Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Bộ sưu tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Quotes |Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp, Chia sẽ ở đây nha.

Re: Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 7th, 2013, 8:51 pm

Image


Vần : B
(2)
101-
Bước vô đây thấy chày với cối,
Rủi anh yêu nàng, biết lối nào ra ?
- Lối nào ra, đôi ta sẽ liệu,
Kìa hoa hải đường hàm tiếu trước sân.
Mỗi năm được mấy mùa xuân,
Mỗi ngày được mấy giờ Dần hỡi ai?
- Giờ Dần, đợi đến ngày mai,
Chờ sang đầu Tuất, nghiêng tai nói thầm.
Trên đời dễ mấy tri âm,
Biết ai đồng điệu, đồng tâm mà chào ?
- Chào lê, chào lựu, chào đào,
Chào cam, chào quít ngọt ngào, chào chanh.
Chào tơ liễu lục buông mành,
Chào chim huỳnh điều đậu cành lê xa,
Chào rồi ta lại chào ta,
Trăng trong, gió mát mặn mà đêm xuân.

102-
Bước chân vào ngõ tre làng,
Lòng buồn nặng trĩu nghe nàng ru con.
Bước lên thềm đá rêu mòn,
Lòng nghe nặng trĩu tiếng buồn võng đưa.

103-
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm mắt mở, đuổi trâu ra cày.

104-
Bước sang tháng Chín giá chân,
Tháng Một nằm trần, bức đổ mồ hôi.
Con chuột kéo cày liên hồi,
Con trâu hốc gạo vào ngồi trong cong.
Vườn rộng thì thả rau rong,
Ao sâu giữa đồng vãi cải làm dưa.
Đàn bò bơi lội đến trưa,
Một đàn gà vịt đi bừa ruộng nương.
Voi kia nằm ở gầm giường,
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn.
Chuồn chuồn thấy cám thì ăn,
Lợn kia thấy cám vùng vằng bay qua.
Trơi mưa cho muỗi bắt gà,
Đòng đong, cân cấn đuổi cò xôn xao.
Lươn nằm cho chúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Thóc giống cắn chuột trong bồ.
Một trăm cây mạ đuổi vồ con trâu.
Chim chích cắn cỏ diêu hâu,
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.

105-
Bạc bảy sao sánh vàng mười,
Mồ côi sao sánh với người có cha.
Than rằng : người cũng như ta,
Nước năm, bảy mái biết đà lóng chưa?
Em đang tới tuổi vừa ưa,
Sao em ăn nói không vừa lỗ tai?
Than rằng : nhà bạt, cửa gai,
Lấy chi đắp đổi lâu đài cùng em.
Ngó lên nhan sắc muốn xem
Bóng trăng chưa tỏ, ngọn đèn còn lu.

106-
Bạc sao bạc chẳng vừa thôi,
Để cho nước chảy hoa trôi lỡ làng.
Tui sang chẳng thấy người sang,
Hẹn ba bốn hẹn lòng càng xót xa.
Đoạn tràng phải bước chân ra,
Gió xuân hiu hắt sương sa cô phòng.
Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng,
Đôi hàng châu lệ, dòng dòng chứa chan.
Gặp chàng thiếp phải thở than,
Dưới khe nước chảy, trên ngàn thông reo,
Cơm ăn thất thểu ít nhiều.

107-
Bạc tình chi lắm hỡi chim,
Bỏ nhành lê khô héo, đi tìm nhành lựu xanh.
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành,
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta.
Cầm dao cắt đứt ruột ra,
Ruột đau cho mấy không bằng xa nghĩa chàng.

108-
Bạch thủy hưng gia.

109-
Bạch thủ thành gia.

110-
Bạch vân thương cẩu.

111-
Bại liễu tàn hoa.

112-
Bại hoại môn mi.

113-
Bại cổ chi bì.

114-
Bại quân chi tướng.

115-
Bại tục đồi phong.

116-
Bại tử hồi đầu kim bất hoán.

117-
Bạn ơi chớ sợ đừng lo,
Bên ni sông có bạn, bê tê đò có ta.

118-
Bạn ơi chớ vội tình vong,
Nước lên có thuở, nước ròng có khi.

119-
Bạn ơi, ơi bạn vô đây,
Tội chi đứng mãi ngoài đường,
Sương sa nhỏ xuống cảm thương hàn không ai lo.

120-
Bạn bè là nghĩa tương thân,
Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau.
Bạn bè là nghĩa trước sau,
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.

121-
Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước vẹn một bề mới nên.

122-
Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon.

123-
Bạn làm cho ta mang tiếng chịu lời,
Họ đồn ta với bạn nói chơi xưa rằng.
Non núi ngày nay đã thấy tri âm,
Để cho gan khô về bạn, ruột bầm về ta.

124-
Bạn nghèo thuở trước chớ quên,
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình.

125-
Bạn phỉnh ta ra đứng đầu đèo,
Ai bày mưu cho bạn thấy ta nghèo bạn vong.

126-
Bạn thương hơn mương rào.

127-
Bạn về giữ trọn đài hoa,
Đừng cho ong bướm vô ra nhộn nhàng.

128-
Bạn về nghĩ lại thử coi,
Tấm lòng em ở gương soi nào bằng.

129-
Bạn về răng được mà về,
Non nước lời thề bạn bỏ cho ai?
Lời nguyền bỏ lại đến mai,
Chín con trăng giữ trọn, chẳng sai con nào.

130-
Bạn về ta chẳng cho về,
Ta nắm vạt áo ta đê câu thơ.
Tay cầm bút ngọc lân châu,
Đề vô áo bạn một câu ân tình.

131-
Bạn về, ta nắm áo kẻo day,
Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về.
Thiếp ơi buông áo chàng về,
Trăm năm đi nữa lời thề vẫn nguyên.

132-
Bạn vàng chơi với bạn vàng,
Đừng chơi bạn vện, ra đàng cắn nhau.

133-
Bạn vàng lại gặp bạn vàng,
Long, Lân, Quy, Phụng một đoàn tứ linh.

134-
Bạn vàng rày đã nghe ai,
Gặp nhau ngả nón, nghiêng vai không chào.

135-
Bạn vàng rày đã nghe ai,
Gặp ta che nón, nghiêng vai không chào.
- Em đang quạt lửa nấu đào,
Đào sôi, lứa tắt, quên chào bạn xưa.

136-
Bạn vàng sánh với bạn vàng,
Ngu si dẹp lại, một đàn ngu si.

137-
Bạng duật tương trì ngư ông đắc lợi.

138-
Bạo phát bạo tàn.

139-
Bạo thiên nghịch địa.

140-
Bạt sơn cử đảnh.

141-
Bạt thiên phú quý.

142-
Bản đại lợi khoan.

143-
Bản địa phong quan.

144-
Bảng treo tại chợ Mỹ Lồng,
Chữ đề tên bậu không chồng có con.
145-
Bảo đừng thương trước uổng công,
Để cho thật vợ, thật chồng hãy thương.
Nào khi chung chạ chiếu giường,
Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân.

146-
Bảo cho những khách má đào,
Thà hầu quân tử, chớ hầu thằng ngu.

147-
Bảo con con chẳng nghe lời,
Con nghe ông Hểnh đi đời nhà con.

148-
Bảo hổ là hổ, bảo long là long,
Hòn đất không biết cãi, Ông Bụt không biết nói.

149-
Bảo hoàng hơn vua.

150-
Bảo một đàng làm một nẻo.

151-
Bảo nhau gặt lúa vội vàng,
Mang về nhặt, suốt, luận bàn thóc dôi.
Người thì nhóm bếp bắc nồi,
Người đem đãi thóc để rồi đi rang.
Người đứng cối, kẻ giần sàng,
Nghe canh gà gáy phàn nàn chửa xong.
Trong làng giả trẻ thong dong,
Sớm khuya bện chổi chớ hòng rỗi tay.

152-
Bảo vâng, gọi dạ con ơi,
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
Công cha, nghĩa mẹ khôn đền,
Vào thưa, ra gửi mới nên con người.

153-
Bảo xôi ừ xôi, bảo thịt ừ thịt.

154-
Bảy bồ cám, tám bồ bèo.

155-
Bảy lanh để Bảy đưa đò,
Lên doi, xuống vịnh giọng hò Bảy hay.

156-
Bảy mươi chưa lóa, chưa què,
Cũng còn chẳng dám vội khoe thân lành.

157-
Bảy mươi chưa què, chớ khoe mình lành.

158-
Bảy mươi học bảy mốt.

159-
Bảy nổi ba chìm.

160-
Bảy với ba tính ra một chục,
Tam tứ lục, tính lại cửu chương.
Liệu bề đát đặng thì đương,
Đừng gầy mà bỏ thế thương cười chê.

161-
Bấc đến đâu dầu đến đấy.

162-
Bấc đã đượm dầu, trầu đã đượm cau.

163-
Bất đắc bất nhiên.

164-
Bất đắc kỳ dĩ.

165-
Bất đắc khai giao.

166-
Bất đắc kỳ pháp.

167-
Bất đắc ky tử.

168-
Bất âm bất dương.

169-
Bất bình cũng cứ dửng dưng,
Xin đừng liếc xéo, cũng đừng cười khinh.

170-
Bất cộng đái thiên.

171-
Bất dĩ thành bại luận anh hùng.

172-
Bất di bất dịch.

173-
Bờ bụi tối tăm anh quơ nhằm thau bể,
Cưới con vợ chửa về, thổi lửa queo râu.

174-
Bờ sông lại lở xuống sông,
Đàn bà mà lấy đàn ông, thiệt gì.

175-
Bờ xôi ruộng mật.

176-
Bở cả hơi tai.

177-
Bở ngỡ như chim chích lạc rừng.

178-
Bởi ai cho thiếp xa chàng,
Bởi ông Nguyệt Lão nhỡ nhàng xe dây.

179-
Bởi anh đành đoạn, đốn ngọn cây bần,
Thương anh em phải sớm hôm,
Không cho ghe cá, ghe tôm đậu gần.

180-
Bởi anh ở bạc nhiều bề,
Cho nên cá mới bỏ về vực sâu.

181-
Bởi anh chăm việc canh nông,
Cho nên mới có bồ trong, bịch ngoài.
Ngày mùa tưới đậu trồng khoai,
Ngày ba tháng tám mới ngồi mà ăn.

182-
Bởi anh sơ ý buổi đầu,
Phải chi tới bỏ miếng trầu là xong.
Bây giờ gá nghĩa vô vòng,
Như rương khóa chặt, ai hòng mở ra.

183-
Bởi chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương.

184-
Bởi ham mới mắc, bởi mê mới lầm.

185-
Bởi nghèo ở xó chuồng heo,
Phải chi có của họ theo họ nhờ.

186-
Bởi nghèo chịu chữ ngu si,
Phải chi có của, cớ gì thua ai.

187-
Bởi qua nghèo qua chịu chữ ngu si,
Phải chi qua có của hiếm gì người thương.

188-
Bởi thương nên ốm nên gầy,
Cơm ăn chẳng đặng gần đầy ba trăng.
Ngó lên sao mọc như giăng,
Thương em anh nghĩ mấy trăng cũng chờ.

189-
Bởi thương nên dạ mới trông,
Không thương em đã lấy chồng từ khuya.

190-
Bởi thương sớm đợi, tối chờ,
Không thương ai ở dật dờ chi đây.

191-
Bởi tin nên chắc bởi chắc nên lầm (?)

192-
Bởi trên dậy chẳng kỷ càng,
Cho nên dưới mới tìm đàng mây mưa.

193-
Bởi vụng nên vàng lộn trấu,
Bụng em thương thầm sao thấu dạ anh.

194-
Bởi vì cha mẹ không thương,
Cố lòng ép uổng lấy phường vũ phu.
Tham vàng gả kẻ hèn ngu,
Cho nên em lỡ đường tu thế nầy.

195-
Bởi vì chai rượu Bạch Liên,
Mai dong điềm chỉ tới miền nhà em.
Cũng vì chai rượu gói nem,
Mà cha mẹ đã gả em đi rồi.
Còn gì than thở anh ơi,
Chỉ thêm đau ruột, em có chồng rồi, biết sao!

196-
Bởi vì con heo nên phải đèo khúc chuối,
Bởi vì con muỗi nên phải thả màn loan,
Vì chàng thiếp chịu đòn oan,
Mẹ cha đay nghiến, thế gian chê cười.

197-
Bỡn quá hóa thật.

198-
Bợ trên lòn dưới.

199-
Bợm già mắc bẫy cò ke.

200-
Bợm vật nghe tiếng máy gân,
Bợm hò nghe tiếng xa gần cũng đi.


còn tiếp

2laughing


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 7th, 2013, 8:56 pm

Image


Vần : B
(3)
201-
Bụi cỏ lau sầu ai dã dượi,
Thỏ núp lùm này chờ đợi bóng trăng.

202-
Bụi cỏ le the, bụi tre lúp xúp,
Em có nơi nào anh giúp đôi bông.

203-
Bụi giác hiệp trần là nguyên nhân đau khổ,
Quay đầu giác ngộ là Mục đổ Như Lai.
Vì yêu thương nên chi nghiệp báo kéo dài,
Chi bằng gắng công tu niệm để được hoa khai kiến phù.

204-
Bụi tre dán nhện tối hù,
Không ai đi rửa mối thù cho anh.

205-
Bụi tre gai, sầu ai dã dượi,
Con thỏ núp lùm, chờ đợi bóng trăng.

206-
Bụng đàn bà, dạ trẻ con.

207-
Bụng đói đầu gối phải bò.

208-
Bụng đói cật rét.

209-
Bụng đói chó sói bỏ rừng.

210-
Bụng đói tai điếc.

211-
Bụng đói, đầu gối phải bò,
Cái chân phái chạy, cái giò phải đi.

212-
Bụng ỏng đít teo.

213-
Bụng bí rợ ở đợ mà ăn.

214-
Bụng chứa dao găm.

215-
Bụng làm dạ chịu, chớ khá than van.

216-
Bụng lép ở đình, bụng xình ở chợ,
Người ăn thì có, người mó thì không,
Trong tay chẳng có một đồng,
Dù nói như rồng chúng chẳng thèm nghe.

217-
Bụng mang dạ chửa.

218-
Bụng như tang trống.

219-
Bụng tỉnh mình gầy.

220-
Bụng trống, lưng cánh phản.

221-
Bụng trâu làm sao, bụng bò làm vậy.

222-
Bụt không ăn mày ma.

223-
Bụt Nam Hạ lại từ oản Chiêm.

224-
Bụt chùa nhà không thiêng.

225-
Bụt nhiều oản ít.

226-
Bụt thiêng chẳng có ai thờ,
Tay ai thanh tịnh xin nhờ thắp hương.

