Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Long Hieu Dong Thien

Request and Feedback | Bạn có thể yêu cầu phim nhạc hay góp ý ở đây

Long Hieu Dong Thien

Postby hanhphucbenta » April 6th, 2011, 11:04 am

Hello Kevin, ban co phim Long Hieu Dong Thien hay kg? Neu co phim khi nao Kevin ranh lam on post len dum nghe. .
:thankyou: :thankyou: :thankyou:
Image
User avatar
hanhphucbenta
Confident Adult
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
Mood: happy
Posts: 151
Has thanked: 0 time
Have thanks: 51 times
Joined: March 25th, 2009, 7:26 pm
Last Visit: June 20th, 2016, 7:52 pm
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby KevinT » April 17th, 2011, 12:32 pm

Trùi uii .... thấy 7 cái DVD sao thấy ngán quá đi HPBT biggrin ..... anyway đây là link DL Keivn sưu tầm được 7 DVD nè nếu HPBT muốn d/l về để xem thì cứ tự nhiên nha .... còn không thì chờ nếu kevin có time thì sẻ chiếu bộ này online cho HPBT xem nhé biggrin

Image

Phim Gồm Có 7 DVD: AVI DVDRip. All Links Are Mega For You

DVD1:
1 Link Folder : http://www.megaupload.com/?f=YNQ89TZY
Or
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.001
http://www.megaupload.com/?d=AD95P4D3
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.002
http://www.megaupload.com/?d=FL6WD690
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.003
http://www.megaupload.com/?d=WOL444VK
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.004
http://www.megaupload.com/?d=DEH81GLX
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.005
http://www.megaupload.com/?d=W1AIP744
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.006
http://www.megaupload.com/?d=IHA1T2MJ
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.007
http://www.megaupload.com/?d=LC8NTWO5
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.008
http://www.megaupload.com/?d=K64MGTEP
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.009
http://www.megaupload.com/?d=ADX21IRY
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.010
http://www.megaupload.com/?d=VVJ3QTRI
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.011
http://www.megaupload.com/?d=HTN4IMRU
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.012
http://www.megaupload.com/?d=GD3EJ2SJ
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.013
http://www.megaupload.com/?d=55NOB58B
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.014
http://www.megaupload.com/?d=GWVI48KH
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.015
http://www.megaupload.com/?d=KO7FX3WD
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.016
http://www.megaupload.com/?d=JOMOBFX7
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.017
http://www.megaupload.com/?d=WCEZS15P
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.018
http://www.megaupload.com/?d=VEL8HFTJ
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.019
http://www.megaupload.com/?d=9LN9DIVO
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.020
http://www.megaupload.com/?d=C9ZN6V8M
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.021
http://www.megaupload.com/?d=Y9E1DRR4
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.022
http://www.megaupload.com/?d=5E9I510V
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.023
http://www.megaupload.com/?d=WMWN9CZJ
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.024
http://www.megaupload.com/?d=TOXEP0GV
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.025
http://www.megaupload.com/?d=M426UZT9
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.026
http://www.megaupload.com/?d=XF0AHC2H
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD1).avi.027
http://www.megaupload.com/?d=4B8AYR8K
DVD 2 :
1 Link Folder: http://www.megaupload.com/?f=U93UX5X1
Or
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.001
http://www.megaupload.com/?d=U2Y83NSB
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.002
http://www.megaupload.com/?d=CHA0KSLK
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.003
http://www.megaupload.com/?d=8REOFOUA
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.004
http://www.megaupload.com/?d=7C9BSIZ2
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.005
http://www.megaupload.com/?d=8QIIAA00
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.006
http://www.megaupload.com/?d=6FPCTFWW
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.007
http://www.megaupload.com/?d=YB666XIK
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.008
http://www.megaupload.com/?d=GUQ3ZZ7W
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.009
http://www.megaupload.com/?d=OQJQ2UOY
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.010
http://www.megaupload.com/?d=IYWCSRXH
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.011
http://www.megaupload.com/?d=DZ92DEBD
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.012
http://www.megaupload.com/?d=RKJXJV01
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.013
http://www.megaupload.com/?d=O3GUW1HG
Hieu Dong Long Thien (Ryan_DVD2).avi.014
http://www.megaupload.com/?d=AOFR7X44

DVD 3
1 Link Folder:
http://www.megaupload.com/?f=97O79ZHB
Or
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.001
http://www.megaupload.com/?d=STPEDQ7B
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.002
http://www.megaupload.com/?d=PWTFC9S2
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.003
http://www.megaupload.com/?d=0YLAG7R0
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.004
http://www.megaupload.com/?d=B9HO1NXI
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.005
http://www.megaupload.com/?d=1IRF9X0T
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.006
http://www.megaupload.com/?d=9YFNP26P
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.007
http://www.megaupload.com/?d=31LRHKKH
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.008
http://www.megaupload.com/?d=FUWJBYL6
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.009
http://www.megaupload.com/?d=JXON23CM
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.010
http://www.megaupload.com/?d=9ZNU9FSU
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.011
http://www.megaupload.com/?d=9MZ21GE3
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.012
http://www.megaupload.com/?d=MGEKPE2Y
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.013
http://www.megaupload.com/?d=S3KFBEZA
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.014
http://www.megaupload.com/?d=JKU5POHI
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.015
http://www.megaupload.com/?d=5O9XBBGU
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.016
http://www.megaupload.com/?d=6KHGCR5U
Long Hieu Dong THien Ryan_DVD3.avi.017
http://www.megaupload.com/?d=2Q2N8IPL

DVD 4:
1 Link Folder :
http://www.megaupload.com/?f=BTLYRWUO
Or

Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.001
http://www.megaupload.com/?d=3TNVCI74
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.002
http://www.megaupload.com/?d=K6FN78IK
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.003
http://www.megaupload.com/?d=EFE4UHWV
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.004
http://www.megaupload.com/?d=0YQN1N29
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.005
http://www.megaupload.com/?d=F3CGX5WK
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.006
http://www.megaupload.com/?d=1RC0L4XG
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.007
http://www.megaupload.com/?d=BBNUTMVW
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.008
http://www.megaupload.com/?d=K8SSIZRM
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.009
http://www.megaupload.com/?d=BLU6LO6B
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.010
http://www.megaupload.com/?d=PDGO0OPO
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.011
http://www.megaupload.com/?d=ZMLXC6XX
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.012
http://www.megaupload.com/?d=6CVV9U4R
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.013
http://www.megaupload.com/?d=SARO3C7E
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.014
http://www.megaupload.com/?d=P86P44SP
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.015
http://www.megaupload.com/?d=42UUY9FG
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.016
http://www.megaupload.com/?d=IIU02SHR
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.017
http://www.megaupload.com/?d=GAMNCEKN
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.018
http://www.megaupload.com/?d=790451TE
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD 4.avi.019
http://www.megaupload.com/?d=8QA7TFNC

DVD 5:
1 Link Folder :
http://www.megaupload.com/?f=60KYRETG
Or
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.001
http://www.megaupload.com/?d=RWNCF0CE
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.002
http://www.megaupload.com/?d=VMQ3Q5H5
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.003
http://www.megaupload.com/?d=WXGN3VB2
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.004
http://www.megaupload.com/?d=0TUPHGCB
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.005
http://www.megaupload.com/?d=KRJVC3Z4
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.006
http://www.megaupload.com/?d=K8P35U6B
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.007
http://www.megaupload.com/?d=X4RL12IM
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.008
http://www.megaupload.com/?d=RCM3Q3W4
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.009
http://www.megaupload.com/?d=PP3SJFJU
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.010
http://www.megaupload.com/?d=UBBA3JBE
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.011
http://www.megaupload.com/?d=SWGAY8M9
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.012
http://www.megaupload.com/?d=E46NMTM6
Long Hieu Dong Thien Ryan DVD 5.avi.013
http://www.megaupload.com/?d=IESDUS9D

Hieu Dong Long Thien DVD 6:
1 Link Folder:
http://www.megaupload.com/?f=1JCL3U60
Or
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.001
http://www.megaupload.com/?d=ESLJAGCR
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.002
http://www.megaupload.com/?d=0DTKQFC0
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.003
http://www.megaupload.com/?d=Y9QBMI8V
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.004
http://www.megaupload.com/?d=J7QMY7W0
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.005
http://www.megaupload.com/?d=6GHLSVDS
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.006
http://www.megaupload.com/?d=JT0ML0BQ
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.007
http://www.megaupload.com/?d=CQLEXRJV
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.008
http://www.megaupload.com/?d=WE58Z0P5
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.009
http://www.megaupload.com/?d=6E7VY7T2
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.010
http://www.megaupload.com/?d=SUSFVF64
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.011
http://www.megaupload.com/?d=ON6SPOG9
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.012
http://www.megaupload.com/?d=LZH0105O
Hieu Dong Long Thien Ryan_DVD6.avi.013
http://www.megaupload.com/?d=IRDI4JD0

DVD 7
1 Link Folder :
http://www.megaupload.com/?f=35E2HV4F
Or
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.001
http://www.megaupload.com/?d=66CPI8BY
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.002
http://www.megaupload.com/?d=2NNHX2MB
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.003
http://www.megaupload.com/?d=6HZQ5DYH
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.004
http://www.megaupload.com/?d=6GEVO7L3
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.005
http://www.megaupload.com/?d=H1PG2IVB
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.006
http://www.megaupload.com/?d=ZP24MVH5
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.007
http://www.megaupload.com/?d=CNIURAX5
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.008
http://www.megaupload.com/?d=OUMB730G
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.009
http://www.megaupload.com/?d=CCCYX566
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.010
http://www.megaupload.com/?d=LYYI54JC
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.011
http://www.megaupload.com/?d=D535WLJ9
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.012
http://www.megaupload.com/?d=5I5OPKTP
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.013
http://www.megaupload.com/?d=1FR05XY5
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.014
http://www.megaupload.com/?d=FHZUNT5H
Hieu Dong Long Thien Ryan DVD 7.avi.015
http://www.megaupload.com/?d=444ELBOR
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Online
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27434
Has thanked: 15184 times
Have thanks: 19618 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: Online
Location: CA
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby hanhphucbenta » April 22nd, 2011, 12:10 pm

Doi thi nao Kevin ranh roi online cho HPBT coi cung dc. Download thi chac HPBT kg co thoi gian roi, sap den final dang lo hoc bai ne` Kevin oi...
Thank you sooooooooooooooooo much... Kevin....
Image
User avatar
hanhphucbenta
Confident Adult
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
Mood: happy
Posts: 151
Has thanked: 0 time
Have thanks: 51 times
Joined: March 25th, 2009, 7:26 pm
Last Visit: June 20th, 2016, 7:52 pm
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby KevinT » April 22nd, 2011, 12:21 pm

hanhphucbenta » 22 Apr 2011, 15:10 wrote:Doi thi nao Kevin ranh roi online cho HPBT coi cung dc. Download thi chac HPBT kg co thoi gian roi, sap den final dang lo hoc bai ne` Kevin oi...
Thank you sooooooooooooooooo much... Kevin....


  Người đẹp yêu cầu chắc là phải chiếu online rồi sad2  
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Online
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27434
Has thanked: 15184 times
Have thanks: 19618 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: Online
Location: CA
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby hanhphucbenta » April 22nd, 2011, 8:32 pm

Kevin oi HPBT la GAY do nghe :secret2: ... Cam on nhieu Kevin nhieu... Khi nao ranh thi chieu online cung dc.... biggrin
Image
User avatar
hanhphucbenta
Confident Adult
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
Mood: happy
Posts: 151
Has thanked: 0 time
Have thanks: 51 times
Joined: March 25th, 2009, 7:26 pm
Last Visit: June 20th, 2016, 7:52 pm
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby KevinT » April 22nd, 2011, 9:10 pm

hanhphucbenta » 22 Apr 2011, 23:32 wrote:Kevin oi HPBT la GAY do nghe :secret2: ... Cam on nhieu Kevin nhieu... Khi nao ranh thi chieu online cung dc.... biggrin


Cái đồ quỷ sứ nè, sao trước giờ hông nói sớm laugh2
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Online
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27434
Has thanked: 15184 times
Have thanks: 19618 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: Online
Location: CA
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby KevinT » April 24th, 2011, 10:01 pm

Đã chiếu phim này online rùi đó HPBT uiiii smile mời vào đây xem nha viewtopic.php?f=39&t=37039
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Online
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27434
Has thanked: 15184 times
Have thanks: 19618 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: Online
Location: CA
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby hanhphucbenta » April 27th, 2011, 6:25 pm

Cam on Kevin nhieu... Mai mot dai Kevin uong cafe nghe biggrin biggrin
Image
User avatar
hanhphucbenta
Confident Adult
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
Mood: happy
Posts: 151
Has thanked: 0 time
Have thanks: 51 times
Joined: March 25th, 2009, 7:26 pm
Last Visit: June 20th, 2016, 7:52 pm
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby KevinT » April 27th, 2011, 11:25 pm

hanhphucbenta » 27 Apr 2011, 21:25 wrote:Cam on Kevin nhieu... Mai mot dai Kevin uong cafe nghe biggrin biggrin


Ghi xuống để làm bằng chứng sau này biggrin
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Online
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27434
Has thanked: 15184 times
Have thanks: 19618 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: Online
Location: CA
Country: United States of America
  Windows Vista Firefox

Re: Long Hieu Dong Thien

Postby tamtam » February 22nd, 2012, 2:45 am

Xin chào chủ rạp. mềgà hết thâu được rồi, kevin có thể làm lại được không? Đây là bộ phim hay, làm ơn đi nha chủ rạp, thật là công đức vô lượng. tại hạ xin muôn vàn đa tạ
Random avatar
tamtam
Donator
Toddler
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
Posts: 10
Has thanked: 71 times
Have thanks: 14 times
Joined: August 21st, 2009, 5:46 am
Last Visit: November 2nd, 2018, 5:05 am
  Windows XP Internet Explorer 8

Next

Return to Request, Feedback | Yêu Cầu, Góp ý

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests