Page 482 of 482

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: January 7th, 2018, 6:32 pm
by Phong Điền
Sung sướng sao khi có người hát cho nghe

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: January 12th, 2018, 6:13 pm
by DaMinhChau
Nhận được tin bạn thân ngày xưa đang bên bờ tử sinh..... Buồn quá :pray:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: January 13th, 2018, 4:43 am
by KhongLaAi
lạnh quá :botayroi:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: January 19th, 2018, 6:15 pm
by DaMinhChau
The little girl is not going to make it. :cray: :pray: :pray: :pray:

Xin Các bạn giúp đở gia đình Cardoza trong tình cảnh tang thương này bằng cách bấm vào link bên dưới:

https://www.gofundme.com/lenexy-abigail-cardoza

Bạn có thể đọc thêm tin tức ở đây:>>> Xin Quí Vị Giúp Đở Và Cầu Nguyện cho Gia Đình Cardoza.