Page 1 of 1

Vidme - Goodbye

PostPosted: December 3rd, 2017, 6:45 pm
by Phong Điền
Trời ơi, bây giờ dùng cái gì upload video , youtube cứ bị copyrights hoài, bây giờ vidme cũng bắt đâu sắp shutdown, Dec 15
Hôm nay có chút giờ hát đại LK mùa ĐÔng nhưng bây giờ không biết dùng caá gì upload

Re: Vidme - Goodbye

PostPosted: December 3rd, 2017, 7:38 pm
by DaMinhChau
Ảrchive.org tạm thời cho vui đi huynh PD,nó bắt đầu vòi tiền rồi, không biết khi nào nó sẽ khoá tài khoảng nếu mình hong ủng hộ tiền. :nail_bite2: hoặc dùng youtube, nhưng đừng lấy video clip, chỉ dùng hình làm slide show như TV đó huynh PD.

Re: Vidme - Goodbye

PostPosted: December 4th, 2017, 12:13 pm
by Phong Điền
Chán mấy thằng khỉ nầy quá đi

Re: Vidme - Goodbye

PostPosted: December 4th, 2017, 6:19 pm
by Tường Vi
Khoẻ re luôn. biggrin

Re: Vidme - Goodbye

PostPosted: December 5th, 2017, 9:59 am
by Phong Điền
Tường Vi » 05 Dec 2017, 01:19 wrote:Khoẻ re luôn. biggrin

Mình thì chán, còn người ta thì khoẻ?? không hiểu tại sao

Re: Vidme - Goodbye

PostPosted: December 30th, 2017, 2:53 pm
by Tường Vi
Phong Điền » 05 Dec 2017, 16:59 wrote:
Tường Vi » 05 Dec 2017, 01:19 wrote:Khoẻ re luôn. biggrin

Mình thì chán, còn người ta thì khoẻ?? không hiểu tại sao


Khoẻ là khỏi phải hát nữa đó Huynh. :coverlaugh: