Page 467 of 483

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 16th, 2016, 1:12 pm
by Phong Điền
Hôm nay đi làm nên trồi, ngày mai nghỉ nên lặn, ngày mốt trồi, thứ 6 lặn tiếp !!

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 16th, 2016, 10:20 pm
by Mén
BB cứ ba chìm bảy nổi hèn chi qua nay Mén tìm hổng ra :scratch_one-s_head:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 18th, 2016, 4:26 am
by Phong Điền
Ta ở nơi nầy , người tìm đâu

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 21st, 2016, 9:44 pm
by Mén
Người chun ra rồi, thôi ta về ko thèm tìm nữa :coverlaugh:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 22nd, 2016, 7:14 am
by Phong Điền
Lở một chuyến đò

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 22nd, 2016, 9:05 pm
by Mén
Thời buổi này cứ 15 phút, nửa tiếng là có một chuyến đò mới đó BB. 2laughing

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 23rd, 2016, 7:05 am
by Phong Điền
Đò có hoài, nhưng chuyến đò đáng đi đả trể

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 29th, 2016, 5:34 pm
by Mén
MC đâu rồi?? :scratch_one-s_head:

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: August 29th, 2016, 5:53 pm
by Phong Điền
Chắc tham gia Hoa Hậu ở VN, trên đường bay về

Re: Chỉ một câu thôi....

PostPosted: September 1st, 2016, 11:38 am
by Phong Điền
Hình như mấy cô em ở Việt dể Thương rủ nhau chung vui , nên không vào diển đàn nữa