Page 1 of 1

Chúc Mừng Kevin

PostPosted: December 13th, 2016, 1:34 pm
by nguoiquentaroi
Mùa Giáng Sinh sắp đến, nhưng diễn đàn Việt Dễ Thương
đã bị bọn xấu khũng bố tấn công diễn đàn....
Đúng như lời Kevin đã nói
"tà sẻ không bao giờ thắng chánh được"...

Nay trời quang mây tạnh NQTR xin Chúc Mừng Kevin đã thắng!

Image

Re: Chúc Mừng Kevin

PostPosted: December 13th, 2016, 2:22 pm
by Phong Điền
Giựt mình
Huynh tưởng NQTR biết Kevin se duyên kết tóc với ai chớ !!
CHúc mừng Kevin nhe !! đả thắng kỳ nầy

Re: Chúc Mừng Kevin

PostPosted: December 13th, 2016, 3:13 pm
by nguoiquentaroi
Phong Điền » 13 Dec 2016, 16:22 wrote:Giựt mình
Huynh tưởng NQTR biết Kevin se duyên kết tóc với ai chớ !!
CHúc mừng Kevin nhe !! đả thắng kỳ nầy


Huynh Phong Điền có kết tóc se duyên mới với ai không, để NQTR chúc luôn..... :girl_cray: