Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Đồng minh bị bỏ quên: Người lính miền nam Việt Nam

Invited to read the news daily hot. | Mời vào đọc tin tức thời sự nóng hổi hàng ngày.

Đồng minh bị bỏ quên: Người lính miền nam Việt Nam

Postby DaMinhChau » November 14th, 2017, 4:38 pm


IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 103271
Has thanked: 35661 times
Have thanks: 49586 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Return to Daily News | Tin Tức Hàng Ngày

Who is online

Users browsing this forum: Tbot and 31 guests