Page 6 of 6

Re: Mỗi Người Một Câu Chúc Giáng Sinh 2017 & Tết 2018

PostPosted: January 4th, 2018, 11:24 am
by Phong Điền
KevinT » 28 Dec 2017, 08:14 wrote:Lâu rồi mới nghe lại được giọng nói của Mén, vẩn làm tim Kevin đập mạnh hehehehee :give_rose: :give_rose: :give_rose: :giongdethuong: :dautimqua:

Úi trời !! không lae3 huynh để phải tương tàn sao ta !! laugh2 laugh2 laugh2

Re: Mỗi Người Một Câu Chúc Giáng Sinh 2017 & Tết 2018

PostPosted: February 8th, 2018, 8:21 am
by Le Thanh Binh
nam moi chuca ca nha nhieu suc khoe va may man

Re: Mỗi Người Một Câu Chúc Giáng Sinh 2017 & Tết 2018

PostPosted: February 11th, 2018, 2:56 am
by DaMinhChau
Le Thanh Binh » 08 Feb 2018, 15:21 wrote:nam moi chuca ca nha nhieu suc khoe va may man


Mến chúc bạn cùng gia quyến, Phát Tài, Hạnh Phúc, và Bình An. :give_rose:

Re: Mỗi Người Một Câu Chúc Giáng Sinh 2017 & Tết 2018

PostPosted: February 12th, 2018, 1:21 am
by DaMinhChau

Tết Tết.. Tết đến rồi..... Chúc cả nhà Bình An, Hạnh Phúc, Phát Tài và Vạn Sự Luôn Như Ý.Re: Mỗi Người Một Câu Chúc Giáng Sinh 2017 & Tết 2018

PostPosted: February 13th, 2018, 9:33 pm
by DaMinhChau
Đây là phần chữ của Osin, TV, & KV:


ImageImageImage