Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Chỉ 1 que thôi nhé.

Try your wisdom |Vào đây thử trí tuệ của bạn.

Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Kaylie T » August 27th, 2014, 11:11 am

Image
Image

For this message the author Kaylie T has received thanks: 2
Mén, Tường Vi
User avatar
Kaylie T
SuperModerator
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Tin Tức Đệ Nhất Âm Nhạc Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Post Bài
Đệ Nhất Xí Xọn Nử Hoàng VietDeThuong  
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Aries-Dương Cưu
Mood: tired
Posts: 26130
Has thanked: 14697 times
Have thanks: 26523 times
Joined: March 21st, 2012, 7:15 am
Last Visit: June 21st, 2016, 9:44 pm
Location: FL (✿◠‿◠)✬♥
Country: United States of America
  Windows 8.1 Firefox

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Mén » August 27th, 2014, 12:38 pm

Mọi người ngồi yên, nhường Mén câu này nha! :yes:
Tu Tại Gia! :kiss2:

For this message the author Mén has received thanks:
Kaylie T
User avatar
Mén
SuperModerator
Huy Chương Đỏ V
Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Reply Đệ Nhất Song Ca Nử Hoàng VietDeThuong
Đệ Nhất Huyền Bí   
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Pisces-Song Ngư
Mood: Balanced
Posts: 23821
Has thanked: 22541 times
Have thanks: 21734 times
Joined: March 25th, 2009, 8:23 pm
Last Visit: January 7th, 2018, 4:54 pm
Country: United States of America
  Macintosh Safari

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Tường Vi » August 27th, 2014, 12:42 pm

Vi mới chụp hình xong bài toán đó Mén. Định đòi thưởng 1 bản nhạc đây. 2laughing

For this message the author Tường Vi has received thanks: 2
Kaylie T, Mén
User avatar
Tường Vi
SuperModerator
Huy Chương Đỏ V
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Giúp Đở Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Thân Thiện   
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Taurus-Kim Ngưu
Posts: 22720
Has thanked: 18517 times
Have thanks: 23571 times
Joined: April 7th, 2009, 7:22 am
Last Visit: January 31st, 2018, 8:52 pm
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Mén » August 27th, 2014, 12:46 pm

Tường Vi » 27 Aug 2014, 15:42 wrote:Vi mới chụp hình xong bài toán đó Mén. Định đòi thưởng 1 bản nhạc đây. 2laughing

Mén ko có máy chụp hình ở đây, nên phải la làng! laugh2 Kay hát một bài được đó, Vi trả lời đi 2laughing
Tu Tại Gia! :kiss2:

For this message the author Mén has received thanks:
Kaylie T
User avatar
Mén
SuperModerator
Huy Chương Đỏ V
Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Reply Đệ Nhất Song Ca Nử Hoàng VietDeThuong
Đệ Nhất Huyền Bí   
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Pisces-Song Ngư
Mood: Balanced
Posts: 23821
Has thanked: 22541 times
Have thanks: 21734 times
Joined: March 25th, 2009, 8:23 pm
Last Visit: January 7th, 2018, 4:54 pm
Country: United States of America
  Macintosh Safari

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Tường Vi » August 27th, 2014, 12:51 pm

Mén » 27 Aug 2014, 15:46 wrote:
Tường Vi » 27 Aug 2014, 15:42 wrote:Vi mới chụp hình xong bài toán đó Mén. Định đòi thưởng 1 bản nhạc đây. 2laughing

Mén ko có máy chụp hình ở đây, nên phải la làng! laugh2 Kay hát một bài được đó, Vi trả lời đi 2laughing


Lấy 1 cây tăm đứng ở dấu cộng, bỏ vô bên trái của số 3. Nhìn thấy rành rành đó mừ. 2laughing

Image

For this message the author Tường Vi has received thanks:
Kaylie T
User avatar
Tường Vi
SuperModerator
Huy Chương Đỏ V
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Giúp Đở Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Thân Thiện   
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Taurus-Kim Ngưu
Posts: 22720
Has thanked: 18517 times
Have thanks: 23571 times
Joined: April 7th, 2009, 7:22 am
Last Visit: January 31st, 2018, 8:52 pm
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Tường Vi » August 27th, 2014, 12:54 pm

Mén » 27 Aug 2014, 15:46 wrote:
Tường Vi » 27 Aug 2014, 15:42 wrote:Vi mới chụp hình xong bài toán đó Mén. Định đòi thưởng 1 bản nhạc đây. 2laughing

Mén ko có máy chụp hình ở đây, nên phải la làng! laugh2 Kay hát một bài được đó, Vi trả lời đi 2laughing


Chủ quán chọn 1 trong 2:

1- Phải hát 1 bài.
2- Mén&Vi phá sập tiệm give5

For this message the author Tường Vi has received thanks:
Kaylie T
User avatar
Tường Vi
SuperModerator
Huy Chương Đỏ V
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Giúp Đở Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Thân Thiện   
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Taurus-Kim Ngưu
Posts: 22720
Has thanked: 18517 times
Have thanks: 23571 times
Joined: April 7th, 2009, 7:22 am
Last Visit: January 31st, 2018, 8:52 pm
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Kaylie T » August 27th, 2014, 6:07 pm

:choioi: chưa gì ... Vi và Mén phá nhà Kay ..xong còn đòi nợ nữa :girl_cray:
Image
User avatar
Kaylie T
SuperModerator
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Tin Tức Đệ Nhất Âm Nhạc Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Post Bài
Đệ Nhất Xí Xọn Nử Hoàng VietDeThuong  
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Aries-Dương Cưu
Mood: tired
Posts: 26130
Has thanked: 14697 times
Have thanks: 26523 times
Joined: March 21st, 2012, 7:15 am
Last Visit: June 21st, 2016, 9:44 pm
Location: FL (✿◠‿◠)✬♥
Country: United States of America
  Windows 8.1 Firefox

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Tường Vi » August 27th, 2014, 6:14 pm

Chọn 1 trong 2 đi chủ quán. :coverlaugh:

For this message the author Tường Vi has received thanks:
Kaylie T
User avatar
Tường Vi
SuperModerator
Huy Chương Đỏ V
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Giúp Đở Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Thân Thiện   
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Taurus-Kim Ngưu
Posts: 22720
Has thanked: 18517 times
Have thanks: 23571 times
Joined: April 7th, 2009, 7:22 am
Last Visit: January 31st, 2018, 8:52 pm
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Kaylie T » August 27th, 2014, 6:25 pm

Tường Vi » 27 Aug 2014, 21:14 wrote:Chọn 1 trong 2 đi chủ quán. :coverlaugh:


chọn 2 - -- Kay cho mượn cái búa luôn nè :coverlaugh:

Image
Image
User avatar
Kaylie T
SuperModerator
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Tin Tức Đệ Nhất Âm Nhạc Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Post Bài
Đệ Nhất Xí Xọn Nử Hoàng VietDeThuong  
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Aries-Dương Cưu
Mood: tired
Posts: 26130
Has thanked: 14697 times
Have thanks: 26523 times
Joined: March 21st, 2012, 7:15 am
Last Visit: June 21st, 2016, 9:44 pm
Location: FL (✿◠‿◠)✬♥
Country: United States of America
  Windows 8.1 Firefox

Re: Chỉ 1 que thôi nhé.

Postby Tường Vi » August 27th, 2014, 6:31 pm

Kaylie30 » 27 Aug 2014, 21:25 wrote:
Tường Vi » 27 Aug 2014, 21:14 wrote:Chọn 1 trong 2 đi chủ quán. :coverlaugh:


chọn 2 - -- Kay cho mượn cái búa luôn nè :coverlaugh:

[quote_image] [quote_image] [quote_image] [quote_image]Image
[/quote_image] [/quote_image] [/quote_image] [/quote_image]


Vi là người mặc áo trắng. Mấy anh trong VDT mỗi người một tay phụ Vi với Mén...1...2...3...đập. laugh2

Image

For this message the author Tường Vi has received thanks:
Kaylie T
User avatar
Tường Vi
SuperModerator
Huy Chương Đỏ V
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Giúp Đở Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Thân Thiện   
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Taurus-Kim Ngưu
Posts: 22720
Has thanked: 18517 times
Have thanks: 23571 times
Joined: April 7th, 2009, 7:22 am
Last Visit: January 31st, 2018, 8:52 pm
Country: United States of America
  Windows 7 Firefox

Next

 • Similar topics
  Replies
  Views
  Author

Return to IQ Test | Đố Vui

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest