Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Đáp Số bao nhiêu

Try your wisdom |Vào đây thử trí tuệ của bạn.

Đáp Số bao nhiêu

Postby Phong Điền » February 21st, 2016, 2:04 pm

Image
Lời của ta như là đống rác
Cũng có khi chọc phá nhau cười
Cái vui xin giữ để cười
Cái gì không tốt xin người liệng đi

Có một ngày ta về cát bụi
Mong bạn bè chỉ giữ tiếng cười
Quên đi hờn giận trong đời
Việt Nam ta mãi là người Dễ Thương

For this message the author Phong Điền has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Phong Điền
SuperModerator
Huy Chương Đỏ IV
Đệ Nhất Thư Viện Truyện Đệ Nhất Đẹp Trai Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Tám
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Age: 60
Posts: 19611
Has thanked: 42931 times
Have thanks: 21534 times
Joined: January 27th, 2012, 12:38 pm
Last Visit: November 26th, 2018, 7:39 pm
Country: Canada
    Windows 8.1 Chrome

Re: Đáp Số bao nhiêu

Postby DaMinhChau » February 22nd, 2016, 10:31 pm

10+10+10-30
10+4+4=18
4-2=2
2+10+4=16
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image

For this message the author DaMinhChau has received thanks:
Phong Điền
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104442
Has thanked: 35668 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 7 Firefox

Re: Đáp Số bao nhiêu

Postby 1155laplace » March 2nd, 2016, 10:01 am

Postby DaMinhChau » February 22nd, 2016, 10:31 pm

10+10+10-30
10+4+4=18
4-2=2
2+10+4=16

nope xém trúng → hình như là 14

For this message the author 1155laplace has received thanks: 2
DaMinhChau, Phong Điền
Random avatar
1155laplace
Babie
3 years of membership3 years of membership3 years of membership
Status:Offline
Posts: 9
Has thanked: 0 time
Have thanks: 3 times
Joined: January 15th, 2016, 1:40 pm
Last Visit: February 16th, 2016, 12:26 pm
Country: Canada
    Windows 7 Firefox

Re: Đáp Số bao nhiêu

Postby DaMinhChau » March 5th, 2016, 3:16 pm

Yeah hình như 14, vì chì 1 nửa trái dừa & 3 trái chuối... laugh2 laugh2 laugh2
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104442
Has thanked: 35668 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 7 Firefox

Re: Đáp Số bao nhiêu

Postby Phong Điền » March 5th, 2016, 7:32 pm

Yeah !! đáp số đúng là 14
Lời của ta như là đống rác
Cũng có khi chọc phá nhau cười
Cái vui xin giữ để cười
Cái gì không tốt xin người liệng đi

Có một ngày ta về cát bụi
Mong bạn bè chỉ giữ tiếng cười
Quên đi hờn giận trong đời
Việt Nam ta mãi là người Dễ Thương
User avatar
Phong Điền
SuperModerator
Huy Chương Đỏ IV
Đệ Nhất Thư Viện Truyện Đệ Nhất Đẹp Trai Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Tám
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Age: 60
Posts: 19611
Has thanked: 42931 times
Have thanks: 21534 times
Joined: January 27th, 2012, 12:38 pm
Last Visit: November 26th, 2018, 7:39 pm
Country: Canada
    Windows 10 Chrome


Return to IQ Test | Đố Vui

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests