Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Diễn đàn sẻ đóng cửa vào cuối tháng này!

Thông báo đến tất cả thành viên của diễn đàn VDT. Diễn đàn sẻ không còn hoạt động nửa vào cuối tháng giêng này. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia và sinh hoạt với diễn đàn trong nhiều năm qua, rất tiếc là chúng ta phải chia tay vào cuối tháng này. :thank2:
Feed

Ginger Shrimp & Glass Noodles (Goong Ob Woonsen)

Can see with your own eyes The Master Chef Cook | Có Thể Xem Tận Mắt Các Sư Phụ Đầu Bếp Nấu

Ginger Shrimp & Glass Noodles (Goong Ob Woonsen)

Postby Kaylie T » November 23rd, 2015, 7:38 pmINGREDIENTS

Sauce:

2 Tbsp soy sauce
2 Tbsp oyster sauce
1 tsp black soy sauce or dark soy sauce
2 tsp sugar
1 tsp toasted sesame oil
120 mL chicken stock or water

The Rest

80 g dry glass noodles (sometimes labelled “bean vermicelli” or “bean threads”)
8-10 medium shrimp, head on, shell on if possible
½ tsp black peppercorns
½ tsp white peppercorns
6 cloves garlic
15 slices ginger
8 cilantro stems or 3 cilantro roots
2 Tbsp vegetable oil
1 green onion, sliced on a bias, or a handful Chinese celery leaves
Image
User avatar
Kaylie T
SuperModerator
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Tin Tức Đệ Nhất Âm Nhạc Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Post Bài
Đệ Nhất Xí Xọn Nử Hoàng VietDeThuong  
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Aries-Dương Cưu
Mood: tired
Posts: 26130
Has thanked: 14697 times
Have thanks: 26523 times
Joined: March 21st, 2012, 7:15 am
Last Visit: June 21st, 2016, 9:44 pm
Location: FL (✿◠‿◠)✬♥
Country: United States of America
    Windows 8.1 Firefox

Return to Videos learning cooking | Videos Học Nấu Ăn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests