Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Trải nghiệm thực phẩm ảo: Thưởng thức hương vị không chứa ca

Click here to discuss science and technology | Vào đây để trao dồi thêm về khoa học kỷ thuật.

Trải nghiệm thực phẩm ảo: Thưởng thức hương vị không chứa ca

Postby DaMinhChau » November 30th, 2017, 3:06 pm


Trải nghiệm thực phẩm ảo: Thưởng thức hương vị không chứa calo

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 102963
Has thanked: 35661 times
Have thanks: 49544 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Return to Science Knowledges | Kiến Thức Khoa Học

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests