Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Bộ sưu tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Quotes |Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp, Chia sẽ ở đây nha.

Re: Bộ sưu tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 17th, 2013, 12:22 pm

Image

Image


(-7)= 93 câu601-
Vo tròn bóp méo.

602-
Vợ trong nhà, gà ngoài chợ.

603-
Vô tài bất tướng.

604-
Vô tửu bất thành lễ.

605-
Vô ư vô lự.

606-
Vỗ vai cô bán khế, vỗ vế cô bán chanh,
Lòng anh chỉ sợ mỗi cô bán hành chợ trưa.

607-
Vỗ vai con bảy không ừ,
Hay là con bảy giận, con bảy từ ngãi anh.

608-
Vô vật bất linh.

609-
Vô vật bất sinh.

610-
Vò vò xây tổ trong đình,
Em xoay đầu tóc cho qua nhìn kẻo quên.

611-
Vợ với chồng như hồng với cốm,
Nào ngờ như chó đốm mèo hoang.

612-
Vô vọng bất thành quan.

613-
Vô vườn bẻ trái cau xanh,
Đem ra róc vỏ mời anh xơi trầu.
- Mời anh ăn miếng trầu nầy,
Ăn vô beo béo, cay cay, nồng nồng.
Ăn vô cho biết phải không,
Kẻo duyên em lạt, má hồng em phai.
- Má hồng ra nắng thì phai,
Ra mưa thì lợt, nào ai biết chừ.

614-
Vợ xa chồng cơm không ăn, đêm nằm không ngủ,
Giống như Quan công thất thủ Hạ Bì.
Chồng mà xa vợ biết lấy nghĩa gì cho vui.

615-
Vợ xấu là vợ của mình,
Ngoài vành thúng rách, trong vành lúa thơm.

616-
Vợ xứ đông, chồng xứ bắc.

617-
Vô ý vô tứ.

618-
Vợ yên nhưng tiền chưa có.

619-
Vóc bồ liễu e dè gió bụi,
Đóa anh đào sợ hãi nắng sương.
Em biết đâu là khách đài chương,
Ngỡi nhơn giữ được, bực thường vậy chăng?

620-
Vóc ngọc mình vàng.

621-
Vóc quấn cột cầu, xem lâu cũng đẹp.

622-
Vóc rồng thì để hầu vua,
Vải thô lụa xấu thì chừa cho dân.

623-
Voi giày ngựa xé.

624-
Voi chéo ngà, đàn bà một mắt.

625-
Voi chết vì ngà, gà chết vì thịt,
Nhiều tiền mua thịt, ít tiền mua xương.
Trâu ác thì đem vạc sừng,
Bò ác thì cũng cong lưng, vẹo sườn.

626-
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân còn một đền bồi có khi.

627-
Voi chín ngà, gà ba chân.

628-
Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

629-
Voi đú, chó cũng đú, chuột chù cũng nhảy vòng quanh.

630-
Voi không nài như trai không vợ.

631-
Voi không nài, như trai không vợ,
Mau mau nhổ nọc, chèo qua đón người.

632-
Voi một ngà, đàn bà một mắt.

633-
Vôi nào là vôi chẳng nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.

634-
Với tay khêu ngọn đèn dầu,
Đèn chai có nghĩa, khêu bầu đèn chai.

635-
Với tay vít ngọn tre còng,
Hỏi thăm anh thử trong lòng thương ai?

636-
Voi thuộc voi, ngựa thuộc ngựa.

637-
Voi trên rừng không bành, không tróc,
Gái không chồng như nòng nọc đứt đuôi.
Vợ chồng là nghĩa ở đời,
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn.

638-
Vốn tôi chỉ có ba đồng,
Nửa để nuôi chồng, nửa để nuôi tôi.
Còn thừa mua cái bình vôi,
Mua xanh, mua chảo, mua nồi nấu ăn.
Còn thừa mua nhiễu quấn khăn,
Mua dăm vuông vóc may chăn cho chồng.
Còn thừa mua chiếc thuyền rồng,
Đem ra cửa bể cho chồng thả chơi.
Còn thừa mua khám thờ trời,
Mua tranh sơn thủy treo chơi đầu thuyền.

639-
Vốn tôi có máu đau hàm,
Hễ ăn thì được, hễ làm thì đau.

640-
Vốn xưa anh ở trên trời,
Đứt dây rớt xuống làm người trần gian.
Khi xưa anh vẫn đi hàn,
Là nghề truyền kiếp tông đàng nhà ta.
Anh hàn nồi bảy, nồi ba,
Bắt cô mười tám đem ra cũng hàn.
Cô nầy to lỗ, tổn than,
Đồng đâu mà đổ cho dàn lỗ ni.
Hết đồng thì pha thêm chì,
Anh hàn chín tháng, cô thì mang thai.
Sinh được một đứa bé trai,
Về sau giống bố gặp ai cũng hàn.

641-
Vong ân bội nghĩa.

642-
Vong gia thất thổ.

643-
Võng lọng ngựa xe.

644-
Võng này đan sợi đay già,
Em đi kén võng đã ba năm chầy.
Đôi ta chung mẹ, chung thầy,
Đêm trăng chung võng vơi đầy thủy chung.
645-
Vong niên chi giao.

646-
Võng ny lông anh giăng mùng chiến,
Giấy kim tuyến anh gắn gối tai bèo.
Anh ơi, anh về dưới đó bỏ con mèo lại cho ai?

647-
Vọng phu cảnh đẹp núi Nhồi,
Trông người chinh phụ phương trời đăm đăm.

648-
Vọng Phu thuộc dãy núi Bà,
Phước Sơn chất ngất gọi là núi Ông.
Phải chi đây đó vợ chồng,
Gánh tương tư khỏi nặng lòng nước non.

649-
Vồng rạp mưa rào, vồng cao gió táp.

650-
Võng thắm lọng xanh.

651-
Vong tổ chi nhân.

652-
Vòng trong vòng ngoài.

653-
Vòng vo Tam quốc.

654-
Vòng xanh rực rỡ đình lai,
Cầu cho cha mẹ sống hoài với con.

655-
Vớt em lên đã lạnh hơn đồng,
Tay anh bưng âu lửa, tay bồng cão than.

656-
V. . . em chum chúm chủm cau,
Cho anh bóp cái có đau cũng đền,
V. . . em chỉ đáng một tiền,
Cho anh bóp cái anh đền quan năm.

657-
V. . . em như quả mướp hương,
Tay anh phật thủ đôi đường gặp nhau.

658-
Vũ môn tam cấp.

659-
Vụng chèo, khéo chống.

660-
Vụng đẽo, khéo chữa.

661-
Vũng Dông, vũng Lắm, vũng Chào,
Vũng La, vũng Sứ, vũng nào cũng thương.

662-
Vụng hát chê đình chật.

663-
Vụng múa chê đất lệch.

664-
Vững như bàn thạch.

665-
Vững như kiềng ba chân.

666-
Vụng sà vụng sịt lắm thịt cũng ngon.

667-
Vụng tay hay con mắt.

668-
Vung tay quá trán.

669-
Vừng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.

670-
Vững vàng tháp cổ ai xây?
Bên kia Thú Thiện, bên này Dương Long.
Nước sông trong, dò lòng dâu bể,
Tiếng anh hùng, tạc để nghìn thu.
Xa xa con én liệng mù,
Tiềm long hỏi chốn vân du đợi ngày.

671-
Vườn ai trồng trúc, trồng tre,
Ở giữa trồng chè, hai bên đào ao.
Ấy nhà một đấng anh hào,
Họ Phan, làng Thái, đồng bào kính yêu.

672-
Vườn cau, ao cá.

673-
Vườn có chủ giữ gìn cây cỏ chạ,
Hoa có rào ngăn đón bướm ong vô.

674-
Vườn đào, vườn lựu vườn lê,
Bởi người lấy nhụy buớm xê ra ngoài.

675-
Vườn em có chẻn cau non,
Nhà anh có chiếc cơi son đợi chờ.

676-
Vườn hoang con sóc nhảy tưng bừng,
Con ong qua nếm nhụy, con cá trừng nổi tăm.

677-
Vườn hồng ong bướm xôn xao,
Thấy người quân tử mừng sao hỡi mừng.

678-
Vượn hú, chim kêu.

679-
Vườn không, nhà trống.

680-
Vượn lìa cây có ngày vượn rũ,
Anh xa nàng ủ dột mày châu.

681-
Vượn lìa cây có ngày vượn rũ,
Con xa mẹ rồi mặt ủ mày chau.

682-
Vườn ngự uyển thiếu chi chồi lan huệ,
Nội thượng lâm còn thiếu tược mẫu đơn.
Bậu đừng nghĩ ngợi thiệt hơn,
Rửa tai nghe lóng tiếng đờn tri âm.

683-
Vườn rộng chớ trồng tre ngà,
Nhà rộng chớ chứa người ta ở cùng.

684-
Vươn vai, mai dài, mốt nậy, bọ cậy, mạ nhờ.

685-
Vươn vải vươn vai, chóng dài chóng lớn,
Đi chơi với trẻ, sức khoẻ sống lâu,
Bạc đầu trăm tuổi.

686-
Vườn xuân hoa nở đầy giàn,
Ngăn con bướm lại kẻo tàn nhuy hoa.

687-
Vượng phu ích tử.

688-
Vuốt đuôi lươn.

689-
Vuốt đuôi nheo.

690-
Vuốt mặt chẳng nể mũi.

691-
Vuốt mặt không kịp.

692-
Vượt suối băng ngàn.

693-
Vứt tiền xuống giếng xem tăm.Hết vần : V

Tổng cộng : 693 câu

bye2


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks: 2
DaMinhChau, lisanguyen96
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ sưu tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 17th, 2013, 12:34 pm

Image


Vần : Image

Tổng cộng : 301 câu
1-
Xanh nhà hơn già đồng.

2-
Xanh như tàu lá.

3-
Xanh râu là chúa, bạc đầu là tôi.

4-
Xanh vỏ, đỏ lòng.

5-
Xanh xanh dây mướp leo rào,
Đôi ta mới gặp biết chào sao đây?

6-
Xanh xao vàng vọt.

7-
Xanh xít, đít đui.
(cinq six, dix douze = lãi 5 thành 6, 10 thành 12)

8-
Xảo giả lao, chuyết giả dật.

9-
Xấp hàng Tàu để lâu cũng ế,
Răng em không kiếm nơi chiếu cố thân lại lập thân.
Thầy mẹ già không sống mãi để cầm cân cho em hoài?
- Ơn thầy nghĩa mẹ nặng lắm anh ơi,
Nghĩa phu thê sớm muộn nhờ trời,
Tiết thanh xuân em hãy còn nở, chưa muộn thời mà anh lo!

10-
Xất bất xang bang.

11-
Xát muối vào lòng.

12-
Xấu bao thì xấu bì.

13-
Xấu chàng hổ ai?

14-
Xấu thiếp hổ chàng.

15-
Xấu chữ mà lành nghĩa.

16-
Xấu dao cắt chẳng mỏng gừng,
Xấu người mai chước, lỡ chừng đôi ta.

17-
Xấu đều hơn tốt lõi.

18-
Xấu đổi thiếu bù.

19-
Xấu gỗ, tốt nước sơn.

20-
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ.

21-
Xấu lá gói chẳng đặng nem,
Bởi anh chậm bước nên em có chồng.
Cá xuống sông còn mến nước trên đồng,
Sao em lấy chồng không ở vậy chờ anh.

22-
Xấu lá, xấu nem; xấu em, xấu chị.

23-
Xấu mã mà có duyên thầm.

24-
Xấu mặt dễ sai, lành trai khó khiến.

25-
Xấu mặt ghét người giòn.

26-
Xấu mặt mà chặt da.

27-
Xấu mặt mà no lòng.

28-
Xấu mặt xin tương, cả phường cùng húp.

29-
Xa cách muôn trùng.

30-
Xả cận cầu viễn.

31-
Xa cây, xa cội, chẳng vội xa cành,
Thác vong cam chịu sống không đành xa anh.

32-
Xa cha, gần giặc mặc dầu,
Lòng son, dạ sắt con nào dám quên.

33-
Xa chùa vắng trống, gần chùa inh tai.

34-
Xa chùa vắng trống cho xong,
Gấn chùa, gần trống long bong lại buồn.

35-
Xả cốt nhục, dụng bì phu.

36-
Xa đàng mới biết ngựa hay,
Làm quen mới biết lâu ngày phải chăng.

37-
Xa đường mượn áo mà đi,
Xin cho tốt quẻ quản chi xa đường,
Trồng hường bẻ lá che hường,
Thương em chẳng quản nỗi đường xa xôi.

38-
Xá gì một nải chuối xanh,
Ba bốn người dành cho mủ dính tay.

39-
Xa giả phú bất túc, kiệm giả bần hữu dư.

40-
Xa hoa trụy lạc.

41-
Xa kêu náo nức tiếng nường,
Dặm nghìn chẳng quản tuyết sương dấu giày.

42-
Xả kỷ tòng nhân.

43-
Xả kỳ vị tha.

44-
Xạ lạc song điêu.

45-
Xa làm chi mà xa quanh, xa quất,
Xa làm chi mà xa tức, xa tối, xa vội, xa vàng.
Không cho thiếp thở, chàng than đôi lời.

46-
Xa mặt cách lòng.

47-
Xa mình, trời nắng tưởng mưa,
Canh ba tưởng sáng, xế trưa tưởng tối rồi.
Yêu nhau yên phận thì thôi,
Của thì như nước khi vơi khi đầy.

48-
Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.

49-
Xa nhau anh muốn lại gần,
Cầu không tay vịn, anh lần anh qua.

50-
Xa nhau anh thấy đau lòng,
Tay anh không cắt mà lòng anh đau.

51-
Xa nhau chớ tiếc, đừng trông,
Coi như buổi trước thiếp không gặp chàng.

52-
Xa nhau lòng ái ngại hoài,
Trách cho phụ mẫu bên ai ham giàu.

53-
Xa nhau tính đã ba năm,
Bởi thương người nghĩa gan bầm ruột đau.
54-
Xa nhau, xa bóng, xa hình,
Nhưng không xa được tấm tình cho nhau.

55-
Xả phú, cầu bần.

56-
Xẩm lai ăn chay sình bụng,
Ăn vụng rụng răng,
Ăn măng rách lưỡi,
Ăn bưởi the the.

57-
Xẩm lai đái góc xoài,
Bị phạt đồng hai,
Kêu chú cai phạt đồng chín,
Kêu chú lính phạt hai đồng.

58-
Xẩm vớ được gậy.

59-
Xăm xăm bước lại cây chanh,
Lăm le muốn bẻ, sợ nhành có gai.

60-
Xăm xăm bước tới vườn hồng,
Hỏi thăm xem bậu đã gửi lòng nơi mô.

61-
Xăm xăm bước tới vườn trầu,
Hỏi thăm lê, lựu, mận, đào chín chưa?

62-
Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.

63-
Xăm xăm trong phủ bước ra,
Áo đen, nút bạc xinh đà quá xinh.

64-
Xăm xăm trong Thủ đi ra,
Áo đen, nút bạc xinh đà quá xinh.

65-
Xầm xì dị nghị.

66-
Xắn váy quai cồng.

67-
Xanh cỏ, đỏ ngành.

68-
Xanh đầu con bác, bạc đầu con chú.

69-
Xanh không thủng, cá đi đằng nào?

70-
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

71-
Xấu người hay làm dáng.

72-
Xấu người tốt nết.

73-
Xấu như Chung Vô Diệm.

74-
Xấu như ma cũng thể là con gái.

75-
Xấu như ma lem.

76-
Xấu như ma, vinh hoa cũng đẹp,
Mồm nhà bếp, mép thợ ngôi,
Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà bịt miệng người thế gian.

77-
Xấu thì bác mẹ sinh ra,
Xấu an phận xấu, xấu hòa đổi ai.

78-
Xấu tốt bác mẹ sinh ra,
Có phải cây cối đâu mà bón phân.

79-
Xấu trời ăn may.

80-
Xấu xa cũng thể chồng ta,
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người.

81-
Xảy chân đỡ lại, xảy miệng chẳng đỡ được nào.

82-
Xứ nào bằng xứ Cạnh Đền,
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lền lền như bánh canh.

83-
Xủ tiết ô danh.

84-
Xứ tôi có núi "Xách Quần,"
Lấy ai thì lấy xin đừng lanh chanh.
Yêu anh thì giữ lấy anh,
Xin đừng ăn tỏi, chê hành là hôi.
Xách quần chạy ngược chạy xuôi,
Chạy mỏi cẳng rồi, đứng lại bơ vơ.
Trên đầu mây kéo bạc phơ,
Dưới chân nước chảy lững lờ về xuôi.

85-
Xu xa xu xít,
Bán quýt chợ Đông,
Bán hồng chợ Tây,
Mua thì tới đây,
Ba đồng một quả .

86-
Xừ xang là xừ xang người,
Trăm năm nhẫn nhịu đừng cười anh quê.

87-
Xù xì da cóc.

88-
Xu xoa hai chén bốn đồng,
Ăn vô mát dạ, cho chồng nó thương.

89-
Xứ xứ hữu anh hùng.

90-
Xứ xứ hữu lộ đáo tràng an.

91-
Xua chim về rừng, xua cá ra sông.

92-
Xưa kia ai biết ai đâu,
Bởi chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.

93-
Xưa kia ai cấm duyên bà,
Bây giờ bà già lại cấm duyên tôi.

94-
Xưa kia ăn đâu, ở đâu,
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi.

95-
Xưa kia ăn những của chồng,
Kiếm được một đồng, đỏng đảnh ăn riêng.

96-
Xưa kia có thế này đâu,
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặt vào.

97-
Xưa kia cũng ở một làng,
Bởi anh chậm bước nên nàng đi xa.

98-
Xưa kia em cũng lượt là,
Bây giờ đói rách mới ra thân tàn.

99-
Xưa kia em ở một làng,
Tại anh chậm bước nên nàng đi xa.
Em có chồng xa, chửi cha anh không giận,
Em có chồng gần như lửa cận mái hiên.

100-
Xưa kia kén lấy con dòng,
Bấy giờ ấm cật, no lòng thì thôi.

Vần : Image

(2)101-
Xưa kia mình nói với ta,
Sông sâu nên cạn, đường xa nên gần.
Giờ mình ăn ở lần khân,
Ngòi cạn nên thẳm, đường gần nên xa.

102-
Xưa kia mộc mạc mao từ,
Nay thời ngói lợp chu vi trang hoàng.
Xưa kia tre trúc loàng xoàng,
Nay thời tứ thiết vững vàng biết bao.

103-
Xưa kia ngọc ở tay ta,
Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người.

104-
Xưa kia ngọc ở tay ta,
Vì ta thiếu đức ngọc qua tay người.

105-
Xưa kia nó cũng là hoa,
Bây giờ nó rách, nó ra bông tàn.

106-
Xưa kia nói nói, thề thề,
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai?

107-
Xưa kia ở với mẹ cha,
Mẹ cha yêu dấu như hoa trên cành.
Từ ngày tôi ở với anh,
Anh đánh, anh chửi. anh đành phụ tôi.
Đất xấu nặn chẳng nên nồi,
Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng.

108-
Xưa kia ước những chân mây,
Bây giờ rớt xuống đám dây bìm bìm.