227-
Bụt trên toà, sao gà mổ mắt?

228-
Không cầu ông Bụt trong nhà,
Lại đi cầu khẩn Thích Ca ngoài đường.

229-
Bứt đầu bứt tai.

230-
Bứt đi thì dạ không đành,
Cách xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan.

231-
Bứt dây động rừng.

232-
Bữa ăn có cá cùng canh,
Cũng chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.

233-
Bữa đói bữa no.

234-
Bữa cơm bữa cháo.

235-
Bữa ăn, múc nước rửa râu,
Hầu cơm, hầu rượu, hầu trầu, hầu tăm.
Đêm đêm dắt cụ đi nằm,
Than thân phận gái, ôm chân lão già.
Ông ơi, ông buông tôi ra,
Kẻo người trông thấy, người ta chê cười.

236-
Bữa cháo bữa rau.

237-
Bữa nay gặp mặt nhau đây,
Biết ngày nào được sum vầy nhứt gia.

238-
Bữa nay giọng tắt tiếng khan,
Trong mình mỏi mệt râm ran cả đầu.
Tai anh nghe chị em hò hát đã lâu,
Giật mình trở dậy bới đầu bịt khăn.
Bước ra ba bước than rằng,
Biết nơi đâu xứng nợ, biết nơi nào kết đôi?

239-
Bữa này mát dạ mát lòng,
Mát tình, duyên nợ, mặn nồng lứa đôi.

240-
Bữa nay nhìn mặt cho tường,
Đến mai dời gót nẻo đường xa xôi.

241-
Bữa nay sao bạn không vui,
Hay là bạn thấy ghe lui bạn buồn?

242-
Bữa rau bữa cháo.

243-
Bữa trước bữa sau.

244-
Bực thì đấm ngực mà chết.

245-
Bực mình chẳng muốn nói ra,
Muốn đi ăn cỗ giỗ chẳng ma nào mời.

246-
Bực mình lên tận Thiên Cung,
Đem ông Nguyệt Lão xuống, hỏi ông vài lời.
Nỡ lòng trêu ghẹo chi tôi,
Lênh đênh bèo nổi mây trôi một thì.
Biết người biết mặt nhau chi,
Để đêm em tưởng, ngày thì em mơ.
Bắc Ninh cho đến Phủ Từ,
Qua cầu sông Nhị ngẩn ngơ tìm người.
Tìm người chẳng biết mấy nơi,
Tìm ba mươi sáu phố, giờ người ở đâu?

247-
Bà Đội cho chí bà Cai,
Bà nào hay chữ cũng váy ngoài, váy trong.

248-
Ba đầu sáu tay.

249-
Ba Đồn ở đất Châu Ô,
Một đoàn vợ lính trẩy vô thăm chồng.
Gặp trộ mưa giông,
Đàng trơn gánh nặng.
Mặt trời đã lặn,
Ðèo Ngang chưa trèo
Khớp hòn đá cheo leo,
Chân trèo chân trợt.
Gặp o gánh ló,
Chộ chú chăn trâu.
Ba Ðồn quan lính ở đâu?
250-
Ba đồng bảy đỗi.

251-
Ba đồng cũng công đi chợ.

252-
Ba đồng một mớ chục đàn ông,
Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một mụ đàn bà,
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi.

253-
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra.

254-
Ba đồng một trái hồng dai,
Bên ấy có tài thì cất tiếng lên.

255-
Ba đồng một trái hồng ngâm,
Bên ấy không nói thì câm mất mồm.

256-
Ba đời bảy họ.

257-
Ba đời bảy họ nhà khoai,
Dù ngọt dù bùi cũng phải lăn tăn.

258-
Ba đời bảy họ nhà tre,
Hễ cất lấy gánh nó đè lên vai.

259-
Ba đời khốn khổ ở khu,
Làm không xong việc, công phu lỡ làng.

260-
Bất học vô thuật.

261-
Bất hiếu bất mục.

262-
Bất hiếu hữu tam.

263-
Bất kỳ nhi ngộ.

264-
Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại.

265-
Bất khả tư nghị.

266-
Bất khả kháng lực.

267-
Bất khả ngôn truyền.

268-
Bất khả thăng ngôn.

269-
Bất khả thắng số.

270-
Bất khả thâu thập.

271-
Bất khả tri luận.

272-
Bất khả xâm phạm.

273-
Bất kham hồi thủ.

274-
Bất kham tạo tựu.

275-
Bất kham thiết tưởng.

276-
Bất kiến pháp, bất tri ân.

277-
Bất kiến thiên nhật.

278-
Bất lâm thâm cốc, bất tri địa chi hậu.

279-
Bất nghĩa chi tài.

280-
Bất nhập hổ huyệt bất đắc hổ tử.

281-
Bất phục thủy thổ.

282-
Bất phân thượng hạ.

283-
Bất tỉnh nhân sự.

284-
Bất thành văn lý.

285-
Bất thùng bất thình.

286-
Bất tuân thượng lệnh.

287-
Bấy lâu đông liễu tây đào,
Gió mưa có bớt chút nào hay không?

288-
Bấy lâu anh bận chị nhà,
Để em dệt gấm thêu hoa chịu sầu.

289-
Bấy lâu anh mắc chi nhà,
Con tằm soan đang đợi, con tằm già chưa quay.

290-
Bấy lâu cách trở sơn khê,
Tưởng anh đã đặng vinh huê với đời.

291-
Bấy lâu chàng đợi thiếp trông,
Bây giờ chàng hỏi thiếp nói không sao đành.
Nghiêng tai thiếp nói cho rành,
Theo mình có thác cũng đành dạ tôi.

292-
Bấy lâu còn lạ chưa quen,
Hỏi hồ đã có hoa sen chưa hồ?
- Hồ còn leo lẻo nước trong,
Bấy lâu chỉ dốc một lòng đợi sen!

293-
Bấy lâu em còn nghi còn ngại,
Bữa nay em kêu đại bằng mình.
Phụ mẫu hay đặng không lẽ đánh mình, giết em?

294-
Bấy lâu giấc điệp mơ màng,
Bên rèm văng vẳng, tiếng chàng gọi em.

295-
Bấy lâu gió dập mưa vùi,
Liễu xanh còn mát, đào tươi còn hồng.

296-
Bấy lâu lên ngọn sông Tân,
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa.
Tiếc công anh đắp đập coi bờ,
Để ai bên đó mang lờ đến đơm.

297-
Bấy lâu mới gặp duyên mình,
Giả như vạn thọ gặp bình nước tiên.

298-
Bấy lâu nay em ở ven rừng,
Chim kêu, vượn hú, em nửa mừng nửa lo.

299-
Bấy lâu nay liễu bắc đào đông,
Tự nhiên thiên lý tương phùng là đây.
Bây giờ rồng lại gặp mây,
Nhờ tay tạo hoá đó đây vuông tròn.

300-
Bấy lâu nay thiếp vắng mặt chàng,
Sầu bi trong dạ, ăn vàng không ngon.


còn tiếp

:cafe:


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 8th, 2013, 6:49 am

Image


Vần : B
(4)
301-
Bấy lâu nghe được tiếng nàng,
Bên đây nức tiếng đồn vang đã lừng.
Nghe tin anh đã vội mừng,
Vậy nên chẳng quản núi rừng sang đây.

302-
Bấy lâu ni huê héo rầu rầu,
Bướm gặp lại huê một bận, đổi mầu lại tươi.

303-
Bấy lâu phong kín nhụy đào,
Bây giờ chẳng khác hàng rào lâu năm.

304-
Bấy lâu sao chẳng nói năng,
Bây giờ năng nói thì trăng xế tà.

305-
Bấy lâu thao thức mơ màng,
Bên rèm tiếng gió, đầu giường bóng trăng.

306-
Bấy lâu thuyền bến xa khơi,
Như dao cắt ruội, như vôi đổ lòng.

307-
Bấy lâu trèo ải, trèo non,
Lấy đâu mà đẹp, mà dòn hỡi em.

308-
Bấy lâu vắng bạn khát khao,
Chừ được gặp bạn, mừng sao hỡi mừng.

309-
Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ gặp mặt muốn trao đôi lời.

310-
Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ thấy mặt muốn cào mặt ra.

311-
Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ gặp lại tính sao hỡi tình.

312-
Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ gặp mặt hát trao lời vàng.
Heo may lúa tốt đồng vàng,
Nhân duyên là chuyện giữa nàng với anh.
Có lòng têm miếng trầu xanh,
Chờ chi hương bưởi, hương chanh đầu mùa.
Chờ chi cơn nắng, cơn mưa,
Nắng đi, nắng lại chẳng đưa câu chào.

313-
Bấy lâu vắng thiếp xa chàng,
Chậu thau ai rửa, gương vàng ai soi?

314-
Bấy lâu vắng tiếng, vắng tăm,
Như đàn vắng nhị, như tằm vắng dâu.

315-
Bầm gan tím ruột.

316-
Bần cư náo thị vô nhân vấn,
Phú tại thâm sơn hữu viễn thân.
Anh với em chút nữa thời gần,
Tại ba với má bẻ cần, tháo dây.

317-
Bần che bóng mát, cá thác lác quẫy đục ngầu,
Anh hỏi em đã có nơi nào hay chưa?

318-
Bần cùng sinh đạo tặc.

319-
Bần Gie đóm đậu sáng ngời,
Rạch Gầm soi dấu muôn đời oai linh.

320-
Bần Gie đóm đậu sáng ngời,
Lỡ duyên tại bậu, trách trời sao nên.

321-
Bần gie con hạc đậu cánh xòe,
Tưởng anh vô gá duyên chồng vợ, hổng dè anh gạt em.

322-
Bần phú bất quân.

323-
Bần thần ngộ ngạ quỷ.

324-
Bần thanh hơn phú trọc.

325-
Bần tiện bất năng di.

326-
Bầu Đông đóng Lý Phụng Đình,
Dầu chồng có đánh thì mình cũng theo.

327-
Bầu đoàn thê tử.

328-
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

329-
Bầu bầu mà nấu canh tôm,
Ăn rồi mát ruột đến hôm lại bầu.
Bầu bầu mà nấu canh khoai,
Ăn rồi mát ruột đến mai lại bầu.

330-
Bầu dục chấm mắm cáy.

331-
Bầu già thì mướp cũng xơ,
Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng.

332-
Bầu leo dây muống cũng leo,
Hương xông nghi ngút, củi rều cũng xông.

333-
Bầu nắng, mướp đắng mưa, dưa đại hạn.

334-
Bầu rượu túi thơ.

335-
Bẩn như ma lem.

336-
Bận chân con, vợ, gia đình,
Tang bồng hồ thỉ chỉ nhìn mà đau.

337-
Bâng khuâng bát ngát câu hát hữu tình,
Căn duyên tiền định hai đứa mình gặp nhau.

338-
Bận như con mọn.

339-
Bập bẹ như trẻ lên ba.

340-
Bật mí bí mật.

341-
Bậu để chế cho ai tóc mai dày dặn,
Bậu để chế cho chồng hiếu hạnh bậu đâu.
Bậu nói với qua, bậu không bẻ lựu hái đào,
Chứ lựu đâu bậu bọc, đào nào bậu cầm tay?

342-
Bậu để chế cho ai tóc mai rành rạnh,
Để chế mẹ chồng, vậy hiếu hạnh bậu đâu?

343-
Bậu để chế cho ai xé anh một nửa,
Bậu để chế chồng, châm lửa đốt đi.

344-
Bậu đừng đàn đúm mà hư,
Hãy về thưa lại mẫu từ bậu hay.

345-
Bậu đừng lên xuống đèo bòng,
Chồng con hay được đem lòng nghi nan.

346-
Bậu đừng nghĩ ngợi thiệt hơn,
Rửa tai nghe ngóng tiếng đờn tri âm.

347-
Bậu đừng nghe tiếng thị phi,
Thủy chung anh giữ vẹn, trọn nghì sắt son.

348-
Bậu đừng nhỏng nhảnh quần lãnh, áo lương,
Vải bô bậu mặc cho thường thì thôi.

349-
Bậu đừng sầu não làm chi,
Vì qua với bậu như nút khuy đơm rồi.

350-
Bậu đừng vội giận, qua xử phận vuông tròn,
Người đời thì ngãi vẫn còn,
Sau này gặp gỡ chẳng hờn chi nhau.

351-
Bậu ơi, bậu ở đừng về,
Đường xa mưa nắng, câu thề đừng quên.

352-
Bậu buồn qua dễ chẳng buồn,
Cá dưới sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay.
353-
Bậu chê nước sông, bậu uống nước bàu,
Chê đây lấy đó ai giàu hơn ai?

354-
Bậu chê ta, bậu lấy ông câu,
Bậu ăn cá bống chặt đâu kho tiêu.

355-
Bậu có muốn tu thân cho qua ở gần coi thử,
Đừng làm bất tử mà hại chúng sanh.
Thầy chùa qua cũng đã thấy nhiều anh,
Miệng tuy không sắc mà lòng đành sắc không!

356-
Bậu có thương anh thì thương cho rõ,
Bậu có bỏ thì bỏ cho luôn.
Đừng như con thỏ giỡn truông,
Nay còn, mai mất anh buồn bậu ơi.

357-
Bậu khoe giỏi sao chẳng chịu đi thi,
Cứ ăn xó bếp, ngủ thì chuồng trâu.
Bậu ơi, tôi chẳng ưng đâu,
Trạng gì như thế, có hầu cũng uổng công.

358-
Bậu khoe nhan sắc bậu đắt chồng,
Qua không ế vợ, bậu đừng hòng bẻ bai.

359-
Bậu nói anh nhiều tiếng thảm trầm,
Bây giờ bậu kiếm nơi khác, anh giận bầm lá gan.

360-
Bậu nói với qua bậu không lang chạ,
Bắt được bậu rồi đành dạ bậu chưa?
Bậu đừng phiền não mà hư,
Qua về thưa lại mẫu từ qua hay.

361-
Bậu ra cho khỏi tay qua,
Cái xương bậu nát, cái da bậu tàn.

362-
Bậu về bậu giả đò điên,
Chồng bậu nó phiền, nó để bậu ra.
Để bậu ra có tờ có cớ,
Bậu đi rồi lại nhớ lại thương.

363-
Bậu về kẻo mẹ bậu trông,
Kẻo con bậu khóc, kẻo chồng bậu ghen.

364-
Bậu về ngoài Bắc cho anh gởi sáu cắc mua bộ kỷ trà,
Bộ lớn sơn đỏ, bộ nhỏ sơn vàng.
Rượu sông Tương anh rót đãi họ hàng,
Lạy đền cha mẹ cho nàng vu quy.

365-
Bậu về nhắn với ông câu,
Cá ăn thời giật để lâu hết mồi.

366-
Bắc bậc kiêu kỳ.

367-
Bắc Cạn có suối đãi vàng,
Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh.

368-
Bắc cầu cho kiến leo qua,
Để cho ai đó qua nhà tôi chơi.

369-
Bắc cầu mười hai nấc, bắc thấu lên trời,
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu?

370-
Bắc cầu mười hai tấm vánm
Lập quán bốn mươi hai tầng.
Cơm sôi gạo nhảy từng tưng,
Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh.

371-
Bắc cầu mà ngoi, không ai bắt cầu mà lội.

372-
Bắc chõ nghe hơi.

373-
Bắc nước chờ gạo người.

374-
Bắc Nam lòng chẳng thương tình,
Để anh thui thủi một mình sao đang.

375-
Bắc nhạn nam hồng.

376-
Bắc Ninh cho đến Phủ Từ,
Qua cầu sông Nhị ngẩn ngơ tìm người.
Tìm người chẳng biết mấy nơi,
Tìm ba mươi sáu phố thấy người ở đây.

377-
Bắc thang lên đến cung mây,
Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời?
Cuội nghe thấy nói, Cuội cười,
Bởi hay nói Cuội nên ngồi gốc cây.

378-
Bắc thang lên đến tận Trời,
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay.
Đánh rồi lại trói vào cây,
Hỏi ông Nguyệt lão, “Đâu dây tơ hồng?
Nào dây xe bắc xe đông?
Nào dây xe vợ, xe chồng người ta?
Ông vụng xe tôi lấy phải vợ già,
Tôi thì đốt cửa, đốt nhà ông đi!”

379-
Bắc thang lên hỏi ông trăng,
Của chàng cho thiếp nói năng thế nào?

380-
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Có tiền cho gái có đòi được không?

381-
Bắc thang lên hỏi trời già,
Chỉ hồng đâu tá, mượn và bốn dây.
Để ta xe kết đấy đây,
Xe chim loan phượng với cây ngô đồng.
Xe tố nữ với anh hùng,
Xe trang thục nữ bạn cùng thi nhân.

382-
Bắc thang lên hỏi trời già,
Phận em như hạt mưa sa giữa trời.
May ra gặp được giếng khơi,
Chẳng may gặp phải những nơi ruộng cà.
Đã yêu nhau đắp điếm nhau mà. . .

383-
Bắc thang lên hái hoa vàng,
Vì đâu cho thiếp với chàng quen nhau!

384-
Bắc thang lên hái ngọn trầu hương,
Đó thương ta một, ta thương đó mười.

385-
Bắc thang lên hái ngọn trầu vàng,
Thấy em cao số muộn màng anh thương.

386-
Bắn bụi tre, đè bụi hóp.

387-
Bắn như vãi cát.

388-
Bắn nhạn ven mây.

389-
Bắn súng không nên phải đền đạn.

390-
Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu.

391-
Bắp chuối gói lá sầu đâu,
Vừa đắng, vừa chát mời nhau làm gì?

392-
Bắp non xao xác trổ cờ,
Người thương đứng đó, răng giả lơ không chào?

393-
Bắp với khoai tuy rằng khác giống,
Nhưng cùng sống trên cục đất giồng.
Anh với em đồng vợ đồng chồng,
Tát biển Ðông cũng cạn, đập núi Hồng cũng tan.

394-
Bắt được tay, vây được cánh.

395-
Bắt đỉa bôi vôi.

396-
Bắt đứa có tóc chớ ai bắt đứa trọc đầu.

397-
Bắt bẻ thì hay, ra tay thì dở.

398-
Bắt bóng đè chừng.

399-
Bắt cá hai tay.

400-
Bắt chạch đằng đuôi.


còn tiếp

:cafe:


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 8th, 2013, 6:56 am

Image


Vần : B
(5)
401-
Bắt chân chữ ngũ, đánh củ khoai lang,
Hỡi cô nhà hàng, cho tôi bát nước.

402-
Bắt cóc bỏ dĩa.

403-
Bắt con ô thước đội cầu,
Cho bà Thánh Mẫu đi chầu thượng thiên.

404-
Bắt con tép nhử con tôm.

405-
Bắt cua trong giỏ.

406-
Bắt khoan bắt nhặt.

407-
Bắt lươn đằng đầu chớ ai bắt đằng đuôi.

408-
Bắt người bỏ giỗ, không ai bắt người cỗ bé.

409-
Bắt nhặt bắt khoan.

410-
Bắt ông Tơ đánh ba hèo,
Duyên người xe cả, phận em đói nghèo không xe.

411-
Bắt ông Tơ đánh sơ ít chục,
Mối chỉ sậm sờ, ông ngủ gục không xe.

412-
Bắt ông Tơ đánh sơ vài chục,
Bắt bà Nguyệt nếm mấy mươi hèo.
Người ta năm bảy vợ theo,
Còn tôi đơn chiếc như mèo cụt đuôi.

413-
Bắt ông Tơ mà bơ mà bớp,
Bắt lấy bà Nguyệt mà cột gốc cau.
Cứ se thiên hạ đâu đâu,
Bỏ hai đứa mình lựng đựng, ruột héo gan rầu không se.

414-
Bắt ông Tơ mà cho ba đấm,
Bắt bà nguyệt đánh tám mươi hèo.
Duyên người ta se buổi sớm, duyên em buổi chiều mới se.

415-
Bắt quanh bắt quẹo.

416-
Bắt tội bắt vạ.

417-
Bắt tỳ bắt ố.

418-
Bắt tròn bắt méo.

419-
Bằng cườm tay ngồi ngay bàn Phật,
Tụng kinh rồi lột bật áo ra. (-Quả chuối).

420-
Bằng cái sảy, nảy cái ung.

421-
Bằng lăng chặt khúc bắc cầu,
Đặng anh qua lại giải sầu cho em.

422-
Bằng mặt chẳng bằng lòng.

423-
Bằng mày bằng mặt.

424-
Bằng sào bằng gậy.

425-
Bằng trang bằng lứa.

426-
Bằng vai phải lứa.

427-
Bặt vô âm tin.

428-
Bẻ bông hoa huệ cắm bình,
Hữu duyên em bán, hữu tình anh mua.

429-
Bẻ bông sen cắm lọ lục bình,
Mùi thơm ai hưởng để cho mình chịu oan.

430-
Bẻ gãy chữ đồng.

431-
Bẻ hành bẻ tỏi.

432-
Bẻ lựu hái đào.

433-
Bẻ lau làm viết chép văn,
Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

434-
Bẻ mận hái đào.

435-
Bẻ nạng chống trời.

436-
Bẻ què cho thuốc.

437-
Bẻ tay bụt ngày rằm.

438-
Bẻ vành bẻ néo, bẻ vẹo lời ngay.

439-
Bế môn tỏa cảng.

440-
Bế nguyệt tu hoa.

441-
Bế quan tỏa cảng.

442-
Bến em có gốc dừa tơ,
Đêm trăng em đứng em chờ đợi ai.

443-
Bến hiền thuyền đậu, bến dữ thuyền lui,
Ngọn nước chảy ngược, ai lại bỏ sào xuôi,
Làm sao ta với bạn còn tới lui dài ngày.

444-
Bến Tre biển cá sông tôm,
Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàng.

445-
Bến Tre biển rộng sông dài,
Ao trong nuôi cá, bãi ngoài thả nghêu.

446-
Bến Tre dừa ngọt sông dài,
Nơi chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh.
Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo,
Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan.
Anh đây muốn hỏi thiệt nàng,
Là trai Thạnh Phú cưới nàng được chăng?

447-
Bến Tre gái đẹp thật thà,
Nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên.

448-
Bến Tre giàu mía Mỏ Cày,
Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn.

449-
Bến Tre lắm gái chưa chồng,
Không tin xuống chợ Mỹ Lồng mà coi.

450-
Bến Tre nước ngọt lắm dừa,
Ruộng vườn mầu mỡ, biển thừa cá tôm.
Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn,
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày.
Xoài chua, cam ngọt Ba Lai,
Bắp thì Chợ Giữa, giồng khoai Bà Hiền.
451-
Bến Tre ruộng đất phì nhiêu,
Nơi đây giàu lúa lại nhiều dừa khô.

452-
Bến trúc Nghi Tàm, rừng bàng Yên Thái.

453-
Bề ngoài thơn thớt nói cười,
Bên trong nham hiểm giết người không dao.

454-
Bề ngoài quân tử, trong dạ tiểu nhân.

455-
Bề ngoài vui vẻ nói cười,
Bên trong ám lệ sụt sùi đòi cơn.

456-
Bền duyên tơ tóc.

457-
Bền người, hơn bền của,
Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

458-
Bềnh bồng giữa chốn giang tân,
Bên tình bên nghĩa biết phân bên nào.
Em ơi, nhất lê, nhì lựu, tam đào,
Bên tình, bên nghĩa, bên nào cũng thương.

459-
Bể Đông sóng rợn tư mùa,
Ai cho bậu uống thuốc bùa bậu mê.
460-
Bể cạn non mòn.

461-
Bể Sở sông Ngô.

462-
Bể sâu con cá lớn vẫy vùng,
Trời cao muôn trượng, cánh chim bằng cao bay.
Xá chi đồi cát vũng lầy,
Những loài tôm tép biết ngày nào khôn.

463-
Bệ chưa nặn đã nặn Bụt.

464-
Bệnh nào thuốc nấy.

465-
Bệnh tòng khẩu nhập.

466-
Bỉ cực thái lai.

467-
Bỉ sắc tư phong.

468-
Bị rách nhưng lại có vàng,
Tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng.

469-
Bịnh quỷ có thuốc tiên.

470-
Bịnh tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu nhập.

471-
Bịt mắt bưng tai.

472-
Bịt mắt bắt dê.

473-
Bọ chó múa bấc.

474-
Bọ nẹt có giẻ cùi.

475-
Bọ người thì nhắm, bọ mắm thì chê.

476-
Bọ ngựa chống xe.

477-
Bọt mía lau khô, bớ cô chèo mũi,
Phải cô ở gần, anh coi tuổi cưới cô.

478-
Bỏ của chạy lấy người.

479-
Bỏ cửa bỏ nhà xem đám rước.

480-
Bỏ con, bỏ cháu, không bỏ hội mồng Sáu Chùa Thầy,
Bơi đăm, rước Giá hội Thầy,
Vui thì vui vậy chẳng tầy gặp em.

481-
Bỏ con tép bắt con tôm.

482-
Bỏ mồi bắt bóng.

483-
Trò đời bỏ phấn với vôi,
Bỏ con ông lái với đôi chân sào.

484-
Bỏ thì thương vương thì tội.

485-
Bỏ vạ cho làng, ba quan tiền phạt.

486-
Bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa,
Anh cất giò đi rồ,i bao thuở nhớ ai?

487-
Bỏ xứ Gò Công thẳng xông chợ Mỹ,
Đến chốn Sài Gòn làm đĩ nuôi thân.

488-
Bố đĩ giàu bố đĩ tiên,
Ông Tổng không tiền, ông Tổng tểnh.

489-
Bố chồng là lông con phượng,
Mẹ chồng như tượng mới tô,
Nàng dâu mới về là bồ chịu chửi.

490-
Bố chồng là lông lợn bạch,
Mẹ chồng là đách lợn lang.
Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu.

491-
Bố dòng lấy được gái tơ,
Đêm nằm hớn hở như mơ được vàng.

492-
Bố mẹ giàu con có, bố mẹ khó con không.

493-
Bố thí giờ Thìn, ăn xin giờ Tỵ.

494-
Bố vợ là vớ cọc chèo, mẹ vợ là bèo trôi sông, chàng rể là ông Ba Vì.

495-
Bốc cục than lửa, bỏ vào lư hương vàng,
Thiếp muốn chung tình nhân ngãi, sợ chàng không chung.

496-
Bốc lửa bỏ bàn tay.

497-
Bốc mũi bỏ lái.

498-
Bốc mả kiêng ngày trùng tang,
Trồng lang kiêng ngày gió bấc.

499-
Bối Khê, Tiên Lữ, Chùa Thầy,
Đẹp thì tuyệt đẹp, chưa tầy Chùa Hương.

500-
Bối rối như bà Sư đẻ.


còn tiếp

:give_rose:

User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 8th, 2013, 7:00 am

Image


Vần : B
(6)501-
Bốn bề công nợ eo sèo,
Chỉ vì một nỗi tôi nghèo mà thôi.
Tôi làm tôi chẳng có chơi,
Nghèo sao nghèo mãi, trời ơi hỡi trời!

502-
Bốn chân chong chóng, hai bụng kề nhau,
Cắn giữa phau câu, nghiến đi nghiến lạị. (-Cối xay)

503-
Bốn chín chưa qua năm ba đã tới.

504-
Bốn con ngồi bốn góc giường,
Mẹ ơi, mẹ hỡi, mẹ thương con nào?
-Mẹ thương con út mẹ thay,
Thương thì thương vậy, không tầy trưởng nam.
-Trưởng nam nào được gì đâu,
Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.

505-
Bốn mươi có cháu, sáu mươi có chắt.

506-
Bốn mùa bông cúc nở hoa,
Chờ xem nàng có sai ngoa lời thề.

507-
Bốn mùa bông cúc nở sai,
Để coi trời khiến duyên này về ai.

508-
Bốn mùa em chẳng phải lo,
Gạo Đồng Nai, vải Nghệ Tĩnh, ấm no trọn đời.

509-
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông,
Thiếp ngồi dệt vải những trông bóng chàng.
Dừa xanh trên bến Tam Quan,
Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu!

510-
Bốn ông mà ngồi một bàn,
Cùng uống một chén, cùng than một lời.

511-
Bốn phương chi thiếu anh hùng,
Liễu mai em chọn bá tùng sánh duyên.

512-
Bốn phương sum họp một nhà,
Miếng trầu thanh nhã, chén trà phong lưu.

513-
Màn Đông Tử, gối Ôn Công,
Lớn lên em phải ra công học hành.
Làm trai gắng lấy chữ danh,
Thi thư nếp cũ trâm anh dấu nhà.
Chị nay chút phận đàn bà,
Tam tong tứ đức phận là nữ nhi.
Mong em khôn lớn kịp thì.

514-
Bồ câu bồ các, tha rác lên cây,
Gió đánh lung lay, là vua Cao Tổ.
Những người mặt rỗ, là ông Tiêu Hà.
Tính toán chẳng ra, là thím Lý Bí.
Những người vô ý, là Hi Hắc Quang.
Ăn no chạy quàng, là ngươi Tào Tháo.
Không quần không áo, là chú Trần Bình.
Cái bụng tầy đình, là anh Lưu Bị.

