Page 1 of 1

Đố nửa nè

PostPosted: July 8th, 2014, 8:42 am
by mary tran
Có 2 cái sổ
Vô số then ngang
Là cái gì ???

Re: Đố nửa nè

PostPosted: December 26th, 2014, 5:42 pm
by maithua
Không có thì ga xe lửa khỏi bán vé được cho ai

Re: Đố nửa nè

PostPosted: December 29th, 2014, 5:49 pm
by Mén
maithua » 26 Dec 2014, 19:42 wrote:Không có thì ga xe lửa khỏi bán vé được cho ai


Là ga xe lửa hả maithua? Phải ko vậy Mary, Mén không hiểu lắm :scratch_one-s_head:

Re: Đố nửa nè

PostPosted: December 29th, 2014, 5:57 pm
by mary tran
Mén » 29 Dec 2014, 19:49 wrote:
maithua » 26 Dec 2014, 19:42 wrote:Không có thì ga xe lửa khỏi bán vé được cho ai


Là ga xe lửa hả maithua? Phải ko vậy Mary, Mén không hiểu lắm :scratch_one-s_head:


Đoán tiếp đi maithua . :thankyou: