Page 482 of 484

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: January 7th, 2018, 6:32 pm
by Phong Điền
Sung sướng sao khi có người hát cho nghe

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: January 12th, 2018, 6:13 pm
by DaMinhChau
Nhận được tin bạn thân ngày xưa đang bên bờ tử sinh..... Buồn quá :pray:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: January 13th, 2018, 4:43 am
by KhongLaAi
lạnh quá :botayroi:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: January 19th, 2018, 6:15 pm
by DaMinhChau
The little girl is not going to make it. :cray: :pray: :pray: :pray:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: February 3rd, 2018, 11:31 am
by DaMinhChau

Image


Hi Mèo Nhỏ, vào chơi thường cho vui nhé. :give_rose:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: February 4th, 2018, 3:08 pm
by DaMinhChau
Bệnh hoài chán quá. :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: February 6th, 2018, 2:52 pm
by Duong Nam Anh
Năm nay trời lạnh mún dzit tui sao nè trời! :boy-cry:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: March 15th, 2018, 12:17 pm
by Phong Điền
Tuyết rơi mấy ngày nay , hôm nay ngưng để cuối tuần nầy lạnh teo

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: April 5th, 2018, 10:16 am
by DaMinhChau
Vui ghia VDT mở cửa lại rồi. :clapping: :clapping: :clapping:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: April 5th, 2018, 9:28 pm
by KevinT
DaMinhChau » 05 Apr 2018, 17:16 wrote:Vui ghia VDT mở cửa lại rồi. :clapping: :clapping: :clapping:


Sorry MC, hồi sáng vào forum mới biết forum bị down :nail_bite2: