Page 1 of 1

cho hỏi quetion about my post

PostPosted: April 29th, 2018, 1:32 pm
by love30day
cho mình hỏi, sao mình đăng tin tức viet nam ở trong phòng tin tức daiky news bị xoá hết vậy, lý do tại sao mà xoá post của mình i want to know the answer thanks

Re: cho hỏi quetion about my post

PostPosted: April 29th, 2018, 2:57 pm
by DaMinhChau
Không có ai xoá cả, vẫn còn đó bài mới post vào thì bài cu sẽ từ từ qua trang kế.

Re: cho hỏi quetion about my post

PostPosted: April 29th, 2018, 6:14 pm
by love30day
thanks for your answer now i know have a great day