515-
Bồ câu bay thấp, liệng cao,
Bay ra cửa phủ, bay vào trong dinh.
Ngọn đèn khêu gợi tâm tình,
Khêu lên cho tỏ ta mình với nhaụ.
Nhìn nhau chẳng dám nhìn lâu,
Nhìn qua cho bõ cơn sầu chia ly.

516-
Bồi Đòn Thủy, đĩ Bình Lao.

517-
Bồ câu mà đỗ nóc nhà,
Mấy thuở đàn bà đi hỏi đàn ông.

518-
Bồ còn thóc hết.

519-
Bồi ở lở đi.

520-
Bồi lắm có ngày lở lắm,
Thương dai phải lúc hờn dai.

521-
Bồng bồng con ngủ cho ngoan,
Dưới sông cá lội, trên ngàn chim bay.

522-
Bồng bồng mẹ bế con sang,
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo.
Muốn sang thì bắt cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.

523-
Bồng bồng mẹ bế con sang,
Đò to, nước lớn, mẹ mang con về.
Mang về đến gốc bồ đề,
Xoay trở hết nghề, mẹ bán con đi.

524-
Bồng bồng mà nấu canh khoai,
Ăn vào mát ruột, đến mai lại bồng.

525-
Bồng bồng nẩy lộc ra hoa,
Một đàn vợ lính trẩy ra thăm chồng.
Trẩy ra gánh gánh, gồng gồng,
Trẩy ra thăm chồng, bảy bị còn ba.
Nào ai nhắn nhủ mi ra,
Mà mi lại kể con cà, con kê.
Muốn tốt thì đưa nhau về,
Việc quan anh chịu một bề cho xong.
Xưa kia anh ở trong phòng,
Bây giờ anh đã vào trong hàng quyền.
Hai tay bưng dĩa trầu lên,
Trước lạy hàng quyền, sau lạy cậu Cai.
Chồng tôi ham sắc, ham tài,
Một chĩnh đôi gáo tôi ngồi sao yên.
Tôi xin chiếc đũa, đồng tiền,
Anh đi lấy vợ, tôi xin lấy chồng.

526-
Bồng bổng bồng bông,
Trai ơn vua chầu chực sân rồng,
Gái ơn chồng ngồi võng ru con.
Ơn vua xem nặng bằng non,
Ơn chồng đội đức tổ tông dõi truyền.
Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền vớ được của ngon.
Phận gái lấy được chồng khôn,
Xem bằng cá vượt vũ môn hóa rồng.

527-
Bồng con mẹ gửi cho bà,
Để mẹ đi bán kẻo mà chợ trưa.

528-
Bồng em đi dạo vườn cà,
Cà non chấm mắm, cà già muối chua.
Muối chua ba bữa là vừa,
Chị kia xách đĩa lại mua ba đồng.
- Ba đồng mắc lắm chị ơi,
Xin thêm trái nữa cho rồi bữa cơm.

529-
Bồng em đi dạo vườn dưa,
Dưa đà có trái, chị chưa có chồng.

530-
Bồng em mà bỏ vô nôi,
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh.
- Chợ Dinh bán nón quan hai,
Bán tua quan mốt, bán quai năm tiền.

531-
Bồng em mà bỏ vô nôi,
Cho mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Bát Nhị, mua trầu Hội An.
- Hội An bán gấm, bán điều,
Kim Bồng bán cải, Trà Nhiêu bán hành.

532-
Bồng em mà bỏ xuống gành,
Kéo neo mà chạy sao đành anh lái ơi!

533-
Bồng em tới đám u du,
Mua một cây dù che nắng che mưa.

534-
Bồng lai tiên cảnh.

535-
Bồng nào trống nấy.

536-
Bổn cũ soạn lại.

537-
Bỗng nghe lậu cổ bên cầu,
Giựt mình ngồi dậy lấy dầu châm thêm.

538-
Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình,
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi.

539-
Bội nghĩa vong ân.

540-
Bội nhập bội xuất.

541-
Bớ bạn tình nhân ơi!
Thân em như cái quả xoài trên cây.
Gió Đông. gió Tây. gió Nam .gió Bắc.
Nó đánh lúc la, lúc lắc trên cành.
Một mai rụng xuống, vô tình ai hay?
Kìa khóm trúc, nọ khóm mai,
Ông Tơ, bà Nguyệt se hoài chẳng thương.
Một lần chờ, hai lần đợi, ba lần nhớ, bốn lần thương,
Anh thương em nhưng ba mẹ họ hàng chẳng thương.

542-
Bớ bà rọc lá dưới mương,
Cho tôi một tấm che sương đội đầu.

543-
Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi,
Giông gió tới rồi, bờ bụi tối tăm.

544-
Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi,
Kẻo giông khói đèn, bờ bụi tối tăm.
Ghe anh bóng láng, mỏng ván nhẹ chèo,
Xin anh bớt một mái, thả lèo đợi em.
- Ghe anh ba chèo bớt một còn hai,
Trông vắn trông dài chẳng thấy ghe em.
545-
Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi,
Kẻo khuất bóng bần, anh bắc em nam.

546-
Bớ con đĩ chó mặt mâm,
Mầy mà hỗn láo tao bằm nát thây.
Bớ con đĩ ngựa chửi nhây,
Dao tao bổ xuống thì mầy tét hai.

547-
Bớ ghe ai chờ đợi em cùng,
Ghe em chở nặng, muốn vẫy vùng cũng không nên.

548-
Bớ người bạn cũ trăm năm,
Quay tơ có nhớ mối tằm hay không?

549-
Bới đất nhặt cỏ.

550-
Bới đầu cá, vạch đầu tôm.

551-
Bới bèo ra bọ.

552-
Bới cát tìm vàng.

553-
Bới lông tìm vết.

554-
Bớt ăn, bớt mặc ở mình,
Để mà lấy phúc hiển vinh lâu dài.
Áo cơm đã đủ thời thôi,
Của đời rồi lại trả đời, về không.
Sao bằng tích phúc lấy công,
Nhân duyên thoát khỏi cái vòng trần ai.

555-
Bớt đồng thì bớt cù lao,
Bớt ăn, bớt uống thì tao bớt làm.

556-
Bớt giận làm lành.

557-
Ba điều bốn chuyện.

558-
Ba đòng một mớ rau ngò,
Báu chi câu hát, lần mò không ra.

559-
Bà ơi, cháu quí bà thay,
Quý bà vì bởi bà hay cho quà.

560-
Bà ơi cho cháu một xu,
Cháu mua bánh gù, cháu gởi về Nam.
Bố cháu đi làm: chè tầu thuốc lá,
Mẹ cháu ở nhà: vét lá khoai lang.

561-
Bà mai giọng thấp giọng cao,
Một tay cột mở, nói vào nói ra.

562-
Ba bảy hăm mốt.

563-
Ba bề bốn phía.

564-
Ba bốn nơi đến nói không màng,
Chờ anh góa vợ, sẵn sàng theo anh.

565-
Ba bốn nơi tới nói, dạ nọ bất bằng,
Em ôm lòng chờ đợi bóng trăng xế chiều.

566-
Ba bà đi bán lợn con,
Bán buôn chẳng được, lon ton chạy về.
Ba bà đi bán lợn sề,
Bán buôn chẳng được chạy về lon ton.

567-
Bà kia đi bán lợn sề,
Gặp ngày chợ ế, lon ton chạy về.

568-
Ba bà mua bốn quả dừa,
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao gặp được một người,
“Ba bà ba quả, phần tôi quả này!”

569-
Ba ba ấp bóng.

570-
Ba bà bốn chuyện.

571-
Bà ba cổ giữa bên trong,
Ngoài thì áo cặp, khăn hồng dù tay.

572-
Ba bà mà giang chân ra,
Một ông đứng giữa mà tra c. . . vào.
(Ba ông đầu rau và nồi cơm)

573-
Ba bè bảy mối.

574-
Ba bên bốn bề.

575-
Ba bó một giạ.

576-
Bây giờ tôi mới gặp tình,
Khác gì Kim Trọng, thanh minh gặp Kiều.
Tiện đây tôi hỏi một điều,
Đài gương soi thấu dấu bèo cho nhau.
Từ khi ăn một miếng trầu,
Miệng ăn, môi đỏ, dạ sầu tương tư.
Vì người tôi phải ngẩn ngơ,
Nhờ con chim nhạn đưa thư cho người.
Ướcrằng vẫn chửa có ai,
Trên nghiên, dưới mực, giữa cài chữ sen.

577-
Bây giờ trầu lại gặp cau,
Ước gì ta ở với nhau một nhà.

578-
Bây giờ trời đã quang mây,
Đem đàn ra gảy xem dây nào bền,
Xem dây nào ấm nào êm,
Xem dây nào bền ta gảy một dây.

579-
Bây giờ tuổi tác đã già,
Xứ chồng cô bỏ, xứ cha cô về.

580-
Bây giờ tui biết phận tui,
Chỉ là cơm nguội khi ai đói lòng.

581-
Bây giờ sưu nặng, thuế cao,
Thương nhau thì hãy khoan trao ân tình.
Chờ khi non nước thanh bình,
Phụ mẫu trường thọ, hai đứa mình nên duyên.

582-
Bày khôn chỉ dại.

583-
Bày mưu tính kế.

584-
Bé ăn trộm gà, già ăn trộm trâu, lâu ngày làm giặc.

585-
Bè ai nấy chống.

586-
Bé chẳng vin, cả gẫy cành.

587-
Bé con nhà bác, lớn xác con nhà chú.

588-
Bé mà lại bé hạt tiêu,
Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người.

589-
Bé thơ chi nữa dỗ dành,
Chẳng qua duyên nợ bậu đành sang đây.

590-
Bé thì nhờ mẹ, nhờ cha,
Lớn lên nhờ vợ, lúc già nhờ con.

591-
Bé xé ra to.

592-
Bên đây kén dâu, bên kia kén rể,
Hai bên hai lưỡi gươm vàng,
Thác thời chịu thác, buông nàng anh không buông.

593-
Bên đây sông có lập cái huyện Hà Đông,
Bên kia sông có lập cái chùa Tây Thiện.
Huyện Hà Đông có Quan Công ngồi xử kiện,
Chùa Tây Thiện có lắm kẻ tu hành.
Cây khô tuốt lá, bẻ nhành,
Ta không bỏ bậu, bậu lại đành bỏ ta.
594-
Bên đây thu thuế nặng nề,
Bồng con dắt vợ lẻn về bên kia (sông).

595-
Bên anh dư đất trồng cau,
Cho em xin miếng trồng trầu một bên.

596-
Bên chợ Đông Ba, tiếng gà eo óc,
Bên chùa Thọ Lục, tiếng trống cầm canh.
Giữa sông Hương gợn sóng khuynh thành,
Đêm khuya một chiếc thuyền mành ngửa nghiêng.

597-
Bên cha cũng cúng, bên mẹ cũng vái.

598-
Bên dì thì cho, bên o thì đừng.

599-
Bên hữu con thiên lý mã,
Bên tả con vạn lý vân,
Hai bên nhắm cũng cân phân,
Lòng anh muốn cỡi một lần đủ đôi.
- Thiên lý mã sải như tên bắn,
Vạn lý vân chạy giống rồng bay.
E khi anh cỡi chẳng tài,
Sa cơ một chút ngàn ngày tìm đâu.

600-
Bên kia sông, quê anh An Thái,
Bên này sông, em gái An Vinh.
Thương nhau chung dạ chung tình,
Cầu cha ưng mẹ thuận, hai đứa mình kết đôi.


còn tiếp

bye2


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ Sưu Tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 8th, 2013, 11:13 am

Image


Vần : B
(7)
601-
Bên Lương, bên Giáo, bên Đạo, bên Ta,
Vô đây kết nghĩa giao hòa.
Phải duyên phải kiếp, áo Bà mặc chung.

602-
Bên nầy sông có trồng bụi sả,
Bên kia sông ông xã trồng một bụi tre.
Trách ai làm bụi tre nó ngả, bụi sả nó sầu,
Phải chi ngoài biển có cầu,
Để anh ra đó giải đoạn sầu cho em.

603-
Bên nam tiền có rước thầy,
Bên nữ càng hát càng hay tiếng đàn.

604-
Bên ni sông, em bắc cái cầu năm mươi tấm ván,
Bên kia sông, em lập cái quán năm, bảy từng thương.
Cái quán năm, bảy từng thương là để người thương em buôn bán.
Cái cầu năm mươi tấm ván là để người nhớ em đi.
Trách ai bạc nghĩa, vô nghì,
Bây giờ có đôi, có bạn không nói tiếng gì với em.

605-
Bén rễ xanh cây.

606-
Bên sông thanh vắng một mình,
Có ông ngư phủ tỏ tình với ai.

607-
Bên tám lạng bên nửa cân.

608-
Bên Tây đem chiếc tàu sang,
Sinh ra khố đỏ, quần vàng, áo thâm.
Cho nên anh chịu âm thầm,
Vai vác khẩu súng, tay cầm bình toong.
Ra đi sông cạn, đá mòn.
Ra đi thương nhớ vợ con ở nhà.
Việc Tây anh phải trẩy xa,
Khi ở Hà Nội, khi ra Hải Phòng.
Nói ra đau đớn trong lòng,
Vợ con nào biết vân mòng là đâu!

609-
Bên thẳng thì bên phải chùng,
Hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây.

610-
Bên trọng bên khinh.

611-
Béo chê gầy, gầy chê tanh.

612-
Bèo giạt hoa trôi.

613-
Bèo giạt mây trôi.

614-
Bèo hợp mây tan.

615-
Bèo kia ai thả mà trôi,
Chim kia lẻ bạn mồ côi trên cành.
Anh tiếc chi miếng trầu xanh,
Để em lỡ chuyến đò tình anh ơi.
- Anh đâu tiếc miếng trầu xanh,
Chỉ tại chúng mình không nợ, không duyên.
Em là con gái thuyền quyên,
Còn anh chỉ kiếp con thuyền lênh đênh.

616-
Bèo nước gặp nhau.

617-
Béo như trâu chương.

618-
Bèo than phận bèo nằm trên mặt nước,
Mướp than phận mướp bắc ngọn leo giàn,
Lang than phận lang dứt lên trồng xuống,
Muống than phận muống ngắt ngọn nấu canh.

619-
Bèo than phận bèo, khi trôi khi nổi,
Bí than phận bí, ngắt đọt nấu canh.
Anh than phận anh làm trai chưa vợ,
Em than phận em làm gái chưa chồng.
Trách ai se sợi chỉ hồng,
Không săn lại rối cho lòng anh đau.

620-
Bì ư bôn mệnh.

621-
Bì bà, bí bạch chân cò,
Bí ba bí bách, nằm co giữa giường.
Đoạn rồi sờ vú, sờ sườn,
Sờ sao cho nó đỡ buồn mà thôị. (Bánh dầy)

622-
Bi hoan ly hợp.

623-
Bí lên ba lá, chắp tay thưa ba với má,
Sao không làm giàn cho bí bò ngang.
Trách hồng nhan vô duyên bạc phận,
Duyên nợ ở gần không đặng xứng đôi.

624-
Bí lên ba tấc trách ba với má,
Sao không làm giàn để bí sầu bí lại bò lan.
Trách hồng nhan vô duyên bạc phận,
Sao duyên nợ ở gần không đặng xứng đôi.

625-
Bí ngô là cô đậu nành,
Đậu nành là anh dưa chuột,
Dưa chuột là ruột dưa gang,
Dưa gang là làng dưa hấu,
Dưa hấu là cậu bí ngô,
Bí ngô là cô đậu nành.

626-
Bì gì bì phấn với vôi,
Bì con ông lái với tôi chặn sào.

627-
Biết được cơ Trời, việc đời chẳng khó.

628-
Biết đâu mà buông mối chỉ hồng,
Bởi anh tới chậm, đứng ngoài phòng bơ vơ.

629-
Biết đâu cái tổ con chuồn chuồn.

630-
Biết đâu chim cá mà tìm,
Vơi vơi tăm cá, bóng chim hải hồ

631-
Biết đâu là cầu Ô Thước?
Mênh mông nguyện ước, dưới nước trên trời.
Đêm khuya ngớt tạnh mù khơi,
Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng.
Nước đầu cầu, khúc sâu khúc cạn,
Chèo qua Ngọc Trản, đến vạn Kim Long.
Sương sa, gió thổi lạnh lùng,
Sóng xao, trăng lặn, gây lòng nhớ thương.
Tiếng hát ngư ông giữa sông Bành Lệ,
Tiếng nhạn lạc đàn bóng xế hoàng dương.
Mình em đứng giữa sông Hương,
Tiếng ca du nữ đoạn trường ai nghe?
Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược,
Nước chảy ngược, con cá vượt lội ngang.
Thuyền em xuống bến Thuận An,
Thuyền anh lại chảy lên ngàn, anh ơi!
Bến chợ Đông Ba, tiếng gà gáy sáng,
Bên làng Thọ Lộc, tiếng trống sang canh.
Giữa sông Hương, dợn sóng khuynh thành,
Đêm khuya một chiềc thuyền tình ngửa nghiêng.

632-
Biết đâu là phải, đâu sai,
Thực hư hai lẽ nào ai đã tường.

633-
Biết đâu là tổ chuồn chuồn,
Biết đâu cú đậu, mà lươn nơi nào.

634-
Biết đâu mà chọn giàu sang,
Biết đâu mà chọn những trang anh hùng.

635-
Biết đâu mà rảy đôi chân,
Thôi thì cứ phú cho phần rủi may.

636-
Biết đâu tìm lòng chim dạ cá,
Thầy địa lý mất mả táng cha.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng xa,
Đồn thì đồn bảy, đồn ba ngày đường.

637-
Biết bao gái đẹp như hoa,
Vỡ trâm, gãy xuyến, chìm thoa, rơi vàng.

638-
Biết chăng hỡi mẹ, hỡi thầy,
Ngỡ rằng gả bán, hóa đày thân con.

639-
Biết chừng nào con cá ra khỏi vực,
Biết chừng nào hết khổ cực thân em?

640-
Biết là chắc dạ chi không,
Mười đêm thức suốt rạng đông cả mười.

641-
Bà bóng đánh trống chầu mời,
Múa bông tâu rỗi hết đời bà đi.

642-
Ba cọc ba đồng.

643-
Bà cốt đánh trống long bong,
Nhảy lên, nhảy xuống như ong đốt bà.

644-
Bà cốt ngửi mùi tàn hương.

645-
Bà chết thì khách đầy nhà,
Đến khi ông chết cỏ gà đầy sân.

646-
Ba chớp ba nháng.

647-
Ba chừng bảy đỗi.

648-
Ba cha bảy mẹ.

649-
Ba chân bốn cẳng.

650-
Ba chìm bảy nổi.

651-
Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh.

652-
Bà chúa đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.

653-
Ba cô đội gạo lên chùa,
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về, sư ốm tương tư,
Ốm lăn, ốm lóc nên sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu,
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây.
654-
Ba cô đi chăn bò vàng,
Để bò ăn lúa, vào làng hái hoa,
Hái được cành bồng, cành la,
Cành nào tươi tốt cho ta một cành.

655-
Ba cô đi cúng chùa ngoài,
Cúng cam, cúng quýt, cúng xoài cà lăm.

656-
Ba cô cùng ở một nhà,
Cùng đội nón thúng, cùng ra thăm đồng.
Ba cô cùng chửa có chồng,
Để anh mua cốm, mua hồng sang chơị.
- Đến nơi cô đã có chồng,
Để cốm anh mốc, để hồng anh phai.
Ai làm cái quạt long nhài,
Cái ô long dịp, cửa cài long then?

657-
Ba cô mà đứng thong dong,
Tôi lấy cô giữa, mất lòng hai bên.

658-
Ba cô vác gậy chọi đào,
Có một quả chín biết vào tay ai?
Trên cây có quả chín mùi,
Anh trông mỏi mắt, anh chòi mỏi tay.

659-
Ba cô vác gậy chọi đào,
Cô lớn, cô bé, cô nào với tay.
Cô lớn vuốt bụng thở dài,
Trời ơi đất hỡi lấy ai đỡ buồn.
Cô bé mặc áo hở lườn,
Đêm nằm ngỏ cửa, con lươn bò vào.
Gió Nam thổi tốc yếm đào,
Anh nghĩ oản trắng, mò vào thắp nhang.
Hai cô bốn oản rõ ràng,
Anh xin một chiếc cô nàng không cho.

660-
Ba con đổi lấy một cha,
Làm cho thiên hạ xót xa vì tiền.

661-
Ba con đang chảy, bảy con đang cường.

662-
Bà con cô bác, lẳng lặng mà nghe,
Tôi kể cái vè về các thứ bảnh,
Phong tình huê nguyệt, là bánh trung thu,
Thấy ông Phật tu, bông sen thơm ngát,
Mấy người hảo ngọt, thì có bánh cam,
Những kẻ nhát gan, mời ăn bánh tét.

663-
Bà con có biết hay không?
Bố chồng là lông con phượng,
Mẹ chồng là tượng mới tô,
Nhà bà có phúc được cô dâu hiền.

664-
Bà con dù khó xin đừng bỏ,
Kẻ lạ tuy giàu cũng chớ đua.

665-
Bà con vì tổ vì tiên, nào phải vì tiền vì gạo.

666-
Bà con xa không bằng láng giềng gần.

667-
Bà còng đi chợ trời mưa,
Ông sấm, ông sét tiễn đưa bà còng.

668-
Bà còng đi chợ trời mưa,
Cái tôm, cái tép đi đưa bà về.

669-
Ba dân mở hội tháng Năm,
Mười hai chạ chải, hôm rằm bơi thi.
Ba dân đánh trống chỉ huy,
Thuyền nào đạt nhất, cờ thì có mao.
Cả Thuyết đứng mũi chịu sào,
Hai Dương đánh mõ, Trương Giao phất cờ.
Lái Hành lái vượt thủy cơ,
Dân ta đâu có được cờ mà tranh.

670-
Ba dãy bảy toà.

671-
Bà già đã tám mươi hai,
Nằm trong quan tài hát ghẹo ông sư.

672-
Bà già đã tám mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gởi thư kén chồng.

673-
Bà già đeo bị hạt tiêu,
Sống bao nhiêu tuổi, mà nhiều đắng cay.
Đời người được mấy gang tay,
Ai hay ngủ ngày, chỉ được nửa gang.

674-
Bà già đi chợ Cầu Đông,
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Xem rồi, thầy bói nói rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn.

675-
Bà già ơi hỡi bà già,
Có con không gả, đốt nhà bà đi.

676-
Bà già bưng thúng gạo xay,
Gãi bụng sồn sột, hỏi chầy cối đâu.

677-
Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.

678-
Bà già lẻ ốc trong nhà,
Con cuốc uống nước, con gà mổ kê.
Nực cười gà nọ mổ kê,
Ngựa ăn gò mả, rồng về Bình Long.
Núi Đồng Dương, dê chạy giáp vòng,
Ngó ra ngoài biển thấy cá còn nằm ngất ngư.
Trai như anh đối lại được chừ,
Trầu têm cánh phượng, bỏ khay cừ em đang.

679-
Bà già lụm khụm đi tu,
Bỏ quên đãy phải công phu lỡ làng.

680-
Ba gian nhà khách, chiếu sạch giường cao,
Mời các thày vào, muốn sao được thế.
Mắm Nghệ lòng giòn, rượu ngon cơm trắng.
Các thày dù chẳng sá vào,
Hãy dừng chân lại em chào cái nao.
Đêm qua em mới chiêm bao,
Có năm ông Cử bước vào nhà em.
Cau tươi bổ, trầu cay têm,
Đựng trong đĩa sứ em đem kính mời.
Năm thày tốt số hơn người,
Khoa này tất đỗ, nhớ lời em đây.

681-
Ba gian mái rạ lòa xòa,
Phải duyên coi tựa chín tòa gỗ lim.

682-
Bà giàu, bà tát cá ao,
Tôi con nhà khó, tôi chao cá mè.

683-
Ba hồn bảy vía.

684-
Ba hoa chích choè.

685-
Bà lớn, bà bé, bà ba,
Ba bà dắt díu tìm nhà bà tư.

686-
Ba lừa bảy lọc.

687-
Ba La đất tốt trồng hành,
Đã xinh con gái, lại lành con trai.
Vạn Tượng những chông cùng gai,
Con gái mốc thếch, con trai đen sì.

688-
Ba làng bảy chợ.

689-
Bà lão đi bán rau khoai,
Một đồng chẳng bán, hào hai gật gù.

690-
Ba lo bảy liệu.

691-
Ba mươi cái răng, đóng trăng lưỡi liềm.

692-
Ba mươi chạng vạng, gặp bạn chẳng hay.

693-
Ba mươi nước lớn, mồng mười nước rong.

694-
Ba mươi sáu cửa bể, phải nể cửa Tuần Vường.

695-
Ba Mươi súc miệng ăn chay,
Sáng ngày mồng Một dựng cây trúc đài.
Làm sân khấn vái Phật Trời,
Biết đâu có nắng mà phơi quần hồng.
Ai ơi, hãy hoãn lấy chồng,
Để cho con gái dốc lòng đi tu.
Chùa này dẫu chẳng Bụt ru,
Mà đem chuông khánh treo chùa Hồ Sen.
Thấy cô yếm đỏ, răng đen,
Nam mô Đà Phật lại quên mất chùa!
Ai mua tấc cảnh thì mua,
Thanh la, não bạt, thày chùa bán cho.
Hộ pháp thì một quan ba,
Long thần chín rưỡi, Thích Ca ba tiền.
Còn hai mụ Thiện hai bên,
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo.
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu,
Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa.

696-
Ba mặt một lời.

697-
Ba máu sáu cơn.

698-
Ba năm ăn ở trên thuyền,
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà.
Xuống thuyền nhịp bảy, nhịp ba,
Trách anh hàng trứng cho ra đôi lòng.

699-
Ba năm ở với người ngu,
Không bằng một tháng giao du người tài.

700-
Ba năm bú mớm con thơ,
Công ơn cha mẹ biết cơ ngần nào.
Dạy rằng chín chữ cù lao,
Bể sâu không ví, trời cao chẳng bì.


còn tiếp

2laughing


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ Sưu Tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 8th, 2013, 11:18 am

Image


Vần : B
(8)
701-
Ba năm củi quế phạm rìu,
Thất danh anh chịu, không chiều lòng ai.

702-
Ba năm chẳng xứng duyên hài,
Nằm lăn xuống bệ lạy dài ông Tơ.

703-
Ba năm còn đợi được thay,
Huống chi vài tháng mà nay than phiền.

704-
Ba năm hăm bảy tháng chàng ơi,
Bao giờ cỏ mọc cho tôi đi lấy chồng.

705-
Ba năm mở hội một lần,
Tiếng đồn nô nức xa gần đến xem.
Hai phố chôn hai dãy đèn,
Làm hai cái cổng dưới trên phố Hàm.
Làm thêm cái cổng Tam Quan,
Làm nhà tám mái bắc ngang sân chùa.
Trong chùa tinh tượng mới tô,
Trong nhà tám mái bày đồ theo ngôi.
Dân ta mở hội mồng Mười,
Mười Một rước nước thỉnh kinh lên chùa.
Rước nước trên sông Bồ Đề,
Thỉnh kinh chùa Đá rước về chùa Mơ.

706-
Ba năm quân tử trồng tre,
Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.

707-
Ba năm tượng đất cũng thờ,
Lỡ duyên chịu lỡ quyết chờ người em mơ.
Chờ anh, em hết sức chờ,
Chờ cho rau muống mọc lên bờ trổ bông.

708-
Ba năm tang chế mãn rồi,
Đầu dơ em gội, vòng thời em đeo.

709-
Ba năm thẻ cắm, nêu trồng,
Nếu anh có vợ, đền chồng cho em.

710-
Ba năm thì mít đóng đài,
Cây cam có nụ, cây xoài có bông.

711-
Ba năm thiếp lộn trở về,
Ruộng đất bề bề, nhớ cái tòm tem.

712-
Ba năm trấn thủ lưu đồn,
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn,
Hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai.
Miệng ăn măng trúc măng mai,
Những giang cùng nứa, lấy ai bạn cùng.
Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng.
Ngang lưng thì thắt đai vàng,
Đầu đội nón dứa, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa.

713-
Bà nằm, bà có ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.

714-
Ba đánh một, không chột cũng què.

715-
Ba người dại hợp lại thành một người khôn.

716-
Bá nghệ, bá tri vị chi bá láp.

717-
Bá Nha - Tử Kỳ.

718-
Bá nhân bá khẩu.

719-
Bà phải có ông, chồng phải có vợ,
Giàu thì một lọ, khó thì một niêu.
Dù cho cha đánh, mẹ treo,
Cũng không bỏ được Chùa Keo ngày rằm.

720-
Ba phen lên ngựa mà về,
Cầm cương níu lại xin đề câu thơ.
Câu thơ, ba bốn câu thơ,
Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu thương.

721-
Ba phen quạ nói với diều,
Vườn hoang, cỏ rậm thì nhiều gà con.

722-
Ba phen trầu hồi cả ba,
Phen này hồi nữa lên chùa đi tu.
Lên chùa thấy Phật muốn tu,
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.

723-
Ba phen trầu hồi cả ba,
Phen này hồi nữa thiệt là số anh.

724-
Ba que xỏ lá.

725-
Ba sinh hương lửa.

726-
Ba thăng một mẫu.

727-
Ba thưng cũng vào một đấu.

728-
Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi.

729-
Ba tháng mười ngày, hết tuần chay gái đẻ.

730-
Ba tháng trông cây, chẳng bằng một ngày trông quả.

731-
Bà tiền, bà thóc, bà cóc gì ai.

732-
Ba tiền một khứa cá buôi,
Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già.

733-
Ba trăng là mấy mươi hôm,
Mai Nam nắng trước, chiều Nồm quạnh sau.
Chàng ơi, đừng phụ khó tham giàu,
Khi lành tôn trượng, khi đau phụ phàng.

734-
Bà Trưng quê ở Châu Phong,
Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên.

735-
Ba vạn sáu ngàn ngày.

736-
Ba với ba là sáu; sáu với bảy mười ba.
Bạn nói với ta không thiệt không thà,
Như cây đủng đỉnh trên già được non.
Khi xưa, bạn nói với ta chưa vợ, chưa con,
Bây giờ ai đứng ở đầu nom bạn kìa.
Bạn nói với ta chưa có hiền thê,
Bây giờ ai đứng đó, bạn trả lời thề cho ta.

737-
Ba má em không tham nơi mâm thau, đũa trắc,
Mà chịu cái nơi cơm hẩm, muối rang,
Một mai có thất cơ, lỡ vận, thì thế gian khỏi cười.

738-
Ba vợ bảy tám nàng hầu,
Đêm nằm chuồng trâu, gối đầu bằng chổi.

739-
Ba vuông sánh với bảy tròn,
Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu.

740-
Ba xôi nhồi một chõ.

741-
Ba xuân hương lửa bén nồng,
Kẻ đi,đi mãi; người trông, trông hoài.

742-
Bác cổ học viện.

743-
Bác cổ thông kim.

744-
Bác mẹ em vội tham vàng,
Hang hùm lại ngỡ phụng hoàng, nên gả em.
745-
Bác mẹ già phơ phơ đầu bạc,
Con chàng còn trứng nước thơ ngây.
Có hay chàng ở đâu đây,
Thiếp xin mượn cánh chắp bay theo chàng.

746-
Bác thí tế chúng.

747-
Bác xác bác xơ.

748-
Bách bát mâu ni.

749-
Bách chiến bách thắng.

750-
Bách chiết bất diệu.

751-
Biết chăng hỡi bác, mẹ, thầy,
Ngỡ rằng gả bán hóa đày thân con?

752-
Bách chiết thiên ma

753-
Bách gia chi sản

754-
Bách khoa từ điển.

755-
Bách nhẫn khả thành kim.

756-
Bách nhân, bách khẩu.

757-
Bách niên giai lão.

758-
Bách niên hảo hiệp.

759-
Bách phát bách trúng.

760-
Bách sự đầu nan.

761-
Bách văn bất như nhất kiến.

762-
Bách vô sở trường.

763-
Bãi bể nương dâu.

764-
Bãi biển Nha Trang mịn màng, trắng trẻo,
Nước trong leo lẻo, gió mát trăng thanh.
Đêm đêm thơ thẩn một mình,
Đố sao cho khỏi vướng tình nước mây.

765-
Bài binh bố trận.

766-
Bãi cỏ lau khô, sầu ai rã rượi,
Thỏ núp lùm chờ đợi bóng trăng.
Bãi dài cát nhỏ lăn tăn,
Phải duyên tiền định ngàn năm cũng chờ.

767-
Bài Phong đả Thực.

768-
Ban đêm gánh nước tưới Dâu,
Ban ngày gánh nước tưới trầu, tưới cau.
Tưới rồi, ngó lại đằng sau,
Mặt trời lên chót núi, lòng em đau một mình.

769-
Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

770-
Bán bò tậu ễnh ương.

771-
Bán buôn canh cửi hay thay,
Sanh nhai phải giữ trong tay một nghề.

772-
Bán buôn thúng lửng, tràn hư,
Mãn mùa tính lại không dư đồng nào.

773-
Bàn Cờ, Trảm Tướng, Cao Tung,
Mũi Cày, Đụn Rạ, trùng trùng non cao.
Sóc Sơn là ngọn núi nào,
Có ông Thánh Gióng bay vào trời xanh.
Sông Cà Lồ phía Nam thành,
Uốn quanh trăm khúc như tình đôi ta.

774-
Bán cân bát lượng.

775-
Bán chạy khỏi lạy láng giềng.

776-
Bán chịu mất mối hàng.

777-
Bán con nuôi cháu.

778-
Bán dạ tam bôi tửu,
Bình minh nhất đản trà,
Nhật nguyệt dâm nhất độ, lương y bất đáo gia.

779-
Bán dạng bán hình.

780-
Bán gà cho cáo.

781-
Bán gà kiêng ngày gió, bán chó kiêng ngày mưa.

782-
Bàn hơn tính thiệt.

783-
Bán hàng ăn những chũm cau,
Chồng con có biết cơ mầu này không?

784-
Bán hàng chiều khách.

785-
Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ.

786-
Bán hàng thì bán sớm mai,
Chợ trưa người vãn còn nài làm chi.

787-
Bán nước buôn dân.

788-
Bán nắng cho trời, bán sấm cho Thiên Lôi.

789-
Ban ngày còn bận đi chơi,
Tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay.

790-
Ban ngày dang nắng, tối lại dầm sương,
Công lao tôi khổ, mình thương không mình?

791-
Ban ngày ngồi lê, tối về vê nồi.

792-
Ban ngày ngó tre, đêm nghe chó sủa.

793-
Ban ngày quan lớn như thần,
Ban đêm quan lớn tần mần như ma.

794-
Bán phấn buôn hương.

795-
Bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè.

796-
Bán rẻ còn hơn đẻ lãi.

797-
Bán rẻ về tắt, bán đắt về trưa.

798-
Bàn ra nói vào.

799-
Bàn ra tán vào.

800-
Bán rao chào khách.


còn tiếp

:cafe:


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ Sưu Tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 8th, 2013, 11:22 am

Image


Vần : B
(9)
801-
Bán sống bán chết.

802-
Bán tự vi sư.

803-
Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn.

804-
Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,
Con một nhà đứa trắng, đứa đen.
Hễ ăn vóc thì học quen,
Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay.

805-
Bán thỏ mua hùm.

806-
Bán thân bất toại.

807-
Bán trôn nuôi miệng.

808-
Bán tháo bán đổ.

809-
Bán tín bán nghi.

810-
Bán trời không mời Thiên Lôi.

811-
Bán trời không văn tự.

812-
Bán vợ đợ con.

813-
Bán vãi hơn tải mắm về đồng.

814-
Báng đầu thằng trọc không nể lòng ông sư.

815-
Bâng khuâng bát ngát,
Em hát thật hữu tình.
Này em ơi, căn duyên tiền định xui chúng mình gặp nhau.

816-
Bàng nhược vô nhân.

817-
Bàng thính thì đông, lướt sông thì bạch tuộc.

818-
Bao giờ bánh đúc bẻ ba,
Mắm tôm quẹt ngược, cả nhà anh xiêu.

819-
Bánh đúc làng Go, chè xanh làng Núi.

820-
Bánh cả mâm sao em kêu rằng bánh ít?
Trầu cả chợ, sao em gọi là trầu không?
Trai nam nhi không đối đặng, gái má hồng xin thử đối xem.

821-
Bánh canh trắng, bánh canh ngọt,
Rượu ngọt bỏ ve, ai kêu tôi đó, dạ có tôi đây.
Bốn mùa bông cúc vần xoay,
Để xem trời định duyên nầy về đâu.

822-
Bánh dầy nhiều đậu thì ngon,
Cha mẹ chuốt ngót thì con đắt chồng.

823-
Bánh dừa Giồng Luông.

824-
Banh da xé thịt.

825-
Bánh giầy nếp cái, con gái họ Ngô, Bạc Tỉnh Tuyên, ai có duyên thì được.

826-
Bánh ít đi, bánh quy lại.

827-
Bánh này bánh lọc, bánh trong,
Ngoài tuy xám ủng, trong lòng có nhân.
Ai ơi, xin chớ tần ngần,
Lòng son em vẫn giữ phần dẻo dang.

828-
Bánh nhiều quá cũng kêu bánh ít,
Chuối non nhớt cũng gọi chuối già.
Trượng phu đối được mới là đáng khen.
- Canh chua lét sao kêu canh ngọt,
Cây cao nghệu cũng gọi cau lùn,
Đối chơi với bạn anh hùng há thua?

829-
Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc,
Măng cụt Hàm Luông, vỏ nâu trong trắng như gòn,
Anh đây nói thiệt sao em còn so đo.

830-
Bánh xe tạo hóa.

831-
Bao phen quạ nói với diều,
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm.

832-
Bao phen quạ nói với diều,
Rừng hoang, cỏ rậm thì nhiều thức ăn.

833-
Bao dung hột cải, rộng rãi trôn kim.

834-
Bao giờ được gặp chàng đây,
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao?

835-
Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi,
Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuấn, Nghiêu.
Mừng nay có chủ Thuấn, Nghiêu,
Mưa Nhân, gió Huệ thảy đều muôn dân.
Sông trôi một dải trong ngần,
Thảnh thơi, ta rũ bụi trần cũng nên.

836-
Bao giờ đổ núi Tản Viên,
Cạn sông Tô Lịch thiếp mới quên nghĩa chàng.

837-
Bao giờ đá nổi, rong chìm,
Muối chua, chanh mặn mới tìm đặng em.

838-
Bao giờ đom đóm bay ra,
Hoa gạo rụng xuống thì tra hột vừng.

839-
Bao giờ bắt được giặc Khôi,
Cho yên việc nước, chồng tôi được về.

840-
Biển Đông sóng dợn cát đùa,
Sánh đôi không đặng lên chùa anh tu.

841-
Bao giờ cạn nước Thu Bồn,
Ngập chùa Non Nước, lời đồn em mới tin.

842-
Bao giờ Cầu Mống gãy đôi,
Sông Thu hết nước, em mới thôi thương chàng.

843-
Bao giờ cá Lý hóa Long,
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa.

844-
Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.

845-
Bao giờ cây cúc nở hoa,
Để xem em thuộc về ta hay người.

846-
Bao giờ cho khỉ đeo hoa,
Cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng.

847-
Bao giờ Chợ Lớn hết vôi,
Em đây hết đứng, hết ngồi với anh.

848-
Bao giờ cho được thảnh thơi,
Tay tiêm thuốc cống miệng mời lang quân.

849-
Bao giờ cho đặng xum vầy,
Giao hoan đôi mặt dạ này mới vui.

850-
Bao giờ cho đến Giêng, Hai,
Cho làng vào đám cho ai xem chèo.

851-
Bao giờ cho đến tháng Ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Thóc giống đuổi chuột trong bồ,
Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều hâu,
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.

852-
Bao giờ cho đến tháng Ba,
Ếch cắn cổ rắn, tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Ông trăng mà lấy bà trời,
Tháng Năm ăn cưới, tháng Mười nộp treo.
Con lợn to bằng con mèo,
Làng ăn chẳng hết, đem treo đầu làng.
Con voi nằm dưới gậm giường,
Cóc đi đánh giặc, bốn phương nhọc nhằn.
Chuồn chuồn thấy cám thì ăn,
Lợn kia thấy cám, vùng vằng bay qua.
Trời mưa cho mối bắt gà,
Cào cào đuổi cá, chui qua khe rào.
Chó con bắt trạch dưới ao,
Có một quả đào, ném ngã năm cô.
Thóc giống cắn chuột trong bồ,
Một trăm con muỗi đuổi vồ con trâu.
Chim chích cắn cổ diều hâu,
Gà con tha quạ, biết đâu mà tìm.
Bong bóng thì chìm, gỗ lim thì nổi,
Đào ao bằng chổi, quét nhà bằng mai.
853-
Bao giờ cho đến tháng Hai,
Hòn đá dẻo dai, hòn xôi chắc rắn.
Gan lợn thì đắng, bồ hòn thì bùi,
Hương hoa thì hôi, nhất thơm là cú.
Đàn ông to vú, đàn bà rậm râu.
Con cá mày ở dưới ao,
Tao tát nước vào, mày chạy đi đâu.
Ngồi buồn vác giỏ đi câu,
Được ả Thị Màu con gái phú ông.
Sông Hồng rộng chẳng tày gang,
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi.
Chơi cho quạt lá long nhài,
Cầu Ô gãy nhịp, thuyền chài bong đinh.
Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Lênh đênh bảy lá thuyền tình,
Chìm ba bến nước mới tìm thấy hoa.

854-
Bao giờ cho đến tháng Hai,
Con gái làm cỏ, con trai be bờ.
Gái thì kể phú, ngâm thơ,
Trai thì be bờ kể chuyện bài bây.

855-
Bao giờ cho đến tháng Hai,
Nhật Tảo mở hội cho trai ra đình.

856-
Bao giờ cho đến tháng Năm,
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm, vừa ăn.
Bao giờ cho đến tháng Mười,
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn.

857-
Bao giờ đồng rộng thảnh thơi,
Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuần Nghiêu.

858-
Bao giờ cho đến tháng Mười,
Lúa tốt bời bời, nhà đủ người no.

859-
Bao giờ cho chuối có cành,
Cho sung có nụ, cho hành có hoa.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim ăn ghém thì mình lấy tạ.

860-
Bao giờ cho gạo bén sàng,
Cho trăng bén gió, cho nàng lấy anh.

861-
Bao giờ cho hương bén hoa,
Khăn đào bén túi, cho ta bén mình.
Thuyền tình đậu bến Giang đình,
Lòng ta chỉ quyết lấy mình mà thôi.

862-
Bao giờ cho mạ lên non,
Một trăm mẫu đất có con trâu cày.

863-
Bao giờ cho mỏi cánh bằng,
Cù lao bỏ bể thì anh bỏ nàng.

864-
Bao giờ cho mía trổ bông,
Cho chị lấy chồng, em gặm giò heo.
Giò heo chị để chị treo,
Em lấy chân mèo, em gặm em chơi.

865-
Bao giờ cho sóng bỏ gành,
Cù lao bỏ biển, anh mới đành bỏ em.

866-
Bao giờ hết chủ Hồ Tây,
Vét sông Tô Lịch có ngày ấm no.

867-
Bao giờ Hòn Đỏ mang tơi,
Hòn Hèo đội mũ thì trời sắp mưa.

868-
Bao giờ lấp ngã ba Tranh,
Để ta gánh đá xây thành Cổ Loa.

869-
Bao giờ lở núi Tản Viên,
Cạn sông Tô Lịch mới quên nghĩa nàng.
Thung dung từ thuở thanh nhàn,
Mực nghiên giấy bút ta bàn khúc nhôi.
Phen này anh quyết lấy nàng thôi,
Em tránh đằng trờ,i chẳng khỏi tay anh.
Nói ra mang tiếng dỗ dành,
Mặc ý nàng liệu, mặc tình nàng lo.
Yêu nhau nên phải dặn dò.

870-
Bao giờ lúa mọc trên chì,
Voi đi trên giấy, Tây thì về Tây.

871-
Bao giờ lúa tốt trổ bông,
Người dân nổi dậy bẻ gông, bẻ cùm.

872-
Bao giờ mưa thuận gió hòa,
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng.

873-
Bao giờ mồng Sáu tháng Ba,
Để làng mở hội em ra lấy chồng.

874-
Bao giờ gừng ngọt, đường cay,
Gánh vừa lon gạo thì thằng Tây ở tù.

875-
Bao giờ nắng nhạt bèo trôi,
Sao rua xuất hiện thì thôi cấy mùa,
Tua rua thì mặc tua rua,
Mạ già ruộng ngấu, không thua bạn điền.

876-
Bao giờ nên đội, nên cơ,
Thì em sẽ quyết đợi chờ cùng anh.

877-
Bao giờ ngựa đá qua sông,
Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi.

878-
Bao giờ Ngàn Hống hết cây,
Sông Rum hết nước, họ nầy hết quan.

879-
Bao giờ nhẫn cưới trao tay,
Tiền cheo làng lấy mới hay vợ chồng.

880-
Bao giờ Nhãn Lý có đình,
Trạm Chay có chợ, Ngọc Đình có vua.

881-
Bao giờ rừng An Lão hết cây,
Sông Lại Giang hết nước thì em đây mới hết tình.

882-
Bao giờ sen mọc biển đông,
Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi.

883-
Bao giờ sông hẹp bằng ao,
Bắc cầu chiếc đũa qua trao lời nguyền.

884-
Bao giờ tài sắc tương giao,
Thì ta mở khóa động đào đón nhau.

885-
Bao giờ Thiên Ấn hết tranh,
Sông Trà hết nước, anh mới đành xa em.

886-
Bao giờ tiền có, gạo còn,
Tôi về tôi lại giữ hòm cho anh.

887-
Bao giờ Tiền Hải có chùa,
Trạm Chay có chợ thì vua ra đời.

888-
Bao giờ Trường Úc hết vôi,
Đôi ta hết đứng, hết ngồi với nhau.

889-
Bao giờ vào đám tháng Giêng,
Bắt chồng em đến khiêng chiêng cho làng.

890-
Bao nhiêu của cải bạc vàng,
Nửa thì chúng lấy, nửa đốt tàn thành tro.

891-
Bao nhiêu lá rụng quét dồn,
Bao nhiêu nợ bạn hãy gồm trả cho.

892-
Báo oán dĩ đức.

893-
Bao phen lên ngựa ra về,
Cầm cương níu lại xin đề câu thơ.
Câu thơ ba bốn câu thơ,
Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong.

894-
Bão tân cứu hỏa.

895-
Bao tàng họa tâm.

896-
Bào trơn đóng bén.

897-
Bát đất múc canh, bát sành múc cháo,
Thuốc có cam thảo, nước có lão thần.
Những người truyền đạo, khai nhân,
Ngàn thu để tiếng muôn phần thơm lâu.

898-
Bát bể để được lâu.

899-
Bát canh rau, bát rau sam,
Yêu nhau chẳng nỡ thở than nửa lời.

900-
Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng.


còn tiếp

2laughing


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ Sưu Tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 8th, 2013, 11:26 am

Image


Vần : B
(10)
901-
Bát mồ hôi đổi lấy bát cơm.

902-
Bát nước trong còn gợn sóng rung rinh,
Đôi ta gá nghĩa chung tình,
Dầu ai dèm xiểm chúng mình, mặc ai.

903-
Bát vạn tứ thiên.

904-
Bát vỡ khó lành.

905-
Bâu như đỉa đói.

906-
Bày đường chuột chạy.

907-
Bày binh bố trận.

908-
Bây giờ đặng chữ vinh quy,
Ham chơi quyền quý, nghĩ gì đến em.

909-
Bây giờ đôi ngả xa xôi,
Có thương thì phải mua vui bán sầu.

910-
Bây giờ nắm lấy tay nàng,
Hỏi sao lá ngọc, cành vàng xa nhau.
Xa nhau ta mới xa nhau,
Khi xưa ta vẫn ăn trầu một cơi.

911-
Bây giờ anh mới rõ sự tình,
Tại ba với má hai đứa mình xa nhau.

912-
Bây giờ cá đã mắc câu,
Mặc tình ngư phủ chặt đầu, lột da.

913-
Bây giờ chưa biết vàng thau,
Đời sau kính trọng người cao tu hành.

914-
Bây giờ chưa quyết hay sao,
Còn chờ chi đó, má đào phôi pha?
Bây giờ đã đến canh ba,
Khuyên chàng về với mộng để gái đào hoa đi nằm.

915-
Bây giờ chưa tỏ chiêm bao,
Còn chờ chi đó má đào phôi pha.

916-
Bây giờ chẳng liệu thì quê,
Mai sau cùng túng không nghề làm ăn.

917-
Bây giờ chỉ có kêu Trời,
Ván đà đóng dính biết đời nào long.

918-
Bây giờ chàng đã nghe ai,
Áo ngắn không đắp, áo dài không chung.

919-
Bây giờ em đã quyết với anh,
Dầu Trương Nghi với Tô Tử dỗ dành cũng chẳng xiêu.

920-
Bây giờ em mới hỏi anh,
Trầu vàng nhá với cau xanh thế nào?
- Cau xanh nhá với trầu vàng,
Tình anh sánh với duyên nàng đẹp đôị.

921-
Bây giờ gặp phải hội này,
Khi trời hạn hán, khi hay mưa dầm.
Khi trời gió bão ầm ầm,
Đồng tiền lúa thóc, mười phần được ba.
- Lấy gì đặng nộp cho chàng,
Lấy gì công việc xóm làng cho an.
Lấy gì sưu thuế cho làng,
Lấy gì hỗ trợ trên đàng làm ăn.
Trời làm chi cực hại dân,
Trời làm mất mát thêm phần khó khăn!

922-
Bây giờ giáp mặt đinh ninh,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?
Hay là người đã nghe ai,
Thả chông đường nghĩa, rắc gai lối tình?

923-
Bây giờ lòng đã hỏi lòng,
Chả như là lúc lạ lùng chưa quen.
Đêm qua bóng xế dãi thềm,
Áo mình tưởng đắp chung niềm tri âm.
Tiếc thay huê phải cát lầm,
Soi gương Tư Mã mà nhầm ai ơi!
Hồ sầu lại gượng làm tươi,
Nửa mai nguyệt nửa huê cười không hay.
Hoa rằng thêm tiếng nước mây,
Sự tình một đấy một đây khác gì!

924-
Bây giờ mận mới hỏi đào,
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
- Mận hỏi thì đào xin thưa,
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.
Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ thấy mặt tính sao hỡi tình?

925-
Bây giờ muốn đáp ơn cao,
Thì cha mẹ đã không bao giờ còn.

926-
Bây giờ sang trống canh ba,
Mình ơi trở giọng cho ta trở làn.
Giọng mình, ta để lá lang,
Giọng ta, ta để năm gian nhà đầy.

927-
Bây giờ sông lặng nước trong,
Thuyền đà cặp bến, mặc dòng nước trôi.

928-
Bây giờ ta gặp nhau đây,
Như con cá cạn gặp ngày trời mưa.

929-
Bây giờ tiền hết, gạo còn,
Em sẽ trở lại giữ hòm cho anh.

930-
Bây giờ tiền hết, gạo không,
Anh ơi trở lại mà trông lấy hòm.
Bao giờ tiền có, gạo còn,
Bấy giờ tôi lại giữ hòm cho anh.

931-
Bây giờ suy tính làm sao,
Cho chuông vững tiếng, cù lao vững bền.

932-
Bây giờ tình nghĩa làm sao,
Cho chuông chẳng bén, cù lao chẳng bền.
Xưa kia chuông ở trên đền,
Bây giờ chuông tuếch, chuông toác, bỏ rền năm canh.

933-
Biết là duyên nợ về đâu,
Bạn gánh thảm đi trước, ta quảy sầu đi sau.

934-
Biết mệnh trời, mười đời chẳng khó.

935-
Biết một mà chẳng biết mười.

936-
Biết mùi chùi chẳng sạch.

937-
Biết nơi đâu cao nấm, ấm mồ,
Em ngồi mà đợi cho tùng khô, lựu cằn.

938-
Biết nơi mô cắm sào chờ bậu,
Phận em lạc loài như cú đậu cành mai.

939-
Biết người biết của.

940-
Biết người, biết mặt nhau chi,
Để đêm em tưởng, ngày thì em mơ.

941-
Biết người biết ta.

942-
Biết nhà cô ở đâu đây,
Hỡi trăng Tô Lịch, hỡi mây Tây Hồ.
Mình đi có nhớ kinh đô,
Nhớ trăng Tô Lịch, nhớ hồ Gươm trong?

943-
Biết nhau chi cho thiếp thương, chàng nhớ,
Hay chi hồi xưa thiếp chớ, chàng đừng.
Điệu chung tình thảm lắm chàng ôi,
Về nhà cơm dọn, còn ngồi khoanh tay.
Không ăn thì cha đánh, mẹ rầy,
Ăn thì nước mắt nhỏ đầy bát cơm.

944-
Biết nhau từ đấy mà thôi,
Bây giờ kẻ ngược người xuôi mặc lòng.

945-
Biết nhau từ thuở buôn thừng,
Trăm chắp, nghìn nối xin đừng quên nhau!

946-
Biết nhau từ thuở hàn vi,
Dù phải lận đận khi đi, khi về.
Nhớ xưa cùng học một nghề,
Cùng thầy cùng bạn chớ hề quên nhau.

947-
Biết nhau từ thuở lọt lòng,
Thương nhau từ thuở còn bồng trên tay.
948-
Biết nhau từ thuở trọc đầu,
Bây giờ có tóc gặp nhau chẳng chào.

949-
Biết nhau thêm dở dang nhau,
Bạc tình chi lắm cho đau đớn lòng.

950-
Biết rằng đâu đã hẳn hơn đâu,
Cầu tre vững nhịp hơn cầu thượng gia.
Bắc thang lên thử hỏi ông trăng già,
Phải rằng phận gái hạt mưa sa giữa trời?
May ra gặp được giếng khơi,
Vừa trong, vừa mát lại nơi thanh nhàn.
Chẳng may số phận gian nan,
Lầm than cũng chịu, dễ phàn nàn cùng ai !

951-
Biết rằng ai có mong ai,
Sao trời lại nỡ rẽ hai thế nầy.
Có sao hôm mà chẳng có sao mai,
Hai đàng hai đứa, tình phai hoa tàn.

952-
Biết rằng chồng ai, vợ ai,
Bao giờ đeo nhẫn, xỏ hài hẳn hay.

953-
Biết rằng chồng ai vợ ai,
Bao giờ ra bản, ra bài sẽ hay.

954-
Biết rằng dạ có vấn vương,
Để tôi cậy mối tìm đường sang thăm.

955-
Biết rằng người thử người thương,
Hay là người thử trăm đường rồi chê!

956-
Biết đâu trong, đục mà chờ,
Khách qua đường để hững hờ ngày xuân.

957-
Biết sự trời, mười đời chẳng khó.

958-
Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà cầu.

959-
Biết tay ăn mặn thì chừa,
Đừng trêu mụ mướp mà xơ có ngày.

960-
Biết thân bước đến lạc loài,
Nhụy đào thà bẻ cho người tình chung!

961-
Biết thân biết phận.

962-
Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.

963-
Biết thuở nào cá kia ra khỏi vực,
Chờ anh hoài cực lắm anh ơi.

964-
Biết trời mấy tuổi.

965-
Biển Đông sóng bủa, cát đùa,
Nếu sánh đôi không đặng, hãy lên chùa cùng tu.

966-
Biển Đông sóng dợn tứ mùa,
Ai cho em uống thuốc bùa, em mê.

967-
Biển Ba Động nước xanh cát trắng,
Ao Bà Om thắng cảnh miền Tây,
Xin mời du khách về đây,
Xem qua thì biết chốn nầy thần tiên.

968-
Biển cạn láng khô, tàu anh vô không đặng,
Gởi thơ về nhà thăm mẹ với cha.

969-
Biển cạn, sông cạn, lòng qua không cạn,
Núi lở, non mòn, ngỡi bạn không quên.
Đường còn đi xuống, đi lên,
Tình qua, nghĩa bậu quyết nên vợ chồng.

970-
Biển cạn, lời nguyền không cạn,
Núi lở, non mòn nghĩa bạn không quên.
Đường mòn sáng xuống, chiều lên,
Dặn ai hãy nhớ đừng quên nghĩa tình.

971-
Biển hồ lai láng, láng lai,
Ai đem thân thiếp lạc loài đến đây.

972-
Biển rộng sông dài.

973-
Biển sâu cá lội biệt tăm,
Dẫu chờ, dẫu đợi trăm năm cũng chờ.
Sông sâu cá lượn lờ đờ,
Dẫu trông, dẫu đợi quyết chờ trăm năm.

974-
Biển sâu con cá lớn vẫy vùng,
Trời cao muôn trượng, cánh chim hồng bay cao.

975-
Biển Thị Nại ùn ùn sóng giận,
Đá Phương Mai khăng khắng lòng trung.
Nước non là nước non chung,
Rửa thù non nước ta cùng phải lo.
Thuyền nhỏ, gió to, anh đừng e ngại,
Anh chèo, em lái, cuối bãi đầu ghềnh.
Quản gì sóng gió lênh đênh,
Ngọn rau tấc đất, miễn đền ơn sâu.

976-
Biển trời đua sắc vẫy vùng,
Nữ nhi sánh với anh hùng được sao?

977-
Biểu đừng nghi bảy, ngờ ba,
Không tin bậu hỏi kẻ xa người gần.

978-
Biểu về nói với ông câu,
Cá ăn thì giựt, để lâu hết mồi.

979-
Biệt tăm biệt tích.

980-
Bặt vô âm tín.

981-
Bích trung hữu nghị.

982-
Biên Hòa có bưởi Thanh Trà,
Thủ Ðức nem nướng, Ðiện Bà Tây Ninh.

983-
Biên Hòa xứ bưởi thanh thanh,
Có cô bán bưởi xinh xinh, trữ tình.
Anh đây lên thác, xuống ghềnh,
Đá mòn sông cạn quyết chung tình với em.

984-
Bìm bịp bắt gà con.

985-
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi,
Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê.

986-
Bìm bịp kêu nước lớn bên sông,
Mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ.

987-
Bình Đại biển cá, sông tôm,
Ba Tri ruộng muối, Giồng Trôm lúa vàng.

988-
Bình Định có núi Vọng Phu,
Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh.
Em về Bình Định cùng anh,
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa.

989-
Bình địa phong ba.

990-
Bình chân như vại.

991-
Binh con lon xon mắng người.

992-
Binh hùng tướng mạnh.

993-
Bình Lục có núi Con Rùa,
Trông sang Ðạm thủy có chùa Ngọc Thanh.

994-
Bình Lãng rút kén ươm tơ,
Chợ trâu Quỹ Nhất, bánh đa Làng Vò.

995-
Bình phong cẩn ốc xà cừ,
Vợ hư thì bỏ, đừng từ mẹ cha.

996-
Bình Sơn đất mặn đồng chua,
Nhưng mà nhân nghĩa không thua nơi nào.

997-
Bình tâm nhi luận.

998-
Bình thủy tương phùng.

999-
Bình tích thủy đựng bông hoa lý,
Chén chung vàng thì đựng bông ngâu.
Trách anh làm trai hữu nhãn vô châu,
Chim oanh không bắn, anh bắn con chim sâu đậu nhánh tùng.

1000-
Bo bo như ông Bạ giữ ấn.


còn tiếp

:give_rose:


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ Sưu Tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 8th, 2013, 11:32 am

Image


Vần : B
(11)
1001-
Bo bo như thần giữ của.

1002-
Bô Bô nói với Phường Chào,
Xem tôi với chị bên nào hiền hơn.

1003-
Bò chết chẳng khỏi rơm.

1004-
Bõ công cha mẹ sắm sanh,
Tiền lưng, gạo túi cho anh vào trường.

1005-
Bò gầy leo dốc.

1006-
Bõ khi xoắn váy quai còng,
Cơm niêu, nước lọ cho chồng đi thi.

1007-
Bò lê bò càng.

1008-
Bó mo thì thiếu, bó chiếu thì vừa.

1009-
Bóc áo Bụt nọ mặc cho Bụt kia.

1010-
Bóc áo tháo cày.

1011-
Bóc bánh chẳng được dính tay.

1012-
Bóc ngắn cắn dài.

1013-
Bóc vỏ bỏ hột.

1014-
Bói cho một quẻ trong nhà,
Chuồng heo ở dưới, chuồng gà ở trên.

1015-
Bói ra ma, quét nhà ra rác.

1016-
Bôi tro trát trấu.

1017-
Bôn ba chẳng qua thời vận,
Vợ chồng lận đận cũng chỉ vì duyên.

1018-
Bòn tro đãi trấu.

1019-
Bòn tro đãi trấu làm giàu,
Đời nay nguyền rủa, đời sau ăn mày.

1020-
Bóng đèn là bóng đèn hoa,
Ai về vùng Bưởi với ta thì về.
Vùng Bưởi có lịch có lề,
Có sông tắm mát, có nghề. . .

1021-
Bóng ai thấp thoáng cửa đình,
Hình như Dương Lễ, Lưu Bình đến chơi.

1022-
Bóng ai thấp thoáng vườn hoa,
Hình như Kim Trọng đến nhà Kiều Vân.

1023-
Bóng cam, bóng quýt sau nhà,
Bóng trăng rọi lại, anh tưởng là bóng em.

1024-
Bóng câu qua cửa sổ.

1025-
Bông chi thơm lạ thơm lùng,
Thơm cây, thơm lá, người trồng cũng thơm.

1026-
Bóng chim tăm cá.

1027-
Bông còn thơm, con bướm còn đậu, còn đeo,
Bông tàn nhụy rữa, bướm cheo leo một mình.

1028-
Bông cúc vàng nở ra bông cúc tím,
Em có chồng rồi, trả yếm lại anh!
- Bông cúc vàng nở ra bông cúc xanh,
Yếm em, em mặc, yếm gì anh mà đòi.

1029-
Bông giá vàng, bông tràm trắng.

1030-
Bông lài trộn lộn bông ngâu,
Tiếc hồng nhan bậu làm dâu bên Tàu.

1031-
Bông nào thơm bằng bông hoa lý,
Nghĩa nào thâm thúy bằng nghĩa thiếp với chàng?

1032-
Bông ngâu rụng xuống cội ngâu,
Em còn phụ mẫu dám đâu tự mình.

1033-
Bông phù dung sớm nở tối tàn,
Em sợ anh nói gạt qua đàng bỏ em.

1034-
Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh,
Dù ai ngậm ngọc dỗ mình cũng đừng xiêu.

1035-
Bông sứ cùng với bông lài,
Tui quyết bẻ hết, khỏi ai cằn nhằn.

1036-
Bông thơm nở cạnh bìa rừng,
Ong ve chưa dám đậu, lũ bướm đừng lau chau!

1037-
Bóng thiều đã báo xuân sang,
Người xa xa mãi, lỡ làng ngãi nhân.

1038-
Bóng trăng em tưởng bóng đèn,
Bóng cây em ngỡ bóng thuyền của anh.

1039-
Bóng trăng dưới mái tối mò,
Thương ai tựa cửa đứng chờ người dưng.

1040-
Bóng trăng dọi tỏ cành Ngô,
Khách đà tới bến nhấp nhô bóng tàu.

1041-
Bóng trăng khi khuyết, khi tròn,
Của đời chơi mãi có mòn được đâu.

1042-
Bóng trăng khi khuyết khi tròn,
Gái tơ quá lứa mất giòn, mất xinh.

1043-
Bóng trăng ngã lộn bóng tre,
Xin chàng đứng lại mà nghe thiếp thề.
Vườn đào thả lộn vườn lê,
Con ong vô hút nhụy, con bướm xê ra ngoài.
Chàng ơi, nghĩ lại mà coi. . .

1044-
Bông trang trước cửa, ai sửa bông trang vàng,
Ngày thì chuyện vãn, tối mơ màng thấy em.

1045-
Bông xứng bông, bình lại xứng bình,
Mực tàu xứng giấy, hai đứa mình xứng đôi.

1046-
Bóp chó đá vãi cứt.

1047-
Bóp họng nặn hầu.

1048-
Bóp mồm bóp miệng.

1049-
Bù đầu giả dại, làm ngây,
Khôn kia dễ bán dại này mà ăn.

1050-
Bù nhìn giữ dưa.

1051-
Bù qua chế lại.

1052-
Buốt như kim châm.

1053-
Buồn ơi, cha chả buồn ơi
Không ai nói chuyện cho tôi đỡ buồn.

1054-
Buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương,
Nhớ người áo trắng đi đường cái quan.

1055-
Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn thưa.

1056-
Buồn chẳng nói, gọi cũng không,
Nói đến lấy chồng, tỉnh như sáo sậu.

1057-
Buồn ngủ gặp chiếu manh.

1058-
Buồn ngủ lại gặp chiếu manh,
Hay ăn, làm biếng gặp anh đứng đường.

1059-
Buồn ngủ lại gặp chiếu manh,
Em đã làm biếng gặp anh chúa lười.

1060-
Buồn ngủ với lại buồn nghê,
Bán bò tậu ruộng, mua dê về Cày.
Đồn rằng dê đực mạnh thay,
Bắt ách lên cày nó lại phá ngang!

1061-
Buồn như cha chết.

1062-
Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nôn
Buồn vì một nỗi sớm con, muộn chồng.

1063-
Buồn rầu, buồn rĩ, buồn rê,
Bán bò, tậu ruộng, mua dê về cày.
Đồn rằng dê đực khoẻ thay,
Bắt ách lên cày nó lại phá ngang.
Tình tình, tích tịch, tình tang,
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng.
Một bên lấy giấy mà bưng,
Một bên bôi mỡ kiến mừng, kiến sang.

1064-
Buồn riêng, ta lại tủi thầm,
Hai tay áo choẹt ướt dầm cả hai.

1065-
Buồn riêng, thôi lại tủi thầm,
Một duyên, hai nợ, ba lầm lấy nhau.

1066-
Buồn từ trong dạ buôn ra,
Buồn anh ở bạc, buồn cha mẹ nghèo.

1067-
Buồn tênh cái tiếng thu chung,
Đêm thu ta biết vui cùng với ai.
Thờ ơ trúc muốn ghẹo mai,
Vô tình nên phải miệt mài đêm thu.
1068-
Buồn tình cất giọng hát hò,
Kiếm người cùng ngõ chuyện trò giải khuây.

1069-
Buồn tình, cha chả buồn tình,
Không ai lẻ bạn cho mình có đôi.

1070-
Buồn tình cha chả buồn tình,
Không ai đi Huế cho mình gởi thơ.
- Gởi thơ thì phải gởi lời,
Sợ e thơ rớt, thơ rơi giữa đường.

1071-
Buồn tình em lắm anh ơi,
Không phải thiếu tiền, thiếu gạo, thiếu chiếc chiếu đôi mà buồn.

1072-
Buồn trông chênh chếch sao mai,
Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ.

1073-
Buồn trông con nhện giăng tơ,
Nhện ơi nhện hỡi còn chờ mối ai?

1074-
Buồn trông con nhện giăng tơ,
Nhớ người tri kỷ mà ngơ ngẩn lòng.

1075-
Buồn trông con nhện giăng tơ,
Nhện ơi có biết ta chờ ai không?

1076-
Buồn trông con nhện giăng tơ,
Kẻ đi biền biệt, người chờ, chờ suông.

1077-
Buồn trông con nhện giăng tơ,
Con mắt tuy tỉnh, vẫn ngờ chiêm bao!

1078-
Buồn trông mặt bể Nha Trang,
Thương cha, nhớ mẹ lệ tràn thấm bâu.

1079-
Buồn trông ngọn nước chảy dưới sông Hàn,
Thấy xôn xao ghe cộ, nhưng bóng chàng thấy đâu.
Ngó lên Thương Chánh thấy mấy nhịp cầu,
Lá lay vì con Ô thước khéo để sầu cho ta.

1080-
Buồn trông trăng đã khuyết rồi,
Chia tay nhớ mãi những lời ước giao.

1081-
Buồn vì một nỗi tháng Giêng,
Con chim, cái cú nằm nghiêng thở dài.
Buồn vì một nỗi tháng Hai,
Đêm ngắn, ngày dài thua thiệt người ta.
Buồn vì một nỗi tháng Ba,
Mưa dầu, nắng lửa người ta lừ đừ.
Buồn vì một nỗi tháng Tư,
Con mắt lừ đừ, cơm chẳng muốn ăn.
Buồn vì một nỗi tháng Năm,
Chưa đặt mình nằm, gà đã gáy vang.

1082-
Buồng không lần lữa hôm mai,
Đầu xanh mấy lúc da mồi tóc sương.

1083-
Buồng nhà trong mắc dở chăn tằm,
Nhà ngoài chứa khách biết nằm nơi mô?
Ruột tằm bối rối vò tơ,
Biết rằng có đợi có chờ được chăng?
Ngọn đèn lấp loáng bóng trăng,
Ai đưa người ngọc thung thăng chốn nầy.

1084-
Buổi chợ đang đông, con cá rô đầy anh chê rằng lạt,
Buổi chợ tan rồi, dù con tép bạc, anh cũng khen ngon.

1085-
Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng,
Để tan buổi chợ em dạo làng bán duyên?

1086-
Buổi chợ đông, con cá đồng lộn lạo,
Anh kiếm nơi nào nhân đạo bằng em.

1087-
Buổi tối nghĩ sai, sớm mai nghĩ đúng.

1088-
Buổi xuân xanh anh không ra xoắn vó,
Để em có chồng rồi lại đón ngõ trao thơ.

1089-
Buổi xuân xanh sao thiếp chẳng gặp chàng,
Bây giờ năm con bảy cái, ra đàng gặp nhau.

1090-
Buộc cổ mèo, treo cổ chó.

1091-
Buộc chỉ cổ tay.

1092-
Buộc chì chân voi.

1093-
Buộc trâu trưa nát chuồng.

1094-
Bùa không hay, hay về chú.

1095-
Bùa mê thuốc lú.

1096-
Búa rìu dư luận.

1097-
Bùi ngùi nhớ kiểng, nhớ quê,
Nhớ công sinh dưỡng, nhớ bề thần hôn.

1098-
Bùn dẫu đen mà sen chẳng lấm,
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Đời người ai cũng có phần,
Vinh hoa có lúc, phong trần có khi.

1099-
Bún ngon, bún mát Tứ Kỳ,
Pháp Vân cua ốc đồn thì chẳng ngoa.

1100-
Bùn xa bèo, bùn khô, bèo héo,
Lựu xa đào, lựu xéo, đào xiên.
Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền,
Chỉ phiền một nỗi nợ với duyên không tròn.

1101-
Bùn xa bèo, bùn khô bèo héo,
Lựu xa đào, lựu xéo đào xiên.
Ăn rồi nằm ngả, nằm nghiêng,
Có ai lấy tớ thì khiêng tớ về.

1102-
Buôn đầu chợ, bán cuối chợ.

1103-
Buôn chín, bán mười.

1104-
Buôn có bạn, bán có phường.

1105-
Buôn danh bán tiếng.

1106-
Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ.

1107-
Buôn gánh bán bưng.

1108-
Buôn gian bán lận.

1109-
Buôn hương bán phấn.

1110-
Buôn một, lãi mười.

1111-
Buôn may, bán đắt.

1112-
Buôn ngược, bán xuôi.

1113-
Buôn thất nghiệp, lãi quan viên.

1114-
Buôn tàu, bán bè không bằng ăn dè, tằn tiện.

1115-
Buôn quan tám, bán quan tư,
Lạy tiên sư, lời tư tiền.

1116-
Buôn sống bán chết.

1117-
Buôn tảo bán tần.

1118-
Buôn Tần bán Sở.

1119-
Buôn tận gốc bán tận ngọn.

1120-
Buôn thần, bán thánh.

1121-
Buôn thua, bán lỗ.

1122-
Buôn gánh, bán bưng.

1123-
Buôn thúng, bán mẹt.

1124-
Buôn trầm bán hương.

1125-
Buôn tranh bán cướp.

1126-
Buôn thúng. bán mẹt.

1127-
Buôn vườn tạo ngõ, khéo tay năng nổ, bán ngõ lẫn vườn.

1128-
Buôn vạn bán nghìn.

1129-
Buông câu lỡ dĩ phải lần,
Thấy non, thấy nước muôn phần muốn lui.

1130-
Buông giầm cầm chèo.

1131-
Buông hình bắt bóng.

1132-
Buông câu thả lưới.

1133-
Bút Nam Tào, dao thầy thuốc.

1134-
Bút Ngọc Than, gan Tràng Cốc.

1135-
Bút sa gà chết.


Hết vần : B (TC : 1,135 câu)

:thank2:


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13920
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10086 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

PreviousNext

Return to Quotes | Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest