Page 1 of 1

Happy Birthday OSIN

PostPosted: August 7th, 2017, 12:05 pm
by DaMinhChau
Chúc OSIN Sinh Nhật như ý và nhiều hồng phúc.


Image

Image


Image

Re: Happy Birthday OSIN

PostPosted: August 9th, 2017, 7:28 pm
by Osin
Sin biết mà dù có đi đâu xa lắc xa lơ gia đình VDT cũng không bao giờ quên Sin nên nhất định Sin sẽ về mặc dù do công việc bận rộn ACE ít về nhà hơn nhưng nhất định nhà văn có chu la Kevin T và quản gia MC. Nhà đã có nóc (KV) và góc (MC) con so gi kg có nơi nương thân nên ACE mình nhất định mỗi năm cũng về thăm gia đình 1 lần cho căn nhà chung được ấm áp hơn, Sin cảm ơn KV & MC rất nhiều và thường ngôi nhà chung này cũng rất nhiều luôn :frenchkiss2: doubleup :thank2:

Re: Happy Birthday OSIN

PostPosted: August 21st, 2017, 8:55 am
by Phong Điền
Chúc mừng sinh nhật trể đến Osin nhe

Re: Happy Birthday OSIN

PostPosted: August 31st, 2017, 9:49 pm
by Osin
Phong Điền » 21 Aug 2017, 15:55 wrote:Chúc mừng sinh nhật trể đến Osin nhe

:huncainha: :thank2: