Sau khi bàn bạc họ đồng ý rằng sự tăng nhân khẩu trong gia đình là lý do tăng lương.

Sau sáu lần sinh trong sáu năm các thành viên giáo đoàn triệu tập một cuộc họp để chỉ trích rằng phí tổn đang trở nên nặng nề. Vụ việc gây ra nhiều tranh cãi.

Cuối cùng, mục sư đứng tại bàn thờ và nói một cách hơi tức giận:” Sinh con là một hành vi của Chúa!”

“ Tuyết và mưa cũng là những hành vi của Chúa,” một người đàn ông ở cuối phòng nói. “Nhưng phần lớn chúng ta mặc áo mưa.”


89 WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY?An old Jewish man was once on the subway and he sat down next to a younger man. He noticed that the young man had a strange kind of shirt collar. Having never seen a priest before, he asked the man, "Excuse me sir, but why do you have your shirt collar on backwards?"
The priest became a bit flustered but politely answered "I wear this collar because I am a Father."
The Jewish man thought a second and responded "Sir I am also a Father but I wear my collar front-ways. Why do you wear your collar so differently?"
The priest thought for a minute and said "Sir, I am the father for many."
The Jewish man quickly answered "I too am the father of many. I have four sons, four daughters and too many grandchildren to count. But I wear my collar like everyone else does. Why do you wear it your way?" The priest who was beginning to get exasperated thought and then blurted out "Sir, I am the father for hundreds and hundreds of people."
The Jewish man was taken aback and was silent for a long time. As he got up to leave the subway train, he leaned over to the priest and said "Mister, maybe you should wear your pants backwards."

TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ?Một ông già Do Thái có lần đi xe điện ngầm và ông ta ngồi cạnh một người đàn ông trẻ hơn.Ông ta chú ý rằng người đàn ông trẻ có một kiểu áo sơ mi lạ.Trước giờ chưa từng gặp một linh mục, ông ta hỏi người đàn ông:”Xin lỗi, thưa ông, vì sao ông mặc cổ áo sơ mi phía sau?”

Vị linh mục hơi bối rối một tí nhưng lịch sự trả lời:”Tôi mặc cổ áo này vì tôi là cha.”

Ông già Do Thái suy nghĩ một giây và đáp lại:”Thưa ông, tôi cũng là cha nhưng tôi mặc cổ áo ra trước.Tại sao ông mặc cổ áo quá khác lạ?” Vị linh mục suy nghĩ trong một giây và nói:”Thưa ông, tôi là cha của nhiều người.”

Ông già Do Thái mau miệng trả lời:”Tôi cũng là cha của nhiều người.Để đếm tôi có bốn trai, bốn gái và rất nhiều cháu.Nhưng tôi mặc cổ áo giống như mọi người khác đều mặc.Tại sao ông mặc cổ áo theo kiểu của ông?”

Vị linh mục bắt đầu có ý nghĩ bực tức và sau đó nói thẳng ra:”Thưa ông, tôi là cha của hàng trăm và hàng trăm người.”

Ông già Do Thái sửng sốt và im lặng một lúc lâu.Trong lúc ông ta đứng lên để rời tàu điện ngầm, ông ta ngã người về phía linh mục và nói:”Thưa ông, có lẽ ông nên mặc quần ngược về phía sau.”


90 WHAT DOES EVERY WOMAN WANT?A man is walking down the beach and comes across an old bottle. He picks it up, pulls out the cork and out pops a genie. The genie says "Thank you for freeing me from the bottle. In return I will grant you three wishes."
The man says "Great. I always dreamed of this and I know exactly what I want. First, I want 1 Billion dollars in a Swiss bank account."
Phoof! There is a flash of light and a piece of paper with account numbers appears in his hand. He continues, "Next, I want a brand new red Ferrari right here." Phoof! There is a flash of light and a bright red brand-new Ferrari appears right next to him. He continues, "Finally, I want to be irresistible to women."
Phoof! There is a flash of light and he turns into a box of chocolates.

MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ?Một người đàn ông đang đi xuống bãi biển và tình cờ thấy một cái chai cũ.Anh ta nhặt lên, mở nút ra và một vị thần vọt ra.Vị thần nói:”Cảm ơn ông đã giải thoát tôi khỏi cái chai.Tôi sẽ cho ông ba điều ước để đền đáp.”
Người đàn ông nói:”Thật tuyệt.Tôi đã luôn mơ tới điều này và bây giờ tôi biết chính xác tôi muốn gì.Trước tiên tôi muốn 1 tỉ đô la trong một tài khoản ngân hàng Thụy sĩ.”

Phụp!Một tia sáng phát ra và một mẩu giấy với những con số tài khoản hiện ra trong tay anh ta.Anh ta tiếp tục:”Tiếp theo, tôi muốn một chiếc Ferrari đỏ mới nguyên xi ở ngay đây.”

Phụp!Một tia sáng phát ra và một chiếc Ferrari mới cáu màu đỏ tươi xuất hiện ngay cạnh anh ta.Anh ta tiếp tục:”Cuối cùng, tôi muốn trở nên hấp dẫn không cưỡng lại được đối với phụ nữ.”

Phụp!Một tia sáng phát ra và anh ta biến thành một hộp sôcôla.


91 HE COULD NOT RECALL THE JOKERecently a large seminar was held for ministers in training. Among the guests were many well-known motivational speakers. One such boldly approached the pulpit and, gathering the entire crowd's attention, said, "The best years of my life were spent in the arms of a woman that wasn't my wife!" The crowd was shocked! He followed up by saying, "And that woman was my mother!" The crowd burst into laughter and he gave his speech, which went over well.
About a week later one of the ministers who had attended the seminar decided to use that joke in his sermon. As he shyly approached the pulpit one sunny Sunday, he tried to rehearse the joke in his head. It seemed a bit foggy to him this morning. Getting to the microphone he said loudly, "The greatest years of my life were spent in the arms of another woman that was not my wife!" His congregation sat shocked.
After standing there for almost 10 seconds trying to recall the second half of the joke, the pastor finally blurted out, "...and I can't remember who she was!"

ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUIGần đây một xêmina được tổ chức cho các mục sư đang được huấn luyện.Trong số khách có nhiều diễn giả có sức thu hút nổi tiếng.Một trong những người đó tự tin bước lên bục giảng kinh, thu hút sự chú ý của toàn đám đông, nói:”Những năm đẹp nhất trong đời tôi đã trải qua trong vòng tay của một người đàn bà không phải vợ tôi!” Đám đông bị sốc! Ông ta tiếp tục bằng cách nói:” Và người đàn bà đó là mẹ tôi!” Đám đông nổ ra một trận cười và ông ta đọc bài diễn văn, sau đó kết thúc tốt đẹp.

Khoảng một tuần sau, một trong những mục sư đã dự xêmina quyết định dùng lối đúa vui đó trong bài thuyết giáo của ông ta.Vào một ngày chủ nhật,trong lúc ông ta lại gần bục giảng kinh một cách nhút nhát, ông ta cố gắng nhẩm lại câu chuyện vui trong đầu.Có vẻ như đầu óc ông ta hơi không sáng sủa sáng sủa trong sáng hôm nay.Cầm micrô, ông ta nói lớn:”Những năm đẹp nhất của đời tôi trải qua trong vòng tay của một phụ nữ khác không phải vợ tôi!” Đám đông ngồi họp bị sốc.Sau khi đứng trong gần 10 giây cố gắng nhớ lại đoạn thứ hai của lối nói vui, ông mục sư cuối cùng thốt ra:” … và tôi không thể nhớ cô ta là ai!”

92 CONFESSIONMelvin comes to confession. "Father," he said, forgive me for I have sinned."
The priest asked, "What did you do, my son?"
"I lusted," Melvin replied.
"Tell me about it," the priest said.
Melvin then related his story. "Father, I am a deliveryman.Yesterday I was making a delivery in the affluent section of the city.When I rang the bell, the door opened and there stood the most beautifulwoman I have ever seen. She had long blonde hair and eyes like emeralds.She was dressed in a sheer dressing gown that showed her perfect figure.And, she asked seductively if I would like to come in."
"And, what did you do, my son?" asked the priest.
"Father, I did not go in the house but I lusted. Oh, how I lusted,"replied the man.
"Your sin has been forgiven," replied the priest. "You will get your reward in heaven, my son."
"A reward, father? What do you think my reward might be?" Melvin asked.
The priest replied, "I think a bale of hay would be appropriate,...you dumb ass. “

XƯNG TỘIMelvin đi xưng tội.”Thưa cha,” anh ta nói, “tha lỗi cho con vì con có tội.”

Linh mục hỏi:”Con đã làm gì. con của ta?”

“Con dâm đãng,” Melvin trả lời.

“Hãy kể cho cha nghe,” linh mục nói.

Rồi Melvin kể lại câu chuyện.”Thưa cha, con làm nghề đưa thư. Hôm qua con đang phát thư ở một khu sang trọng của thành phố. Khi con rung chuông, cánh cửa mở ra và một phụ nữ đẹp nhất mà con từng thấy đứng đó. Nàng có mái tóc dài vàng hoe và đôi mắt như ngọc lục bảo.Nàng mặc một chiếc áo dài mỏng phô ra hình dáng hoàn hảo của nàng.Và nàng hỏi một cách quyến rũ con có muốn vào nhà không.”

“Và, con đã làm gì, con của ta?” vị linh mục hỏi.

“Thưa cha, con không đi vô nhà nhưng con nổi dâm.Oâi, con dâm đãng làm sao,” gã đáp.

“Tội lỗi của con đã được tha,” linh mục trả lời.”Con sẽ được thưởng trên thiên đàng, con của ta.”

“Thưởng ư, thưa cha? Cha nghĩ phần thưởng của con có thể là gì?” Melvin hỏi?

Linh mục trả lời:”Cha nghĩ một đống cỏ hẳn là thích hợp, … con lừa ngu ngốc ạ.”


93 JESUS AND THE UNION WORKERTwo guys and a union worker were fishing on a lake one day, when Jesus walked across the water and joined them in the boat. When the three astonished men had settled down enough to speak, the first guy asked humbly, "Jesus, I've suffered from back pain ever since I took shrapnel in the Vietnam war... could you help me?"
"Of course, my son", Jesus said, and when he touched the man's back, he
felt relief for the first time in years.
The second man, who wore very thick glasses and had a hard time reading and driving, asked if Jesus could do anything about his eyesight.
Jesus smiled, removed the man's glasses and tossed them in the lake. When
they hit the water, the man's eyes cleared and he could see everything distinctly.
When Jesus turned to heal the union worker, the guy put his hands up and cried defensively, "Don't touch me! I'm on long term disability."

CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀNMột ngày kia, hai người đàn ông và một nhân viên công đoàn đang câu cá trên một cái hồ thì Chúa Giêxu đi ngang mặt nước và tham gia cùng với họ trên chiếc thuyền. Khi 3 người đàn ông kinh ngạc đã ngồi xuống đủ để nói chuyện, người đầu tiên hỏi một cách hạ mình:”Thưa Chúa Giêxu, con đã chịu chứng đau lưng từ khi con dính một mảnh đạn trong chiến tranh Việt Nam … ngài có thể giúp con không?”

“Dĩ nhiên, con của ta”, Chúa Giêxu nói, và khi ngài chạm vào lưng người đàn ông, ông ta cảm thấy lần đầu tiên hết đau đớn trong nhiều năm.

Người đàn ông thứ hai đeo cặp kính rất dày và có gặp khó khăn khi đọc và lái xe đã hỏi Chúa Giêxu có làm gì được với thị lực của ông ta không.

Chúa Giêxu mỉm cười, tháo đôi kính người đàn ông và quăng xuống hồ.Khi chúng chạm mặt nước, đôi mắt người đàn ông sáng ra và ông ta có thể thấy mọi vật rõ ràng.

Khi Chúa Giêxu quay sang chữa cho nhân viên công đoàn, người này đưa hai tay lên và kêu la trong sự tránh né:”Đừng đụng tới con. Con bất lực từ lâu.”


94 EVEN GOD CAN’T HELP!A young boy and his doting grandmother were walking along the sea shore when a huge wave appeared out of nowhere, sweeping the child out to sea.
The horrified woman fell to her knees, raised her eyes to the heavens and begged the Lord to return her beloved grandson.
Lo, another wave reared up and deposited the stunned child on the sand before her.
The grandmother looked the boy over carefully. He was fine.
But still she stared up angrily toward the heavens. "When we came," she snapped indignantly, "he had a hat!"

THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC!Một chú bé và người bà lẩm cẩm của chú đang đi dọc theo bờ biển thì một cơn sóng khổng lồ không rõ nơi đâu xuất hiện, cuốn chú bé ra biển.

Người phụ nữ hoảng sợ đổ sụp xuống gối, ngước nhìn trời cao và xin Chúa trả lại cho bà đứa cháu yêu quý.

Nhìn kìa, một con sóng khác đã đưa lên và đặt đứa trẻ choáng váng trên cát trước mặt bà ta.

Bà lão xem xét đứa bé cẩn thận. Nó vẫn khỏe.

Nhưng bà lão vẫn trừng mắt nhìn trời cao. “Khi chúng ta đến,” bà lão nói cáu kỉnh và phẫn nộ, “nó có một cái mũ!”


95 REFUGEEIn Italy, an elderly man went to a priest and confessed. "Forgive me, Father," he sobbed. "During the war, I hid a refugee in my attic."
"Well," the priest replied, "that's not a sin."
"But," the man admitted, "I made him pay rent."
"That wasn't so nice," the priest said, "but you were putting yourself at risk."
"Oh, thank you, Father, " the man said. "But I have one more question."
"What is it?" asked the priest.
"Do you think I should tell him the war is over?"

NGƯỜI TỊ NẠNỞ Ý, một người đàn ông có tuổi đi tới linh mục và xưng tội:”Tha lỗi cho con, thưa cha,” ông ta nức nở. “Trong suốt chiến tranh, con đã giấu một người tị nạn trên gác mái.”

“Được rồi,” vị linh mục nói, “đó không phải là một tội lỗi.”

“Nhưng,” người đàn ông thú nhận, “Con bắt anh ta phải trả tiền thuê.”

“Điều đó không đẹp,” linh mục nói, “nhưng con đã tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.”

“Ồ, cảm ơn cha,” người đàn ông nói. “Nhưng con có một câu hỏi nữa.”

“Câu gì vậy?” linh mục hỏi.

“Cha có nghĩ con nên nói với ông ta chiến tranh đã kết thúc?”


96 PRAYA guy is walking along when suddenly he got his foot caught in the railroad tracks. He tried to get it out but it was really stuck. He heard a noise and turned around to see a train coming.
He panicked and started to pray, "God, please get my foot out of these tracks and I'll stop drinking!"
Nothing happened, it was still stuck, and the train was getting closer! He prayed again, "God, please get my foot out and I'll stop drinking AND cussing!" Still
nothing and the train was just seconds away!
He tried it one more time, "God please, if you get my foot out of the tracks, I'll quit drinking, cussing, smoking and fornicating."
Suddenly his foot shot out of the tracks and he was able to dive out of the way in the nick of time.
He got up, dusted himself off, looked toward heaven and said, "Thanks anyway God, I got it myself."

CẦU CHÚAMột anh chàng đang đi thì đột nhiên kẹt một chân vào đường ray xe lửa. Anh ta cố giật ra nhưng nó kẹt thực sự. Anh ta nghe một tiếng động và nhìn quanh thấy một chiếc xe lửa đang chạy đến.

Anh ta hoảng sợ và bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra khỏi đường ray và con sẽ bỏ rượu!”

Không có gì xảy ra và cái chân vẫn kẹt, và xe lửa đang tiến tới gần hơn! Anh ta lại cầu nguyện:” Lạy Chúa, xin hãy kéo chân con ra và con sẽ bỏ rượu VÀ chửi tục!” Vẫn không có gì và chiếc tàu chỉ còn cách vài giây!

Anh ta cố gắng một lần nữa:”Lạy Chúa, nếu ngài kéo chân con khỏi đường ray, con sẽ bỏ rượu, chửi tục và tà dâm.”

Bất ngờ chân anh ta vọt ra khỏi đường ray và anh ta có thể nhào ra khỏi đường ray đúng lúc.

Anh ta đứng dậy, phủi bụi, nhìn lên trời và nói:”Dù sao cũng tạ ơn Chúa, con đã tự kéo ra được rồi.”


97 EVILS OF TELEVISIONPastor Brown was preaching an impassioned sermon on the evils of television.
"It steals away precious time that could be better spent on other things," he said.
He advised the congregation to do what he and his family had done.
"We put our TV away in the closet."
"That's right," his wife mumbled, "and it gets awfully crowded in there."

CÁI HẠI CỦA TIVIMục sư Brown đang thuyết giáo một cách say sưa về những cái hại của tivi.

“Nó lấy cắp đi thời gian quý báu mà có thể nên dùng vào những việc khác,” ông nói.

Ông khuyên giáo dân làm việc mà ông và gia đình đã làm.

“Chúng tôi đặt tivi ở xa trong phòng kho.”

“Đúng rồi,” bà vợ lầm bầm, “và người ta tụ tập vô cùng đông ở đó.”


98 FUNERALSA priest, a Buddhist and a rabbi are discussing what each would like to be said at their funeral.
The priest said that he would like someone to say, "There is a man who followed the path of Jesus."
The buddist said that he would like someone to say, "There is a man who strived for enlightenment."
The rabbi said that he would like someone to say, "LOOK! He's moving!"

NHỮNG LỄ TANGMột linh mục, một nhà sư và một giáo sĩ Do thái đang nói chuyện mỗi người sẽ muốn được nói gì ở lễ tang của họ.

Vị linh mục nói ông sẽ muốn người ta nói:”Có một người đi theo con đường của Chúa Giê-xu.”

Nhà sư nói rằng ông muốn người ta nói:”Có một người tu hành đắc đạo.”

Vị giáo sĩ Do thái nói ông muốn người ta nói: “Nhìn kìa! Ông ta nhúc nhích!”


99 VODKA IN THE PULPITThe new priest was so nervous at his first mass, he could hardly speak. Before his second appearance in the pulpit, he asked the Monsignor how he could relax. The Monsignor said, "Next Sunday, it may help if you put some vodka in the water pitcher. After a few sips everything should go smoothly."
The next Sunday the new priest put the suggestion into practice and was able to talk up a storm. He felt great! However, upon returning to the rectory he found a note from the Monsignor.
Dear Father,
1. Next time sip rather than gulp.
2. There are 10 commandments, not 12.
3. There are 12 disciples, not 10.
4. David slew Goliath, he did not kick his ass.
5. We do not refer to the Cross as the "Big T".
6. We do not refer our Savior, Jesus Christ and his Apostles as "J.C. and the Boys.
7. The Father, the Son, and the Holy Ghost are not referred to as "Big Daddy, Junior, and the Spook."
8. We don't refer to Judas as "El Finko".
9. The Pope is consecrated not constipated or castrated, and we don't refer to him as "The Godfather"
10. When Jesus broke the bread at the Last Supper he said, "Take this and eat it, for it is my body, he did not say, "Eat me."
11. It is always the Virgin Mary, never "Mary with the Cherry".

VỐTCA TRONG BÀI GIẢNG ĐẠOMột linh mục mới cảm thấy rất căng thẳng trước đám đông tín đồ đến nỗi ông hầu như không nói được. Trước khi xuất hiện lần thứ hai để giảng đạo, ông hỏi Đức ông làm thế nào để cảm thấy thoải mái. Đức ông nói:”Chủ nhật tới, nếu ông bỏ một ít vốtca vào bình đựng nước có thể tình hình sẽ tốt hơn. Sau vài lần nhấm nháp, mọi thứ sẽ trở nên trôi chảy.”

Chủ nhật tiếp theo, vị linh mục mới thi hành lời đề nghị và có thể nói như gió. Ông cảm thấy rất tuyệt! Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông thấy một tờ giấy ghi của Đức ông.

Cha thân mến,

1. Lần tới nên nhấm nháp hơn là uống từng ngụm.

2. Có 10 điều răn, không phài 12.

3. Có 12 thánh tông đồ, không phải 10.

4. David quay Goliath, David không đá đít Goliath.

5. Chúng ta không nói tới cây thập tự như một “chữ T lớn”.

6. Chúng ta không nói tới Đấng Cứu Thế, Jesus Christ và các thánh tông đồ là “J.C và Những Chàng Trai.”

7. Cha, Con và Chúa thánh thần không được nói tới như “Cha lớn, Con, và Ma quỷ.

8. Chúng ta không nói Judas là “El Finko”.

9. Giáo Hoàng được phong thánh không bị táo bón hoặc bị thiến, và chúng ta không gọi ngài là “Cha Đỡ Đầu”

10. Khi Chúa bẻ bánh mì ở Bữa ăn Cuối cùng, ngài nói:”Hãy nhận cái này và ăn, vì nó là thân thể ta, ngài không nói:”Hãy ăn ta.”

11. Không bao giờ có “Mẹ Mary với trái anh đào” mà luôn luôn là Đức Mẹ Mary Đồng Trinh.


100 ALL YOU HAVE DONE SINCE YOU GOT HERE...A man decided to join a very small and very selective order of monks. The order was so devoted to prayer they were only allowed to say 2 words every year.
After the first year passed, he went into a small room where he was given the chance to say his two words to the head monk. His two words were "Too cold." The head monk nodded and gave him an extra blanket.
The next year passed and he was once again taken into the small room. This time his 2 words were "Bland food." Again the head monk nodded and gave him a box of salt.
When the next year had passed they took him back into the small room, and his 2 words were "I quit."
"Fine!" exclaimed the exasperated head monk, "All you've done since you got here is complain anyway."

TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY LÀM TỪ KHI THẦY ĐẾN ĐÂY...Một người đàn ông quyết định tham gia một nhóm tu sĩ rất nhỏ và có thứ hạng rất chọn lọc. Thứ hạng này tu cao đến nỗi đối với việc cầu nguyện họ chỉ cho phép nói 2 từ mỗi năm.

Sau khi năm đầu tiên trôi qua, người đàn ông đi vào một căn phòng nhỏ nơi ông được dịp nói hai từ với sư phụ. Hai từ của ông là “Quá lạnh.” Sư phụ gật đầu và đưa ông ta thêm một cái mền.

Năm thứ hai trôi qua và ông ta được đưa vào căn phòng nhỏ. Lần này 2 từ của ông là “Đồ ăn nhạt.” Một lần nữa sư phụ gật đầu và đưa cho ông một hộp muối.

Khi năm kế tiếp trôi qua, họ đưa ông trở lại căn phòng nhỏ, và 2 từ của ông là “Tôi bỏ.”

“Hay!” sư phụ bực tức kêu lên, “Tất cả những gì thầy làm từ khi ông đến đây,dù sao đi nữa, là than phiền.”


101 A SURPRISEA rich man went to his vicar and said, "I want you and your wife to take a three-month trip to the Holy Land at my expense. When you come back, I'll have a surprise for you". The vicar accepted the offer,and he and his wife went off to the Middle East.
Three months later they returned home and were met by the wealthy parishioner, who told them that while they were gone, he had had a new church built. "It's the finest building money can buy, vicar,"said the man. "No expense was spared." And he was right. It was a
magnificent edifice both outside and in.
But there was one striking difference. There was only one pew, and it was at the very back. "A church with only one pew?" asked the vicar.
"You just wait until Sunday," the rich man said.
When the time came for the Sunday service, the early arrivals entered the church, filed onto the one pew and sat down. When the pew was full, a switch clicked silently, a circuit closed, the gears meshed,a belt moved and, automatically, the rear pew began to move forward.When it reached the front of the church, it came to a stop. At the same time, another empty pew came up from below at the back and more people sat down. And so it continued, pews filling and moving forwards until finally the church was full, from front to back.
"Wonderful!" said the vicar, "Marvelous!"
The service began, and the vicar started to preach his sermon. He launched into his text and, when 12 o'clock came, he was still going strong, with no end in sight. Suddenly a bell rang, and a trap door in the floor behind the pulpit dropped open.
"Wonderful!" said the congregation, "Marvelous!"

MỘT ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊNMột người đàn ông giàu có đến gặp cha sở và nói:”Con muốn cha và phu nhân du hành một chuyến ba tháng đến Đất Thánh bằng tiền của con. Khi cha quay về, con sẽ làm cho cha ngạc nhiên.” Cha sở đồng ý lời đề nghị và cùng phu nhân khởi hành đến Trung Đông.

Ba tháng sau họ quay về nhà và được gặp giáo dân giàu có nọ, người đã nói với họ trong khi họ đi, ông ta đã cho xây một nhà thờ mới. “Đây là một công trình đẹp nhất mà tiền bạc có thể mua được, thưa cha,” người đàn ông nói. “Không có một phí tổn nào thừa.” Và ông đã nói đúng. Đó là một công trình lộng lẫy cả trong lẫn ngoài.

Nhưng có một khác biệt nổi bật. Chỉ có một hàng ghế ngồi, và nó ở ngay phía sau. “Nhà thờ chỉ có một hàng ghế thôi ư?” cha sở hỏi.

“Chỉ cần cha đợi đến Chủ nhật,” người đàn ông giàu có nói.

Đến thời điểm lễ Chủ nhật, những người đến sớm đi vào nhà thờ, xếp vào chiếc băng và ngồi xuống. Khi băng ghế đã đầy, một công tắc lặng lẽ bật lên, một mạch điện được đóng, các bánh răng khớp nhau, một dây cua roa chuyển động và tự động một băng ghế phía sau chuyển động về phía trước. Khi chạm mặt trước nhà thờ, nó dừng lại. Cùng một lúc, một băng ghế trống khác dựng lên từ phía sau và nhiều người khác ngồi xuống. Và cứ tiếp tục như vậy, các băng ghế được ngồi kín và chuyển động về phía trước cho đến khi cuối cùng nhà thờ đầy kín, từ trước đến sau.

“Tuyệt diệu!” cha sở nói, “Kỳ diệu!”

Buổi lễ bắt đầu và cha sở bắt đầu giảng bài giảng của ông. Ông đi vào chủ đề và khi

đã đến 12 giờ, ông vẫn tiếp tục rao giảng mạnh mẽ, không ngừng. Bỗng nhiên một tiếng chuông reo, và một cái cửa sập trên sàn nhà phía sau bục giảng kinh thả mở xuống.

“Tuyệt diệu!” giáo đoàn nói, “Kỳ diệu!”102 ADAM AND EVEOne day Eve was asking Adam
where he had been all day.He said working but she didn't believe him. They argued all evening. Eve asked Adam if there was another woman and Adam said "no."
They went to bed still arguing. During the middle of the night Adam wakes up and Eve is poking his side.
"What are you doing?" asked Adam.
"I'm checking to see if any more of your ribs are gone."

AĐAM VÀ EVAMột ngày kia Eva hỏi Ađam đi đâu cả ngày.Ông nói làm việc nhưng bà không tin. Hai người cãi nhau cả buổi tối. Eva hỏi Ađam co một phụ nữ khác không và Ađam nói “không.”
Họ đi ngủ và vẫn còn cãi nhau. Lúc nửa đêm, Ađam thức dậy và Eva đang đẩy bên sườn ông.
“Bà làm gì vậy?” Ađam hỏi.
“Em đang kiểm tra xem có cái nào trong những xương sườn của anh đi đâu không.”


- hết: Tập 3 -
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome

Re: Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » October 17th, 2017, 9:53 am

Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.
Image


103 HAVE YOU FOUND JESUS?A drunk stumbles along a baptismal service on Sunday afternoon down by the river.
He proceeds to walk down into the water and stand next to the preacher. The minister turns and notices the old drunk and says, "Mister, are you ready to find Jesus?"
The drunk looks back and says, "Yes, Preacher, I sure am."
The minister then dunks the fellow under the water and pulls him right back up. "Have you found Jesus?" the preacher asked.
"Nooo, I didn't!" said the drunk.
The preacher then dunks him under for quite a bit longer,brings him up and says, "Now, brother, have you found Jesus?"
"Noooo, I have not, Reverend."
The preacher in disgust holds the man under for at least 30 seconds this time, brings him out of the water and says in a harsh tone, "My God, man, have you found Jesus yet?"
The old drunk wipes his eyes and says to the preacher, "Are you sure this is where he fell in?"

CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA?Một gã say rượu đi chân nam đá chân siêu dọc theo một lễ rửa tội vào một chiều Chủ nhật xuống cạnh dòng sông.

Anh ta tiếp tục đi xuống nước và đứng sát nhà thuyết giáo. Mục sư quay qua và chú ý người già say rượu và nói:”Ông, ông đã sẵn sàng tìm Chúa Giêxu chưa?”

Người say nhìn lại và nói:”Rồi, thưa cha. Con chắc vậy.”
Sau đó mục sư nhúng gã vào nước và lôi ông ta lên ngay. “Con đã thấy Chúa chưa?” nhà thuyết giáo hỏi.

“Chưa...ưa...ưa, con không thấy!” gã say đáp.

Sau đó nhà thuyết giáo nhúng gã say vào nước một chặp lâu hơn, rồi lôi ông ta lên và nói:”Nào, người anh em, con đã thấy Chúa Giêxu chưa?”

“Chưa...ưa...ưa, con chưa thấy, thưa Cha.

Lần này nhà thuyết giáo dìm người đàn ông dưới nước ít nhất 30 giây trong sự căm ghét và nói với giọng khó nghe:”Chúa tôi, con, con đã thấy Chúa Giêxu chưa?”

Người say rượu già lau mắt và nói với nhà thuyết giáo:”Cha có chắc nơi đây là nơi Chúa ngã xuống không?”


104 THE PREACHER’S LAST REQUESTAn old preacher was dying. He sent a message for his banker and his lawyer, both church members, to come to his home.
When they arrived, they were ushered up to his bedroom. As they entered the room, the preacher held out his hands and motioned for them to sit on each side of the bed. The
preacher grasped their hands, sighed contentedly, smiled, and stared at the ceiling. For a time, no one said anything.
Both the banker and lawyer were touched and flattered that the preacher would ask them to be with him during his final moments. They were also puzzled. The preacher had never given them any indication that he particularly liked either of them. They both
remembered his many long, uncomfortable sermons about greed, covetousness, and avaricious behavior that made them squirm in their seats.
Finally, the banker asked, "Preacher, why did you ask us to come?"
The old preacher mustered up his strength and then said weakly, "Jesus died between two thieves, and that's how I want to go."

LỜI THỈNH CẦU CUỐI CÙNG CỦA NHÀ THUYẾT GIÁOMột nhà thuyết giáo già đang đi về cõi chết. Ông gửi một thông báo cho chủ nhà băng và luật sư của ông, cả hai đều là thành viên nhà thờ, đến nhà ông.
Khi họ đến, họ được chỉ đi lên phòng ngủ của ông. Khi họ vào phòng, nhà thuyết giáo đưa tay ra và chỉ cho họ ngồi vào mỗi bên giường. Nhà thuyết giáo cầm tay họ, thở ra mãn nguyện, mỉm cười và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong một lúc, không ai nói gì.

Cả hai chủ nhà băng và luật sư cảm thấy xúc động và hãnh diện rằng nhà thuyết giáo sẽ muốn họ ở với ông trong những phút lâm chung. Họ cũng bối rối. Nhà thuyết giáo chưa bao giờ tỏ ra ông ta đặc biệt thích ai trong hai người. Cả hai đều nhớ những bài thuyết giáo dài, không dễ chịu về lòng tham, dục vọng và cách hành xử hám lợi làm họ cảm thấy lúng túng trên ghế ngồi.

Cuối cùng, ông chủ nhà băng hỏi:”Thưa cha, tại sao cha mời chúng con tới?”

Nhà thuyết giáo tập trung sức lực và nói yếu ới:”Chúa Giêxu chết giữa hai thằng trộm, và đó là cách cha muốn ra đi.”


105 BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE“Well, Bill," said God, "I'm really confused on this one. I'm not sure whether to send you to heaven or hell. After all, you enormously helped society by putting a computer in almost every home in the world, and yet you created that ghastly Windows. I'm going to do something I've never done before. I'm going to let you decide where you want to go!"
Mr. Gates replied, "Well, thanks, God. What's the difference between the two?"
God said, "You can take a peek at both places briefly if it will help you decide. Shall we look at hell first?"
Sure!" said Bill. "Let's go!"
Bill was amazed! He saw a clean, white sandy beach with clear waters. There were thousands of beautiful women running around, playing in the water, laughing and frolicking about. The sun was shining and the temperature was perfect! Bill said, "This is great! If this is hell, I can't wait to see heaven."
To which God replied, "Let's go!" and off they went.
Bill saw puffy white clouds in a beautiful blue sky with angels drifting about playing harps and singing. It was nice, but surely not as enticing as hell. Mr. Gates thought for only a brief moment and then rendered his decision. "God, I do believe I would like to go to hell."
"As you desire," said God.
Two weeks later, God decided to check up on the late billionaire to see how things were going. He found Bill shackled to a wall, screaming amongst the hot flames in a dark cave. He was being burned and tortured by demons. "How ya doin', Bill?" asked God.
Bill responded with anguish and despair, "This is awful! This is not what I expected at all! What happened to the beach and the beautiful women lying in the water?"
"Oh, THAT!" said God. "That was the screen saver!"

BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC“Này, Bill,” Chúa nói, “Ta thực sự lúng túng trong việc này. Ta không biết nên để con tới thiên đàng hay địa ngục. Sau hết, con đã giúp xã hội nhiều hết sức bằng cách đưa máy tính gần như tới mỗi nhà trên thế giới, và hơn nữa con còn tạo ra cái Windows ghê gớm đó. Ta sẽ làm cái gì đó ta chưa hề làm trước đây. Ta sẽ để con quyết định nơi nào con muốn đi!” Gates trả lời:”Ồ, tạ ơn Chúa. Đâu là sự khác nhau giữa hai cái?”

Chúa nói:”Con có thể nhìn thoáng qua cả hai nơi nếu điều đó giúp con quyết định. Chúng ta coi địa ngục trước chứ?”

“Dạ!” Bill nói. “Chúng ta đi!”

Bill kinh ngạc! Ông thấy một bãi biển cát trắng, sạch với làn nước trong.Có hàng ngàn phụ nữ xinh đẹp đang chạy quanh, chơi trong nước, cười và đùa vui vẻ. Mặt trời đang chiếu sáng và nhiệt độ thì hoàn hảo! Bill nói:”Ở đây tuyệt vời! Nếu đây là địa ngục, con không thể đợi xem thiên đàng.”

Nghe vậy Chúa trả lời:”Đi thôi!” và họ khởi đi.

Bill thấy những đám mây trắng trên bầu trời đẹp màu xanh với những thiên thần bồng bềnh chơi đàn hạc và hát. Đẹp, nhưng không hấp dẫn bằng địa ngục. Gates chỉ nghĩ một lúc và sau đó trả lời quyết định. “Chúa, con thực sự tin rằng con muốn đi xuống địa ngục.”

“Như con muốn,” Chúa nói.

Hai tuần sau, Chúa quyết định kiểm tra nhà tỉ phú mới để xem sự việc ra sao. Ngài thấy Bill bị cùm vào tường, kêu la giữa lửa nóng trong một cái hang tối. Ông ta đang bị đốt và bị tra tấn bởi những con quỷ. “Con đang ra sao, Bill?” Chúa hỏi.Bill trả lời trong đau đớn và tuyệt vọng:”Tồi tệ thật! Đây không phải là điều con muốn gì cả! Cái gì xảy đến với bãi biển và những phụ nữ xinh đẹp nằm trong nước?”

“Ô, ĐÓ!” Chúa nói, “Đó là cái screen saver1!"

Luật sư

106 THE AFFAIRAn attorney was having an affair with his secretary. Shortly afterward, she told him she was pregnant. Not wanting his wife to know, he gave his secretary a sum of money and asked her to go to Italy and have the baby there.
"But how will I let you know the baby is born?" she asked. He replied, "Just send me a postcard and write 'spaghetti' on the back. I'll take care of the child's expenses."
Not knowing what else to do, the secretary took the money and flew to Italy.
Six months went by and then one day, the attorney's wife called him at the office and explained, "Dear, you received a very strange postcard in the mail today from Europe, and I don't understand what it means."
The attorney said, "Just wait until I get home, and I will explain it to you."
Later that evening the attorney came home, read the postcard, fell to the floor with a heart attack. Paramedics arrived and took him to the ER.
The lead medic stayed back to comfort the wife. He asked what trauma had precipitated the cardiac arrest.
So, the wife picked up the card and read aloud: "Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti - Two with sausage and meatballs, two without."

CÂU CHUYỆN TÌNHMột luật sư có chuyện bồ bịch với thư ký của mình.
Không lâu sau đó, cô ta báo cho ông ta biết cô ta có thai.Không muốn vợ mình biết, ông ta đưa cô thư ký một số tiền và nói cô ta đi Italy và sinh đứa trẻ ở đó. “Nhưng làm sao em sẽ cho anh biết đứa trẻ được sinh ra?” cô ta hỏi. Ông ta trả lời, “Chỉ cần gửi anh một tấm bưu thiếp và viết ‘xpaghetti’ (mỳ ống Ý- ND)ở mặt sau.Anh sẽ lo tiền cho đứa trẻ.” Không biết phải làm gì nữa, cô thư ký cầm tiền và bay qua Italy.

Sáu tháng trôi qua và rồi một ngày kia, vợ của viên luật sư gọi ông ta tại văn phòng và giảng giải, “Anh yêu, hôm nay anh nhận được tấm bưu thiếp rất lạ từ Châu Aâu, và em không hiểu nó có nghĩa gì.”

Viên luật sư nói, “Hãy đợi cho đến khi anh về nhà, và anh sẽ giải thích cho em.”

Sau đó viên luật sư về nhà vào buổi chiều, đọc tấm bưu thiếp, ngã ra sàn với một cơn đau tim.Nhân viên y tế đến và đưa ông ta vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ trưởng khoa ở lại để an ủi người vợ. Ông ta hỏi chấn thương nào đã gây ra việc ngưng tim.

Vì thế, người vợ nhặt tấm cạc lên và đọc to:” Xpaghetti, Xpaghetti, Xpaghetti, Xpaghetti – Hai có xúc xích và thịt viên, hai không.”


107 IDIOTIC LAWYERThe lawyer's son wanted to follow in his father's footsteps, so he went to law school and graduated with honors. Then he went home to join his father's firm.
At the end of his first day at work, he rushed into his father's office and said, "Father, father! In one day I broke the Smith case that you've been working on for so long!"
His father yelled, "You idiot! We've been living on the funding of that case for ten years!"

LUẬT SƯ NGU NGỐCCon trai một viên luật sư muốn theo chân ba, vì thế anh ta đi học trường luật và đậu cao. Sau đó anh ta về nhà và tham gia công ty của ba.
Vào cuối ngày làm việc đầu tiên, anh ta đổ xô vào văn phòng ba và nói:”Ba, ba! Trong một ngày con đã giải quyết xong vụ kiện Smith mà ba đã làm việc quá lâu!”
Ba anh ta la lên:”Thằng ngu! Chúng ta đã sống nhờ tiền vụ này trong mười năm!”


108 BUT MORRALLYOne day a man came into a legal office for advice about a debt he owed. The lawyer told the client that technically he could get out of the obligation.
"But morally," the lawyer continued, "you have a responsibility. As legal counsel, my recommendation is that you satisfy the debt."
The client rose and walked toward the door.
"Sir, there's a $25 fee for my advice," the lawyer reminded him.
With a shake of his head, the man replied, "I'm not taking your advice."

NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨCMột ngày kia
một người đàn ông đi vào một văn phòng luật để tư vấn về một món nợ ông ta mắc. Viên luật sư nói với khách hàng rằng về mặt kỹ thuật ông ta có thể tránh trách nhiệm.
“Nhưng về mặt đạo đức,” luật sư tiếp tục, ông có một trách nhiệm.Với tư cách là cố vấn pháp luật, lời khuyên của tôi là ông trả nợ.”
Người khách đứng lên và đi ra cửa.
“Thưa ông, có một món tiền thù lao 25 đô la cho lời khuyên của tôi,” luật sư nhắc nhở ông ta.
Với một cái lắc đầu, người đàn ông trả lời:”Tôi không nhận lời khuyên của ông.”


109 A KIND LAWYEROne afternoon, a wealthy lawyer was riding in the back of his limousine when he saw two men eating grass by the road side. He ordered his driver to stop and he got out to
investigate.
"Why are you eating grass?" he asked one man.
"We don't have any money for food," the poor man replied.
"Oh, come along with me then," instructed the lawyer.
"But, sir, I have a wife and two children!"
"Bring them along!" replied the lawyer. He turned to the other man and said, "Come with us."
"But sir, I have a wife and six children!" the second man answered.
"Bring them as well!" answered the lawyer as he headed for his limo.
They all climbed into the car, which was no easy task, even for a car as large as the limo.
Once under way, one of the poor fellows says, "Sir, you are too kind. Thank you for taking all of us with you."
The lawyer replied, "No problem, the grass at my home is almost a foot tall."

MỘT LUẬT SƯ TỐT BỤNGMột buổi chiều, một luật sư giàu có đang đi trên chiếc limousine thì ông ta thấy hai người đàn ông đang ăn cỏ bên vệ đường. Ông ta lệnh cho tài xế dừng lại và đi ra để điều tra.

“Tại sao các ông ăn cỏ?” ông ta hỏi một người đàn ông.

“Chúng tôi không có tiền mua thức ăn,” người đàn ông nghèo khó trả lời.

“Ồ, vậy thì đi với tôi,” viên luật sư nói.

“Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và hai con!”

“Hãy mang họ theo!” luật sư nói. Ông ta quay lại người đàn ông kia và nói:”Đi với chúng tôi.”

“Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và sáu đứa con!” người đàn ông thứ hai trả lời.

“Ông cũng mang họ đi luôn!” luật sư trả lời trong lúc ông ta đi thẳng vào chiếc limo.

Họ tất cả leo lên xe, không dễ tí nào, đối với ngay cả chiếc xe lớn như chiếc limo.

Khi đã xuống đường, một người đàn ông nói:”Thưa ngài, ngài quá tốt bụng. Cảm ơn ngài đã đưa tất cả chúng tôi đi cùng với ngài.”

Luật sư trả lời:” Không có chi, cỏ ở nhà tôi cao gần đến ba tấc.”


110 THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERYTwo lawyers are in a bank when armed robbers break in. One robber rushes the teller windows, one guards the door and the third bank robber stands in the middle of the bank and yells, "Right! Everyone up against the wall and empty your pockets. We want valuables, watches and wallets."
The first lawyer jams something into his buddy lawyer's hand. "What's this?" asks his friend without looking down.
"It's that $100 I owe you" answers the other lawyer.

HAI LUẬT SƯ VÀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNGHai luật sư đang ở nhà băng thì bọn cướp có vũ trang đột nhập vào. Một tên lao tới cửa sổ thu ngân, một tên gác cửa và tên thứ ba đứng giữa ngân hàng và la lớn:”Nghe đây! Mọi người úp mặt vào tường và móc hết túi ra. Bọn tao cần đồ trang sức, đồng hồ và ví.”

Viên luật sư đầu tiên nhét một thứ gì đó vào tay bạn. “Cái gì đây?” ông bạn hỏi mà không nhìn xuống.

“Đó là 100 đô la mình nợ bạn” người kia trả lời.

111 THE TOMBSTONEA man named William Strange died, and his friend asked the tombstone maker to inscribe on his tombstone: "Here lies Strange, an honest man, and a lawyer."
The inscriber insisted that such an inscription would be confusing, for passersby would tend to think that three men were buried under the stone. However he suggested an
alternative.
He suggested the following: "Here Lies a man who was BOTH honest and a lawyer." That way, whenever anyone walked by the tombstone and read it, they would be certain to remark:
"Now that's strange!"

TẤM BIA MỘMột người đàn ông tên William Strange(Lạ) chết, và bạn ông ta yêu cầu người tạc bia khắc trên bia: “Đây là nơi yên nghỉ của Lạ, một người trung thực, một luật sư.”

Người khắc bia cứ nhất định rằng một câu khắc như vậy sẽ gây khó hiểu vì khách vãng lai sẽ có khuynh hướng nghĩ là ba người đàn ông được chôn trong một nấm mồ. Tuy vậy ông ta đề nghị một cách khác.

Ông ta đề nghị như sau:”Đây là nơi yên nghỉ của một người đàn ông vừa trung thực vừa là một luật sư.” Theo cách đó, bất cứ khi nào với bất cứ ai đi qua tấm bia và đọc, họ chắc sẽ nhận xét:

“Như vậy là lạ!”


112 UPSET LAWYERA lawyer opened the door of his BMW, when suddenly a car came along and hit the door, ripping it off completely.
When the police arrived at the scene, the lawyer was complaining bitterly about the damage to his precious BMW.
"Officer, look what they've done to my Beeeeemer!!!",he whined.
"You lawyers are so materialistic, you make me sick!!!" retorted the officer. "You're so worried about your stupid BMW, that you didn't even notice that your left arm was
ripped off!!!"
"Oh my gaaaad...", replied the lawyer, finally noticing the bloody left shoulder where his arm once was.
"Where's my Rolex???!!!!"

VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNGMột luật sư mở cửa chiếc xe BMW
thì đột nhiên một chiếc xe hơi chạy đến và tông vào cánh cửa, xé toạt nó hoàn toàn.

Khi cảnh sát đến hiện trường, viên luật sư cay đắng than phiền về hư hại của chiếc BMW.

“Ông sĩ quan, hãy xem họ vừa làm gì với chiếc Beeeeemer của tôi!!!,” ông ta rên rỉ.

“Luật sư các ông quá thiên về vật chất, ông làm tôi muốn bệnh!!!” viên cảnh sát vặn lại. Ông quá lo lắng về chiếc BMW ngớ ngẩn đến nổi ông thậm chí không chú ý rằng tay trái ông đã rách toạt!!!”

“Ô trời ơi...” viên luật sư trả lời, cuối cùng ông ta cũng chú ý đến vai trái đầy máu là chỗ cánh tay ông ta ở đó.

“Cái đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi???!!!”

113 THE GODFATHERThe Godfather,
accompanied by his attorney, walks into a room to meet with his accountant. The Godfather asks the accountant, "Where's the three million bucks you embezzled from me?" The accountant doesn't answer. The Godfather asks again, "Where's the three million bucks you embezzled from me?"
The attorney interrupts, "Sir, the man is a deaf-mute and cannot understand you, but I can interpret for you."
The Godfather says, "Well, ask him where the @#!° money is." The attorney, using sign language, asks the accountant where the three million dollars is. The accountant signs back, "I don't know what you're talking about." The attorney interprets to the Godfather, "He doesn't know what you're talking about." The Godfather pulls out a pistol, puts it to the temple of the accountant, cocks the trigger and says, "Ask him again where the @#!° money is!"
The attorney signs to the accountant, "He wants to know where it is!" The accountant signs back, "Okay! Okay! The money's hidden in a suitcase behind the shed in my backyard!" The Godfather says, "Well, what did he say?" The attorney interprets to the Godfather, "He says that you don't have the guts to pull the trigger."

BỐ GIÀBố già, theo cùng bởi luật sư, đi vào một phòng để gặp kế toán ông ta. Bố già hỏi kế toán viên:”Ba triệu đô la mày biển thủ đâu rồi?” Kế toán viên không trả lời.Bố già hỏi lại:”Ba triệu đô la mày biển thủ của tao đâu rồi?”

Viên luật sư cắt ngang:”Thưa anh, người này vừa câm vừa điếc và không thể hiểu anh, nhưng em có thể dịch cho anh.”

Bố già nói:”À, hỏi nó số tiền @#!° đâu rồi.” Viên luật sư, dùng ngôn ngữ điệu bộ, hỏi kế toán viên ba triệu đô la ở đâu. Kế toán viên ra hiệu lại:”Tôi không biết mấy người nói về chuyện gì.” Bố già rút ra một khẩu súng lục, đặt vào thái dương của kế toán viên, lên cò súng và nói:”Hỏi nó lại lần nữa số tiền @#!° ở đâu!”

Viên luật sư ra hiệu cho kế toán viên:”Anh ấy muốn biết nó ở đâu!” Kế toán viên ra hiệu trở lại:” Được rồi! Được rồi! Tiền giấu trong một cái va ly đằng sau kho để hàng ở sân sau của tôi!” Bố già nói:”Sao, nó nói gì?” Viên luật sư dịch cho bố già:”Nó nói anh không có can đảm để bóp cò.”

114 YANKEE LAWYER AND A DUCKA Yankee lawyer went duck hunting in eastern North Carolina. He shot and dropped a bird, but it fell into a farmer's field on the other side of a fence. As the lawyer climbed over the fence, an elderly gentleman asked him what he was doing. The lawyer responded, "I shot a duck and it fell in this field, I'm going into retrieve it."
The old farmer replied. "This is my property, and you are not coming over here."
The indignant lawyer said, "I am one of the best trial attorneys in the U.S. and, if you don't let me get that duck, I'll sue you and take everything!
The old farmer smiled and said, "Apparently, you don't know how we do things here in North Carolina. We settle small disagreements like this with the NC Three-Kick Rule."
The lawyer asked, "What is the NC three-Kick Rule?"
The Farmer replied. "Well, first I kick you three times and then you kick me three times, and so on, back and forth, until someone gives up."
The Yankee attorney quickly thought about the proposed contest and decided that he could easily take the old southerner. He agreed to abide by the local custom.
The old farmer slowly climbed down from the tractor and walked up to the city feller. His first kick planted the toe of his heavy work boot into the Yankee lawyer's groin and dropped him to his knees. His second kick nearly wiped the man's nose off his face. The barrister was flat on his belly when the farmer's third kick to a kidney nearly caused him to give up.
The Yankee lawyer summoned every bit of his will and managed to get to his feet and said, "Okay, you old redneck southerner, now it's my turn."
The old North Carolina farmer smiled and said, "Naw, I give up. You can have the duck."

LUẬT SƯ MỸ VÀ MỘT CON VỊTMột luật sư Mỹ đi săn vịt ở đông Bắc Carolina. Ông ta bắn và làm rơi một con, nhưng nó rớt vào đồng của một nông dân ở phía bên kia hàng rào. Lúc viên luật sư leo qua hàng rào, một ông già hỏi ông ta đang làm gì. Viên luật sư trả lời:”Tôi đã bắn một con vịt và nó rơi vào cánh đồng này, tôi đi bắt nó về.”

Ông lão nông dân trả lời:”Đây là cơ ngơi của tôi, và ông không được đi qua đây.” Viên luật sư phẫn nộ nói:”Tôi là một trong những luật sư tòa án giỏi nhất nước Mỹ,và, nếu ông không để tôi lất con vịt, tôi sẽ kiện ông và lấy đi mọi thứ!”

Lão nông mỉm cười và nói:”Hình như ông không biết ở Bắc Carolina chúng tôi giải quyết sự việc như thế nào. Chúng tôi giải quyết những bất hòa nhỏ như thế này với Luật Ba Cú Đá NC (Bắc Carolina-ND). Luật sư hỏi:”Luật Ba Cú Đá NC” là gì?”

Người nông dân trả lời:”À, trước tiên tôi đá ông ba lần và sau đó ông đá tôi ba lần, và cứ thế, đá qua đá lại, cho tới khi một người bỏ cuộc.” Viên luật sư Mỹ suy nghĩ nhanh chóng về cuộc chơi được đề nghị và quyết định là ông ta có thể dễ dàng chấp nhận ông già người Bắc. Ông ta đồng ý tôn trọng phong tục địa phương.

Lão nông từ từ leo xuống chiếc máy cày và đi tới người đàn ông thành thị. Cú đá đầu tiên của ông cắm mũi ủng làm việc nặng nề của ông vào vào háng viên luật sư Mỹ và làm ông ta quỵ xuống gối. Cú đá thứ hai của ông gần như làm bật cái mũi của người đàn ông khỏi mặt ông ta.Viên luật sư nằm dài bụng úp xuống khi cú đá thứ ba của người nông dân gần như làm ông ta bỏ cuộc.

Viên luật sư dồn hết quyết tâm và tìm cách đứng lên và nói:”Được rồi, ông già Nam Kỳ nhà quê, bây giờ đến lượt tôi.”

Ông già nông dân Bắc Carolina mỉm cười và nói:”Không, tôi thua cuộc. Ông có thể lấy con vịt.”


115 WHERE ARE LAWYERS?An engineer dies and reports to the pearly gates.
St. Peter checks his dossier and says, "Ah, you're an engineer — you're in the wrong place." So the engineer reports to the gates of hell and is let in. Pretty soon, the engineer gets dissatisfied with the level of comfort in hell, and starts designing and building improvements. After a while, they've got air conditioning, flush toilets and escalators, and the engineer is becoming a pretty popular guy.
One day God calls Satan up on the telephone and asks with a sneer, "So, how's it going down there in hell?" Satan replies, "Hey, things are going great. We've got air conditioning, flush toilets and escalators, and there's no telling what this engineer is going to come up with next." God replies, "What??? You've got an engineer? That's a mistake — he should never have gotten down there; send him up here." Satan says, "No way! I like having an engineer on the staff, and I'm keeping him." God says, "Send him back up here or I'll sue." Satan laughs uproariously and answers, "Yeah right. And just where are YOU going to get a lawyer?"

LUẬT SƯ Ở ĐÂU?Một kỹ sư chết và trình diện ở cổng ngọc. Thánh Peter kiểm tra hồ sơ anh ta và nói:”Ah, con là kỹ sư – con ở không đúng chỗ.” Vì vậy viên kỹ sư trình diện cổng địa ngục và được cho vào. Chẳng bao lâu sau, viên kỹ sư không hài lòng với mức độ tiện nghi của địa ngục, và bắt đầu thiết kế và làm ra những đồ cải tiến. Một thời gian sau, ở đó có máy điều hòa nhiệt độ, toa lét dội nước và cầu thang tự động, và viên kỹ sư trở thành một người khá được yêu mến.
Một ngày kia, Thượng Đế gọi Sa tăng trong điện thoại và hỏi với giọng chế nhạo:”Sao, sự việc ở địa ngục ra sao rồi?” Sa tăng trả lời:”À, rất tuyệt. Chúng tôi có máy điều hòa nhiệt độ, toa lét dội nước và cầu thang tự động, và không có gì để nói về viên kỹ sư này sẽ làm gì tiếp nữa.” Thượng Đề trả lời:”Cái gì??? Các ngài có một kỹ sư à? Đó là một sai sót – có lẽ anh ta không bao giờ ngẫu nhiên xuống đó cả; hãy gửi anh ta lên đây.” Sa tăng nói:” Không bao giờ! Tôi thích có một kỹ sư trong hội đồng, và tôi giữ anh ta lại.” Thượng Đế nói:”Hãy gửi anh ta lên đây trở lại hoặc tôi sẽ kiện.” Sa tăng cười nôn ruột và trả lời:”Được rồi. Và các ngài sẽ lấy luật sư ở đâu?”

Tại nơi làm việc


116 THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT ITA customer moves away from a bank window, counts his change, and then goes back and says to the cashier, "Hey, you gave me the wrong change!"
"Sir, you stepped away from the counter," said the cashier. "We don't make corrections after you leave. There's nothing I can do about it now. That's the policy of this bank."
"Well, ok," answered the customer. "Just thought you'd like to know that you gave me an extra twenty. Bye."

TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤYMột người khách đi khỏi quầy một ngân hàng, đếm tiền đổi, và sau đó quay lại và nói với thủ quỹ:” Này, cô đã đưa tôi số tiền đổi không đúng!”

“Thưa ông, ông đã bước đi khỏi ghi sê,” thủ quỹ nói. “Chúng tôi không sửa sai sau khi ông đi.Bây giờ tôi không thể làm gì về việc ấy. Đó là chính sách ngân hàng này.”

“Ồ, thôi được,” người khách trả lời. “ Tôi chỉ nghĩ cô muốn biết rằng cô đưa tôi một tờ hai mươi đô la dư. Tạm biệt.”


117 AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE
FULL OF MONKEYSAn organization is like a tree full of monkeys.
They are all on different limbs at different levels.
Some are climbing up. Some are climbing down.
The monkeys on the top look down and see a tree full of smiling faces.
The monkeys on the bottom look up and see nothing but a bunch of assholes.

MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY
ĐẦY NHỮNG CON KHỈMột tổ chức thì giống như một cây đầy những con khỉ.

Nhân viên tất cả đều ở những cành khác nhau ở những vị trí khác nhau.

Một số trèo lên trên.Một số trèo xuống dưới

Những con khỉ ở ngọn cây nhìn xuống và thấy một cây đầy những bộ mặt tươi cười.

Những con khỉ ở dưới nhìn lên và không thấy gì trừ những cái “lỗ hậu”.


118 I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAMEThe manager of a large office noticed one of his department heads had hired a new man, so the boss called him into his office for a little orientation speech. "What is your name?" he asked.
"John," the new guy replied.
The manager scowled, "Look, I don't know what kind of place you worked at before, but I don't call anyone by their first name. It breeds familiarity and that leads to a breakdown in authority. I refer to my employees by their last names only - Smith, Jones, Baker - that's all. I am to be referred to only as Mr. Robertson. Now that we got that straight, what is your last name?"
The new guy sighed and said, "Darling. John Darling."
"Okay, John, the next thing I want to tell you is..."

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌGiám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để nói chuyện giới thiệu trong giây lát.

“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.

“John,” nhân viên mới trả lời.

Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ thôi - Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều đó rõ ràng, họ của anh là gì?”

Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John Darling.”

“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh là …”


119 I’M THE BOSS!The boss was complaining in our staff meeting the other day that he wasn't getting any respect. Later that morning he went to a local sign shop and bought a small sign that read:
"I'm the Boss!"
He then taped it to his office door.
Later that day when he returned from lunch, he found that someone had taped a note to the sign that said:"Your wife called, she wants her sign back!"

TÔI LÀ ÔNG CHỦ!Trong một ngày kia, ông chủ đang than phiền trong cuộc họp nhân viên rằng ông không được kính trọng tí nào. Sau đó, trong buổi sáng hôm ấy, ông đi tới một quầy biển hiệu trong vùng và mua một tấm bảng nhỏ đề:” Tôi là ông chủ!”

Sau đó ông buộc vào cửa văn phòng của ông.

Sau đó, trong ngày hôm đó khi ông quay lại sau khi ăn trưa, ông thấy rằng ai đó đã buộc một ghi chú vào tấm bảng ghi là:”Vợ ông đã gọi, bà ấy muốn lấy lại cái bảng!”


120 THE USHER’S REVENGEA man had a ticket for the theater but when he was seated by the usher, he found that he was too far from the stage.
He whispered to the usher, "This is a mystery play, and I have to watch a mystery close up. Get me a better seat, and I'll give you a handsome tip."
The usher moves him into the second row, and the man hands the usher a quarter.
The usher looks at the quarter, frowns at him, then leans over and whispers, "The wife did it."

SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖMột người đàn ông có một vé rạp hát nhưng khi ông ta ngồi xuống theo hướng dẫn của người dẫn chỗ thì ông ta thấy ra là ông ta quá xa sân khấu.

Ông ta thì thầm với người dẫn chỗ:”Đây là vở kịch bí ẩn của tôi, và tôi phải xem điều bí ẩn kết thúc. Hãy cho tôi chỗ ngồi tốt hơn, và tôi sẽ cho anh tiền lót tay hậu hĩnh.”

Người dẫn chỗ chuyển ông ta tới hàng ghế thứ hai, và người đàn ông đưa người dẫn chỗ một tờ 25 xen.

Người dẫn chỗ nhìn tờ 25 xen, cau mày, sau đó cúi người và thì thầm:”Người vợ làm điều đó.”


121 WANT A DAY OFF WORK?So you want a day off. Let's take a look at what you are asking for. There are 365 days per year available for work. There are 52 weeks per year in which you already have 2 days off per week, leaving 261 days available for work. Since you spend 16 hours each day away from work, you have used up 170 days, leaving only 91 days available. You spend 30 minutes each day on coffee break which counts for 23 days each year, leaving only 68 days available. With a 1 hour lunch each day, you used up another 46 days, leaving only 22 days available for work. You normally spend 2 days per year on sick leave. This leaves you only 20 days per year available for work. We are off 5 holidays per year, so your available working time is down to 15 days. We generously give 14 days vacation per year which leaves only 1 day available for work and I'll be darned if you are going to take that day off!

MUỐN NGHỈ LÀM VIỆC MỘT NGÀY Ư?Vậy là bạn muốn nghỉ việc một ngày. Chúng ta hãy nhìn xem bạn đang đòi hỏi cái gì.

Có 365 ngày một năm để làm việc. Có 52 tuần một năm trong đó bạn đã có sẵn 2 ngày nghĩ mỗi tuần, cho nên chỉ còn 261 ngày để làm việc. Vì bạn dùng 16 tiếng mỗi ngày không làm việc, bạn đã sử dụng 170 ngày, chỉ còn 91 ngày làm việc. Bạn dùng 30 phút mỗi ngày nghỉ uống cà phê, tính ra thành 23 ngày mỗi năm, chỉ còn 68 ngày để làm việc. Với một tiếng đồng hồ ăn trưa mỗi ngày, bạn đã dùng hết 46 ngày, chỉ còn lại 22 ngày làm việc. Thường bạn nghỉ bệnh 2 ngày mỗi năm. Điều này làm bạn chỉ còn 20 ngày làm việc. Chúng ta có 5 ngày nghỉ lễ mỗi năm, vậy nên thời gian làmviệc của chúng ta rút xuống còn 15 ngày. Chúng ta thường rộng rãi nghỉ phép 14 ngày một năm làm cho chúng ta chỉ còn một ngày để làm việc và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu bạn tính nghỉ ngày đó!


122 JAIL VS WORKIN PRISON... you spend the majority of your time in an 8X10 cell.
AT WORK... you spend the majority of your time in a 6X8 cubicle.
IN PRISON... you get three meals a day.
AT WORK... you only get a break for one meal and you have to pay for it.
IN PRISON... you get time off for good behavior.
AT WORK... you get more work for good behavior.
IN PRISON... the guard locks and unlocks all the doors for you.
AT WORK... you must carry around a security card and open all the doors for yourself.
IN PRISON... you can watch TV and play games.
AT WORK... you get fired for watching TV and playing games.
IN PRISON... you get your own toilet.
AT WORK... you have to share with some idiot who pees on the seat.
IN PRISON... they allow your family and friends to visit.
AT WORK... you can't even speak to your family.
IN PRISON... all expenses are paid by the taxpayers with no work required.
AT WORK... you get to pay all the expenses to go to work and then they deduct taxes from your salary to pay for prisoners.
IN PRISON... you must deal with sadistic wardens.
AT WORK... they are called managers.
So... why is it again that we work?

NHÀ TÙ ĐỐI LẠI NƠI LÀM VIỆCTrong tù... phần lớn thời gian bạn ở trong xà lim 8X10.

Tại nơi làm việc... phần lớn thời gian bạn ở trong căn phòng nhỏ 6X8

Trong tù... bạn ăn ba bữa một ngày.

Tại nơi làm việc... bạn chỉ nghỉ một lúc để ăn và bạn phải trả tiền.

Trong tù... Bạn được giảm thời gian vì hành xử tốt.

Tại nơi làm việc... Bạn nhận thêm công việc vì hành xử tốt.

Trong tù... Người gác cửa khóa và mở khóa tất cả các cánh cửa cho bạn.

Tại nơi làm việc... Bạn phải mang theo một tấm thẻ an ninh và tự mở tất cả các cánh cửa.

Trong tù... Bạn có thể xem tivi và chơi game.

Tại nơi làm việc... Bạn bị đuổi vì xem tivi và chơi game.

Trong tù... Bạn có toalét riêng.

Tại nơi làm việc... Bạn phải xài chung với thằng ngố nào đó tiểu lên chỗ ngồi.

Trong tù... Họ cho phép gia đình và bạn bè đến thăm.

Tại nơi làm việc... Thậm chí đến nói chuyện với gia đình bạn cũng không thể làm.

Trong tù... Tất cả các khoản tiêu xài đều được người đóng thuế trả mà không đòi hỏi bạn làm việc.

Tại nơi làm việc... Bạn phải trả cho tất cả các khoản tiêu xài để đi làm và sau đó người ta khấu trừ thuế từ lương của bạn để trả cho những người tù.

Trong tù... Bạn phải đối phó với những gác ngục tàn ác.

Tại nơi làm việc... Bọn đó được gọi là những quản trị viên.

Vậy... một lần nữa tại sao chúng ta làm việc?


***********************************************************


123 SECRET OF YOUR SUCCESS …"Sir, What is the secret of your success?" a reporter asked a bank president.
"Two words"
"And, Sir,what are they?"
"Right decisions."
"And how do you make right decisions?"
"One word."
"And,sir, What is that?"
"Experience."
"And how do you get Experience?"
"Two words"
"And, Sir, what are they?"
"Wrong decisions"

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA ÔNG …“Thưa ông, bí quyết thành công của ông là gì?” một phóng viên hỏi một chủ tịch ngân hàng.

“Ba từ”

“Và, thưa ông, đó là những từ nào?”

“Những quyết định đúng.”

“Và làm thế nào ông làm những quyết định đúng?”

“Một từ.”

“Và, thưa ông, đó là những từ nào?”

“Kinh nghiệm.”

“Và làm thế nào ông có kinh nghiệm?”

“Hai từ.”

“Và, thưa ông, những từ nào?”

“Những quyết định sai.”


hết: Tập 4

biggrin :thank2:
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome

Re: Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » October 27th, 2017, 11:55 am

Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.
Image


124 PLUNGING 12 FLOORS IN … THREE HOURSA man who had never been late for work in 40 years arrived one morning at 11.30. The boss glared and demanded to know where he'd been.
The employee said, "I had a giddy turn this morning and fell through a window in my flat. I plunged 12 floors and landed in a swimming pool."
"And that took you three hours?" roared the boss.

RƠI QUA 12 TẦNG NHÀ TRONG … 3 GIỜMột người đàn ông chưa bao giờ đi làm trễ trong 40 năm đã đến nơi làm việc vào buổi sáng lúc 11:30.Ông chủ nhìn trừng trừng và yêu cầu người đàn ông cho biết đã đi những đâu.
Người làm công nói:” Tôi bị chóng mặt sáng nay và ngã qua cửa sổ căn hộ tôi.Tôi rơi qua 12 tầng nhà và trúng vào một hồ bơi.”
“Và ông rơi mất 3 giờ?” ông chủ gầm lên.
Bác sĩ và phòng mạch


125 WHY DO YOU WANT TO LIVE TO BE A HUNDRED?A man asked his doctor if he'd live to be a hundred. The doctor asked the man, "Do you smoke or drink?"
"No," he replied, "I've never done either."
"Do you gamble, drive fast cars, or fool around with women?" inquired the doctor.
"No, I've never done any of those things either."
"Well then," said the doctor, "why do you want to live to be a hundred?"

TẠI SAO ÔNG MUỐN SỐNG ĐẾN MỘT TRĂM TUỔI?

Một người đàn ông hỏi bác sĩ liệu ông ta có sống đến một trăm tuổi được không. Ông bác sĩ hỏi người đàn ông:” Ông có hút thuốc hay uống rượu không?”
“Không,” ông ta trả lời, “Tôi chưa bao giờ chơi hai thứ ấy.”
“Ông có bài bạc, lái những chiếc xe chạy nhanh hoặc mê đàn bà không?” bác sĩ hỏi.
“Không, tôi cũng chưa bao giờ làm những việc trên.”
“Vậy thì,” bác sĩ nói, “ tại sao ông muốn sống đến một trăm tuổi?”


126 YOUR FIRST TIMEIt’s your first time and as you lie back, your muscles tighten. You put him off for a while, searching for an excuse, but he refuses to be swayed.
As he approaches you, he asks if you are afraid.
You shake your head bravely. He has had more experience but it’s the first time his finger has found the right place.
He probes deeply and you shiver; your body tenses but he is gentle as he promised he would be. He looks deeply within your eyes and tells you to trust him, he has done this many times before. His cool smile relaxes you and you open wider
to give him more room for easy entrance.
You begin to plead with him to hurry, but he slowly takes his time wanting to cause you as little pain as possible.
As he presses closer, going deeper, you feel the tissue give away. Pain surges throughout your body and you feel a slight trickle of blood. He continues and looks at you with a concerned look and asks you if it’s too painful.
Your eyes are filled with tears, but you shake your head and nod for him to go on.
He begins moving in and out with skill but you are too numb to feel him within you. After a few frenzied moments, you feel something burst within you and he pulls it out of you. You lay panting and glad to have it over. He looks at you smiling warmly, tells you that you have been his most stubborn but yet rewarding experience.
You smile and thank your dentist. After all it was your first time having a tooth pulled.

LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠNĐó là lần đầu tiên của bạn và trong khi bạn nằm ngửa, các cơ của bạn thắt lại.Bạn làm anh ấy bối rối một lát, tìm một cái cớ, nhưng anh ấy từ chối bị bạn thay đổi ý kiến.
Trong lúc anh ấy tiếp cận bạn, anh ấy hỏi bạn có sợ không.
Bạn lắc đầu một cách dũng cảm. Anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu tiên ngón tay anh ấy đã tìm đúng chỗ.
Anh ta thăm dò sâu và bạn rùng mình; cơ thể bạn căng thẳng nhưng anh ấy nhẹ nhàng như anh ấy hứa anh ấy sẽ như thế. Anh ấy nhìn sâu vào đôi mắt bạn và bảo bạn tin anh ta, anh ta đã làm điều này nhiều lần trước đây. Nụ cười trầm tĩnh của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở rộng hơn để anh ấy có nhiều chỗ hơn để dễ vào hơn.
Bạn bắt đầu xin anh ấy nhanh lên, nhưng anh ấy từ từ theo đúng thời điểm muốn làm cho bạn ít đau nhất mà anh ấy có thể.
Trong lúc anh ấy siết chặt sát hơn, vào sâu hơn, bạn cảm thấy mô được lấy đi.Sự đau đớn tràn dâng khắp người bạn và bạn cảm nhận một dòng máu nhỏ.Anh ấy tiếp tục và nhìn vào bạn với một cái nhìn quan tâm và hỏi bạn có đau đớn lắm không.
Mắt bạn đầy nước mắt, nhưng bạn lắc đầu và gật đầu cho anh ấy tiếp tục.
Anh ấy bắt đầu chuyển động vào và ra một cách khéo léo nhưng bạn đã chết lặng đi để cảm nhận anh ấy trong bạn. Sau một vài khoảng khắc điên cuồng, bạn cảm thấy một cái gì đó nổ tung trong con người bạn và anh ấy giật nó ra khỏi bạn. Bạn nằm thở hổn hển và vui mừng điều đó đã qua. Anh ấy nhìn bạn mỉm cười nồng ấm, nói với bạn rằng bạn là sự trải nghiệm ngoan cường nhưng đáng thưởng nhất của anh ấy.
Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ của bạn. Sau cùng, đó là lần đầu tiên bạn được người ta nhổ răng.


127 DOC, EVERYTHING HURTS

!

A man went to the Doctor and when the Doctor asked him what was wrong, the man said " Doc every where I touch hurts, I can touch my head,leg, arm or my face and it hurts."
The Doctor said "let’s take some x-rays so we can find out."
After a while the Doctor came back and told the man " I found out what’s wrong with you. Your finger is broken."

BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!Một người đàn ông đi bác sĩ và khi bác sĩ hỏi anh ta có điều gì không ổn, người đàn ông nói:”Bác sĩ, mọi nơi tôi sờ đều đau, tôi có thể sờ đầu, chân, cánh tay hoặc mặt và bị đau.”
Bác sĩ nói:” Chúng ta hãy chiếu x-quang để chúng ta có thể tìm ra bệnh.”
Một lúc sau, bác sĩ quay lại và nói với người đàn ông:” tôi đã tìm ra ông bị chứng gì. Ngón tay của ông bị gãy.”


128 DO YOU HAVE AN OBSESSION?A psychiatrist was conducting a group therapy session with four young mothers and their small children. "You all have obsessions," he observed. To the first mother, he said, "You are obsessed with eating. You've even named your daughter Candy."
He turned to the second Mom. "Your obsession is money. Again, it manifests itself in your child's name, Penny."
He turned to the third Mom. "Your obsession is alcohol. Again, it manifests itself in your child's name, Brandy."
At this point, the fourth mother got up, took her little boy by the hand and whispered, "Come on, Dick, let's go.


BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG?Một bác sĩ tâm thần học đang điều khiển một buổi họp liệu pháp tâm lý nhóm với bốn bà mẹ trẻ và những đứa con nhỏ của họ. “Tất cả các bạn đều có ám ảnh,” ông ta nhận xét. Với người mẹ đầu tiên, ông ta nói:”Bà bị ăn uống ám ảnh.Bà thậm chí đặt tên con gái là Candy1.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ hai:”Aùm ảnh của bà là tiền bạc. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên đứa trẻ của bà: Penny2.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ ba:”Aùm ảnh của bà là rượu. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên đứa trẻ của bà: Brandy3”
Vào lúc này, người mẹ thứ tư đứng dậy, cầm tay chú nhóc và thì thầm:”Đi thôi, Dick4, chúng ta đi thôi.”


129 TO SAVE A FEW BUCKSA sick man went to a doctor he hadn't visited before. As he entered the surgery, he noticed a sign: "$20 first visit, $10 subsequent visits."
To save a few bucks, he greeted the doctor by saying, "Nice to see you again." The doctor nodded his hello, then began the examination, his expression turning grave as he poked and prodded.
"Doctor, what is it?" the patient asked. "What should I do?"
"Well," the doctor said, putting down his stethoscope. "Just keep doing the same thing I told you to do the last time you were here."

ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LAMột người đàn ông bị bệnh đi một bác sĩ mà ông ta chưa bao giờ khám bệnh trước đây. Khi ông ta đi vào phòng khám, ông ta chú ý một tấm bảng:”20 đô la lần khám đầu tiên, 10 đô la cho những lần tiếp theo.”
Để tiết kiệm một vài đô la, ông ta chào bác sĩ bằng cách nói:”Hân hạnh gặp lại ông.” Ông bác sĩ gật đầu trước lời chào của ông ta, sau đó bắt đầu khám, nét mặt ông ta tối dần khi ông ta chọc vào.
“Bác sĩ, cái gì vậy?” bệnh nhân hỏi.” Tôi nên làm gì?”
“À,” bác sĩ đặt ống nghe xuống nói:”Chỉ cần làm điều tôi dặn ông lần trước ông tới đây.”

130 DOCTOR, I CAN’T SLEEPOne morning, a doctor received the most haggard looking patient he had ever seen. "I can't sleep," the patient said. "The dogs in the street outside my window bark all night long and it's driving me mad!"
"There now," said the doctor soothingly. "Try these new sleeping pills."
A week later, the patient was back, looking even more tired and distressed. "Didn't the pills work?" asked the doctor.
"No," the patient sobbed. "I've been up every night chasing those damn dogs, and even if I catch one, it won't swallow the pill."


BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢCMột buổi sáng,
một bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân trông phờ phạc nhất mà ông từng biết. “Tôi không ngủ được,” người bệnh nói. “Mấy con chó trên đường bên ngoài cửa sổ tôi sủa suốt đêm và làm tôi phát điên!”
“Đó,” bác sĩ nói nhẹ nhàng. “Hãy thử những viên thuốc ngủ mới này.”
Một tuần sau, bệnh nhân quay lại, trông có vẻ mệt mỏi hơn và kiệt sức hơn.
“Mấy viên thuốc có tác dụng không?” bác sĩ hỏi.
“Không,” bệnh nhân than thở.”Tôi đã sẵn sàng mỗi tối rượt những con chó khốn kiếp đó và ngay cả khi tôi tóm được một con, nó không nuốt viên thuốc.”


131 A NIGHT AT THE ASYLUMLate one night at the insane asylum one inmate shouted, "I am Napoleon!"
Another one said, "How do you know?"
First inmate answers, "Winston Churchill told me!"
Just then, a voice from another room shouted, "I did NOT!"

MỘT ĐÊM Ở DƯỠNG TRÍ VIỆNMột đêm khuya ở dưỡng trí viện một bệnh nhân la lên:” Ta là Napoleon!”
Một bệnh nhân khác nói:”Làm sao mày biết?”
Bệnh nhân kia nói:” Winston Churchil nói với tao!”
Ngay lúc đó, một giọng nói từ phòng kia la lên:” Tao không nói!”
Các con vật


132 KING OF THE JUNGLE...A lion woke up one morning feeling really rowdy and mean. He went out and cornered a small monkey and roared, "Who is mightiest of all jungle animals?" The trembling monkey says, "You are, mighty lion!"
Later, the lion confronts an ox and fiercely bellows, "Who is the mightiest of all jungle animals?" The terrified ox stammers, "Oh great lion, you are the mightiest animal in the jungle!"
Then, the lion swaggers up to an elephant and roars, "Who is mightiest of all jungle animals?" Fast as lightning, the elephant snatches up the lion with his trunk, slams him against a tree half a dozen times. The elephant then stomps on the lion till it looks like a corn tortilla and rambles away.
The lion lets out a moan of pain, lifts his head weakly and hollers after the elephant, "Just because you don't know the answer, you don't have to get so upset about it!"

CHÚA TỂ RỪNG XANH...Một con sư tử thức giấc vào một buổi sáng cảm thấy mất trật tự và kém cỏi. Nó đi ra ngoài và dồn một con khỉ nhỏ vào góc và gầm lên:”Ai là người hùng mạnh nhất của muông thú rừng xanh?” Con khỉ run rẩy nói:”Ngài, thưa ngài sư tử vĩ đại!”
Sau đó, sư tử đụng đầu một con bò và rống lên mãnh liệt:”Ai là người hùng mạnh nhất của muông thú rừng xanh?” Con bò hoảng sợ lắp bắp:”Ồ thưa ngài sư tử vĩ đại, ngài là thú rừng vĩ đại nhất trong rừng!”
Tiếp theo, sư tử vênh váo đi tới một con voi và gầm lên:”Ai là người hùng mạnh nhất của muông thú rừng xanh?” Nhanh như chớp, con voi dùng vòi chộp con sư tữ, đập nó vào một thân cây nửa tá lần.Sau đó con voi dậm lên con sư tử cho tới khi nó trông như một cái bánh bắp rồi bước đi.
Con sư tử bật ra một tiếng kêu đau đớn, nâng đầu lên một cách yếu ớt và kêu phía sau con voi:”Chỉ bởi vì ông không biết câu trả lời, ông đừng có quá khó chịu về điều đó!”


133 A GOOD CHESS PLAYERA man went to visit a friend
and was amazed to find him playing chess with his dog. He watched the game in astonishment for a while. "I can hardly believe my eyes!" he exclaimed. "That's the smartest dog I've ever seen."
"Nah, he's not so smart," the friend replied. "I've beaten him three games out of five."

MỘT KỲ THỦ GIỎIMột người đàn ông đi thăm một người bạn
và kinh ngạc thấy rằng anh ta chơi cờ với con chó anh ta. Anh ta nhìn cuộc chơi trong sự kinh ngạc trong một lúc. “Tôi hầu như không tin vào mắt mình!” anh ta kêu lên. “Đó là con chó thông minh nhất mà tôi từng thấy.”
“Không, nó không quá thông minh,” người bạn trả lời. “Tôi đánh bại nó ba trong năm ván.”


134 BILINGUAL PARROTA man goes into a pet shop to buy a parrot. There he sees a parrot with a purple string tied to its left leg and a brown string tied to it's right leg. He asks the shop keeper the significance of the strings. "Well, this is a highly trained parrot. If you pull the purple string he speaks in French and if you pull the brown string he speaks in German," replies the owner.
"Really! And what happens if I pull both the strings?" the curious shopper asks. "I fall off my perch you stupid fool!!" screeches the parrot.


CON VẸT NÓI HAI THỨ TIẾNGMột người đàn ông đi đến hàng những con vật cảnh để mua một con vẹt
. Ở đó ông ta thấy một con vẹt với một dây màu tía buộc vào chân trái của nó và một dây màu nâu buộc vào chân phải của nó. Ông ta hỏi chủ hàng ý nghĩa của những sợi dây. “À, đây là một con vẹt được huấn luyện công phu. Nếu ông giật sợi dây màu tía, nó nói tiếng Pháp và nếu ông giật sợi dây màu nâu, nó nói tiếng Đức,” ông chủ trả lời. “Vậy à! Và cái gì xảy ra nếu tôi giật cả hai sợi giây?” người khách tò mò hỏi. “Tao ngã khỏi chỗ đậu, thằng ngu!!” con vẹt thét lên.

135 TRAINED CATOur young daughter had adopted a stray cat. To my distress, he began to use the back of our new sofa as a scratching post. "Don't worry," my husband reassured me. "I'll have him trained in no time."
I watched for several days as my husband patiently "trained" our new pet. Whenever the cat scratched, my husband deposited him outdoors to teach him a lesson.
The cat learned quickly. For the next 16 years, whenever he wanted to go outside, he scratched the back of the sofa.

CHÚ MÈO ĐƯỢC HUẤN LUYỆNĐứa con gái trẻ của chúng tôi nuôi một con mèo lạc. Nhưng chú ta bắt đầu dùng phía sau của cái ghế xôfa mới của chúng tôi làm nơi cào trong nỗi buồn của tôi.”Đừng lo,” chồng tôi cam đoan. “Anh sẽ cho nó được huấn luyện trong không bao lâu.”
Tôi quan sát vài ngày trong khi chồng tôi kiên nhẫn “huấn luyện” con vật nuôi mới.Cứ mỗi khi con mèo cào, chồng tôi lại đặt chú ta ngoài cửa để dạy nó một bài học.
Con mèo học thật nhanh. Trong 16 năm tiếp theo, mỗi khi chú ta muốn ra ngoài, chú ta lại cào phía sau của chiếc xôfa.

136 PARROT BUYINGA man goes into a pet shop to buy a parrot. The shop owner points to three identical looking parrots on a perch and says: "The parrot to the left costs 500 dollars".
"Why does the parrot cost so much?" the customer asks.
The owner says, "Well, it knows how to use a computer."
The customer asks about the next parrot and is told "That one costs 1,000 dollars because it can do everything the other parrot can do plus it knows how to use the UNIX operating system."
Naturally, the increasingly startled man asks about the third parrot and is told "That one costs 2,000 dollars."
Needless to say this begs the question "What can IT do?"
To which the owner replies "To be honest I have never seen it do a thing but the other two call him boss!"

MUA VẸTMột người đàn ông đi tới một hàng bán những con vật cảnh để mua một con vẹt.Chủ hàng chỉ ba con vẹt giống hệt nhau trong một cái lồng và nói:”Con vẹt bên trái giá 500 đô la.”
“Tại sao nó cao giá quá vậy?” khách hỏi.
Người chủ đáp:”À, nó biết cách sử dụng máy vi tính.”
Người khách hỏi về con vẹt tiếp theo và được bảo “Con vẹt đó giá 1000 đô la vì nó có thể làm mọi việc những con vẹt khác biết làm thêm vào nó có thể dùng hệ điều hành UNIX.”
Cố nhiên, người đàn ông càng lúc càng kinh ngạc hỏi về con vẹt thứ ba và được cho biết “Con đó giá 2.000 đô la.”
Không cần nói điều này đã đề cập đến câu hỏi “NÓ có thể làm gì?”
Đối với câu hỏi đó, người chủ đáp:”Nói thật tôi chưa thấy nó làm gì nhưng hai con kia gọi nó là chủ!”


137 A DOG THAT CAN TALKA salesman dropped in to see a business customer. Not a soul was in the office except a big dog emptying wastebaskets. The salesman stared at the animal, wondering if his imagination could be playing tricks on him. The dog looked
up and said, "Don't be surprised. This is just part of my job."
"Incredible!" exclaimed the man. "I can't believe it! Does your boss know what a prize he has in you? An animal that can talk!"
"No, no," pleaded the dog. "Please don't! If that man finds out I can talk, he'll make me answer the phone, too!"

MỘT CON CHÓ BIẾT NÓIMột người bán hàng tạt vào thăm một bạn hàng. Không có người nào trong văn phòng trừ một con chó lớn đang dọn trống những giỏ rác. Người bán hàng nhìn chằm chằm vào con thú, kinh ngạc không biết trí tưởng tượng có đáng lừa ông ta không. Con chó nhìn lên và nói:” Đừng ngạc nhiên. Đây chỉ là một phần công việc của tôi.”
“ Không thể tin được!” người đàn ông kêu lên. “Tôi không tin! Ông chủ bạn có biết ông ta có một thứ của trời cho trong con người bạn hay không? Một con chó biết nói!”
“Không, không,” con chó nài nỉ. “Xin đừng! Nếu ông ấy biết tôi có thể nói, ông ta sẽ buộc tôi trả lời điện thoại nữa!”


138 GOT A PET …The guy was lonely, and decided life would be more fun if he had a pet. So he went to the pet store and told the owner that he wanted to buy an unusual pet. After some discussion, he finally bought a centipede, which came in a little white box to use for his house.
He took the box back home, found a good location for the box, and decided he would start off by taking his new pet to the bar to have a drink. So he asked the centipede in the box, "Would you like to go to Frank's with me and have a beer?" But there was no answer from his new pet. This bothered him a bit, but he waited a few minutes and then asked him again, "How about going to the bar and having a drink with me?"
But again, there was no answer from his new friend and pet. So he waited a few minutes more, thinking about the situation.
He decided to ask him one more time; this time putting his face up against the centipede's house and shouting, "Hey, in there! Would you like to go to Frank's place and have a drink with me?"
A little voice came out of the box: "I heard you the first time! I'm putting on my shoes."

MUA MỘT CON VẬT CẢNH …Có một gã cô đơn, và quyết định rằng cuộc sống sẽ vui hơn nếu anh ta có một con vật cảnh.Vì thế anh ta đến một hàng vật cảnh và nói với người chủ rằng anh ta muốn mua một con vật khác thường.Sau một vài trao đổi, cuối cùng anh ta mua một con rết, được đặt vào một hộp trắng nhỏ dùng làm nhà cho nó.
Anh ta đem hộp về nhà, tìm một chỗ tốt cho cái hộp và quyết định anh ta sẽ bắt đầu bằng cách đưa con vật cảnh mới tới một bar để uống rượu.Vì thế anh ta hỏi con rết trong hộp:” Bạn có muốn đi đến bar Frank với tôi và uống bia?” Nhưng không có tiếng trả lời từ phía con vật cảnh mới.Điều này làm anh ta hơi bực mình, nhưng anh ta đợi một vài phút và sau đó hỏi nó lại:” Đi tới bar và uống với tôi nhé?”
Nhưng một lần nữa không có tiếng trả lời từ phía người bạn mới và là con vật cảnh.Vì thế anh ta đợi một vài phút nữa, nghĩ ngợi về tình hình.
Anh ta quyết định hỏi nó một lần nữa; lần này để mặt anh ta áp vào nhà con rết và nói to:” Này, đằng ấy! Bạn có muốn đi đến chỗ Frank và uống với tôi?”
Một tiếng nói nhỏ vọng ra khỏi hộp:” Tôi nghe anh ngay từ đầu. Tôi đang mang giày.”
Say rượu


139 WHERE IS MY WHEELCHAIR?A man is at the bar, really drunk. Some guys decide to be good samaritans and get him home.
So they pick him up off the floor, and drag him out the door. On the way to the car, he falls down three times. When they get to his house, they help him out of the car and, he falls down four more times.
They ring the bell, and one says, "Here's your husband!"
The man's wife says, "Where the hell is his wheelchair?"

CÁI XE LĂN CỦA TÔI ĐÂU RỒI?Một người đàn ông ở tại một bar, say thực sự. Một số người đàn ông quyết định mở tấm lòng tốt và đưa ông ta về nhà.
Họ nâng ông ta khỏi sàn nhà, kéo ông ta ra cửa. Khi kéo ra xe, ông ta ngã xuống ba lần. Khi đi tới nhà, họ giúp ông ta ra khỏi xe và ông ta ngã thêm bốn lần nữa.
Họ bấm chuông, và một người nói:”Chồng bà đây!”
Người vợ nói:”Cái xe lăn của ông ấy nằm nơi chết tiệt nào rồi?”


140 OUT ALL NIGHT DRINHKING...An Irishman's been at a pub all night drinking. The bartender finally says that the bar is closed. So he stands up to leave and falls flat on his face. He figures he'll crawl outside and get some fresh air and maybe that will sober him up.
Once outside he stands up and falls flat on his face. So he crawls home and at the door stands up and falls flat on his face. He crawls through the door and up the stairs.
When he reaches his bed he tries one more time to stand up. This time he falls right into bed and is sound asleep.
He awakens the next morning. His wife stands over him shouting at him. "So, you've been out drinking again!!"
"How did you know?" he asks.
"The pub called, you left your wheelchair there again

ĐI CHƠI UỐNG RƯỢU SUỐT ĐÊM...Một người đàn ông Ai-len uống rượu trong quán suốt đêm. Cuối cùng người phục vụ nói rằng quầy bar phải đóng cửa. Nghe vậy ông ta đứng lên để đi ra và té nặng. Ông ta tính bò ra ngoài và hít thở không khí trong lành và có thể điều đó làm ông ta tỉnh táo.
Khi ra ngoài, ông ta đứng lên và lại té thẳng cẳng. Vì thế ông ta bò về nhà và tại cửa ông ta đứng lên và lại té nặng. Ông ta bò xuyên qua cửa và lên lầu.
Khi đụng giư ờng, ông ta cố đứng lên lần nữa. Lần này ông ta ngã thẳng vào giư ờng và yên giấc ngủ.
Ông ta thức giấc vào sáng hôm sau. Vợ ông ta đứng đó kêu lên: “Vậy là ông lại đi chơi uống rượu nữa rồi!”
“Làm sao em biết?” ông ta hỏi.
“Quán họ gọi, ông lại để xe lăn ở đó nữa kìa.”


141 THIS IS MY HOUSEThe Policeman had stopped the man for obvious drunken driving, but since the guy had a clean record, he made him park the car and took him home in the patrol car.
"Are you sure this is your house?" the cop asked as they drove into a rather fashionable neighborhood.
"Shertainly!" said the drunk, "and if you'll just open the door f'me, I can prove it to ya." Entering the living room, he said, "You shee that piano? Thash mine.You shee that giant television set? Thast mine too. Now follow me."
The police officer followed the man as he shakily negotiated the stairs to the second floor. The drunk pushed open the first door they came to. "Thish ish my bedroom," he announced. "Shee the bed there? Thast mine! Shee that woman lying in the bed? Thash my wife.
An' see that guy lying next to her?
"Yeah?" the cop replied suspiciously. Beginning at this point to seriously doubt the man's story.
"Well, thash me!"

ĐÂY LÀ NHÀ TÔIViên cảnh sát ngưng một người đàn ông lại vì tội say rượi lái xe rõ ràng, nhưng vì gã có tiền sự trong sạch, viên cảnh sát cho ông ta dừng xe và đưa ông ta về nhà trên xe tuần tra.
“Ông có chắc chắn đây là nhà ông không?” cảnh sát hỏi khi họ lái vào một khu có vẻ sang trọng.
“Sắc rồi!” gã say đáp, “và nếu chỉ cần ông mở cánh cửa ch tôi, tôi có thể chứng minh cho ông.” Đi vào phòng khách, ông ta nói:”Ông có sấy cái piano đó không? Đá là của tôi.Ông có sấy cái tivi khổng lồ đó không? Đá cũng là của tôi. Bây giờ theo tôi.”
Viên cảnh sát theo người đàn ông trong lúc gã chân nam đá chân chiêu vượt qua cầu thang đến tầng hai. Gã say đẩy cánh cửa đầu tiên họ đến.”Đây...ây... là...à... phòng ngủ của tôi,” gã tuyên bố.”Sấy cái giường kia không? Đó là của tôi! Sấy người đàn bà kia nằm trên giường không? Đó...ó... là vợ tôi.
Và có thấy gã kia nằm sát cô ta không?”
“Ờ?” ông cò trả lời giọng nghi ngờ. Từ giờ ông cò bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của gã đàn ông thật sự.
“À, đó...ó... là tôi!”


142 A NEVER-CAN-BE-FINED DRUNK DRIVERA police officer pulls over this guy who's been weaving in and out of the lanes.
At the guy's window he says, "Sir, I need you to blow into this breathalyzer tube."
The man says, "Sorry, officer, I can't do that. I am an asthmatic. If I do that, I'll have a really bad asthma attack."
"Okay, fine. I need you to come down to the station to give a blood sample."
"I can't do that either. I am a hemophiliac. If I do that, I'll bleed to death."
"Well, then, we need a urine sample."
"I'm sorry, officer, I can't do that either. I am also a diabetic. If I do that, I'll get really low blood sugar."
"All right, then I need you to come out here and walk this white line."
"I can't do that, officer."
"Why not?"
"Because I'm drunk."

MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠTMột sĩ quan cảnh sát lệnh cho xe một gã đánh võng trên các làn đường tạt vào vệ đường.
Ở cửa sổ xe, viên cảnh sát nói:”Thưa ông, tôi cần ông thổi vào ống máy phân tích hơi thở.”
Người đàn ông nói:”Xin lỗi, thưa ông, tôi không thể làm vậy. Tôi mắc bệnh hen. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ lên cơn suyễn nặng thật sự.”
“Được rồi, không sao. Tôi cần ông đi xuống đồn để đưa mẫu máu.”
“Tôi cũng không thể làm vậy. Tôi bị mắc chứng máu khó đông. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ chảy máu tới chết.”
“Được rồi, vậy thì chúng tôi cần một mẫu nước tiểu.”
“Xin lỗi, thưa ông, tôi cũng không thể làm vậy. Tôi cũng bị mắc bệnh tiểu đường nữa. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ bị hạ đường huyết thật sự.”
“Cũng được, thế thì tôi cần ông bước ra ngoài đây và đi bộ trên đường kẻ trắng này.”
“Tôi không thể đi như thế, thưa ông sĩ quan.”
“Tại sao không?”
“Vì tôi say rượu.”
Những chủ đề khác


143 THE EMINENT SCHOLAR AND THE MANBored during a long flight, an eminent scholar woke up the sleeping man alongside him to ask if he would like to play a game. "I'll ask you a question," he explained, "and if you don't know what the answer is, you pay me $5. Then you ask me a question, and if I don't know the answer, I'll pay you $50."
When the man agreed to play, the scholar asked, "What's the distance from the earth to the moon?" Having no idea, the man handed him $5. "Ha!" announced the scholar. "It's 384,392 kilometres. Now it's your turn."
The man was silent for a few moments. Then he asked, "What goes up a hill with three legs and comes down with four?"
Puzzled, the scholar racked his brains for an hour to no avail.
Finally he took out his wallet and handed over $50. "OK, what is the answer?" he asked.
The man said, "I don't know," pulled out a $5 note, handed it to the scholar and went back to sleep.

VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNGChán ngắt vì chuyến bay dài, một học giả nổi tiếng đánh thức người đàn ông nằm ngủ kế bên hỏi ông ta có muốn chơi một trò chơi không. “Tôi sẽ hỏi ông một câu hỏi,” ông ta giải thích, “và nếu ông không biết câu trả lời, ông trả tôi 5 đô la.Sau đó ông hỏi tôi một câu hỏi, và nếu tôi không biết câu trả lời, tôi sẽ trả ông 50 đô la.”
Khi người đàn ông đồng ý chơi, học giả hỏi:”Khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng là bao nhiêu?” Không có ý kiến gì, người đàn ông đưa ông ta 5 đô la. “Ha!” học giả cho biết, “384.392 kilômet. Bây giờ tới lượt ông.”
Người đàn ông im lặng trong giây lát. Sau đó ông ta hỏi:”Cái gì đi lên đồi với ba chân và xuống đồi với bốn chân?”
Lúng túng, học giả bóp trán trong một tiếng mà không có kết quả gì.
Cuối cùng ông ta lấy bóp ra và đưa 50 đô la. “Được rồi, câu trả lời là gì?” ông ta hỏi.
Người đàn ông nói:”Tôi không biết,” lôi ra một tờ 5 đô la, đưa cho học giả và nằm ngủ trở lại.


---------------------------------------------------------------------


144 THE POLITICIANS AND A FARMERA bus load of politicians were driving down a country road when all of a sudden the bus ran off the road and crashed into a tree in an old farmer's field. The old farmer after seeing what happened went over to investigate. He then proceeded to dig a hole and bury the politicians.
A few days later, the local sheriff came out, saw the crashed bus, and then asked the old farmer, "Were they ALL dead?"
The old farmer replied,
"Well, some of them said they weren't, but you know how them politicians lie."

CÁC CHÍNH TRỊ GIA VÀ BÁC NÔNG DÂNMột xe buýt chở những chính trị gia đang lái xuống một con đường đồng quê thì đột nhiên chiếc xe chạy ra khỏi đường và đâm sầm vào một cây trên cánh đồng của một ông già nông dân. Ông già nông dân, sau khi thấy điều gì xảy ra, đã đi tới để xem xét. Tiếp sau đó ông đào một cái lỗ và chôn các nhà chính trị.

Một vài ngày sau, viên cảnh sát trưởng địa phương đi ra ngoài, thấy chiếc xe buýt trong vụ đâm vào thân cây, và sau đó hỏi bác nông dân:”Họ chết hết à?”
Ông lão nông dân đáp:”Ồ, một số người nói họ không chết, nhưng ông biết những chính trị gia họ nói láo như thế nào.”


hết: Tập 5
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome

Re: Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » November 11th, 2017, 4:27 pm

Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.
Image

145 CREATIVE …This man was going up to bed
when his wife told him that he'd left the light on in the garden shed, which she could see from the bedroom window. Then he looked for himself and saw that there were people in the shed stealing things. He phoned the police, but they told him that no one was in his area to help, so he said ok, hung up, counted to 30, and phoned the police again.
"Hello. I just called you a few seconds ago because there were people in my shed. Well, you don't have to worry about them now cause I've just shot them all."
Within five minutes there were half a dozen police cars in the area, an Armed Response unit. Of course, they caught the burglars red-handed.
One of the policeman said to this man: "I thought you said that you'd shot them!"
He replied "I thought you said there was nobody available!"

MẪN TIỆP …Người đàn ông này sắp đi ngủ thì vợ ông nói với ông rằng ông đã để sáng đèn ở nhà vườn, bà có thể thấy từ cửa sổ phòng ngủ.Sau đó ông tự nhìn quanh và thấy có vài người trong nhà vườn ăn trộm đồ. Ông gọi điện cho cảnh sát, nhưng họ nói với ông rằng không có ai trong khu vực ông để giúp đỡ, vì thế ông nói được thôi, treo máy, đếm đến 30, và gọi lại cho cảnh sát.
“Xin chào. Tôi vừa mới gọi ông một vài giây trước vì có người trong nhà vườn tôi.À, bây giờ ông không phải lo lắng về chúng bởi vì tôi vừa mới bắn tất cả chúng nó.”
Trong vòng năm phút có nửa tá xe cảnh sát đến khu vực, một đơn vị Phản ứng vũ trang.Dĩ nhiên, họ bắt quả tang những kẻ trộm đêm.
Một viên cảnh sát nói với người đàn ông này:” Tôi nghĩ ông nói rằng ông đã bắn chúng nó!”
Ông ta trả lời:”Tôi nghĩ ông nói không có ai chuẩn bị sẵn trong khu vực!”


146 THE PAYBACKBill had always been a prankster. As each of his friends were married, Bill made sure some type of practical joke was played upon them. Now ready to be married himself, he was dreading the payback he knew was coming.
Surprisingly, the ceremony went off without a hitch. No one stood up during the pause to offer a reason 'why this couple should not be married'. His reception wasn't disrupted by streakers or smoke-bombs, and the car the couple was to take
on their honeymoon was in perfect working order.
When the couple arrived at their hotel and entered the room, Bill even checked for cornflakes in the bed (a gag he had always loved). Nothing, it seemed, was amiss. Satisfied that he had come away unscathed, the couple fell into bed.
Upon waking, the couple was ravenous so Bill called down to room service and asked, "I'd like to order breakfast for two."
At that moment, a soft voice from under the bed said, "Make that five."

TRẢ ĐŨABill đã luôn là một tay chơi khăm. Lúc mỗi trong số những người bạn của anh ta kết hôn thì Bill chắc chắn bày ra một kiểu chơi ác để chơi họ. Bây giờ đến lượt bản thân anh ta sắp cưới, anh ta sợ sự trả đũa anh ta biết đang đến.
Đáng ngạc nhiên là lễ cưới diễn ra không có trở ngại gì. Không ai đứng lên trong lúc tạm nghỉ để đưa ra lý do “ tại sao cặp này không nên cưới nhau”. Tiệc chiêu đãi của anh ta không bị phá đám bởi những người chạy không quần áo hoặc những bom khói, và chiếc xe hơi của cặp vợ chồng phải đảm nhiệm tuần trăng mật của họ chạy hoàn hảo.
Khi cặp vợ chồng đến khách sạn và vào phòng, Bill thậm chí kiểm tra có bánh bắp nướng trên giường không (một thứ anh ta luôn ưa thích). Không có gì là bậy bạ cả, có vẻ như vậy. Hài lòng rằng mình đã đi xa vô sự, cặp vợ chồng ngã vào giường ngủ.
Khi thức dậy, hai người cảm thấy đói cồn cào, vì thế Bill gọi xuống phòng phục vụ và yêu cầu:” Tôi muốn đặt ăn sáng cho hai người.”
Vào ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng từ dưới gầm giường cất lên:” Làm năm luôn.”


147 DISABLE VETERANA retired General hired a new secretary. She was young, sweet and polite. One day while taking dictation, she noticed his fly was open.
When leaving the room, she courteously said, "Oh by the way sir, did you know that your barracks door was open"?
He didn't understand her remark, but later, he happened to look down and saw his zipper was open. He decided to have some fun with his new employee.
Calling her into his office, he asked, "By the way Miss Jones, when you saw my barracks door open, did you also see a soldier standing at attention?"
The secretary replied, "Why no sir, but I did see a little disabled veteran sitting on two duffel bags..."

MỘT CỰU BINH YẾU ỚT BẤT LỰCMột viên tướng về hưu thuê một cô thư ký mới. Cô ta trẻ, dễ thương và lễ phép. Một ngày kia, trong khi đang viết những lời ông tướng đọc thì cô để ý thấy dây kéo của ông mở ra.
Khi rời phòng, cô lịch sự nói:” Ồ, à này, thưa ông, ông có biết rằng cửa doang trại của ông được mở ra?”
Ông ta không hiểu lời nhắc của cô ta, nhưng sau đó, ông ta ngẫu nhiên nhìn xuống và thấy phéc mơ tuya được mở ra. Ông ta quyết định đùa nhân viên mới.
Gọi cô ta vào văn phòng, ông hỏi: “À này, cô Jones, khi cô thấy cửa doanh trại của tôi mở, cô cũng thấy luôn một người lính đứng nghiêm chứ?”
Cô thư ký trả lời: “Tại sao không, thưa ông, nhưng tôi thấy rõ ràng một cựu binh nhỏ yếu ớt bất lực ngồi trên hai túi đồ lề … “


148 CALMING YOUR SON …In the supermarket was a man pushing a cart which contained a screaming, bellowing baby. The gentleman kept repeating softly, "Don't get excited, Albert; don't scream, Albert; don't yell, Albert; keep calm, Albert."
A woman standing next to him said, "You certainly are to be commended for trying to soothe your son, Albert."
The man looked at her and said, "Lady, I'm Albert."

DỖ CON TRAI ÔNG …Trong siêu thị có một người đàn ông đẩy một chiếc xe có một đứa bé thét rống lên. Quý ông này luôn nói đi nói lại một cách nhẹ nhàng:” Đừng bị kích động, Albert; đừng kêu thất thanh, Albert; đừng la hét, Albert; hãy bình tĩnh, Albert.”
Một bà đứng cạnh ông ta nói:” Ông nhất định phải được khen vì cố gắng để dỗ con trai ông, Albert.”
Người đàn ông nhìn bà ta và nói:”Thưa bà, tôi là Albert.”


149 YOU’RE SMARTER ALREADY!A customer at Green's Gourmet Grocery marveled at the proprietor's quick wit and intelligence.
"Tell me, Green, what makes you so smart?"
"I wouldn't share my secret with just anyone," Green replies, lowering his voice so the other shoppers won't hear. "But since you're a good and faithful customer, I'll let you in on it. Fish heads. You eat enough of them, you'll be positively brilliant."
"You sell them here?" the customer asks.
"Only $4 apiece," says Green.
The customer buys three. A week later, he's back in the store complaining that the fish heads were disgusting and he isn't any smarter.
"You didn't eat enough, " says Green. The customer goes home with 20 more
fish heads. Two weeks later, he's back and this time he's really angry.
"Hey, Green," he says, "You're selling me fish heads for $4 apiece when I can buy the whole fish for $2. You're ripping me off!"
"You see?" says Green. "You're smarter already."

ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒIMột khách hàng tại hàng tạp phẩm Green's Gourmet lấy làm lạ về tài mẫn tiệp vàtrí thông minh của ông chủ hàng.
“Hãy nói cho tôi biết, Green, cái gì làm cho ông quá thông minh như vậy?”
“ Tôi hẳn không chia sẻ bí quyết của tôi với bất cứ người nào,” Green đáp, hạ thấp giọng sao cho những người mua hàng khác không nghe. “Nhưng vì ông là khách hàng tốt và có lương tâm, tôi sẽ chỉ ông cách đó. Đầu cá. Ông ăn đủ đầu cá, ông sẽ thông minh chắc chắn.”
“ Ông có bán đầu cá đây không?” người khách hỏi.
“Chỉ 4 đôla mỗi cái, “ Green nói.
Người khách mua mua 3 cái. Một tuần sau, ông ta quay lại quầy hàng, than rằng đầu cá đáng tởm và ông ta không thông minh lên tí nào.
“ Ông đã ăn không đủ,” Green nói. Người khách ra về với 20 đầu cá nữa. Hai tuần sau, ông ta quay lại và lần này ông ta nổi giận thực sự.
“ Nè, Green,” ông ta nói, “ Ông bán đầu cá cho tôi 4 đôla mỗi cái trong khi tôi có thể mua 2 đôla cả con. Ông đang lừa tôi!”
“Ông xem?” Green nói. “Ông đã thông minh hơn.”


150 THE REASONA little rural town had one of the highest birth rates in the country and this phenomenon attracted the attention of the sociologists at the state university.
They wrote a grant proposal; got a huge chunk of money; moved to town; set up their computers; got squared away; and began designing their questionnaires and such.
While the staff was busy getting ready for their big research effort, the project director decided to go to the local drugstore for a cup of coffee. He sat down at the counter, ordered his coffee, and while he was drinking it, he told the druggist what his purpose was in town, then asked him if he had any idea why the birth rate was so high.
"Sure," said the druggist. "Every morning the six o'clock train comes through here and blows for the crossing. It wakes everybody up, and, well, it's too late to go back to sleep, and it's too early to get up.

LÝ DOMột thị xã nhỏ nông thôn có một trong những tỉ lệ sinh cao nhất nước và hiện tượng này thu hút sự chú ý của các nhà xã hội học của đại học quốc gia.Họ viết một dự án trợ cấp; nhận một số tiền lớn; đi đến thị xã; đặt những máy điện toán; xếp đặt tinh tươm; và bắt đầu lập những bản câu hỏi và những việc cần thiết khác.
Trong khi nhóm làm việc đang bận rộn chuẩn bị sẵn sàng cho cố gắng nghiên cứu lớn của họ thì người điều khiển dự án quyết định đi đến nhà thuốc địa phương để uống một ly cà phê.Ông ta ngồi xuống cạnh quầy, kêu một ly cà phê, và trong khi ông ta uống ông ta nói với người bán dược phẩm ông ta ở đây vì mục đích gì, sau đó hỏi ông ta có ý kiến gì vì sao tỉ lệ sinh lại cao.
“Được,” người bán dược phẩm nói. “Mỗi buổi sáng lúc sáu giờ xe lửa đi ngang đây và nổi còi để băng qua. Nó đáng thức mọi người, và, đấy, lúc ấy quá trễ để ngủ lại, và quá sớm để ra khỏi giường.”


151 HEARING VOICESA guy gets home from work one night and hears a voice. The voice says, "Quit your job, sell your house, take your money, go to Vegas."
The man is disturbed at what he hears and ignores the voice.
The next day when he gets home from work, the same thing happens. The voice tells him, "Quit your job, sell your house, take your money, go to Vegas."
Again the man ignores the voice, though he is very troubled by the event.
Every day, day after day, the man hears the same voice when he gets home from work, "Quit your job, sell your house, take your money, go to Vegas."
Each time the man hears the voice he becomes increasingly upset. Finally, after two weeks, he succumbs to the pressure.He does quit his job, sells his house, takes his money and heads to Vegas.
The moment the man gets off the plane in Vegas, the voice tells him, "Go to Bally's."
So, he hops in a cab and rushes over to Bally's. As soon as he sets foot in the casino, the voice tells him, "Go to the roulette table."
The man does as he is told. When he gets to the roulette table, the voice tells him, "Put all your money on 17."
Nervously, the man cashes in his money for chips and then puts them all on 17. The dealer wishes the man good luck and spins the roulette wheel.
The ball goes round and round. The man anxiously watches the ball as it slowly loses speed until finally it settles into number... 21.
The voice says, "sorry..."

NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢCVào một buổi tối,một người đàn ông đi làm về và nghe một giọng này cất tiếng:” Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi tới Vegas (Las Vegas – thành phố cờ bạc nổi tiếng của Mỹ – ND).”
Người đàn ông bối rối khi nghe điều này và phớt lờ nó.
Hôm sau người đàn ông đi làm về, sự việc cũng xảy ra như vậy.Giọng nói bảo anh ta:”Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi tới Vegas.”
Một lần nữa, người đàn ông phớt lờ, mặc dù anh ta băn khoăn về sự việc.
Mỗi ngày, ngày nọ sau ngày kia, người đàn ông nghe cùng một giọng nói khi anh ta đi làm về:”Hãy bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi đến Vegas.”
Mỗi lần người đàn ông nghe giọng nói, ông ta ngày càng trở nên bối rối.Cuối cùng, sau hai tuần, anh ta không chịu nổi sức ép. Anh ta thực sự bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền và đi thẳng tới Vegas.
Vào lúc người đàn ông rời máy bay ở Vegas, giọng nói bảo anh ta:”Đi tới sòng Bally.”
Vì thế, anh ta nhảy lên tắc xi và chạy đến sòng Bally. Ngay khi anh ta vừa đặt chân xuống sòng bài, giọng nói bảo anh ta:” Hãy đến bàn rulet.”
Người đàn ông làm như anh ta được nói.Khi anh ta đến bàn rulet, giọng nói bảo anh ta:” Hãy đặt hết tiền vào số 17.”
Người đàn ông đổi tiền lấy phỉnh và đặt tất cả vào số 17 một cách lo lắng.Người quay rulet chúc anh ta may mắn và quay bánh xe rulet.
Bàn tròn xoay vòng vòng.Người đàn ông lo lắng nhìn quả cầu trong lúc nó từ từ giảm tốc độ cho tới khi nó dừng lại ở số … 21.
Giọng nói lên tiếng:”Cức thật … “


152 ORGANIC VEGETABLESThe other day it was my turn to prepare dinner so I asked my wife to go over to the local market and buy some organic vegetables.
She came back rather upset. When I asked her what was wrong she said, "I don't think I like that produce guy. I went and looked around for your organic vegetables and I couldn't find any. So I asked him where the organic vegetables were.
"He didn't know what I was talking about so I said, 'These vegetables are for my husband. Have they been sprayed with any poisonous chemicals?'
"And he said, 'No, ma'am. You'll have to do that yourself.'"

RAU HỮU CƠVào một ngày nọ,
đến lượt tôi chuẩn bị bữa ăn, vì thế tôi nói vợ tôi đi tới siêu thị địa phương và mua một số rau hữu cơ1.
Nàng ra về hơi thất vọng. Khi tôi hỏi nàng điều gì xảy ra thì nàng đáp:”Em không nghĩ em thích sản phẩm đó anh ạ.Em đi và nhìn quanh tìm rau hữu cơ nhưng em không thể tìm ra tí gì.Vì thế em hỏi ông nhân viên siêu thị rau hữu cơ ở đâu.
“Ông ta không biết em đang nói gì, vì thế em nói:”Những thứ rau này dành cho chồng tôi.Chúng có bị xịt những hóa chất độc hại không?”
“Và ông ta nói:”Không, thưa bà.Bà phải tự làm điều đó.””


153 WHICH COMPANY?A professor was giving a lecture on company slogans in a college advertising and marketing class.
"Joe," he asked, "which company has the slogan, 'Come fly the friendly skies'?"
"United." Joe answered.
"Brenda, can you tell me which company has the slogan, "Don't leave home without it?"
Brenda answered the correct credit card company with no difficulty.
"Now John, Tell me which company uses the slogan, 'Just do it'?"
And John answered, "Mom."

CÔNG TY NÀO?Một giáo sư đang giảng bài về những khẩu hiệu công ty trong một lớp cao đẳng về quảng cáo và marketing.
“Joe,” ông hỏi, “công ty nào có khẩu hiệu “Đi bay trên những bầu trời thân thiện?”
“ United.” Joe trả lời
“Brenda, em có thể cho thầy biết công ty nào có khẩu hiệu “Đừng rời khỏi nhà mà không mang theo cái đó.”
Brenda trả lời đúng công ty thẻ tín dụng mà không có khó khăn gì.
Bây giờ, John, cho tôi biết công ty nào dùng khẩu hiệu “Hãy làm điều đó”?”
Và John trả lời:”Má.”


154 TAXESA visitor from Holland was chatting with his American friend and was jokingly explaining about the red, white and blue in the Netherlands flag.
"Our flag symbolizes our taxes," he said."We get red when we talk about them, white when we get our tax bill, and blue after we pay them."
"That's the same with us," the American said, "only we see stars, too."

THUẾMột người khách từ Hà lan đang tán gẫu với một người bạn Mỹ và giải thích một cách bỡn cợt về màu đỏ, trắng và xanh trên cờ Hà lan.
“Cờ chúng tôi tượng trưng cho thuế chúng tôi,” anh ta nói.Chúng tôi đỏ mặt khi nói về thuế, trắng bệch mặt khi nhận hóa đơn thuế và xanh mặt khi trả tiền thuế.”
“Chúng tôi cũng vậy,” người Mỹ nói, “thêm vào đó, chỉ có chúng tôi thấy những ngôi sao.”


155 WAKEUP CALLOne night at an economy motel, I ordered a 6:00 a.m. wake-up call. The next morning, I awoke before 6:00, but the phone did not ring until 6:30.
"Good morning," a young man said sheepishly. "This is your wake-up call."
Annoyed, I let the hotel worker have it. "You were supposed to call me at 6:00 AM!" I complained. "What if I had a million-dollar deal to close this morning, and your oversight made me miss out on it?"
"Well, sir," the desk clerk quickly replied, "if you had a million-dollar deal to close, you probably wouldn't be staying in this motel!"

ĐIỆN THOẠI BÁO THỨCMột buổi tối tại một motel, tôi dặn một cuộc gọi báo thức lúc 6:00 sáng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước 6:00, nhưng điện thoại không reo cho đến 6:30.
“Xin chào,” một người đàn ông trẻ ngượng ngùng nói.”Đây là điện thoại báo thức của ông.”
Bực mình, tôi quyết định nói với nhân viên khách sạn. “Các ông được báo là sẽ gọi tôi lúc 6:00 sáng!” tôi than phiền.”Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một thương vụ một triệu đô la hoàn tất sáng nay, và sơ suất của các ông làm tôi lỡ việc?”
“Sao, thưa ông,” viên thư ký nhanh miệng trả lời,” nếu ông có một thương vụ một triệu đô la để hoàn tất, ông hẳn đã không ở trong motel này!”


156 A STORY ABOUT MARK TWAIN[Supposedly a true story...]

James McNeill Whistler (whose most famous painting is popularly known as "Whistler's Mother") is reported to have displayed a just completed painting to Mark Twain.
Twain looked at the painting judiciously from a variety of angles and distances while Whistler waited impatiently for the verdict.
Finally, Twain leaned forward and, making an erasing gesture with his hand, said, "I'd eradicate that cloud if I were you."
Whistler cried out in agony, "Careful! The paint is still wet."
"That's all right," Twain said coolly, "I'm wearing gloves."

MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MARK TWAIN[Được cho là một câu chuyện có thật … ]
James McNeill Whistler (người có bức tranh nổi tiếng nhất được biết rộng rãi dưới tên gọi “Mẹ của Whistler”) được kể lại là đã cho Mark Twain xem một bức tranh vừa hoàn tất.
Twain thận trọng nhìn vào bức tranh từ nhiều góc độ và tầm nhìn khác nhau trong lúc Whistler kiên nhẫn chờ nghe nhận xét.
Cuối cùng, Twain cúi người và làm một động tác xóa bằng tay, nói:”Tôi sẽ xóa đám mây đó nếu tôi là anh.”
Whistlet thét to đau đớn:”Cẩn thận! Bức tranh vẫn còn ướt.”
“Không sao đâu,” Twain nói điềm nhiên, “Tôi đang mang găng tay.”


157 THAT’S HOW YOU’RE GOING TO LOOKWhen I went to get my driver's license renewed, our local motor-vehicle bureau was packed. The line inched along for almost an hour until the man ahead of me finally got his license.
He inspected his photo for a moment and commented to the clerk, "I was standing in line so long, I ended up looking pretty grouchy in this picture."
The clerk looked at his picture closely, and reassured him, "It's okay. That's how you're going to look when the cops pull you over anyway."

ĐÓ SẼ LÀ DÁNG VẺ CỦA ÔNGKhi tôi đi thay mới bằng lái xe của tôi thì văn phòng mô tô-xe cộ chật ních. Dòng người đi từng bước trong gần một giờ cho đến khi người đàn ông phía trên tôi cuối cùng lấy bằng của ông ta.
Ông ta xem xét kỹ tấm hình của mình trong một lúc và nhận xét với viên thư ký:” Tôi đã đứng xếp hàng quá lâu, cuối cùng tôi trông có vẻ khá cáu kỉnh trong tấm hình này.”
Viên thư ký nhìn kỹ bức tranh và trấn an ông ta:” Không sao đâu. Dù sao đi nữa đó sẽ là dáng vẻ của ông khi cảnh sát dẫn ông đi.”


158 THINKING OF BEERThought this was particularly apt for me and Wednesday afternoons...
Sometimes when I reflect back on all the beer I drink I feel ashamed.
Then I look into the glass and think about the workers in the brewery and all of their hopes and dreams.
If I didn't drink this beer, they might be out of work and their dreams would be shattered. Then I say to myself, "It is better that I drink this beer and let their dreams come true than be selfish and worry about my reputation."

NGHĨ VỀ BIANghĩ về điều này đặc biệt thích hợp với tôi và những buổi chiều thứ tư …
Thỉnh thoảng khi tôi nghĩ lại về tất cả số bia tôi uống, tôi cảm thấy xấu hổ.
Sau đó tôi nhìn vào cái ly và nghĩ về những công nhân trong nhà máy bia và tất cả những hy vọng và mơ ước của họ.
Nếu tôi đã không uống bia này, họ có thể đã bị thất nghiệp và những ước mơ của họ đã bị tan vỡ. Sau đó tôi tự nhủ:” Tốt hơn tôi uống bia này và để giấc mơ họ thành sự thật hơn là ích kỷ và lo nghĩ về thanh danh của tôi.”


159 BUSSINESS AND FISHINGOne day a fisherman was lying on a beautiful beach, with his fishing pole propped up in the sand. He was enjoying the warmth of the afternoon sun and the prospect of catching a fish.
About that time, a businessman came walking down the beach, trying to relieve some of the stress of his workday. He noticed the fisherman sitting on the beach and decided to find out why this fisherman was fishing instead of working harder to make a living for himself and his family.
"You aren't going to catch many fish that way," said the businessman to the fisherman, "you should be working rather than lying on the beach!"
The fisherman looked up at the businessman, smiled and replied, "And what will my reward be?"
"Well, you can get bigger nets and catch more fish!" was the businessman's answer.
"And then what will my reward be?" asked the fisherman, still smiling.
The businessman replied, "You will make money and you'll be able to buy a boat, which will then result in larger catches of fish!" "And then what will my reward be?" asked the fisherman again.
The businessman was beginning to get a little irritated with the fisherman's questions. "You can buy a bigger boat, and hire some people to work for you!" he said.
"And then what will my reward be?" repeated the fisherman.
The businessman was getting angry. "Don't you understand? You can build up a fleet of fishing boats, sail all over the world, and let all your employees catch fish for you!"
Once again the fisherman asked, "And then what will my reward be?"
The businessman was red with rage and shouted at the fisherman, "Don't you understand that you can become so rich that you will never have to work for your living again! You can spend all the rest of your days sitting on this beach, looking at the sunset. You won't have a care in the world!"
The fisherman, still smiling, looked up and said, "And what do you think I'm doing right now?"

LÀM ĂN VÀ CÂU CÁMột ngày kia, một người câu cá đang nằm trên một bãi biển đẹp với một cần câu cắm trên cát. Ông ta đang hưởng cái ấm áp của mặt trời chiều và sự chờ đợi bắt một con cá.
Vào lúc đó, một thương gia đi xuống bãi biển, cố gắng làm dịu đi phần nào cơn stress của ngày làm việc. Ông ta chú ý thấy người đàn ông câu cá ngồi trên bãi biển và quyết định tìm ra tại sao người câu cá này đi câu cá thay vì làm việc chăm chỉ hơn để kiếm sống cho bản thân ông ta và gia đình.
“Ông sẽ không bắt được con cá nào theo kiểu đó,” thương gia nói với người câu cá, “ông nên làm việc hơn là nằm trên bãi biển!”
Người câu cá nhìn lên thương gia, mỉm cười đáp:”Và phần thưởng của tôi là gì?”
“À, ông sẽ có được những tấm lưới lớn hơn và bắt nhiều cá hơn!” là câu trả lời của thương gia.
“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người câu cá hỏi trong khi vẫn mỉm cười.
Thương gia đáp:”Ông sẽ làm ra tiền và ông sẽ có thể mua được một chiếc tàu, sau đó kết quả là bắt nhiều cá hơn nữa!” “Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người câu cá lại hỏi.
Thương gia bắt đầu hơi bực mình với những câu hỏi của người câu cá. “Ông có thể mua chiếc tàu lớn hơn, và thuê một số người làm việc cho ông!” ông ta nói.
“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người câu cá lặp lại.
Thương gia trở nên giận dữ.”Ông không hiểu sao? Ông có thể xây dựng một đoàn tàu, chạy khắp thế giới, và để tất cả những người làm công của ông bắt cá cho ông!”
Một lần nữa người câu cá hỏi:”Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?”
Thương gia đỏ mặt giận dữ và thét vào mặt người câu cá:” Ông không hiểu rằng ông sẽ trở nên rất giàu có đến nỗi ông sẽ không bao giờ phải làm việc kiếm sống nữa! Ông có thể dùng những ngày còn lại ngồi trên bãi biển này, ngắm hoàng hôn. Ông sẽ không lo lắng gì trong thế giới này!”
Vẫn mỉm cười, người đàn ông câu cá nhìn lên và nói:”Và ông nghĩ gì về việc tôi đang làm lúc này?”


160 WHAT DID HE UNDERSTAND?Two American women stopping at the Hotel in Lisbon wanted another chair in their room. The steward who answered their ring could not understand English.
One of the women pointed to the only chair in the room, then tried pantomime, seating herself in an imaginary chair.
With a knowing smile, the steward bowed and motioned for her to follow him. At the end of the corridor, he stopped, smiled, and bowed again, and pointed triumphantly to the door of the Ladies Room.

ANH TA ĐÃ HIỂU GÌ?Hai phụ nữ Mỹ ở lại tại một khách sạn ở Lisbon muốn một cái ghế nữa trong phòng họ. Người phục vụ trả lời điện thoại không hiểu tiếng Anh.Một trong hai phụ nữ chỉ vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, sau đó cố “diễn kịch câm”, tự ngồi vào một chiếc ghế tưởng tượng.
Với một nụ cười hiểu biết, người phục vụ cúi chào và ra hiệu cho cô ta đi theo anh ta.Tới cuối hành lang, anh ta dừng lại, mỉm cười, và cuối chào lần nữa, và hoan hỉ chỉ vào cánh cửa phòng vệ sinh nữ.


161 HOW DID THE FLORIST DIFFUSE
THE BUSINESSMAN’S ANGER?A new business was opening and one of the owner's friends wanted to send flowers for the occasion. They arrived at the new business site and the owner read the card. It said, "Rest in Peace." The owner was angry and called the florist to complain. He let the florist know in no uncertain terms how angry he was about the obvious mistake.
The florist wisely diffused the man's anger when she calmly said, "Sir, I'm really sorry for the mistake, but just imagine this... somewhere there is a funeral taking place today, and they have flowers with a note saying, "Congratulations on your new location!"

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO?Một thương gia mở cửa hàng và những người bạn của ông chủ muốn gửi hoa trong dịp này.Hoa được đưa tới điểm kinh doanh mới và ông chủ đọc tấm cạc. Trong đó viết:” Yên nghỉ trong tĩnh lặng.” Ông chủ nổi giận và gọi người bán hoa tới để than phiền.Ông ta cho người bán hoa biết một cách quả quyết là ông ta giận dữ như thế nào về cái lỗi rành rành kia.
Người bán hoa khôn ngoan làm giảm cơn giận của người đàn ông khi cô ta điềm tĩnh nói:”Thưa ông, tôi thật sự lấy làm tiếc về sai sót này, nhưng chỉ cần tưởng tượng điều này … ở nơi nào đó có một đám tang diễn ra hôm nay, và họ nhận vòng hoa với dòng chữ:”Chúc mừng địa điểm mới của bạn!”

162 STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING”When I first started college, the Dean came in and said, "Good Morning" to all of us. When we echoed back to him, he responded "Ah, you're Freshmen."
He explained. "When you walk in and say good morning, and they say good morning back, it's Freshmen. When they put their newspapers down and open their books, it's Sophomores. When they look up so they can see the instructor over the
tops of the newspapers, it's juniors. When they put their feet up on the desks and keep reading, it's seniors."
"When you walk in and say good morning, and they write it down, it's graduate students."

SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”Khi tôi lần bắt đầu đại học, thầy trưởng khoa bước vào và nói:”Xin chào” với tất cả chúng tôi. Khi chúng tôi lặp lại lời ấy với thầy, thầy trả lời:”A, các bạn là những tân sinh viên.”
“Thầy giải thích:”Khi bạn bước vào và nói xin chào, và sinh viên nói xin chào trở lại thì đó là sinh viên mới. Khi họ đặt những tờ báo của họ xuống và lật sách thì đó là sinh viên năm hai. Khi họ nhìn lên sao cho có thể nhìn thấy giảng viên qua đầu những tờ báo của họ thì đó là sinh viên năm áp chót. Khi họ đặt chân lên bàn và vẫn tiếp tục đọc thì đó là sinh viên năm cuối.”
“Khi bạn bước vào và nói xin chào, và họ viết xuống thì đó là sinh viên tốt nghiệp.”


163 WHO WAS SURPRISED?The Father, passing thru the son's college town late one night on a business trip, thought he would pay a surprise visit to the boy.
Arriving at the fraternity house, he knocked on the door.After several minutes of knocking, a sleepy voice drifted down from a second floor window. "Whaddya want?"
"Does Jimmy Duncan live here?" asked the father.
"Yeah!" replied the voice. "Dump him on the front porch and we'll take care of him in the morning."

AI NGẠC NHIÊN?Người cha, vào một đêm kia đi qua thành phố đại học của con trai nhân chuyến đi làm ăn, nghĩ rằng ông ta sẽ gây một lần ghé thăm ngạc nhiên đối với con trai.
Đến nhà hội nam sinh viên đại học, ông ta gõ cửa.Sau một vài phút, một giọng ngái ngủ vọng xuống từ cửa sổ tầng hai. “Chú muốn …uốn… gì?”
“Jimmy Duncan có ở đây không?” người cha hỏi.
“Dạ có!” vẫn giọng đó trả lời.”Hãy quăng nó xuống hè trước rồi tụi cháu sẽ lo cho nó sáng mai.”


164 I’M AFRAID …A robust-looking gentleman ate a fine meal at an expensive restaurant and topped it off with some Napoleon brandy, then he summoned the headwaiter. "Do you recall," he asked pleasantly, "how a year ago, I ate just such a repast here
and then, because I couldn't pay for it, you had me thrown into the gutter like a common bum?"
"I'm very sorry sir." began the contrite headwaiter.
"Oh, it's quite all right." said the guest, "but I'm afraid I'll have to trouble you again..."

TÔI E RẰNG …Một quý ông bề ngoài cường tráng ăn một bữa ngon lành trong một nhà hàng đắt tiền và tráng miệng với một vài ly rượu Napoleon, sau đó ông ta gọi người quản lý.”Ông có nhớ không,” ông ta hỏi một cách thân mật, “sao đó một năm trước đây, tôi dùng chỉ một bữa ăn như thế này ở đây và sau đó, vì tôi không thể trả tiền, ông đã quăng tôi vào rãnh nước như một tên ăn mày thường thấy?”
“Tôi rất lấy làm buồn thưa ông,” viên quản lý hối hận bắt đầu.
“Ồ, không sao hết.” khách nói, “nhưng tôi e rằng tôi sẽ phải làm phiền ông lần nữa…”


165 WRITE MORE LEGIBLY!An English teacher often wrote little notes on student essays.She was working late one night, and as the hours passed, her handwriting deteriorated.
The next day a student came to her after class with his essay she had corrected. "I can't make out this comment you wrote on my paper."
The teacher took the paper, and after squinting at it for a minute, sheepishly replied, "It says that you need to write more legibly!"

HÃY VIẾT DỄ ĐỌC HƠN!Một giáo viên tiếng Anh thường viết một ít ghi chú trên các bài luận của học sinh. Một buổi tôí cô ta làm việc trễ, và trong khi thời gian trôi qua, chữ viết của cô ta dần tháu đi.
Hôm sau một sinh viên đi gặp cô ta sau giờ học với bài luận cô ta đã sửa.”Em không thể đọc được lời nhận xét cô đã viết trên bài em.”
Cô giáo cầm bài viết, và sau khi nhìn qua trong một phút ngượng ngùng trả lời:”Dòng chữ viết rằng em cần phải viết dễ đọc hơn!”


166 WHY’D I GET MY FACE SLAPPED?An old woman, a young woman, and Englishman, and an Irishman are travelling in the compartment of a train together across the British countryside. Each of the four of them is ignoring the other three.
Suddenly, the train enters a tunnel, and the compartment is thrown into pitch blackness. Out of the darkness comes the sound of a kiss, then the sound of a slap.
The train leaves the tunnel, and the travellers act as though nothing happened.
The old woman, however, is thinking to herself, "Look at that young woman sitting there next to me, acting as if nothing happened. I KNOW the Englishman kissed her."
The young woman is thinking to herself, "Why would an Irishman kiss an old lady?"
The Englishman is thinking to himself, "I didn't to anything! Why'd I get MY face slapped?"
And the Irishman is thinking to himself, "How do you like that? I kiss the back of my hand, slap an Englishman in the face and get away with it!"

TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT?Một bà lão, một phụ nữ trẻ, và một người đàn ông người Anh, và một người đàn ông Ai-len đang đi trong cùng một ngăn của một chuyến xe lửa băng qua miền đồng quê nước Anh. Mỗi người trong số họ đều không quan tâm đến ba người kia.
Đột nhiên, xe lửa đi vào một đường hầm, và ngăn xe lửa trở nên tối đen như mực. Từ trong bóng tối bỗng vọng ra âm thanh của một nụ hôn, sau đó tiếng động của một cái tát.
Con tàu rời đường hầm, và những nhà du hành làm như không có gì xảy ra.
Tuy vậy, bà lão tự nghĩ:” Nhìn người phụ nữ trẻ kia ngồi cạnh ta, làm như không có gì xảy ra. TA BIẾT người đàn ông Aêng lê kia đã hôn cô ta.”
Người phụ nữ trẻ tự nghĩ:”Tại sao người đàn ông Ai-len lại hôn một bà lão?”
Người đàn ông Aêng lê tự nghĩ:”Ta không làm gì cả!Tại sao ta bị tát vào mặt?”
Và người Ai-len tự nghĩ:” Làm sao mi thích điều đó được? Ta hôn mu bàn tay ta, tát vào mặt gã Aêng lê và chuồn đi!”


167 TYPES OF BRAA man walks into the woman's section of a department store and tells the sales clerk he wants to buy a bra for his wife.
"What type of bra?" asked the clerk
"Type?" inquires the man "There is more than one type?"
"There are three types." replies the clerk "The Catholic type, the Salvation Army type, and the Baptist type. Which one do you need?"
Still confused the man ask "What is the difference in them?"
The clerk responds "It is really very easy. The Catholic type supports the masses, the Salvation Army type lifts up the fallen and the Baptist type makes mountains out of mole hills."

NHỮNG KIỂU ÁO NGỰCMột người đàn ông đi vào gian phụ nữ của một cửa hàng và nói với người bán hàng ông ta muốn mua một áo ngực cho vợ.
“Kiểu áo ngực nào?” người bán hàng hỏi.
“Kiểu?” người đàn ông hỏi. “Có nhiều hơn một kiểu?”
“Có ba kiểu.” người đàn ông trả lời. “Kiểu Thiên Chúa Giáo, kiểu Đội Quân Cứu Tế, và kiểu giáo phái Baptist. Ông cần kiểu nào?”
Vẫn còn lúng túng, người đàn ông hỏi:”Chúng khác nhau như thế nào?”
Người bán hàng trả lời:”Thực sự rất dễ. Kiểu Thiên Chúa Giáo cổ vũ cho những đám đông, kiểu Đội Quân Cứu Tế nâng cao những cái xệ xuống và kiểu giáo phái Baptist làm cho những cái bình thường hóa quan trọng.”


168 AN ARGUMENTDuring a neighborhood party here, I got into an argument with my neighbor, Van, about presidential politics. Finally, he asked me why I was such a dedicated Republican.
I told him that my Father and GrandFather were Republicans before me and that I was carrying on the family tradition.
"That's it?" said my exasperated neighbor. "What if your Father and GrandFather had been horse thieves?"
"Well..." I replied, "I suppose then I'd be a Democrat like you."

MỘT CUỘC TRANH CÃITrong bữa tiệc láng giềng, tôi tranh cãi với một người láng giềng Van về đời sống chính trị tranh cử tổng thống. Cuối cùng anh ta hỏi tôi vì sao tôi là một đảng viên trung thành của đảng Cộng hòa như vậy.
Tôi nói với anh ta rằng cha tôi và ông nội tôi là những người Cộng Hòa trước tôi và rằng tôi tiếp tục truyền thống gia đình.
“Thế à?” người hàng xóm cáu tiết nói. “Nếu cha bạn và ông nội bạn là những tên trộm ngựa thì sao?”
“À…” tôi đáp, “tôi cho là tôi sẽ trở thành một người Dân chủ như ông.”


169 DIVERT YOUR COURSEThis is the transcript of the ACTUAL radio conversation of a US naval ship with Canadian authorities off the coast of Newfoundland in October 1995. Radio conversation released by the Chief of Naval Operations
10-10-95.
Canadians: Please divert your course 15 degrees the South to avoid a collision.
Americans: Recommend you divert your course 15 degrees the North to avoid a collision.
Canadians: Negative. You will have to divert your course 15 degrees to the South to avoid a collision.
Americans: This is the Captain of a US Navy ship. I say again, divert YOUR course.
Canadians: No. I say again, you divert YOUR course.
Americans: THIS IS THE AIRCRAFT CARRIER USS LINCOLN, THE SECOND LARGEST SHIP IN THE UNITED STATES' ATLANTIC FLEET. WE ARE ACCOMPANIED BY THREE DESTROYERS, THREE CRUISERS AND NUMEROUS SUPPORT VESSELS. I DEMAND THAT YOU CHANGE YOUR COURSE 15 DEGREES NORTH, I SAY AGAIN, THAT'S ONE FIVE DEGREES NORTH, OR COUNTER-MEASURES WILL BE UNDERTAKEN TO ENSURE THE SAFETY OF THIS SHIP.
Canadians: This is a lighthouse. Your call!

ĐỔI HƯỚNG TÀU CHẠYĐây là bản ghi một đoạn đối thoại vô tuyến điện CÓ THỰC của một tàu hải quân Mỹ và nhà chức trách Canađa ở ngoài bờ biển Newfoundland vào tháng 10 – 1995.Đoạn đối thoại vô tuyến điện được tư lệnh tác chiến hải quân đưa ra vào 10 – 10 – 95.
Người Canađa:” Xin hãy chuyển hướng đi 15 độ phía nam để tránh một vụ va chạm.
Người Mỹ:Đề nghị các ông chuyển hướng tàu 15 độ phía bắc để tránh một vụ va chạm.
Người Canađa: Phản đối. Các ông sẽ phải chuyển hướng tàu 15 độ phía nam để tránh một vụ va chạm.
Người Mỹ:Đây là thuyền trưởng tàu Hải quân Mỹ. Tôi nhắc lại:Hãy chuyển hướng tàu CỦA CÁC ÔNG.
Người Canađa: Không. Tôi nhắc lại:Các ông hãy chuyển hướng tàu CỦA CÁC ÔNG.
Người Mỹ: ĐÂY LÀ HÀNG KHÔNG MẪU HẠM USS LINCOLN, CHIẾC TÀU LỚN THỨ HAI CỦA HẠM ĐỘI ATLANTIC CỦA MỸ. CHÚNG TÔI ĐƯỢC HỘ TỐNG BỞI BA TÀU KHU HẠM, BA TUẦN DƯƠNG HẠM VÀ NHIỀU TÀU LỚN HỘ TỐNG. TÔI YÊU CẦU CÁC ÔNG ĐỔI HƯỚNG TÀU 15 ĐỘ PHÍA BẮC, TÔI NHẮC LẠI 15 ĐỘ PHÍA BẮC, HOẶC KHÔNG THÌ NHỮNG BIỆN PHÁP ĐÁNH TRẢ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CHIẾC TÀU NÀY.
Người Canađa: Đây là một hải đăng, người gọi ạ!


170 A PAINTINGDuring a modern-art exhibition at a museum, an artist was explaining his work that was on display. "This," he said, pointing to a completely black canvas, "is a cow grazing."
"Well, where is the grass?" asked one particularly confused visitor.
"The cow has eaten it," the artist explained.
"Well, then," the visitor said, "where's the cow?"
"Why should she stay," the artist replied, "after she'd eaten all the grass?"

MỘT BỨC TRANHTrong một cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại ở một viện bảo tàng, một họa sĩ đang giải thích một bức tranh đang trưng bày.Anh ta chỉ tay vào bức vẽ hoàn toàn đen và nói “Đây là con bò đang ăn cỏ.”
“À, cỏ đâu?” một vị khách đặc biệt bối rối hỏi.
“Con bò ăn hết rồi,” họa sĩ giải thích.
“Vậy thì con bò đâu?” vị khách nói.
“Tại sao nó ở đó sau khi đã ăn hết cỏ?” họa sĩ trả lời.


171 THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECHA famous scientist was on his way to yet another lecture when his chauffeur offered his employer an unusual proposition. "I've heard your speech so many times I bet I could deliver it and give you the night off," he said.
"That sounds great," the scientist said. When they got to the auditorium, the scientist put on the chauffeur's cap and sat in the back row. The chauffeur walked up to the lectern, delivered the speech and asked if there were any questions.
"Yes," said a man in the audience, and launched into a highly technical question. The chauffeur was panic-stricken for a moment but quickly recovered.
"That's an easy one," he replied. "It is so easy, in fact, that I'm going to get my chauffeur to stand up and answer it."


TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌCMột nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng, bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì không.
”Có,” một người đàn ông từ phía thính giả nói và ông ta đặt một câu hỏi chuyên sâu về khoa học.Người lái xe hoảng sợ trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đó là một câu hỏi dễ,” ông ta đáp.”Thực tế,nó quá dễ đến nỗiø tôi sẽ gọi người lái xe của tôi đứng lên và trả lời câu hỏi đó.”


172 I WISH …A homeless man walked up to an elegantly dressed woman and told her, "Excuse me, madam, but I haven't eaten for six days."
"Oh dear," she replied enviously. "I wish I had your willpower."

TÔI ƯỚC …Một người vô gia cư bước tới một người đàn bà ăn mặt sang trọng và nói:”Xin lỗi, thưa bà, tôi chưa ăn gì trong sáu ngày.”
“Ô trời,” người đàn bà trả lời một cách ganh tị.” Tôi ước gì tôi có khả năng như ông.”


173 SLEEPING SOLDIERSBy the time the soldier pulled into the little town, every hotel room was taken. "You've got to have a room somewhere," he pleaded with a proprietor. "Well, I do have a double room with one occupant, but he's an Air Force guy," admitted the manager, "and he might be glad to split the cost. But to tell you the truth, he snores so loudly that people in adjoining rooms have complained in the past. I'm not sure it'd be worth it to you..." "No problem," the tired army guy assured him, "I'll take it." The next morning the soldier came down to breakfast table."How'd you sleep?" asked the manager. "Never better!" said the soldier. The manager was impressed. "No problem with the other guy snoring all night long?" "No, I shut him up in no time," explained the soldier. "How'd you manage that?" "Well, he was already in bed, snoring away, when I walked into the room, so I gave him a kiss on the cheek," explained the soldier. Then, I whispered in his ear, 'Goodnight, beautiful,' and he sat up all night looking at me."

LÍNH NGỦVào lúc người lính đi vào thị xã nhỏ, mọi phòng khách sạn đều đã có người ở. “Ông còn một căn phòng ở đâu đó,” anh ta năn nỉ người chủ khách sạn. “Ồ, tôi thực sự còn một phòng đôi có một người ở, nhưng anh ta là một người bên Không Lực,” ông chủ thừa nhận, “và có lẽ anh ta sẽ mừng khi chia giá phòng. Nhưng nói thật với anh, anh ta ngáy lớn đến nỗi người ta ở những phòng kế bên đã than phiền. Tôi không chắc chắn căn phòng đó đáng giá đối với anh …” “Không sao,” người lính mệt mỏi quả quyết, “tôi sẽ nhận phòng đó.” Sáng hôm sau người lính đi xuống bàn ăn sáng. “Anh ngủ như thế nào?” ông chủ hỏi. “Chưa bao giờ tốt hơn!” người lính nói. Ông chủ bị ấn tượng. “Không có vấn đề gì với anh chàng ngáy suốt đêm dài kia chứ?” “Không, tôi khóa miệng anh ta ngay tức thì,” người lính giải thích. “Làm thế nào mà anh làm được điều đó?” “À, anh ta đã nằm trên giường rồi, ngáy ầm ầm thì tôi đi vào phòng, vì thế tôi hôn anh ta một cái trên má,” người lính giải thích. Rồi tôi thì thầm bên tai anh ta:”Chúc buổi tối tốt lành, anh chàng đẹp trai,” và anh ta ngồi dậy suốt đêm nhìn tôi.”


174 WINKA man with a winking problem is applying for a position as a sales representative for a large firm. The interviewer looks over his papers and says, "This is phenomenal. You've graduated from the best schools; your recommendations are wonderful, and your experience is unparalleled. Normally, we'd hire you without a second thought. However, a sales representative has a highly visible position, and we're afraid that your constant winking will scare off potential customers.I'm sorry...we can't hire you."
"But wait," he said. "If I take two aspirin, I'll stop winking!"
"Really? Great! Show me!"
So the applicant reaches into his jacket pocket and begins pulling out all sorts of condoms: red condoms,blue condoms, ribbed condoms, flavored condoms;finally, at the bottom, he finds a packet of aspirin. He tears it open, swallows the pills, and stops winking.
"Well," said the interviewer, "that's all well and good, but this is a respectable company, and we will not have our employees womanizing all over the country!"
"Womanizing? What do you mean? I'm a happily married man!"
"Well then, how do you explain all these condoms?"
"Oh, that," he sighed. "Have you ever walked into a pharmacy, winking, and asked for aspirin?"

NHÁY MẮTMột người đàn ông bị tật nháy mắt nột đơn xin một chỗ đại diện mãi vụ trong một công ty lớn. Người phỏng vấn xem xét đơn anh ta và nói:”Đây là việc có tính hiện tượng. Ông đã tốt nghiệp trường hạng nhất; ông có những đức tính tuyệt vời, và kinh nghiệm của ông thì vô song. Thường thì chúng tôi sẽ thuê ông mà không nghĩ ngợi lần nữa. Tuy vậy, một đại diện mãi vụ phải có một vị trí người ta thường trông vào, và chúng tôi e rằng việc ông nháy mắt liên tục sẽ xua đuổi khách hàng tiềm năng. Tôi xin lỗi … chúng tôi không thể thuê ông được.”
“Đợi đã,” ông ta nói. “Nếu tôi uống hai viên aspirin, tôi sẽ ngưng nháy mắt!”
“Thế à? Hay quá! Hãy cho tôi thấy!”
Ví vậy người nộp đơn lục trong túi áo vét tông và bắt đầu lôi ra tất cả các loại bao cao su: bao cao su đỏ, bao cao su xanh, bao cao su có đường gân, bao cao su có mùi; cuối cùng, dưới đáy, ông ta tìm ra một gói nhỏ aspirin. Ông ta xé nó ra, nuốt hai viên thuốc và ngưng nháy mắt.
“À,” người phỏng vấn nói, “vậy hay, nhưng đây là một công ty đứng đắn, và chúng tôi sẽ không cho phép nhân viên tán tỉnh phụ nữ khắp cả nước!”
“Tán tỉnh phụ nữ? Ông muốn nói gì? Tôi là người đàn ông hạnh phúc với gia đình tôi!”
“Vậy thì ông giải thích thế nào về tất cả những bao cao su này?”
“Ô, thế kia à,” ông ta thở dài. “Ông có từng bao giờ bước vô một nhà thuốc, nháy mắt và hỏi mua aspirin?”


175 THE HAPPY COUPLEJoe had lived with his wife Mary in their little home deep in the woods for fifty years. To celebrate their fiftieth anniversary, he took her to the big city and they checked into an upscale hotel.
Mary had a complaint for the bellman. "We refuse to settle for such a small room. We don't have any windows or fan, or even a bed!"
"But, Madam!"
Mary interrupted the man. "Don't you 'But, Madam' me!" she stormed. "You
can't treat us like we're a couple of fools just because we don't travel much, and we've never been to the big city, and we've never spent the night at a hotel. I'm going to complain to the manager!"
"But, Madam," the bellman finally got out, "this isn't your room. It's the elevator!"

CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚCJoe đã sống với người vợ Mary trong căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng trong năm mươi năm. Để kỷ niệm ngày này, ông đưa bà tới thành phố lớn và họ đăng ký một khách sạn hạng sang.
Mary than phiền với người bồi hành lý. “Chúng tôi từ chối ở trong một căn phòng nhỏ như vậy. Chúng tôi không có cánh cửa sổ nào hay quạt, hoặc thậm chí một cái giường!”
“Nhưng, thưa bà!”
Mary cắt ngang người đàn ông. “Đừng có “Nhưng, thưa bà” với tôi!” bà ta la lối. Các ông không thể đối xử với chúng tôi như chúng tôi là một cặp ngờ nghệch chỉ bởi vì chúng tôi không đi du lịch nhiều, và chúng tôi chưa bao giờ tới thành phố lớn, và chúng tôi chưa nghỉ đêm tại một khách sạn. Tôi sẽ kiện với ông quản lý!”
“Nhưng, thưa bà,” người bồi hành lý cuối cùng cũng nói ra được, “đây không phải là phòng bà. Đây là cái thang máy!”


176 HOTEL REST STOPA man and his wife had been traveling for 18 hours when they decided to stop for a few hours to rest. They checked into a nice hotel and slept for four hours. When they were ready to continue their trip, they went downstairs to pay their bill. The desk clerk handed them a bill for $350. The man exploded, and said the bill was too high, asking to see the manager. The manager met them at the front desk and explained that the hotel has an olympic pool and a nice conference room and they were available for the couple's use. "But we didn't use them!" the man complained. The manager insisted that the room and pool were available for them, as well as tickets to several shows. The man explained they didn't use any of those things, to which the manager replied, "But you could have."
Finally, needing to get back on the road, the man wrote a check for $100. The manager looked at the check and said, "This is only for $100."
The man replied, "That's right. I charged you $250 for sleeping with my wife."
"But I didn't sleep with her!" the manager said.
The man smiled and said, "Yeah, but she was here and you could have."

DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠNMột người đàn ông và vợ du hành 18 giờ thì họ quyết định dừng lại vài giờ để nghỉ. Họ đăng ký trong một khách sạn đẹp và ngủ trong bốn giờ. Khi họ đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc đi, họ xuống tầng dưới để trả tiền hóa đơn. Người thu tiền đưa họ một hóa đơn 350 đô la. Người đàn ông nổi giận đùng đùng, và nói cái hóa đơn giá quá cao và đòi gặp viên quản lý. Viên quản lý gặp họ ở bàn trước và giải thích rằng khách sạn có một bể bơi olympic và một phòng hội nghị đẹp và sẵn sàng cho cặp vợ chồng sử dụng. “Nhưng chúng tôi đã không sử dụng!” người đàn ông than phiền. Viên quản lý vẫn nhất định rằng căn phòng và cái hồ sẵn sàng cho họ sử dụng, cũng như những chiếc vé của một vài “sô” diễn. Người đàn ông giải thích họ đã không dùng bất cứ cái nào trong những thứ đó, những thứ mà viên quản lý trả lời:”Nhưng ông có thể có.”
Cuối cùng, cần phải lên đường, người đàn ông viết một tấm séc 100 đô la. Viên quản lý nhìn tấm séc và nói:” Đây chỉ 100 đô la.”
Người đàn ông trả lời:” Đúng thế. Tôi tính ông 250 đô la về việc ngủ với vợ tôi.”
“Nhưng tôi đã không ngủ với cô ta!”
Người đàn ông mỉm cười và nói:” Ừ, nhưng cô ấy đã ở đây và ông có thể ngủù.”


177 “WOUNDED” BOY SCOUTA troop of Boy Scouts was being used as "guinea pigs" in a test of emergency systems. A mock earthquake was staged, and the Scouts impersonated wounded persons who were to be picked up and cared for by the emergency units.
One Scout was supposed to lie on the ground and await his rescuers, but the first-aid people got behind schedule, and the Scout lay "wounded" for several hours.
When the first-aid squad arrived where the casualty was supposed to be, they found nothing but this brief note: "Have bled to death and gone home."

HƯỚNG ĐẠO SINH “BỊ THƯƠNG”

Một nhóm hướng đạo sinh được sử dụng làm thí nghiệm trong một cuộc kiểm tra các hệ thống khẩn cấp. Một trận động đất giả được giàn dựng, và các hướng đạo sinh hóa thân thành những người bị thương sẽ được đưa đi và chăm sóc bởi những đơn vị cấp cứu.
Một hướng đạo sinh được coi như là nằm trên mặt đất và đợi những người cứu hộ, nhưng những người cấp cứu trễ hạn, và hướng đạo sinh này nằm “bị thương” trong mấy giờ.
Khi đột cấp cứu tới nơi được xem là của người bị thương, họ không thấy gì ngoài một ghi chú ngắn:”Đã chảy máu tới chết và đã về nhà.”


178 THE PERFECT RELATIONSHIPThe newspaper obituary operator received a phone call.
The woman on the other end asked, "How much do funeral notices cost?"
"Five dollars per word, ma'am," came the response.
"Good, do you have a paper and pencil handy?"
"Yes, ma'am."
"Okay, write this: 'Cohen died.' "
"I'm sorry, ma'am, I forgot to tell you there's a five-word minimum."
"Hmmph," came the reply. "You certainly did forget to tell me that."
After a moment of silence, the woman continued, "Got your pencil and paper?"
"Yes, ma'am."
"Okay, print this: 'Cohen died, Cadillac for sale.' "

MỐI LIÊN HỆ HOÀN HẢONgười điều hành trang cáo phó của một tờ báo nhận một cú điện thoại.
Người đàn bà ở đầu dây bên kia hỏi:” Cáo phó đăng tốn bao nhiêu?”
“Năm đô la mỗi từ, thưa bà,” người điều hành đáp.
“Tốt, ông có giấy và bút chì trong tay chứ?”
“Có, thưa bà.”
“Được rồi, viết cái này:”Cohen đã chết””
“Xin lỗi, thưa bà, tôi quên nói với bà phải có ít nhất năm từ.”
“Hừm,” người đàn bà đáp. “Dĩ nhiên ông đã quên nói với tôi điều đó.”
Sau một lúc yên lặng, người đàn bà tiếp tục:”Ông đã có bút chì và giấy rồi chứ?”
“Vâng, thưa bà.”
“Được rồi, hãy in dòng này: “Cohen đã chết, Cadillac cần bán.””

179 AUSSIE GRASSHOPPERSA Texas farmer goes to Australia for a vacation. There he meets an Aussie farmer and gets talking. The Aussie shows off his big wheat field and the Texan says, "Oh! We have wheat fields that are at least twice as large."
Then they walk around the ranch a little, and the Aussie shows off his herd of cattle. The Texan immediately says, "We have longhorns that are at least twice as large as your cows."
When the Texan sees a herd of kangaroos hopping through the field, he asks, "And what the heck are those?"
The Aussie replies with an incredulous look, "Don't you have any grasshoppers in Texas?"

CHÂU CHẤU NƯỚC ÚCMột nông dân Texas (Mỹ) đi nghỉ ở Australia. Ở đó ông ta gặp một nông dân Uùc và bắt chuyện. Người Uùc gây phô trương bằng cánh đồng lúa mì lớn của mình và người Texas nói:”Ồ! Chúng tôi có những cánh đồng lớn ít nhất gấp hai cái này.”
Sau đó họ dạo quanh doanh trại một lát, và người Uùc phô trương đàn gia súc. Ngay lập tức người Texas nói:”Chúng tôi có những con thú sừng dài lớn ít nhất gấp đôi những con bò của anh.”
Khi người Texas thấy một đàn canguru nhảy qua cánh đồng, ông ta hỏi:” Và đó là những con quái gì vậy?”
Người Uùc trả lời với một nét mặt hoài nghi:”Các ông không có những con châu chấu ở Texas à?”hết: Tập 6
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome

Re: Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » November 22nd, 2017, 11:58 am

Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.
Image


170 A PAINTINGDuring a modern-art exhibition at a museum, an artist was explaining his work that was on display. "This," he said, pointing to a completely black canvas, "is a cow grazing."
"Well, where is the grass?" asked one particularly confused visitor.
"The cow has eaten it," the artist explained.
"Well, then," the visitor said, "where's the cow?"
"Why should she stay," the artist replied, "after she'd eaten all the grass?"

MỘT BỨC TRANHTrong một cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại ở một viện bảo tàng, một họa sĩ đang giải thích một bức tranh đang trưng bày.Anh ta chỉ tay vào bức vẽ hoàn toàn đen và nói “Đây là con bò đang ăn cỏ.”
“À, cỏ đâu?” một vị khách đặc biệt bối rối hỏi.
“Con bò ăn hết rồi,” họa sĩ giải thích.
“Vậy thì con bò đâu?” vị khách nói.
“Tại sao nó ở đó sau khi đã ăn hết cỏ?” họa sĩ trả lời.


171 THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECHA famous scientist was on his way
to yet another lecture when his chauffeur offered his employer an unusual proposition. "I've heard your speech so many times I bet I could deliver it and give you the night off," he said.
"That sounds great," the scientist said. When they got to the auditorium, the scientist put on the chauffeur's cap and sat in the back row. The chauffeur walked up to the lectern, delivered the speech and asked if there were any questions.
"Yes," said a man in the audience, and launched into a highly technical question. The chauffeur was panic-stricken for a moment but quickly recovered.
"That's an easy one," he replied. "It is so easy, in fact, that I'm going to get my chauffeur to stand up and answer it."

TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌCMột nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng, bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì không.
”Có,” một người đàn ông từ phía thính giả nói và ông ta đặt một câu hỏi chuyên sâu về khoa học.Người lái xe hoảng sợ trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đó là một câu hỏi dễ,” ông ta đáp.”Thực tế,nó quá dễ đến nỗiø tôi sẽ gọi người lái xe của tôi đứng lên và trả lời câu hỏi đó.”


172 I WISH …A homeless man walked up to an elegantly dressed woman and told her, "Excuse me, madam, but I haven't eaten for six days."
"Oh dear," she replied enviously. "I wish I had your willpower."

TÔI ƯỚC …Một người vô gia cư bước tới một người đàn bà ăn mặt sang trọng và nói:”Xin lỗi, thưa bà, tôi chưa ăn gì trong sáu ngày.”
“Ô trời,” người đàn bà trả lời một cách ganh tị.” Tôi ước gì tôi có khả năng như ông.”


173 SLEEPING SOLDIERSBy the time the soldier pulled into the little town
, every hotel room was taken. "You've got to have a room somewhere," he pleaded with a proprietor. "Well, I do have a double room with one occupant, but he's an Air Force guy," admitted the manager, "and he might be glad to split the cost. But to tell you the truth, he snores so loudly that people in adjoining rooms have complained in the past. I'm not sure it'd be worth it to you..." "No problem," the tired army guy assured him, "I'll take it." The next morning the soldier came down to breakfast table."How'd you sleep?" asked the manager. "Never better!" said the soldier. The manager was impressed. "No problem with the other guy snoring all night long?" "No, I shut him up in no time," explained the soldier. "How'd you manage that?" "Well, he was already in bed, snoring away, when I walked into the room, so I gave him a kiss on the cheek," explained the soldier. Then, I whispered in his ear, 'Goodnight, beautiful,' and he sat up all night looking at me."

LÍNH NGỦVào lúc người lính đi vào thị xã nhỏ,
mọi phòng khách sạn đều đã có người ở. “Ông còn một căn phòng ở đâu đó,” anh ta năn nỉ người chủ khách sạn. “Ồ, tôi thực sự còn một phòng đôi có một người ở, nhưng anh ta là một người bên Không Lực,” ông chủ thừa nhận, “và có lẽ anh ta sẽ mừng khi chia giá phòng. Nhưng nói thật với anh, anh ta ngáy lớn đến nỗi người ta ở những phòng kế bên đã than phiền. Tôi không chắc chắn căn phòng đó đáng giá đối với anh …” “Không sao,” người lính mệt mỏi quả quyết, “tôi sẽ nhận phòng đó.” Sáng hôm sau người lính đi xuống bàn ăn sáng. “Anh ngủ như thế nào?” ông chủ hỏi. “Chưa bao giờ tốt hơn!” người lính nói. Ông chủ bị ấn tượng. “Không có vấn đề gì với anh chàng ngáy suốt đêm dài kia chứ?” “Không, tôi khóa miệng anh ta ngay tức thì,” người lính giải thích. “Làm thế nào mà anh làm được điều đó?” “À, anh ta đã nằm trên giường rồi, ngáy ầm ầm thì tôi đi vào phòng, vì thế tôi hôn anh ta một cái trên má,” người lính giải thích. Rồi tôi thì thầm bên tai anh ta:”Chúc buổi tối tốt lành, anh chàng đẹp trai,” và anh ta ngồi dậy suốt đêm nhìn tôi.”


174 WINKA man with a winking problem is applying for a position as a sales representative for a large firm. The interviewer looks over his papers and says, "This is phenomenal. You've graduated from the best schools; your recommendations are wonderful, and your experience is unparalleled. Normally, we'd hire you without a second thought. However, a sales representative has a highly visible position, and we're afraid that your constant winking will scare off potential customers.I'm sorry...we can't hire you."
"But wait," he said. "If I take two aspirin, I'll stop winking!"
"Really? Great! Show me!"
So the applicant reaches into his jacket pocket and begins pulling out all sorts of condoms: red condoms,blue condoms, ribbed condoms, flavored condoms;finally, at the bottom, he finds a packet of aspirin. He tears it open, swallows the pills, and stops winking.
"Well," said the interviewer, "that's all well and good, but this is a respectable company, and we will not have our employees womanizing all over the country!"
"Womanizing? What do you mean? I'm a happily married man!"
"Well then, how do you explain all these condoms?"
"Oh, that," he sighed. "Have you ever walked into a pharmacy, winking, and asked for aspirin?"

NHÁY MẮTMột người đàn ông bị tật nháy mắt nộp đơn xin một chỗ đại diện mãi vụ trong một công ty lớn. Người phỏng vấn xem xét đơn anh ta và nói:”Đây là việc có tính hiện tượng. Ông đã tốt nghiệp trường hạng nhất; ông có những đức tính tuyệt vời, và kinh nghiệm của ông thì vô song. Thường thì chúng tôi sẽ thuê ông mà không nghĩ ngợi lần nữa. Tuy vậy, một đại diện mãi vụ phải có một vị trí người ta thường trông vào, và chúng tôi e rằng việc ông nháy mắt liên tục sẽ xua đuổi khách hàng tiềm năng. Tôi xin lỗi … chúng tôi không thể thuê ông được.”
“Đợi đã,” ông ta nói. “Nếu tôi uống hai viên aspirin, tôi sẽ ngưng nháy mắt!”
“Thế à? Hay quá! Hãy cho tôi thấy!”
Ví vậy người nộp đơn lục trong túi áo vét tông và bắt đầu lôi ra tất cả các loại bao cao su: bao cao su đỏ, bao cao su xanh, bao cao su có đường gân, bao cao su có mùi; cuối cùng, dưới đáy, ông ta tìm ra một gói nhỏ aspirin. Ông ta xé nó ra, nuốt hai viên thuốc và ngưng nháy mắt.
“À,” người phỏng vấn nói, “vậy hay, nhưng đây là một công ty đứng đắn, và chúng tôi sẽ không cho phép nhân viên tán tỉnh phụ nữ khắp cả nước!”
“Tán tỉnh phụ nữ? Ông muốn nói gì? Tôi là người đàn ông hạnh phúc với gia đình tôi!”
“Vậy thì ông giải thích thế nào về tất cả những bao cao su này?”
“Ô, thế kia à,” ông ta thở dài. “Ông có từng bao giờ bước vô một nhà thuốc, nháy mắt và hỏi mua aspirin?”


175 THE HAPPY COUPLEJoe had lived with his wife Mary in their little home deep in the woods for fifty years
. To celebrate their fiftieth anniversary, he took her to the big city and they checked into an upscale hotel.
Mary had a complaint for the bellman. "We refuse to settle for such a small room. We don't have any windows or fan, or even a bed!"
"But, Madam!"
Mary interrupted the man. "Don't you 'But, Madam' me!" she stormed. "You
can't treat us like we're a couple of fools just because we don't travel much, and we've never been to the big city, and we've never spent the night at a hotel. I'm going to complain to the manager!"
"But, Madam," the bellman finally got out, "this isn't your room. It's the elevator!"

CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚCJoe đã sống với người vợ Mary trong căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng trong năm mươi năm. Để kỷ niệm ngày này, ông đưa bà tới thành phố lớn và họ đăng ký một khách sạn hạng sang.
Mary than phiền với người bồi hành lý. “Chúng tôi từ chối ở trong một căn phòng nhỏ như vậy. Chúng tôi không có cánh cửa sổ nào hay quạt, hoặc thậm chí một cái giường!”
“Nhưng, thưa bà!”
Mary cắt ngang người đàn ông. “Đừng có “Nhưng, thưa bà” với tôi!” bà ta la lối. Các ông không thể đối xử với chúng tôi như chúng tôi là một cặp ngờ nghệch chỉ bởi vì chúng tôi không đi du lịch nhiều, và chúng tôi chưa bao giờ tới thành phố lớn, và chúng tôi chưa nghỉ đêm tại một khách sạn. Tôi sẽ kiện với ông quản lý!”
“Nhưng, thưa bà,” người bồi hành lý cuối cùng cũng nói ra được, “đây không phải là phòng bà. Đây là cái thang máy!”


176 HOTEL REST STOPA man and his wife had been traveling for 18 hours when they decided to stop for a few hours to rest. They checked into a nice hotel and slept for four hours. When they were ready to continue their trip, they went downstairs to pay their bill. The desk clerk handed them a bill for $350. The man exploded, and said the bill was too high, asking to see the manager. The manager met them at the front desk and explained that the hotel has an olympic pool and a nice conference room and they were available for the couple's use. "But we didn't use them!" the man complained. The manager insisted that the room and pool were available for them, as well as tickets to several shows. The man explained they didn't use any of those things, to which the manager replied, "But you could have."
Finally, needing to get back on the road, the man wrote a check for $100. The manager looked at the check and said, "This is only for $100."
The man replied, "That's right. I charged you $250 for sleeping with my wife."
"But I didn't sleep with her!" the manager said.
The man smiled and said, "Yeah, but she was here and you could have."

DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠNMột người đàn ông và vợ du hành 18 giờ thì họ quyết định dừng lại vài giờ để nghỉ. Họ đăng ký trong một khách sạn đẹp và ngủ trong bốn giờ. Khi họ đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc đi, họ xuống tầng dưới để trả tiền hóa đơn. Người thu tiền đưa họ một hóa đơn 350 đô la. Người đàn ông nổi giận đùng đùng, và nói cái hóa đơn giá quá cao và đòi gặp viên quản lý. Viên quản lý gặp họ ở bàn trước và giải thích rằng khách sạn có một bể bơi olympic và một phòng hội nghị đẹp và sẵn sàng cho cặp vợ chồng sử dụng. “Nhưng chúng tôi đã không sử dụng!” người đàn ông than phiền. Viên quản lý vẫn nhất định rằng căn phòng và cái hồ sẵn sàng cho họ sử dụng, cũng như những chiếc vé của một vài “sô” diễn. Người đàn ông giải thích họ đã không dùng bất cứ cái nào trong những thứ đó, những thứ mà viên quản lý trả lời:”Nhưng ông có thể có.”
Cuối cùng, cần phải lên đường, người đàn ông viết một tấm séc 100 đô la. Viên quản lý nhìn tấm séc và nói:” Đây chỉ 100 đô la.”
Người đàn ông trả lời:” Đúng thế. Tôi tính ông 250 đô la về việc ngủ với vợ tôi.”
“Nhưng tôi đã không ngủ với cô ta!”
Người đàn ông mỉm cười và nói:” Ừ, nhưng cô ấy đã ở đây và ông có thể ngủù.”


177 “WOUNDED” BOY SCOUTA troop of Boy Scouts
was being used as "guinea pigs" in a test of emergency systems. A mock earthquake was staged, and the Scouts impersonated wounded persons who were to be picked up and cared for by the emergency units.
One Scout was supposed to lie on the ground and await his rescuers, but the first-aid people got behind schedule, and the Scout lay "wounded" for several hours.
When the first-aid squad arrived where the casualty was supposed to be, they found nothing but this brief note: "Have bled to death and gone home."

HƯỚNG ĐẠO SINH “BỊ THƯƠNG”Một nhóm hướng đạo sinh
được sử dụng làm thí nghiệm trong một cuộc kiểm tra các hệ thống khẩn cấp. Một trận động đất giả được giàn dựng, và các hướng đạo sinh hóa thân thành những người bị thương sẽ được đưa đi và chăm sóc bởi những đơn vị cấp cứu.
Một hướng đạo sinh được coi như là nằm trên mặt đất và đợi những người cứu hộ, nhưng những người cấp cứu trễ hạn, và hướng đạo sinh này nằm “bị thương” trong mấy giờ.
Khi đột cấp cứu tới nơi được xem là của người bị thương, họ không thấy gì ngoài một ghi chú ngắn:”Đã chảy máu tới chết và đã về nhà.”

178 THE PERFECT RELATIONSHIPThe newspaper obituary operator received a phone call.
The woman on the other end asked, "How much do funeral notices cost?"
"Five dollars per word, ma'am," came the response.
"Good, do you have a paper and pencil handy?"
"Yes, ma'am."
"Okay, write this: 'Cohen died.' "
"I'm sorry, ma'am, I forgot to tell you there's a five-word minimum."
"Hmmph," came the reply. "You certainly did forget to tell me that."
After a moment of silence, the woman continued, "Got your pencil and paper?"
"Yes, ma'am."
"Okay, print this: 'Cohen died, Cadillac for sale.' "

MỐI LIÊN HỆ HOÀN HẢONgười điều hành trang cáo phó của một tờ báo nhận một cú điện thoại.
Người đàn bà ở đầu dây bên kia hỏi:” Cáo phó đăng tốn bao nhiêu?”
“Năm đô la mỗi từ, thưa bà,” người điều hành đáp.
“Tốt, ông có giấy và bút chì trong tay chứ?”
“Có, thưa bà.”
“Được rồi, viết cái này:”Cohen đã chết””
“Xin lỗi, thưa bà, tôi quên nói với bà phải có ít nhất năm từ.”
“Hừm,” người đàn bà đáp. “Dĩ nhiên ông đã quên nói với tôi điều đó.”
Sau một lúc yên lặng, người đàn bà tiếp tục:”Ông đã có bút chì và giấy rồi chứ?”
“Vâng, thưa bà.”
“Được rồi, hãy in dòng này: “Cohen đã chết, Cadillac cần bán.”


179 AUSSIE GRASSHOPPERSA Texas farmer goes to Australia for a vacation. There he meets an Aussie farmer and gets talking. The Aussie shows off his big wheat field and the Texan says, "Oh! We have wheat fields that are at least twice as large."
Then they walk around the ranch a little, and the Aussie shows off his herd of cattle. The Texan immediately says, "We have longhorns that are at least twice as large as your cows."
When the Texan sees a herd of kangaroos hopping through the field, he asks, "And what the heck are those?"
The Aussie replies with an incredulous look, "Don't you have any grasshoppers in Texas?"

CHÂU CHẤU NƯỚC ÚCMột nông dân Texas (Mỹ) đi nghỉ ở Australia. Ở đó ông ta gặp một nông dân Uùc và bắt chuyện. Người Uùc gây phô trương bằng cánh đồng lúa mì lớn của mình và người Texas nói:”Ồ! Chúng tôi có những cánh đồng lớn ít nhất gấp hai cái này.”
Sau đó họ dạo quanh doanh trại một lát, và người Uùc phô trương đàn gia súc. Ngay lập tức người Texas nói:”Chúng tôi có những con thú sừng dài lớn ít nhất gấp đôi những con bò của anh.”
Khi người Texas thấy một đàn canguru nhảy qua cánh đồng, ông ta hỏi:” Và đó là những con quái gì vậy?”
Người Uùc trả lời với một nét mặt hoài nghi:”Các ông không có những con châu chấu ở Texas à?”


180 WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES?1. A 5-day trip requires only one suitcase
2. We can open all our own jars
3. We can leave a motel bed unmade
4. We can kill our own food
5. Wedding plans take care of themselves
6. If someone forgets to invite us to something they can still be our friends
7. If you are 34 and single nobody notices
8. Everything on our faces stays the original color
9. Three pair of shoes are more than enough
10. Car mechanics tell us the truth
11. We can sit quietly and watch a game with a friend for hours without thinking "He must be mad at me."
12. Same work-more pay
13. Gray hair and wrinkles only add character
14. We can drop by to see a friend without having to bring a little gift
15. If another guy shows up at a party in the same outfit
you just might become lifelong friends
16. We are totally unable to see wrinkles in our clothes
17. The same hairstyle lasts for years-maybe decades
18. We don't have to shave below the neck
19. A few belches are expected and tolerated
20. Our belly usually hides our big hips
21. One wallet, one pair of shoes, one color, all seasons
22. We can do our nails with a pocketknife
23. We have freedom of choice concerning growing a mustache
24. Christmas shopping can be accomplished for 25 people on the day before Christmas and in 45 minutes

TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ ØHÀO VỀ BẢN THÂN HỌ?1. Một chuyến đi năm ngày chỉ cần một cái va li
2. Chúng ta có thể tự mở tất cả chai lọ của chúng ta
3. Chúng ta có thể đi đi khỏi một cái giường ở motel mà không cần thu dọn
4. Chúng ta có thể ăn sạch thức ăn của chúng ta
5. Chúng ta không cần quan tâm tới kế hoạch cưới xin
6. Nếu ai đó quên mời chúng ta tiệc tùng gì đó thì họ vẫn có thể là bạn chúng ta
7. Nếu bạn đã 34 tuổi và vẫn độc thân thì không ai chú ý
8. Mọi thứ trên mặt chúng ta vẫn giữ nguyên màu sắc như đã có
9. Ba đôi giày là quá đủ
10. Thợ sửa xe hơi nói thật với chúng ta
11. Chúng ta có thể ngồi im lặng và xem một trò chơi với một người bạn trong nhiều giờ mà không nghĩ rằng “Anh ta chắc phải phát điên với mình”
12. Cùng công việc nhưng được trả tiền cao hơn
13. Tóc muối tiêu và những nếp nhăn chỉ thêm vào cho tính cách
14. Chúng ta có thể tạt vào thăm một người bạn mà không cần mang theo một món quà nhỏ
15. Nếu một gã khác xuất hiện trong cùng trang phục trong một bữa tiệc thì bạn chỉ có thể trở thành những người bạn suốt đời
16. Chúng ta hoàn toàn không thể thấy những nếp nhăn trên quần áo chúng ta
17. Một kiểu tóc kéo dài trong nhiều năm – có thể trong nhiều thập kỷ
18. Chúng ta không cần cạo dưới cổ
19. Một vài tiếng ợ thì được mong đợi và được bỏ qua
20. Bụng chúng ta thường che đi cái hông lớn của chúng ta
21. Một cái bóp, một đôi giày, một màu suốt bốn mùa
22. Chúng ta có thể làm móng tay với con dao bỏ túi
23. Chúng ta được tự do lựa chọn cho râu mép mọc hay không
24. Đi mua sắm Nô-en cho 25 người có thể hoàn tất trong ngày trước Nô-en và trong 45 phút


181 TALKING CLOCKWhile proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.
"What is the big brass gong and hammer for?" one of his friends asked.
"That is the talking clock," the man replied.
"How's it work?" the friend asked.
"Watch," the man said and proceeded to give the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, "Knock it off, you idiot! It's two o'clock in the morning!"

ĐỒNG HỒ BIẾT NÓITrong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng.
“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.
“Đó là cái đồng hồ biết nói,” người đàn ông trả lời.
“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.
“Hãy xem,” người đàn ông nói và tiến tới đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.
Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai giờ sáng!”


182 THE GREAT WRITERThere was once a young man who, in his youth, professed his desire to become a great writer.
When asked to define "great" he said, "I want to write stuff that the whole world will read, stuff that people will react to on a truly emotional level. Stuff that will make them scream, cry, and howl in pain and anger!"
He now works for Microsoft, writing error messages.

NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠITrước kia có một thanh niên trong tuổi trẻ của mình nói rằng mơ ước của mình là trở thành một người viết vĩ đại.
Khi được hỏi cho biết thế nào là “vĩ đại” anh ta nói:”Tôi muốn viết thứ mà cả thế giới đều sẽ đọc, thứ mà người ta sẽ phản ứng theo một mức độ cảm xúc đích thực. Thứ mà sẽ làm người ta la, khóc, và gào lên trong đau đớn và giận dữ!”
Bây giờ anh ta làm việc cho Microsoft, viết những thông điệp lỗi.


183 FOUR FRIENDS …These four friends were so confident that the weekend before finals, they decided to go up to Dallas and party with some friends up there. They had a great time. However, after all the partying, they slept all day Sunday and didn't make it back to Austin until early Monday morning.
Rather than taking the final then, they decided to find their professor after the final and explain to him why they missed it.
They explained that they had gone to Dallas for the weekend with the plan to come back and study but, unfortunately, they had a flat tire on the way back, didn't have a spare, and couldn't get help for a long time. As a result, they missed the final.
The Professor thought it over and then agreed they could make up the final the following day. The guys were elated and relieved.
They studied that night and went in the next day at the time the professor had told them. He placed them in separate rooms and handed each of them a test booklet, and told them to begin.
They looked at the first problem, worth 5 points. It was something simple about free radical formation. "Cool," they thought at the same time, each one in his separate room. "This is going to be easy."
Each finished the problem and then turned the page. On the second page was written:
(For 95 points): Which tire?

BỐN NGƯỜI BẠN …Bốn người bạn này quá tự tin đến nỗi vào cuối tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, họ quyết định đi tới Dallas và tiệc tùng với bạn bè ở đó. Họ chơi ở đó rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi tiệc tùng, họ ngủ nguyên ngày chủ nhật và không quay lại Austin cho đến sáng sớm thứ hai.
Họ quyết định đi tìm giáo sư của họ sau kỳ thi tốt nghiệp và giải thích với ông ta vì sao họ lỡ thi hơn là tham dự kỳ thi.
Họ giải thích rằng họ đã đi Dallas vào cuối tuần với kế hoạch quay lại học nhưng không may họ bị xẹp lốp trên đường về, không có lốp dự trữ, và không làm gì được trong một quãng thời gian. Vì thế, họ lỡ kỳ thi tốt nghiệp. Vị giáo sư suy nghĩ kỹ và sau đó đồng ý họ có thể thi tốt nghiệp ngày hôm sau. Mấy gã sinh viên hoan hỉ và mất đi vẻ căng thẳng.
Tối hôm đó họ học và ngày hôm sau họ đi vào lúc vị giáo sư đã bảo họ. Ông ta xếp họ vào những phòng riêng lẻ và đưa mỗi người một tập sách kiểm tra mỏng, và nói họ bắt đầu.
Họ nhìn câu hỏi thứ nhất, 5 điểm. Đó là một câu dễ về sự hình thành gốc tự do. “Tốt,” họ nghĩ cùng một lúc, mỗi người trong một phòng riêng. “Cái này sẽ dễ đây.”
Mỗi người làm xong câu đó và lật qua trang kia. Ở trang hai được viết:
(95 điểm): Lốp nào?


184 FOUR WORMS …Four worms were placed into four separate jars. The first worm was put into a jar of alcohol. The second worm was put into a jar of cigarette smoke. The third worm was put into a jar of sperm. The fourth worm was put into a jar of soil.
After one day:
The first worm, in alcohol---dead.
Second worm, in cigarette smoke---dead.
Third worm, in sperm---dead.
Fourth worm, in soil---alive.
Lesson:
As long as you drink, smoke and have sex, you won't get worms.

BỐN CON GIUN…Bốn con giun được đặt trong bốn lọ khác nhau. Con đầu tiên được đặt trong lọ đựng rượu. Con thứ hai được đặt trong một lọ khói thuốc lá. Con thứ ba được đặt trong lọ tinh dịch. Con thứ tư đặt trong lọ đất.
Sau một ngày:
Con thứ nhất, trong rượu – chết.
Con thứ hai, trong khói thuốc lá – chết.
Con thứ ba, trong tinh dịch – chết.
Con thứ tư, trong đất – sống.
Bài học:
Chừng nào mà bạn nhậu nhẹt, hút thuốc, làm tình, bạn sẽ không bị giun.

----------------------------------


185 WORLD WAR IIIPresident Bush, Donald Rumsfeld and Colin Powell are sitting in a bar. A guy
walks in and asks the bartender, "Isn't that Bush, Rumsfeld and Powell sitting over there?"
Bartender says, "Yep, that's them."
So the guy walks over and says, "Wow, this is a real honor. What are you
guys doing in here?"
Bush says, "We're planning WWIII."
And the guy says, "Really? What's going to happen?"
Rumsfeld says, "Well, we're going to kill 25 million Iraqis this time and one bicycle repairman."
The guy exclaimed, "A bicycle repairman? Why kill a bicycle repairman?" Bush turns to Powell, punches him on the shoulder and says, "See, smart britches, I told you no one would worry about the 25 million Iraqis."
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ IIITổng thống Bush
, Donald Rumsfeld và Colin Powell đang ngồi trong bar. Một gã đàn ông đi vào và hỏi người phục vụ:”Đó có phải Bush, Rumsfeld và Powell ngồi kia không?”
Người phục vụ đáp:”Đúng, họ đó.”
Nghe vậy người đàn ông bước tới và nói:” Chà, đây quả thực là hân hạnh. Các ông đang làm gì ở đây?”
Bush nói:”Chúng tôi đang bàn tính chiến tranh thế giới thứ ba.”
Và người đàn ông nói:”Thế à? Điều gì sẽ xảy ra?”
Rumsfeld nói:”À, lần này chúng tôi sẽ giết 25 triệu người I-rắc và một thợ sửa xe đạp.”
Người đàn ông kêu lên:”Một thợ sửa xe đạp? Tại sao giết một thợ sửa xe đạp?”
Bush quay qua Powell, đấm vào vai và nói:”Coi đó, ông bạn thông minh, tôi đã nói với ông sẽ không có ai lo lắng gì về 25 triệu người I-rắc.”


biggrin
hết: Tập 7
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome

Re: Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » November 22nd, 2017, 12:28 pm

ruyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.
Image


186 MALE OR FEMALE?SWISS ARMY KNIFE -- male, because even though it appears useful for a wide variety of work, it spends most of its time just opening bottles.
KIDNEYS -- female, because they always go to the bathroom in pairs.
TIRE -- male, because it goes bald.
WEB PAGE -- female, because it is always getting hit on.
SHOE -- male, because it is usually unpolished, with its tongue hanging out.
PHOTOCOPIER -- female, because once turned off, it takes a while to warm up again -- and only when the right buttons are pushed.
HAMMER -- male, because it hasn't evolved much over the last 5,000 years, but it's handy to have around.
REMOTE CONTROL -- Definitely female, because it gives men pleasure; he'd be lost without it, and while he doesn't always know the right buttons to push, he keeps trying.

GIỐNG ĐỰC HAY GIỐNG CÁI?Dao bỏ túi đa năng – giống đực, vì nó có vẻ hữu ích trong phạm vi công việc rộng nhưng phần lớn thời gian của nó chỉ để mở chai.
Quả cật – giống cái, vì hai quả luôn luôn đi vào toa lét có đôi.
Lốp xe – giống đực, vì nó hóa hói đi.
Trang web – giống cái, vì nó luôn được click.
Giày – giống đực, vì nó thường không được đánh bóng với cái lưỡi thè ra.
Máy photocopy – giống cái, vì một khi đã tắt đi thì nó mất một lúc để làm nóng máy trở lại – và chỉ khi đúng những nút đó được bấm.
Búa – giống đực, vì nó không tiến hóa nhiều trong 5.000 năm qua, nhưng có sẵn nó thì thuận tiện.
Điều khiển từ xa – dứt khoát là giống cái, vì nó tạo cho đàn ông sự thú vị; anh ta sẽ cảm thấy mất mát khi thiếu nó, và khi anh ta không phải luôn luôn biết đúng nút để bấm, anh ta cứ thử bấm.


187 THE AIR CONDITIONERA customer was continually bothering the waiter in a restaurant; first, he'd asked that the air conditioning be turned up because he was too hot, then he asked it be turned down cause he was too cold, and so on for about half an hour.
Surprisingly, the waiter was very patient, walking back and forth and never once getting angry. So finally, a second customer asked why didn't they just throw out the pest.
"Oh, I don't care." said the waiter with a smile. "We don't even have an air conditioner."

MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐMột khách hành liên tục làm phiền người bồi trong một nhà hàng; đầu tiên, anh ta yêu cầu bộ phận điều hòa nhiệt độ được mở lên vì anh ta quá nóng, sau đó anh ta yêu cầu tắt nó đi vì anh ta quá lạnh, và cứ tiếp tục như thế khoảng nửa giờ đồng hồ.
Đáng ngạc nhiên là người bồi vẫn rất kiên nhẫn, đi tới đi lui và không bao giờ nổi giận mảy may. Cuối cùng, thấy thế một khách hàng thứ nhì hỏi vì sao họ không tống khứ kẻ quấy rầy.
“Ồ, tôi không cần,” người bồi mỉm cười nói. “Chúng tôi không có đến một máy điều hòa nhiệt độ.”


188 THE PIGA farmhand is driving 'round the farm, checking the fences. After a few minutes he radios his boss and says, "Boss, I've got a problem. I hit a pig on the road and he's stuck in my truck. He's still wriggling - what should I do?''
"In the back of your truck there's a shotgun. Shoot the pig in the head and when it stops wriggling you can pull it out and throw it in a bush."
The farm worker says okay and signs off. About 10 minutes later he radios
back.
"Boss I did what you said, I shot the pig and dragged it out and threw it
in a bush."
"So what's the problem now?" his Boss snapped.
"The blue light on his motorcycle is still flashing."

CON LỢNMột người làm công cho một nông trại đang lái xe xung quanh nông trại kiểm tra hàng rào. Sau một vài phút anh ta gọi vô tuyến điện cho ông chủ và nói:”Oâng chủ, tôi gặp vấn đề. Tôi va phải một con lợn trên đường và nó kẹt vào xe. Nó vẫn còn quằn quại – tôi nên làm gì?”
“Sau xe có một khẩu súng săn. Bắn con lợn vào đầu và khi nó hết quằn quại ông có thể lôi nó ra và ném nó vào bụi rậm.”
Người làm công nói được rồi và tắt máy. Khoảng 10 phút sau anh ta gọi lại
“Thưa ông chủ tôi đã làm những gì ông nói, tôi bắn con lợn và kéo nó ra và ném vào bụi rậm.”
“Vậy bây giờ có vấn đề gì?” ông chủ ngắt lời.
“Cái đèn xanh trên xe máy nó vẫn sáng.”


189 DAUGHTER DATINGThe mother of a 17-year-old girl was concerned that her daughter was having sex. Worried the girl might become pregnant, and adversely impact the family's status, she consulted the family doctor.
The doctor told her that teenagers today were very willful, and any attempt to stop the girl would probably result in rebellion. He then told her to arrange for her daughter to be put on birth control and, until then, talk to her and give her a box of
condoms.
Later that evening, as her daughter was preparing for a date, the woman told her about the situation and handed her a box of condoms.
The girl started to laugh and reached over to hug her mother saying, "Oh Mom! You don't have to worry about that! I'm dating Susan!"

CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁ

I

Người mẹ của một cô con gái 17 tuổi lo ngại rằng con gái mình đang có quan hệ tình dục. Lo lắng rằng con gái có thể bị mang thai và ảnh hưởng bất lợi tới uy tín gia đình, bà ta hỏi ý kiến bác sĩ gia đình.
Bác sĩ nói với bà ta rằng lứa tuổi mới lớn hiện nay rất bướng bỉnh và bất cứ nỗ lực nào ngăn cản cô con gái lại sẽ có thể gây ra nổi loạn. Sau đó ông ta bảo bà ta
tìm cách để cô con gái được tránh thai, đến lúc đó nói chuyện với cô ta và đưa cô ta một hộp bao cao su.
Tối hôm đó, khi cô con gái chuẩn bị đi chơi với người yêu, người mẹ nói chuyện với cô ta về tình hình và đưa cô ta một hộp bao cao su tránh thai.
Cô con gái bắt đầu cười và vươn người ôm người mẹ và nói:” Ồ mẹ! Mẹ không phải lo lắng về điều đó! Con đang yêu Susan!”


190 SHE DISGUISED HERSELF TO JOINT THE ARMYOne evening during a poker game, a man was bragging to his friends about how his sister disguised herself as a man and was able to join the army.
"But, wait a minute," said one listener. "Your sister will have to dress with the boys and shower with them, too. Won't she?"
"Sure," replied the man.
"Well, won't they find out?" asked another poker player.
The first man shrugged his shoulders and replied, "Sure. But who is gonna tell?"

NÓ CẢI TRANG ĐỂ GIA NHẬP QUÂN ĐỘIMột buổi tối trong lúc chơi xì phé, một người đàn ông đang khoác lác với bạn bè em gái anh ta đã cải trang thành đàn ông và gia nhập quân đội như thế nào.
“Nhưng, đợi tí đã,” một trong những người nghe nói. “Em gái của anh sẽ phải thay đồ với lính nam và tắm với họ nữa, phải không?”
“Đúng,” người đàn ông đáp.
“À, họ không phát hiện ra à?” một tay bài khác hỏi.
Người đàn ông thứ nhất nhún vai và trả lời: “Có. Nhưng ai sẽ nói?”


191 A VERY COLD WINTER...It was autumn, and the Indians on the remote reservation asked their new Chief if the winter was going to be cold or mild.
Since he was an Indian Chief in a modern society, he had never been taught the old secrets, and when he looked at the sky, he couldn't tell what the weather was going to be.
Nevertheless, to be on the safe side, he replied to his tribe that the winter was indeed going to be cold and that the members of the village should collect wood to be prepared.
But also being a practical leader, after several days he got an idea. He went to the phone booth, called the National Weather Service and asked, "Is the coming winter going to be cold?"
"It looks like this winter is going to be quite cold indeed," the Meteorologist at the weather service responded.
So the Chief went back to his people and told them to collect even more wood in order to be prepared.
One week later he called the National Weather Service again. "Is it going to be a very cold winter?" he asked.
"Yes," the man at National Weather Service again replied, "it's going to be a very cold winter."
The Chief again went back to his people and ordered them to collect every scrap of wood they could find.
Two weeks later he called the National Weather Service again. "Are you absolutely sure that the winter is going to be very cold?"
"Absolutely," the man replied. "It looks like it's going to be one of the coldest winters ever."
"How can you be so sure?" the Chief asked.
The weatherman replied, "The Indians are collecting firewood like crazy."

MỘT MÙA ĐÔNG RẤT LẠNHTrời đang thu, và người da đỏ ở vùng đất xa xôi hỏi thủ lĩnh mới của họ mùa đông này sẽ lạnh hay ôn hòa.
Vì là thủ lĩnh dân da đỏ trong xã hội hiện đại, ông ta chưa bao giờ được dạy những bí quyết xưa, và khi ông ta nhìn lên bầu trời, ông ta không thể nói thời tiết sẽ ra sao.
Tuy nhiên, một cách cẩn thận, ông ta trả lời với bộ lạc là mùa đông sẽ lạnh thực sự và các thành viên trong làng nên thu lượm gỗ để chuẩn bị. Nhưng cũng là một lãnh đạo thực tế, sau vài ngày ông ta nảy ra một sáng kiến. Ông ta đi đến phòng điện thoại, gọi vụ thời tiết quốc gia và hỏi:”Thời tiết sẽ trở nên lạnh không?”
“Có vẻ như mùa đông này sẽ lạnh thực sự,” nhà khí tượng học ở vụ thời tiết trả lời.
Nghe vậy vị thủ lĩnh quay lại bộ lạc và nói họ thu nhặt thậm chí nhiều củi hơn để chuẩn bị.
Một tuần sau ông ta lại gọi vụ thời tiết quốc gia.”Trời sẽ rất lạnh vào mùa đông này chứ?” ông ta hỏi.
“Đúng,” người của cục thời tiết quốc gia trả lời lại. “Mùa đông này sẽ rất lạnh.”
Vị thủ lĩnh quay về bộ lạc một lần nữa và ra lệnh thu lượm đến từng mảnh nhỏ củi họ có thể tìm thấy.
Hai tuần sau ông ta lại gọi cục thời tiết quốc gia.”Ông có đoan chắc rằng mùa đông này sẽ rất lạnh không”
“Chắc chắn,” người đàn ông trả lời. “Có vẻ như đây sẽ là mùa đông lạnh hơn bao giờ hết.”
“Làm thế nào mà ông có thể quả quyết như vậy?” vị thủ lĩnh hỏi.
Nhà khí tượng học trả lời:”Người da đỏ đang thu lượm gỗ như điên.”


192 SIGNS SEEN AROUND THE WORLDCocktail lounge, Norway:
LADIES ARE REQUESTED NOT TO HAVE CHILDREN IN THE BAR.
Doctors office, Rome:
SPECIALIST IN WOMEN AND OTHER DISEASES.
In a Nairobi restaurant:
CUSTOMERS WHO FIND OUR WAITRESSES RUDE OUGHT TO SEE THE MANAGER.
On an Athi River highway:
TAKE NOTICE: WHEN THIS SIGN IS UNDER WATER, THIS ROAD IS IMPASSABLE.
On a poster at Kencom:
ARE YOU AN ADULT THAT CANNOT READ? IF SO, WE CAN HELP.
A sign seen on an automatic restroom hand dryer:
DO NOT ACTIVATE WITH WET HANDS.
In a Pumwani maternity ward:
NO CHILDREN ALLOWED.
In a cemetery:
PERSONS ARE PROHIBITED FROM PICKING FLOWERS FROM ANY BUT THEIR OWN GRAVES.
Tokyo hotel's rules and regulations:
GUESTS ARE REQUESTED NOT TO SMOKE OR DO OTHER DISGUSTING BEHAVIOURS IN BED.
Hotel elevator, Paris:
PLEASE LEAVE YOUR VALUES AT THE FRONT DESK.
Hotel, Yugoslavia:
THE FLATTENING OF UNDERWEAR WITH PLEASURE IS THE JOB OF THE
CHAMBERMAID.
Hotel, Japan:
YOU ARE INVITED TO TAKE ADVANTAGE OF THE CHAMBERMAID.
An advertisement by a Hong Kong dentist:
TEETH EXTRACTED BY THE LATEST METHODISTS.
A laundry in Rome:
LADIES, LEAVE YOUR CLOTHES HERE AND SPEND THE AFTERNOON HAVING A GOOD TIME
Advertisement for donkey rides, Thailand:
WOULD YOU LIKE TO RIDE ON YOUR OWN ASS?
Airline ticket office, Copenhagen:
WE TAKE YOUR BAGS AND SEND THEM IN ALL DIRECTIONS.

NHỮNG BIỂN HIỆU ĐƯỢC NHÌN THẤY VÒNG QUANH THẾ GIỚIPhòng cocktail, Na uy:
Quý bà được yêu cầu không được sinh con trong quầy bar.
Phòng mạch bác sĩ ở Rome:
Chuyên gia phụ nữ và những bệnh khác.
Trong một nhà hàng Nairobi:
Khách hàng thấy nữ tiếp viên chúng tôi thô lỗ phải gặp giám đốc chúng tôi.
Trên một quốc lộ Athi River:
Chú ý: Khi biển báo này chìm trong nước thì con đường này không thể đi qua.
Trên một poster ở Kencom:
Bạn là một người trưởng thành không biết đọc? Nếu vậy, chúng tôi có thể giúp bạn.
Một tấm biển được nhìn thấy trên một phòng vệ sinh tự động có máy thổi khô tay:
Đừng kích hoạt với đôi tay ướt.
Ở phòng sản khoa ở Pumwani:
Trẻ em không được chấp nhận.
Trong một nghĩa trang:
Cấm hái hoa mọi nơi trừ phần mộ riêng của mình.
Luật lệ và quy định trong một khách sạn ở Tokyo:
Khách được thỉnh cầu không được hút thuốc hoặc làm những việc kinh tởm trên
giư ờng
Thang máy khách sạn, Paris:
Xin vui lòng để nguyên lý của bạn ở bàn trước.
Khách sạn, Yugoslavia:
Việc làm phẳng đồ lót một cách vui thích là công việc của nữ phục vụ phòng
Khách sạn, Nhật bản:
Bạn được mời để tận dụng cô hầu phòng.
Một quảng cáo của một nha sĩ Hồng Công:
Nhổ răng bởi những thành viên hội Giám lý mới nhất.
Một tiệm giặt ở Rome:
Quý bà, hãy để quần áo của quý bà lại và trải qua một buổi chiều vui sướng.
Quảng cáo cho việc cưỡi lừa, Thái lan:
Bạn có muốn cưỡi trên con lừa của chính bạn không?
Phòng bán vé máy bay, Copenhagen:
Chúng tôi lấy giỏ xách của bạn và gửi đi mọi hướng.

193 WHAT TIME IS IT?Exhausted from driving, a traveling salesman stopped in this one town, and pulled over to get an hour or two of sleep. But the quiet place he chose happened to be one of the streets that the majority of the towns people used to take their daily run.
The salesman had barely pulled over, and gotten comfortable when a jogger was knocking on his window, asking, "Excuse me, but do you have the time?"
The man looked at the car clock and answered, "8:15."
The jogger said thanks and left.
The man settled back again, and was just dozing off when there was another knock on the window and another jogger. "Excuse me, sir, do you have the time?"
"8:25!"
The jogger said thanks and left.
Now, the man could see other joggers passing by and he knew it was only a matter of time before another one would be disturbed him. Hoping to solve his problem he took out a pen and paper and put a sign in his window saying, "I do not know the time!"
Again he settled back to sleep, and was just dozing off when there was another knock on the window.
"Sir, sir? It's 8:45!"

MẤY GIỜ RỒI?Mệt mỏi vì lái xe, một người bán hàng dạo dừng lại ở một thị trấn, và tấp xe vào lề để ngủ một hai giờ. Nhưng nơi yên tĩnh ông ta chọn lại ngẫu nhiên là một trong những con đường mà phần lớn người thị trấn dùng để chạy hàng ngày.
Người bán hàng mới vừa tấp xe vào và buông người thư giãn thì một người chạy bộ gõ cửa sổ xe, hỏi:”Xin lỗi, ông biết giờ không?”
Người đàn ông nhìn vào đồng hồ xe hơi và trả lời:”8:15.”
Người chạy bộ cảm ơn và rời đi.
Người đàn ông quay lại nằm và mới vừa chỉ ngủ lơ mơ thì có một tiếng gõ khác trên cửa sổ xe và một người chạy bộ khác.”Xin lỗi, thưa ông, ông biết giờ không?”
“8:25!”
Người chạy bộ lại cảm ơn và rời đi.
Lúc ấy, người đàn ông có thể thấy những người chạy bộ khác chạy ngang qua và ông ta biết vấn đề chỉ là thời gian trước khi một người khác sẽ quấy rầy ông. Hy vọng giải quyết vấn đề, ông lấy ra một cây bút và tờ giấy và viết một dòng trên cửa sổ:”Tôi không biết
giờ!”
Một lần nữa ông nằm xuống ngủ, và mới chỉ mơ màng thì có một tiếng gõ cửa khác trên cửa sổ.
“Thưa ông, thưa ông. Bây giờ là 8:45!”


194 REDECORATE THE BEDROOM...A young woman decided to redecorate her bedroom. She wasn't sure how many rolls of wallpaper she would need, but she knew that her friend next door had recently done the same job and the two rooms were identical in size.
"Buffy," she said, "how many rolls of wallpaper did you buy for your bedroom?"
"Ten," said Buffy.
So the girl bought the ten rolls of paper and did the job, but she had 2 rolls leftover.
"Buffy," she said. "I bought ten rolls of wallpaper for the bedroom, but I've got 2 leftover!"
"Yeah!" said Buffy. "So did I."

TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ...Một phụ nữ trẻ quyết định trang hoàng lại phòng ngủ. Chị không biết mình cần bao nhiêu cuộn giấy dán tường, nhưng chị biết là bạn chị nhà kế bên đã làm việc như vậy và hai căn phòng có cỡ giống hệt nhau.
“Buffy,” chị nói, “bạn đã mua bao nhiêu cuộn giấy dán tường cho phòng ngủ?”
“Mười,” Buffy nói.
Vì thế chị ta mua mười cuộn giấy và trang hoàng căn phòng, nhưng chị dư ra 2 cuộn.
“Buffy,” chị nói.”Tôi mua mười cuộn giấy dán tường phòng ngủ, nhưng tôi dư 2
cuộn!”
“Ừ!” Buffy nói. “Tôi cũng vậy.”


195 THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDSPresident Calvin Coolidge, 30th U.S. president (1923 to 1929) was a man of very few words. One Sunday he went to church, but his wife, Grace, stayed home. When he returned, she asked, "Was the sermon good?"
"Yup," was Coolidge's brief reply.
"What was it about?" Grace asked.
"Sin."
"And what did the minister say?"
"He's against it."

VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜITổng thống Mỹ thứ 30 Calvin Coolidge (1923-1929) là một người nói rất ngắn gọn. Một chủ nhật, ông đi nhà thờ, nhưng phu nhân Grace ở nhà. Khi ông quay về, bà hỏi:”Bài giảng có hay không”
“Có,” ông trả lời ngắn gọn.
“Chủ đề gì vậy?” Grace hỏi.
“Tội lỗi.”
“Và mục sư nói gì?”
“Cha chống lại nó.”


196 SELLING BIBLES...A door-to-door entrepreneur became rather bored with his job of selling Bibles, so he decided to become a boss, hiring three people to sell Bibles for him. He interviewed three people.
The first came in and said, "I want to sell Bibles for you."
"Okay, you're hired. Here's your kit -- go sell!"
The second came in and said, "I want to sell Bibles for you."
"Okay, you're hired! Here's your kit -- go sell!"
The third came in and said, "I- I - I wa - wa- wa-want t-t-t-t-to s-s-s-s-ell to sell, to sell Bi - bi - bi - Bibles, sell Bi -Bibles f-f-f-fo-for y-y-y-y you Bibles for you!"
"No," shouted the man, "this will never work! You can't sell Bibles for me!"
The applicant replied, "B-b-b-b-but I r-r-r-eall, but I really, really, n-n-n-n-need th-th-th-this, really need th-th-this job!"
As there were no other applicants, the man said, "Okay, I'll give you one shot at this, but I expect you to produce!"
At the end of the day, the first applicant came back and reported, "I sold 8 Bibles today."
The second reported, "I sold 11 Bibles today."
The third worker reported, "To-to-to-to t-t-today, I-I-I so- so, I so-, I so-, I so- I sold 28 Bi- bi- b- bibles!"
"Great," said the boss. "However, I want you to sell a lot more Bibles than that, so get out there tomorrow and MAKE ME SOME MONEY!"
At the end of the second day, the first worker came in and reported, "Today, I sold 32 Bibles."
The second worker reported, "I sold 44 Bibles today"
The third worker reported, "To-to-to t-today, I-i-I so- so, I so-, I sold 79 Bi-bi-bi- sold 79, sold 79 Bibles."
"Fantastic," said the man, "since you're doing so well, so much better than these other two bums, why don't you tell them what your sales technique is."
Replied the worker, "I-I -I j-j-j-j-ju-ju-ju-just wa, wa, wa, just wal- wa- wa- walk, just walk up to up to up to just walk up to them and and ask, them and ask, them and ask if th-th-th-th ask if they w-w-w-w-w- wa- ask if they want t-t-t-t-o-o- if they want to b--b-b-b-b if they want to buy a Bi-bi - want to buy a Bi--b--a - a- a-bi - buy a to buy a Bi-bi-bible, or d-d-d-d-d do th-th-they do they w-w-w-ant me to read it to th-th-them..."

BÁN KINH THÁNH...Một người bán hàng đến tận nhà cảm thấy có phần mệt mỏi với công việc bán Kinh Thánh của mình nên ông ta quyết định trở thành một ông chủ, thuê ba người bán Kinh Thánh cho ông ta. Ông ta đã phỏng vấn ba người.
Người đầu tiên đến và nói:” Em muốn bán Kinh Thánh cho anh.”
“Được. Tôi nhận anh. Đây là những thứ cần thiết – đi bán đi!”
Người thứ hai đến và nói:”Em muốn bán Kinh Thánh cho anh.”
“Được, tôi nhận anh! Đây là những thứ cần thiết – đi bán đi!”
Người thứ ba đến và nói:” Em...em...em muốn...uốn...uốn b...b...b...án...bán... bán...Ki-Ki-Ki-Kinh Thánh, bán Kinh...Kinh Thánh ch-ch-ch-cho anh Kinh Thánh cho anh!”
“Không,” người bán hàng la lên, “như thế này thì sẽ không bao giờ làm việc được! Anh không thể bán Kinh Thánh cho tôi!”
Người xin việc trả lời:”Nh-nh-nh-nh-nhưng em th-th-th-thật sự, nhưng em thật sự, thật sự, c-c-c-c-cần, thực sự cần công việc n-n-này!”
Vì không còn người xin việc nào nữa nên người đàn ông nói:”Được rồi, tôi sẽ cho anh thử việc, nhưng tôi hy vọng anh sẽ làm việc có kết quả!”
Vào cuối ngày, người xin việc đầu tiên quay lại và nói:”Hôm nay em bán được 8 cuốn Kinh Thánh.”
Người thứ hai nói:” Em bán được 11 cuốn Kinh Thánh.”
Người làm thuê thứ ba nói:”Hô-hô-hô-hô h-h-hôm nay, em-em-em bán-bán, em bán, em bán, em bán, em bán 28 cuốn Kinh-Kinh-K-Kinh Thánh!”
“Hay quá,” ông chủ nói. “Tuy vậy, tôi muốn anh bán một số nhiều hơn vậy nữa, vậy hãy đi bán ngoài ngày mai và kiếm cho tôi một số tiền!”
Cuối ngày thứ hai, người làm thuê thứ nhất bước vào và cho biết:”Hôm nay, em bán được 32 cuốn Kinh Thánh.”
Người làm thuê thứ hai cho biết:”Hôm nay em bán được 44 cuốn Kinh Thánh.”
Người thứ ba báo cáo:”Hô-hô-hô-h-hôm nay, em-em-em bán, em bán, em bán 79 cuốn Ki-Ki-Ki- bán 79, bán 79 cuốn Kinh Thánh.”
“Rất tuyệt,” ông chủ nói, “vì anh làm quá tốt, quá tốt hơn nhiều hai người kia, sao anh không nói cho họ biết về cách anh bán hàng?”
Người làm thuê trả lời:”Em –em-em ch-ch-ch-ch-chi-chi-chi-chỉ đi, đi, đi, chỉ đi-đi-đi-đi, chỉ đi tới tới tới chỉ đi tới họ và và hỏi, họ và hỏi,họ và hỏi h-h-h-h có có hỏi họ có muốn hỏi họ có muốn m-m-m-m hỏi họ có muốn mua Ki-k-muốn mua Kinh-Kinh-Kinh Thánh, hay h-h-h-h-h-họ m-m-m-muốn em đọc kinh cho h-h-họ...”


197 PRIMITIVE MEALA famed English explorer was invited to Dartmouth to tell of his adventures in the African jungle.
"Can you imagine," he demanded, "people so primitive that they love to eat the embryo of certain birds, and slices from the belly of certain animals.And grind up grass seed,make it into a paste, burn it over a fire, then smear it with a greasy mess they extract from the mammary fluid of certain other animals."
When the students looked startled by such barbarism, the explorer added softly, "What I've been describing, of course,is a breakfast of bacon and eggs and buttered toast."

BỮA ĂN THỜI NGUYÊN THỦYMột nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh được mời đến Dartmouth để kể về những cuộc phiêu lưu đầu tiên của ông trong rừng Châu Phi.
“Các bạn có thể tưởng tượng,” ông ta yêu cầu, “người ta ở trình độ nguyên thủy đến độ người ta rất thích ăn cái còn phôi thai của một một số loài chim nào đó, và những lát cắt từ bụng của một số loài thú vật nào đó.Và họ xay nhỏ hạt một loại cỏ, làm thành thứ nhão nhão, đốt trên một ngọn lửa, sau đó bôi bẩn bằng một thứ bẩn nhờn mà họ trích ra từ chất lỏng từ vú của những loài thú vật khác.”
Khi sinh viên giật mình bởi cảnh man rợ, nhà thám hiểm nhẹ nhàng thêm vào:”Cái mà tôi vừa mô tả, dĩ nhiên, là một bữa ăn sáng gồm thịt heo muối xông khói và trứng và bánh mỳ nướng có bơ.”


198 HIGH TECHThree men are sitting naked in the sauna.
Suddenly there is a beeping sound. The first man presses his forearm and the beeping stops.
The others look at him questioningly.
"That's my pager," he says. "I have a microchip under the skin of my arm."
A few minutes later a phone rings. The second man lifts his palm to his ear. When he finishes he explains,
"That's my mobile phone. I have a microchip in my hand."
The third man, feeling decidedly low-tech, steps out of the sauna. In a few minutes he returns with a piece of toilet paper extending from his rear.
The others raise their eyebrows.
"I'm getting a Fax," he explains

CÔNG NGHỆ CAOBa người đàn ông ngồi khỏa thân trong phòng tắm hơi.
Đột nhiên có một tiếng bíp. Người đàn ông đầu tiên nhấn cẳng tay và tiếng bíp ngưng.
Hai người kia nhìn ông ta dò hỏi.
“Đó là máy nhắn tin của tôi,” ông ta nói. “Tôi có một vi mạch dưới da cẳng tay.”
Một vài phút sau có những tiếng reo điện thoại. Người đàn ông thứ hai nâng lòng bàn tay lên tai. Khi ông ta xong việc, ông ta giải thích:
“Đó là điện thoại di động của tôi. Tôi có vi mạch trong tay tôi.”
Người đàn ông thứ ba rõ ràng cảm thấy mình không có công nghệ cao, bước ra khỏi phòng tắm. Một vài phút sau ông ta quay lại với với tờ giấy vệ sinh lòi ra từ phía sau.
Hai người kia nhướn lông mày.
“Tôi đang nhận một cuộc fax,” ông ta giải thích.


199 SKILL"So tell me, Mrs. Smith,"
asked the interviewer, "have you any other skills you think might be worth mentioning?"
"Actually, yes," said the applicant modestly. "Last year I had two short stories published in national magazines, and I finished my novel."
"Very impressive," he commented, "but I was thinking of skills you could apply during office hours."
Mrs. Smith explained brightly, "Oh, that was during office hours."

KỸ NĂNG“Vậy thì hãy nói cho tôi biết, ông Smith,” người phỏng vấn hỏi, “ông có những kỹ năng khác mà ông nghĩ đáng được nói đến?”
“Thực sự thì có,” người xin việc khiêm tốn đáp. “Năm ngoái tôi có hai truyện ngắn được in trên các tạp chí quốc gia, và tôi đã hoàn thành tiểu thuyết của tôi.”
“Rất ấn tượng,” người phỏng vấn nhận xét, “ nhưng tôi đã nghĩ những kỹ năng mà ông có thể dùng trong những giờ trong văn phòng.”
Ông Smith giải thích mặt sáng rỡ:”Ồ, chúng được viết trong những giờ trong văn phòng.”

----------------------------------biggrin
hết: Tập 8
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome

Re: Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.

Postby Duong Nam Anh » November 26th, 2017, 5:05 pm

Truyện Cười Quốc Tế * Song ngữ : Anh - Việt. N.N.H.
Image


200 RESERVED SEATINGAn usher in a very posh theater noticed a man sprawled across three seats.
"Sorry, sir," the usher said, "but you're only allowed one seat."
The man groaned but didn't budge.
The usher became impatient and said, "Sir, if you don't get up from there I'm going to have to call the manager." Again, the man just groaned, which infuriated the usher, who turned and marched briskly back up the aisle in search of his manager.
In a few moments, both the usher and the manager returned and stood over the man. Together the two of them tried repeatedly to move him, "All right buddy," the manager said, "what's your name?"
"Sam," the man moaned.
"Where did you come from, Sam?"
With pain in his voice, Sam replied, "The balcony."

CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚCMột người soát vé trong một nhà hát rất sang trọng chú ý thấy một người đàn ông nằm ườn qua ba chiếc ghế. “Xin lỗi, thưa ông, “ người soát ghế nói, “ông chỉ được phép ngồi trên một ghế.”
Người đàn ông rên rỉ nhưng không nhúc nhích.
Người soát ghế trở nên mất kiên nhẫn và nói:”Thưa ông, nếu ông không đứng dậy từ chỗ đó thì tôi sẽ đi gọi ông quản lý.” Một lần nữa, người đàn ông chỉ rên rỉ, làm người sóat vé tức điên; ông ta quay đi và bước nhanh ngược lên lối đi giữa dãy ghế tìm người quản lý.
Trong giây lát, cả người soát vé và người quản lý đều quay lại và đứng trước người đàn ông. Cả hai cùng cố gắng nhiều lần để người đàn ông đứng dậy, “Được rồi, ông bạn,” người quản lý nói, “Tên ông là gì?”
“Sam,” người đàn ông rên rỉ.
“Ông từ đâu tới, ông Sam?”
Với giọng đau đớn, Sam trả lời:” Từ ban công.”


201 DISCUSSING THE USE OF THE CARA young boy had just gotten his driving permit. He asked his father, who was a minister, if they could discuss the use of the car. His father took him to his study and said
to him, "I'll make a deal with you. You bring your grades up, study your bible a little and get a hair cut and we'll talk about it."
After about a month the boy came back and again asked his father if they could discuss use of the car. "Son, I've been real proud of you. You have brought your grades up, you've studied your bible diligently, but you didn't get your hair cut!"
The young man replied, "You know Dad, I've been thinking about that. You know, Samson had long hair, Moses had long hair, Noah had long hair, and even Jesus had long hair...."
To which his father replied... "Yes, and they WALKED every where they went!"

NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔMột thanh niên trẻ mới nhận bằng lái xe. Anh ta hỏi cha là một mục sư là có thể nói chuyện sử dụng ô tô không. Cha anh ta bảo anh ta học và nói:”Cha sẽ nói chuyện với con. Con nâng cấp lên, học một ít Kinh Thánh và đi hớt tóc và chúng ta sẽ nói về chuyện đó.”
Sau khoảng một tháng chàng thanh niên quay lại và lại hỏi cha liệu họ có thể nói chuyện sử dụng xe hơi không. “Con ta, cha thực sự tự hào về con. Con đã nâng cấp, con đã cần mẫn học Kinh Thánh, nhưng con chưa đi hớt tóc!”
Chàng thanh niên trả lời:”Cha biết không, con đã nghĩ về điều đó. Cha xem, Samson có tóc dài, Moses có tóc dài, Noah có tóc dài, và ngay cả Chúa Jesus có tóc dài...”
Với câu nói đó người cha trả lời...” Đúng, và các ngài đi bộ mọi nơi các ngài đến!”


202 AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTERThis Australian cricket supporter is at the World Cup final when he has a heart attack. Upon arriving at the Pearly Gates, he meets up with St. Peter, who asks him why he thinks he deserves to enter Heaven.
"Well," the Aussie says, "three weeks ago I gave ten dollars to a charity for the disabled!"
St. Peter frowns and says, "What else?"
"Two weeks ago I gave ten dollars to the homeless shelter!" the Aussie continues.
"What else?"
"A week ago I gave ten dollars to the orphanage!"
So Peter tells the Aussie to wait for just a minute and he'll be right back. About five minutes later Peter returns and says, "Well, I have discussed your case with the Boss, and he agrees with me. Here's your thirty dollars back, now go to Hell!"

ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚCỦng hộ viên crikê người Úc này đang ở trong vòng chung kết cúp thế giới thì ông ta lên cơn đau tim. Khi lên đến Cửa Ngọc, ông ta gặp Thánh Peter, người hỏi ông ta tại sao ông ta nghĩ ông ta xứng đáng vào Thiên Đàng.
“Ồ,” người Úc nói, “ba tuần trước đây con cho hội từ thiện của những người tàn tật 10 đô la.
Thánh Peter nhíu mày và nói:”Gì nữa?”
“Hai tuần trước đây con cho những người vô gia cư 10 đô la!” người Úc tiếp tục.
“Gì nữa?”
“Một tuần trước đây con cho trại mồ côi 10 đô la!”
Nghe vậy Thánh Peter nói người Úc đợi trong vòng chỉ một phút và ngài sẽ quay lại ngay. Khoảng 5 phút sau Thánh Peter quay lại và nói:”À, ta đã bàn việc của con với chủ Thiên Đàng, và ngài đồng ý với ta. Đây là tiền trả lại ba mươi đô la, bây giờ đi xuống địa ngục đi!”


203 VIPS’ TOURMy husband was once employed in the printing division of a large manufacturing firm. One morning, word came from the top that some visiting VIPs would be touring the plant in
just a few minutes. All production was immediately shut down as employees scrambled to quickly tidy up the work place. When the appointed lookout yelled, "Here they come!" fifty
fingers that were poised over fifty machine start-up buttons pressed down in unison and blew every fuse in the building.

CHUYẾN THAM QUAN CỦA CÁC VIPCó dạo chồng tôi làm việc trong một chi nhánh in của một công ty sản xuất lớn. Một buổi sáng, có lời từ trên xuống rằng một số yếu nhân khách mời sẽ tham quan nhà máy chỉ trong một vài phút. Tất cả các sản phẩm ngay lập tức được ngưng chế tạo trong khi công nhân nhanh chóng bò ra để dọn sạch nơi làm việc. Khi người canh gác la lên:”Họ đang đến!” thì năm mươi ngón tay trong tư thế sẵn sàng trên năm mươi nút bấm máy nhấn xuống cùng lúc và làm nổ tung mọi cầu chì trong tòa nhà.


204 GOODBYE MOTHERA young man was walking through a supermarket to pick up a few things when he noticed an old lady following him around. Thinking nothing of it, he ignored her and
continued on. Finally he went to the checkout line, but she got in front of him.
"Pardon me," she said, "I'm sorry if my staring at you has made you feel uncomfortable. It's just that you look just like my son, who just died recently."
"I'm very sorry," replied the young man, "is there anything I can do for you?"
"Yes," she said, "As I'm leaving, can you say 'Good bye, Mother'? It would make me feel so much better."
"Sure," answered the young man.
As the old woman was leaving, he called out, "Goodbye, Mother!"
As he stepped up to the checkout counter, he saw that his total was $127.50.
"How can that be?" He asked, "I only purchased a few things!"
"Your mother said that you would pay for her," said the clerk.

TẠM BIỆT MÁMột thanh niên đang đi qua một siêu thị để mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà lão đi vẩn vơ theo anh ta. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh ta lờ bà già và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.
“Xin lỗi,” bà ta nói, “ Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn chằm chằm vào anh làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh có vẻ giống con trai tôi, người mới chết gần đây.”
“Cháu rất lấy làm tiếc,” anh thanh niên đáp, “cháu có thể làm gì giúp bác không?”
“Có,” bà già đáp, “khi tôi rời đi, cháu có thể nói “tạm biệt má”? Như thế sẽ làm bác cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”
“Được,” anh thanh niên đáp.
Khi bà lão rời đi, anh ta gọi to: “Tạm biệt má!”
Khi anh ta bước đến quầy tính tiền, anh ta thấy tổng số tiền là 127,50 đô la.
“Sao lại vậy được?” Anh ta hỏi, “tôi chỉ mua một vài món!”
“Má anh nói rằng anh sẽ trả cho bà,” người thu tiền nói.


205 PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTUREThe school of agriculture's dean of admissions was interviewing a prospective student, "Why have you chosen this career?" he asked.
"I dream of making a million dollars in farming, like my father," the student replied.
"Your father made a million dollars in farming?" echoed the dean much impressed.
"No," replied the applicant. "But he always dreamed of it."

SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆPTrưởng phòng thu nhận sinh viên của trường đang phỏng vấn một sinh viên tương lai:”Tại sao em chọn nghề này?” ông ta hỏi.
“Em mơ ước làm ra một triệu đô la trong việc trồng trọt như ba em,” chàng sinh viên trả lời.
“Ba em đã làm ra một triệu đô la trong việc trồng trọt?” trưởng khoa lặp lại với nhiều ấn tượng.
“Không,” người nộp đơn trả lời. “Nhưng ông luôn mơ ước về điều đó.”


206 THE GIFTA gentleman,
fresh out of gift ideas, bought his mother-in-law a large plot in an expensive cemetery. On her next birthday, he bought her nothing.
She was quick to comment loud and long on his thoughtlessness.
The gentleman said only one thing - "Well, you haven't used the gift I gave you last year."

MÓN QUÀMột quý ông, đột nhiên có ý tưởng mua quà, đã mua cho má vợ một mảnh đất lớn trong một nghĩa trang đắt tiền. Vào ngày sinh nhật tiếp theo, ông ta không mua cho bà cái gì hết.
Má vợ nhanh chóng chê bai lớn tiếng và lâu về tính không chín chắn của ông.
Quý ông chỉ nói một điều:”A, má chưa dùng món quà con tặng năm ngoái.”


207 SALESMAN PITCHLittle old lady answered a knock on the door one day, only to be confronted by a well-dressed young man carrying a vacuum cleaner.
"Good morning," said the young man. "If I could take a couple minutes of your time, I would like to demonstrate the very latest in high-powered vacuum cleaners."
"Go away!" said the old lady. "I haven't got any money" and she proceeded to close the door.
Quick as a flash, the young man wedged his foot in the door and pushed it wide open.
"Don't be too hasty!" he said. "Not until you have at least seen my demonstration."
And with that, he emptied a bucket of horse sorry onto her hallway carpet.
"If this vacuum cleaner does not remove all traces of this horse sorry from your carpet, Madam, I will personally eat the remainder."
"Well," she said, "I hope you have a damned good appetite, because the electricity was cut off this morning."

RAO HÀNGMột ngày kia, bà lão nhỏ bé ra trả lời một tiếng gõ cửa chỉ để gặp một thanh niên ăn mặt chỉnh tề cầm một cái máy hút bụi.
“Xin chào,” người thanh niên nói. “Nếu cháu có thể làm mất thì giờ của bà vài phút, cháu sẽ cho bà thấy chiếc máy hút bụi công suất mạnh mới nhất.”
“Đi đi!” bà lão nói. “Tôi không có tiền” và tiếp theo, bàđóng cửa.
Nhanh như chớp, người thanh niên lèn chân vào cửa và đẩy nó mở rộng ra.
“Đừng quá vội!” anh ta nói. “Hãy đợi cho tới khi ít nhất bác thấy được cháu biểu diễn máy.”
Và với lời đó, anh ta đổ hết xô phân ngựa lên trên chiếc thảm phòng trước.
“Nếu cái máy hút bụi này không lấy đi hết tất cả các dấu vết của phân ngựa từ chiếc thảm của bác thì, thưa bác, cháu sẽ đích thân ăn cái còn lại.”
“Ồ,” bà lão đáp, “Tôi hy vọng ông có sự thèm ăn chết tiệt vì điện bị cúp sáng nay.”


208 TRUCKER AND 3 BIKERSAt a truck stop off I-40 in Arkansas about 2 o'clock in the morning, a trucker was having a cup of coffee and a piece of pie and was romancing the solitary waitress
there.
All of a sudden, three mean looking bikers came in. They observed the connection between the waitress and the trucker and started to make nasty and suggestive remarks trying to get the trucker to start something.But the trucker didn't say anything, just paid his bill
and walked out.
One of the bikers said to the waitress, "Looks like your boyfriend ain't much of a man."
The waitress just leaned on the cash register and looked out the window and said, "Yeah, and he ain't much of a trucker either. He just ran his truck over three motorcycles."

TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔTại trạm dừng xe tải I-40 ở Arkansas khoảng 2 giờ sáng,
một tài xế xe tải đang uống một tách cà phê và một ăn một mẩu bánh patê và đang tán tỉnh cô phục vụ độc thân ở đó.
Bỗng nhiên, 3 người đàn ông trông có vẻ là người đi mô tô đi vào. Họ xem việc nói chuyện giữa cô phục vụ và anh tài xế và bắt đầu đưa ra những nhận xét ác ý và khiêu khích cố làm cho tài xế phải bắt đầu làm cái gì đó. Nhưng tài xế không nói gì cả, chỉ trả tiền và bước đi.
Một trong 3 người đi mô tô nói với cô phục vụ:”Có vẻ như bạn trai cô không có vẻ đàn ông nhiều lắm.”
Cô phục vụ chỉ nghiêng người trên quầy thu tiền và nhìn qua cửa sổ và nói:”Đúng, và anh ta cũng không có vẻ là một tài xế xe tải nữa. Anh ta đã cán ba chiếc mô tô rồi.”


209 HI-TECH WATCHA man is at Grand Central Station waiting for his train that leaves at 6 p.m.,
but he has forgotten his watch. So he looks for someone to ask the time. He spots a guy carrying two suitcases and sporting this fabulous hi-tech watch, so he asks him for the time.
The guy replies "Sure, which country?"
The fella asks, "How many countries have you got?" to which the young man replies, "All the countries in the world!"
"Wow! That's a pretty cool watch you've got there."
"That's nothing," the young man says. "This watch also has a GPS facility, fax, e-mail and can even receive NTSC television channels and display them on its miniature active color pixel LCD screen!"
"Boy, that's incredible. I wish I had a watch like that one. You wouldn't consider selling it by any chance?"
"Well, actually the novelty has worn off for me, so for $900, if you want it, it's yours."
The watchless traveler whips out his checkbook fast enough to hand over a check for $900.
The seller takes off the watch and gives it to him. “Congratulations, here is you new hi-tech watch." Then, handing the two suitcases over as well, he says, "And here are the batteries."

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAOMột người đàn ông đang ở tại Ga Lớn Trung Tâm đợi chuyến tàu đi lúc 6 giờ chiều, nhưng ông đã quên đồng hồ. Vì vậy ông ta tìm kiếm người để hỏi giờ. Ông ta nhận ra một thanh niên mang hai va ly và diện một cái đồng hồ đeo tay công nghệ cao không thể tin được, vì vậy ông hỏi giờ anh ta.
Chàng trai trả lời:”Được, quốc gia nào?”
Người đàn ông hỏi:”Chú mày có bao nhiêu quốc gia?” và chàng thanh niên đáp:”Tất cả các quốc gia trên thế giới!”
“Chà! Một cái đồng hồ khá là chiến mà chú mày có.”
“Cái đó chưa là gì,” chàng thanh niên nói. “Đồng hồ này còn có fax, email và còn thậm chí thu sóng những kênh truyền hình NTSC và hiện hình trên màn hình pixel tinh thể lỏng màu hoạt động thu nhỏ của nó!”
“Chú em, thật không thể tin được. Tôi ước gì tôi có một đồng hồ như vậy. Chú mày không nghĩ tới việc bán nó bất cứ dịp nào chứ?”
“Ồ, thực sự món mới lạ này làm mỏng cháu đi, vậy cho 900 đô la, nếu chú thích, nó là của chú.”
Người đi đường không có đồng hồ nhanh chóng rút sổ séc ra để đưa một tấm séc 900 đô la.
Người bàn cởi đồng hồ và đưa cho ông ta. Xin chúc mừng, đây là đồng hồ công nghệ cao mới của ông.” Sau đó, cũng đưa hai va ly, anh ta nói:”Còn đây là bộ pin.”

210 MIND READEROne day a young man was visiting the fair. Over to one side was a small tent, with a sign that said "For 50 dollars I'll teach you to be a mind reader! - Apply within."
So the young man thought that he'd give it a go, and went inside. Behind a small table inside was an old man, who looked up when the young man entered and says, "Ah, you must be here for the mind reading lessons."
"Er, yes," the young man said.
"Well, follow me, and I'll give you your first lesson."
Then the old man goes out the back of the tent and comes back with a hose. "Here, hold this hose," he said.
"Why?" said the young man.
"It's part of the lesson," replies the old man, "Now, look in the end and tell me what you see."
So the young man looks into the end of the hose. "I don't see anything," he says.
Just then the old man turns on a tap, and the hose shoots water into the young man's face.
"I just knew you'd do something like that." the young man shouts at the old man.
"There. You're a mind reader!" the old man replies, "That'll be 50 dollars."

NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁCMột ngày kia, một người đàn ông đi chơi hội chợ. Ở một bên là một cái rạp nhỏ có một tấm biển đề: “Với 50 đô la tôi sẽ dạy bạn trở thành một người đọc ý nghĩ! – Liên hệ bên trong.”
Thấy vậy, người thanh niên nghĩ anh nên đi và vào bên trong. Đằng sau một cái bàn nhỏ ở trong là một ông già, ông ta nhìn lên khi anh thanh niên bước vào và nói:”A, cháu phải tới đây để học những bài học đọc ý nghĩ.”
“Ơ, dạ,” chàng thanh niên đáp.
“A, theo bác, và bác sẽ cho cháu bài học đầu tiên.”
Sau đó ông già đi ra sau rạp và quay lại với một cái ống nước.”Đây, giữ cái ống nước này,” ông già nói.
“Tại sao?” chàng thanh niên nói.
“Đó là một phần của bài học,” ông già trả lời. “Bây giờ nhìn vào cuối ống và nói cho bác cháu thấy gì.”
Nghe vậy chàng thanh niên nhìn vào cuối ống. “Cháu không thấy gì hết,” anh ta đáp.
Ngay sau đó ông già mở vòi nước, và cái vòi bắn nước vào mặt anh thanh niên.
“Cháu biết ngay bác sẽ làm cái gì giống vậy,” chàng thanh niên hét lớn với ông già.
“Đó. Cháu là một người đọc ý nghĩ!” ông già đáp, “như vậy sẽ là 50 đô la.”


211 BUYING A TVOne day a blonde walked into a second hand store and asked the clerk "How much is that TV in the window?" The man said, "I'm sorry. I don't sell stuff to blondes." So She walked out. The next day she came in as a red head. She asked how much the TV was in the window again. And again he said he didn't sell things to blondes. The next day she came in again and asked for the third time how much the TV was. The man said "FOR THE FINAL TIME I DONT SALE STUFF TO BLONDES!!" She said, "How did you know I was a blonde?" He said, "That’s not a TV. It’s a microwave!!!!!"

MUA MỘT CÁI TIVIMột ngày kia, một cô gái tóc hoe đi vào một cửa hàng đồ second hand và hỏi người bán hàng:”Cái tivi trong cửa sổ kia giá bao nhiêu?” Người đàn ông nói:”Xin lỗi. Tôi không bán hàng cho những người tóc hoe.” Vì vậy cô ta bước ra ngoài.Hôm sau cô ta đi vào với một mái tóc đỏ. Cô ta hỏi cái ti vi trong cửa sổ giá bao nhiêu một lần nữa. Và một lần nữa anh ta nói anh ta không bán hàng cho người tóc hoe. Ngày hôm sau cô ta đến và lại hỏi lần thứ ba ti vi giá bao nhiêu. Người đàn ông nói”LẦN CUỐI CÙNG TÔI KHÔNG BÁN HÀNG CHO NGƯỜI TÓC HOE!!” Cô ta nói:”Tại sao ông biết tôi là người tóc hoe?”Anh ta nói:”Đó không phải là cái ti vi. Đó là một cái lò vi sóng!!!!!”


212 STEVIE WONDER AND TIGER WOODSStevie Wonder and Tiger Woods are in a bar
. Woods turns to Wonder and says: “How is the singing career going?"
Stevie Wonder replies: "Not too bad! How's the golf?"
Woods replies: "Not too bad, I've had some problems with my swing, but I think I've got that right now."
Stevie Wonder says: "I always find that when my swing goes wrong, I need to stop playing for a while and not think about it. Then, the next time I play, it seems to be all right.”
Tiger Woods says: "You play golf?"
Stevie Wonder says: "Oh, yes, I've been playing for years."
And Woods says: "But, you're blind. How can you play golf if you're blind?"
Wonder replies: "I get my caddy to stand in the middle of the fairway and call to me. I listen for the sound of his voice and play the ball towards him. Then, when I get to where the ball lands, the caddy moves to the green or farther down the fairway and again I play the ball towards his voice."
"But, how do you putt?", asks Woods.
"Well," says Stevie, "I get my caddy to lean down in front of the hole and call to me with his head on the ground and I just play the ball towards his voice."
Woods asks: "What's your handicap?"
Stevie says, "Well, I'm a scratch golfer."
Woods, incredulous, says to Stevie: "We've got to play a round sometime."
Wonder replies: "Well, people don't take me seriously, so I only play for money, and never play for less than $10,000 a hole."
Woods thinks about it and says, "OK, I'm game for that, when would you like to play?"
Stevie says, "Pick a night!"

STEVIE WONDER VÀ TIGER WOODSStevie Wonder và Tiger Woods đang ở trong một bar. Woods quay qua Wonder và nói:”Sự nghiệp ca hát của anh như thế nào rồi?”
Stevie Wonder trả lời:”Không tồi lắm! Còn việc chơi golf của anh thế nào rồi?”
Woods trả lới:”Không tồi lắm, tôi có vài vấn đề trong quá trình hoạt động, nhưng tôi nghĩ tôi bây giờ tôi đã vượt qua được.”
Stevie Wonder nói:”Tôi luôn thấy rằng khi hoạt động của tôi tồi đi, tôi cần dừng chơi một quãng thời gian và không nghĩ về nó. Sau đó, lần tôi chơi kế tiếp, tình hình có vẻ ổn thỏa.”
Tiger Woods nói:”Bạn chơi gôn à?”
Stevie Wonder nói:” Ồ, đúng, tôi đã chơi trong nhiều năm.”
Và Woods nói:”Nhưng bạn mù. Làm thế nào bạn có thể chơi gôn nếu bạn mù?”
Wonder trả lời:”Tôi cho người lượm banh đứng giữa đường lăn banh và gọi tôi. Tôi nghe tiếng nó và đánh banh hướng về nó. Sau đó, khi tôi đi nơi trái banh hạ xuống, người lượm banh chuyển tới vùng cỏ xa hơn dưới đường lăn banh và một lần nữa tôi đánh trái banh hướng về tiếng anh ta.”
“Nhưng làm thế nào để bạn đánh nhẹ vào lỗ gôn?”, Wood hỏi.
“À,” Stevie nói, tôi cho người lượm banh cuối xuống trước lỗ và gọi tôi với cái đầu trên mặt đất và tôi chỉ việc đánh trái banh hướng về tiếng anh ta.”
Woods hỏi:”Có chấp không?”
Stevie nói:”Ô, tôi là người chơi không chấp.”
Woods, ngờ vực, nói với Stevie:”Chúng ta chơi một sét một lúc nào đó đi.”
Wonder trả lời:”A, người ta không cho tôi là quan trọng lắm, vì thế tôi chỉ chơi ăn tiền, và không bao giờ chơi ít hơn 10.000 đô la một lỗ.”
Woods nghĩ về điều đó và nói:”Được, tôi sẽ chơi, khi nào anh muốn chơi?”
Stevie nói:”Chọn một đêm đi!”


213 WHERE AM I?A helicopter was flying around above Seattle when an electrical malfunction disabled all of the aircraft's electronic navigation and communications equipment. Due to the clouds and haze, the pilot could not determine the helicopter's position. The pilot saw a tall building, flew toward it, circled, and held up a handwritten sign that said "WHERE AM I?" in large
letters.
People in the tall building quickly responded to the aircraft, drew a large sign, and held it in a building window. Their sign said "YOU ARE IN A HELICOPTER."
The pilot smiled, waved, looked at his map, determined the course to steer to SEATAC airport, and landed safely. After they were on the ground, the copilot asked the pilot how he had done it.
"I knew it had to be the Microsoft Building, because they gave me a technically correct but completely useless answer."

TÔI ĐANG Ở ĐÂU?Một chiếc trực thăng đang bay vòng trên Seattle thì một sự cố điện tử làm hư tất cả thiết bị liên lạc và định hướng điện tử của chiếc máy bay. Vì mây và mù, viên phi công không thể định được vị trí của chiếc trực thăng. Viên phi công thấy một tòa nhà cao, bay về phía nó, đảo vòng quanh, và đưa ra một tấm biển viết tay đề “TÔI Ở ĐÂU?” cỡ chữ lớn.
Người trong tòa nhà cao nhanh chóng trả lời chiếc máy bay, đưa ra một tấm biển lớn và giữ nó trong một cửa sổ tòa nhà. Tấm biển của học ghi “ANH ĐANG Ở TRÊN MỘT CHIẾC TRỰC THĂNG.”
Viên phi công mỉm cười, vẫy tay, nhìn bản đồ, quyết định vòng bay lái tới sân bay SEATAC, và hạ cánh an toàn. Sau khi họ đã ở trên mặt đất, viên phi công phụ hỏi hỏi viên phi công chính anh ta đã làm như thế nào.
“Tôi biết đó phải là tòa nhà của hãng Microsoft, vì họ đưa tôi một câu trả lời đúng về kỹ thuật nhưng hoàn toàn vô dụng.”


214 FUNNY SIGNSSign over a gynaecologist's office "Dr. Jones, at your cervix."
At a military hospital door to endoscopy: "To expedite your visit, please back in"
On a Plumbers truck: "We repair what your husband fixed."
On the trucks of a local plumbing company: "Don't sleep with a drip. Call your plumber."
Pizza shop slogan: "7 days without pizza makes one weak."
At a tire shop in Milwaukee: "Invite us to your next blowout."
Door of a plastic surgeon's office: "Hello. Can we pick your nose?"
At a towing company: "We don't charge an arm and a leg. We want tows."
On an electrician's truck: "Let us remove your shorts."
In a non-smoking area: "If we see smoke, we will assume you are on fire and take appropriate action."
At an optometrist's office: "If you don't see what you're looking for, you've come to the right place."
In a podiatrist's office: "Time wounds all heels."
On a fence: "Salesmen welcome! Dog food is expensive.
Outside a muffler shop: "No appointment necessary.We hear you coming."
In a veterinarian's waiting room: "Be back in 5 minutes.Sit! Stay!"
At the electric company: "We would be de-lighted if you send in your bill. However, if you don't, you will be."
In a restaurant window: "Don't stand there and be hungry. Come on in and get fed up."
In the front yard of a funeral home: "Drive carefully.We'll wait"
At a propane filling station: "Tank heaven for little grills.

NHỮNG TẤM BIỂN BUỒN CƯỜITấm biển trên phòng mạch bác sĩ phụ khoa:”Bác sĩ Jones, tại cổ tử cung bạn.”
Tại cửa quân y viện đến phòng nội soi:”Để xúc tiến việc đi thăm của bạn, xin đi lùi vào.”
Trên một xe tải của một thợ ống nước:”Chúng tôi sửa những gì chồng bạn đã sửa.”
Trên những chiếc xe tải của một công ty hàn chì địa phương:”Đừng đi ngủ với nước chảy nhỏ giọt. Hãy gọi thợ ống nước của bạn.”
Tại một cửa hiệu pizza:”7 ngày không có pizza tạo thành một sự yếu ớt1”
Tại một cửa hiệu ở Milwaukee:”Hãy mời chúng tôi tới lần xẹp lốp sắp tới của bạn.”
Cửa một phòng mạch bác sĩ giải phẫu dùng chất dẻo:”Xin chào. Chúng tôi có thể nhặt mũi bạn không?”
Tại một công ty kéo hàng:”Chúng tôi không tính tiền một tay và một chân. Chúng tôi muốn kéo.”
Trên một xe tải thợ điện:”Hãy để chúng tôi cởi những cái quần soóc của bạn.”
Trong một khu không hút thuốc:”Nếu chúng tôi thấy khói, chúng tôi sẽ cho là bạn đang cháy và sẽ thi hành những hành vi thích hợp.”
Tại một phòng đo thị lực:”Nếu bạn không thấy cái bạn đang tìm kiếm thì bạn đã đến đúng nơi.”
Tại một phòng mạch bác sĩ chuyên khoa chân:”Thời gian làm tổn thương mọi gót chân.”
Trên một hàng rào:”Hoan nghênh những người bán hàng! Thức ăn cho chó thì đắt.”
Bên ngoài cửa hiệu ống pô:”Không cần thiết phải cuộc hẹn gặp. Chúng tôi nghe bạn đi đến.”
Ỡ phòng đợi bác sĩ thú y:”Sẽ quay lại trong 5 phút. Hây ngồi! Hãy ở lại!”
Tại một công ty điện:”Chúng tôi sẽ hài lòng nếu bạn nộp hóa đơn của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không nộp thì bạn sẽ phải nộp.”
Trên một cửa sổ nhà hàng:”Đừng đứng đó và bị đói. Hãy vào và trở nên ớn ăn.”
Trong sân trước của một nhà có đám tang:”Lái cẩn thận. Chúng tôi sẽ đợi.”
Tại một trạm đổ prôpan:”Thiên đàng thùng chứa cho những quán nướng nhỏ.”


215 DEALING WITH TRAFFICA farmer lived on a quiet rural highway.
But, as time went by, the traffic slowly built up at an alarming rate. The traffic was so heavy and so fast that his chickens were being run over at a rate of three to six a day. So one day he called the sheriff's office and said, “You've
got to do something about all of these people driving so fast and killing all of my chickens." "What do you want me to do?" asked the sheriff.
"I don't care, just do something about those drivers."
So the next day he had the county go out and put up a sign that said: SLOW: SCHOOL CROSSING.
Three days later the farmer called the sheriff and said, "You've got to do something about these drivers. The 'school crossing' sign seems to make them go faster." So, again, the
sheriff sends out the county and they put up a new sign: SLOW: CHILDREN AT PLAY.
And that really sped them up. So the farmer called and called and called everyday for three weeks. Finally, he asked the sheriff, "Your signs are doing no good. Is it all right for me to put up my own sign?"
The sheriff told him, "Sure thing, put up your own sign." He was going to let the farmer do just about anything in order to have him stop calling. Well, the sheriff got no more calls from the farmer.
Three weeks after the farmer’s last call, the sheriff decided to call him. "How's the problem with those drivers. Did you put up your sign?"
"Oh, I sure did. And not one chicken has been killed since then. I've got to go. I'm very busy." And he hung up the phone. The sheriff thought to himself, "I'd better go to
that farmer's house and look at that sign... There might be something there that WE could use to slow down drivers..."
So the sheriff drove out to the farmer's house, and he saw the sign. It was a whole sheet of plywood. And written in large yellow letters were the words:
SLOW: NUDIST COLONY.

GIẢI QUYẾT VẤN NẠN GIAO THÔNGMột nông dân sống trên một quốc lộ nông thôn yên tĩnh. Nhưng thời gian trôi qua và giao thông dần dần lên đến một mức độ báo động. Giao thông quá đông đúc và quá nhanh đến độ gà của ông bị cán ở mức độ ba đến sáu con mỗi ngày.Vì vậy một ngày kia ông gọi văn phòng cảnh sát trưởng và nói:”Ông phải làm cái gì đó về tất cả những người lái xe quá nhanh và giết tất cả gà của tôi.” “Ông muốn tôi làm gì?” cảnh sát trưởng hỏi.
“Tôi không biết, hãy làm gì đó về những người lái xe đó.”
Vì vậy, ngày hôm sau cảnh sát trưởng cho cho nhân viên hạt đi dựng lên một tấm biển đề: ĐI CHẬM LẠI: ĐIỂM BĂNG NGANG TRƯỜNG.
Ba ngày sau, bác nông dân gọi cảnh sát trưởng và nói:”Ông phải làm cái gì đó về những người lái xe đó.Tấm biển “điểm băng ngang trường” có vẻ làm họ đi nhanh hơn.” Vì thế, một lần nữa, cảnh sát trưởng cho nhân viên hạt đi và dựng một tấm biển mới:ĐI CHẬM LẠI: TRẺ EM ĐANG CHƠI ĐÙA.
Và tấm biển đó thực sự làm người ta đi nhanh. Vì thế bác nông dân gọi và gọi và gọi mỗi ngày trong ba tuần. Cuối cùng bác hỏi cảnh sát trưởng:”Những tấm biển của ông không làm gì tốt cả. Tôi dựng lên tấm biển của tôi có được không?”
Cảnh sát trưởng nói với bác:”Việc đó được, hãy dựng lên tấm biển của riêng ông.” Cảnh sát trưởng dự định để bác nông dân làm bất cứ điều gì để làm cho bác ngưng gọi. À, viên cảnh sát trưởng không nhận điện từ bác nông dân nữa.
Ba tuần sau cú điện thoại cuối cùng của bác nông dân, cảnh sát trưởng quyết định gọi ông. “Vấn đề với những tài xế kia ra sao rồi? Ông có dựng lên tấm biển của ông không?”
“Ồ, tôi có dựng. Và không có con gà nào bị giết từ khi đó cả. Tôi phải đi. Tôi rất bận.” Và bác nông dân gác điện thoại. Viên cảnh sát trưởng tự nhủ:”Ta nên đi tới nhà ông nông dân nọ và nhìn tấm biển... Có thể có cái gì đó ở đó mà chúng ta có thể dùng để làm những người lái xe đi chậm lại...”
Vì vậy viên cảnh sát lái tới nhà bác nông dân, và ông ta thấy tấm biển. Nguyên một tấm gỗ dán. Và được viết chữ màu vàng cỡ lớn là những từ: ĐI CHẬM LẠI: KHU CỦA NHỮNG NGƯỜI KHỎA THÂN.

-----------------+++++++++-----------------
:thank2:

bye2Chấm Dứt Chương Trình Ban Tùng Lâm. Chào Tạm Biệt
biggrin
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 10 Chrome


Return to Funny Stories | Truyện Cười

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests