Page 473 of 473

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: February 11th, 2017, 7:24 pm
by DaMinhChau
Mén » 08 Feb 2017, 14:09 wrote:Take care nha MC :give_rose:Thanks Mén... MC sắp thành Đắc kỷ ho gà rùi... biggrin

Mén wrote:Hổng biết ổng mua thuốc tự tin ở đâu mà dám tuyên bố chắc nịch luôn :scratch_one-s_head: :coverlaugh:


Chắc mua online đó Mén...Online thì người ta bảo là ảo, mà ảo thì tha hồ tự tin... laugh2