Page 483 of 484

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: April 18th, 2018, 6:45 pm
by DaMinhChau
Hôm ni sinh nhật của Kay, nhưng Kay lặn sâu quá...Happy birthday Kay.

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: May 2nd, 2018, 5:58 pm
by DaMinhChau
Chời quơi sao bị kicked & locked out hoài vầy nè?? :scratch_one-s_head:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: May 28th, 2018, 10:44 pm
by DaMinhChau
Tự nhiên bị khoá cửa không vào được cả tháng luôn....

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: May 28th, 2018, 10:59 pm
by KevinT
DaMinhChau » 29 May 2018, 05:44 wrote:Tự nhiên bị khoá cửa không vào được cả tháng luôn....


Heheheheeee tội nghiệp MC quá, ở ngoài cả tháng chắc đen thui và ốm lắm hen biggrin thôi về nhà để Kevin tẩm bổ lại cho MC nha smile

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: May 29th, 2018, 1:43 pm
by DaMinhChau
KevinT » 29 May 2018, 05:59 wrote:
DaMinhChau » 29 May 2018, 05:44 wrote:Tự nhiên bị khoá cửa không vào được cả tháng luôn....


Heheheheeee tội nghiệp MC quá, ở ngoài cả tháng chắc đen thui và ốm lắm hen biggrin thôi về nhà để Kevin tẩm bổ lại cho MC nha smile

May nhờ gặp được aimontgomery, và từ đó nhờ Ái LL với KV dùm, nếu không thì chắc đành say bye bye for good. biggrin

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: June 16th, 2018, 1:30 pm
by Nahp
Đề tài hấp dẩn...

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: July 14th, 2018, 8:30 pm
by DaMinhChau
Nóng chảy mỗ luôn.

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: July 25th, 2018, 7:20 am
by Phong Điền
Mưa ướt nhẹp luôn

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: July 28th, 2018, 11:25 am
by Duong Nam Anh
Đường lên Thiên Đàng :boy-cry:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: September 12th, 2018, 1:51 pm
by DaMinhChau
Works lại rồi. :clapping: :clapping: :clapping: