Page 484 of 484

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: September 22nd, 2018, 4:43 am
by Duong Nam Anh
Sắp vào Thu rồi lại nhớ thôi
Nhớ giọng cười ai...thoáng nét buồn
Bao năm nói nói... cười... vui... ghét
Giờ úm ba la...chết mất thôi! :boy-cry:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: November 22nd, 2018, 2:56 am
by DaMinhChau

Tạ Ơn Chúa đã cho Cali một cơn mưa. :pray:

Image

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: November 27th, 2018, 12:14 am
by DaMinhChau
Mùa Đông sắp đế rồi, muh bị cho ở ngoài sân hoài kỳ quá nha.... biggrin

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: November 27th, 2018, 3:32 am
by Duong Nam Anh
Mới ở ngoài sân có 2 ngày
Đúng ngày mưa bảo ở VN
Kỷ niệm ắt quên... nhưng nhớ mãi
Cái lạnh "mất" đi...có 2 ngày!! smile