Page 3 of 4

Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: December 6th, 2016, 3:00 pm
by Phong Điền
Coi bộ vắng mặt thì lại ăn chơi dử hơn nhe

Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: December 6th, 2016, 9:07 pm
by nguoiquentaroi
Phong Điền » December 6th, 2016, 7:00 pm wrote:Coi bộ vắng mặt thì lại ăn chơi dử hơn nhe


Người chủ ở Cty năm nào cũng dẩn công nhân đi tham quan các nơi và NQTR chỉ ăn thôi chứ không có chơi huynh PĐ ui...

Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: January 1st, 2017, 3:33 pm
by aimontgomery
Đại ca ơi, trốn cái lạnh ở Seattle, đến Hawaii hưởng cái nóng và đi tắm biển,
hơn hai tuần rồi, thứ 4 về lại Seattle, lạnh nhắm..

Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: January 3rd, 2017, 11:12 am
by Tường Vi
aimontgomery » 01 Jan 2017, 17:33 wrote:Đại ca ơi, trốn cái lạnh ở Seattle, đến Hawaii hưởng cái nóng và đi tắm biển,
hơn hai tuần rồi, thứ 4 về lại Seattle, lạnh nhắm..


Về lại rồi có gì mới để quậy không Ái? biggrin

Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: January 4th, 2017, 3:58 am
by nguoiquentaroi
Tường Vi » 03 Jan 2017, 13:12 wrote:
aimontgomery » 01 Jan 2017, 17:33 wrote:Đại ca ơi, trốn cái lạnh ở Seattle, đến Hawaii hưởng cái nóng và đi tắm biển,
hơn hai tuần rồi, thứ 4 về lại Seattle, lạnh nhắm..


Về lại rồi có gì mới để quậy không Ái? biggrin


Vi ơi có biết " lạnh nhắm" là lạnh như thế nào không?
Có phải lạnh quá rồi nhắm mắt lại không?... laugh2

Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: January 6th, 2017, 7:05 pm
by aimontgomery
Hihi, đang nghiên kíu cái gì hay hay, mà chưa tìm ra...
Lạnh nhắm có nghĩa là lạnh quá xá, qùa xa đó mà...

Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: June 17th, 2017, 4:03 am
by nguoiquentaroi

Vắng mặt ở VDT lâu rồi , hôm nay trở về lại và
gởi vào đây thêm vài tấm hình của NQTR chụp ở Mỹ và Việt Nam năm 2017...
.


Image

Image

Ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại New Yersey- Mỹ

Image

Ngày 23 tháng 4 năm 2017, tại Woodbury-Mỹ.
Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: June 17th, 2017, 4:05 am
by nguoiquentaroi

Vắng mặt ở VDT lâu rồi , hôm nay trở về lại và
gởi vào đây thêm vài tấm hình của NQTR chụp ở Việt Nam năm 2017.....
.


Image

Image

Cafe sáng với NCAT tại quán Xe Cổ Diên An Nha Trang, ngày 23 tháng 5 năm 2017.

Image

Cafe sáng tại quán Thanh Thủy Đà Lạt, ngày 31 tháng 5 năm 2017

Image

Image

Tại khách sạn Palace Đà Lạt, ngày 31 tháng 5 năm 2017Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: June 17th, 2017, 4:08 am
by nguoiquentaroi

Vắng mặt ở VDT lâu rồi , hôm nay trở về lại và
gởi vào đây thêm vài tấm hình của NQTR chụp ở Việt Nam năm 2017.....
.


Image

Image

Chợ đêm Đà Lạt, ngày 30 tháng 5 năm 2017.

Image

Image

Dùng cơm gia đình tại quán Ốc nhồi 33
Đà Lạt, ngày 30 tháng 5 năm 2017.


Re: Xin Chào Tất Cả Anh Chị Em Gia Đình VDT

PostPosted: June 17th, 2017, 4:09 am
by nguoiquentaroi

Vắng mặt ở VDT lâu rồi , hôm nay trở về lại và
gởi vào đây thêm vài tấm hình của NQTR chụp ở Việt Nam năm 2017.....
.


Image

Image

Image

Vườn hoa Đà Lạt, ngày 23 tháng 5 năm 2017.

Image

Hồ Xuân Hương Đà Lạt, ngày 31 tháng 5 năm 2017