109-
Xưa nay ai biết ai đâu,
Bởi chưng điếu thuốc, miếng trầu nên quen.

110-
Xưa nay thế thái nhân tình,
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.

111-
Xua như xua tà.

112-
Xuân bất tái lai.

113-
Xuân đài thọ vực.

114-
Xuân đến mà lá khoai vàng,
Tốt vừng, tốt cả khoai lang em trồng.

115-
Xuân kia xin chớ bỏ qua,
Hoa kia có lứa, người ta có thì.

116-
Xuân kỳ thu báo.

117-
Xuân lan, thu cúc.

118-
Xuân nguyên rạng tiết thiều quang,
Trăm hoa nở rộ, xe chàng ruổi đi.

119-
Xuân có lứa, người có thì.

120-
Xuân noãn nhứt gia: đào, lý, hạnh,
Tuế bàn tam hữu: trúc, tùng, mai.
Sử kinh anh ráng dùi mài,
Lòng em quyết chí đợi hoài duyên anh.

121-
Xuân sang bước xuống vườn chanh,
Thấy hoa muốn hái sợ cành có gai.
Trèo lên trên núi Thiên Thai,
Thấy đôi chim phượng ăn xoài biển Đông.

122-
Xuân sơn thu thủy.

123-
Xuân vãng, hè lai, thu hồi, đông đáo,
Tứ quý anh thương nàng, không ráo hột châu.

124-
Xây cống, xây cầu không bằng cho nhau bát gạo.

125-
Xay lúa Ðồng Nai,
Cơm gạo về ngài, tấm cám về tôi.

126-
Xay lúa, lấy gạo ăn mai,
Có một thợ cấy với hai thợ cày.
Thợ cấy mà lấy thợ cày,
Để cho thợ mạ khóc ngày khóc đêm.

127-
Xay lúa thì khỏi bồng em,
Bồng em thì khỏi xay lúa.

128-
Xay lúa, xay lúa,
Tôi theo đạo Chúa,
Tôi chẳng biết xay,
Đánh tôi ba chày,
Nằm ngay cán cuốc.

129-
Xay thóc có dàng, việc làng có mõ.

130-
Xe âm cung vội giục, đò tạo hóa vội đưa,
Cảm thương thân bậu đi sớm về trưa một mình.

131-
Xe chỉ buộc chân voi.

132-
Xẻ đàn tan nghé.

133-
Xe dây buộc mình.

134-
Xé gấu vá vai (Giật gấu vá vai).

135-
Xé mắm còn hòng mút tay.

136-
Xe ngựa lướt bụi, tuôn bờ,
Bánh niềng sắt cứ khua rột rột.
Tui ra chợ mua đường thốt nốt,
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh,
Tui về nấu chè trôi nước, đặt lại tên anh,
Để cho trong trào ngoài quận biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng .

137-
Xê ra khỏi bóng cho xem,
Phải duyên, phải nợ dắt đem về nhà.

138-
Xem mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

139-
Xem bạn biết người.

140-
Xem hội đến chùa.

141-
Xem lên trăng bạch trời hồng,
Dạo miền sơn thủy bẻ bông hái bình.

142-
Xem mặt biết lòng.

143-
Xem mặt đặt tên.

144-
Xem bếp biết nết đàn bà.

145-
Xem tướng ngó dạng anh hào,
Suy ra nét ở khác nào tiểu nhi.

146-
Xem việc biết người.

147-
Xem vô phong cảnh quê mình,
Núi quanh sông quẩn, hữu tình nên duyên.

148-
Xẻo Sâu cau tốt ai bì,
Lúa vàng Thạnh Phú, khoai mì Thạnh Phong.

149-
Xéo xanh đi đâu đứng đó,
Nghiêng tai dưới gió,
Thiếp kể công khó chàng nghe,
Nam nhi chi chi, hải hà chi lượng,
Vượn lìa cây có ngày vượn rũ,
Anh xa nàng mặt ủ mày chau.

150-
Xếp áo, xếp y, về với vợ,
Bỏ con, bỏ cháu, chạy theo Thầy.
151-
Xét bao bể ái vơi đầy,
Yêu ai luống những tháng ngày chiếc thân.

152-
Xét phận em khó vầy loan phụng,
Mai em ra về còn để bụng thương anh.

153-
Xét ra muôn sự ở đời,
Tính hư, nết xấu con người thấy ngay.
Nọ là niệm Phật ăn chay,
Tham lam cho lắm có ngày lầm than.

154-
Xé tay vá vạt.

155-
Xí hụt cụt tay.

156-
Xí hụt cụt tay, ăn mày chó cắn.

157-
Xí xao ba bữa ngày mùa.

158-
Xí xô như thằng Ngô vỡ tàu.

159-
Xỉa cá mè,
Đè cá chép,
Chân nào đẹp thì đi buôn men,
Chân nào hèn ở nhà làm mèo làm, làm chó.

160-
Xỉa thuốc ba ngoai.

161-
Xích thằng hệ túc.

162-
Xiết bao bú mớm bù trì,
Đến khi con lớn con đi lấy chồng.

163-
Xiêu mồ lạc mả.

164-
Xin ai chớ phụ hoa ngâu,
Tham nơi quyền quý đi cầu mẫu đơn.

165-
Xin ai đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

166-
Xin ai trọn nghĩa trọn tình,
Đừng ham quyền quý để đôi đứa mình xa nhau.

167-
Xin anh chớ nói yêu thương,
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa.

168-
Xin anh đi học cho ngoan,
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài.
Quan tiền dài em ngắt làm đôi,
Nửa thì giấy bút, nửa nuôi mẹ già.

169-
Xin anh đừng quá lo âu,
Trước sau rồi cũng bắc cầu đẹp duyên.

170-
Xin anh hãy cứ yên tâm,
Trước sau rồi cũng sắt cầm đẹp duyên.

171-
Xin anh hãy nhẹ mái chèo,
Thuyền em rã ván, đứt lèo như chơi.

172-
Xin chàng cờ bạc nên chừa,
Rượu chè, trai gái, say sưa mặc lòng.

173-
Xin chàng đọc sách, ngâm thơ,
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.

174-
Xin chàng kinh sử học hành,
Để em cày cấy, cửi canh kịp người.
Mai sau xiêm áo thảnh thơi,
Ơn trời, lộc nước đời đời hiển vinh.

175-
Xin cho có trước, có sau,
Bõ công ăn ở với nhau từng ngày.

176-
Xin cho thấy mặt nhau liền,
Thấy thì khoẻ mạnh thuốc tiên không bằng.

177-
Xin đừng chia xẻ tào khang,
Đốt chùa không tội cho bằng rẽ duyên.

178-
Xin đừng ghẹo gái có chồng,
Cũng đừng phá hoại vợ chồng người ta.

179-
Xin đừng hóa đỉa, hóa giòi, hóa vắt,
Bởi nó đối với tôi có ác cũng anh em,
Một, xin hóa nhà rông,
Cho dân có chỗ hội làng.
Hai, xin hóa nhà sàn,
Cho dân làng có chỗ ở,
Ba, xin hóa kho lúa,
Cho dân có chỗ chứa cái ăn.

180-
Xin đừng ra dạ Bắc Nam,
Đừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch dài.

181-
Xin đừng thấy quế phụ hương,
Quế già quế lụi, hương trường thơm xa.

182-
Xin em đừng giận, đừng hờn,
Anh lỡ đạp c. . .t, chặt chơn sao đành?

183-
Xin em giữ trọn đạo ba,
Sau dầu có thác cũng là thơm danh.

184-
Xin em giữ trọn tấm lòng,
Dầu ai mua bưởi, bán bòng mặc ai.

185-
Xin em một miếng trầu vàng,
Mai sau anh trả cho nàng hoa tai.
Xin em một miếng trầu cay,
Mai sau sẽ trả hoa tai cho nàng.

186-
Xin người hiếu tử gắng khuyên,
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Thơ ngâm nga đọc có còn thấy chi.

187-
Xin người hiếu tử gắng khuyên,
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Phú Ngà, Phú Uất có còn là chi.

188-
Xin trời cho ngược gió đông,
Thuyền quay mũi lại thiếp trông thấy chàng.

189-
Xin trời đừng nắng, chớ mưa,
Râm râm gió mát cho vừa lòng tôi.

190-
Xin trời hãy nắng, khoan mưa,
Cho dâu xanh bãi, cho ưa nong tằm.

191-
Xô bồ xô bộn.

192-
Xỏ chân lỗ mũi.

193-
Xỏ chân vào tròng.

194-
Xỏ lá ba que.

195-
Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa,
Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua.

196-
Xô người xuống giếng.

197-
Xớ rớ như thầy bói cháy nhà.

198-
Xơ rơ xác rác.

199-
Xa quê có lúc quay về,
Mà sao nghèo mãi chưa hề buông tha.

200-
Xa quê hương, nhớ mẹ hiền.

Vần : Image

(3)201-
Xả sinh thủ nghĩa.

202-
Xa sông, cách núi lỡ vời,
Gửi thư e lạc, gởi lời sợ quên.

203-
Xa sông, xách nước bằng chình,
Sẩy tay rớt xuống, gẫm mình vô duyên.

204-
Xả thân báo quốc.

205-
Xả thân cầu đạo.

206-
Xả thân cứu người.

207-
Xả thân cứu thế.

208-
Xa thì thương, gần thì thường.

209-
Xã thử thành hồ.

210-
Xa tít mù khơi.

211-
Xa vượt bè tiên.

212-
Xa xa có ba cây cau,
Đứng nhìn nhớ bóng, nao nao trong lòng.
Hoa cau nở trắng như bông,
Trách ai hờ hững vợ chồng chẳng thương.

213-
Xa xôi ăn một miếng trầu,
Không ăn cũng lấy cho nhau bằng lòng.
Trầu nầy anh chỉ cố công,
Từ vua đến chúa cũng dùng trầu ta.
Ngoài xanh trong trắng như ngà,
Vua quan cũng chuộng, Phật Bà cũng yêu.

214-
Xa xôi cách mấy quãng đồng,
Để em bỏ việc, bỏ công đi tìm.

215-
Xa xôi cách trở.

216-
Xa xôi chi đó mà lầm,
Phải hương hương bén, phải trầm trầm thơm.
Anh đừng suy nghĩ thiệt hơn,
Lắng nghe em gảy khúc đờn tri âm.

217-
Xa xôi em chớ ngại ngùng,
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa.

218-
Xa xôi năm bảy ngày đường,
Duyên ưa, phận đẹp thì nường cũng theo.

219-
Xa xôi ngàn dặm.

220-
Xa xôi xích lại cho gần,
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ.

221-
Xa xôi chẳng đặng cần quờn,
Dễ đây với đó giận hờn chi nhau.

222-
Xa xôi chẳng đặng cần quyền,
Biết là nhơn ngãi có thiêng cùng chàng.

223-
Xác như vờ, xơ như nhộng.

224-
Xác xơ tổ đỉa.

225-
Xách quần chạy ngược chạy xuôi,
Chạy mỏi cẳng rồi đứng lại bơ vơ.

226-
Xách rổ đi dạo vườn cà,
Cà non chấm mắm, cà già làm dưa.
Làm dưa ba bữa dưa chua,
Chị đi xách rổ lại mua ba đồng.
- Ba đồng, có thấy mắc không,
Cho thêm miếng nữa ăn cùng bữa cơm.

227-
Xo ro Trời co của lại.

228-
Xỏ sợi tóc không lọt.

229-
Xơ xác tiêu điều.

230-
Xoài chua, cam ngọt Ba Lai,
Bắp thì chợ giữa, giồng khoai Mỹ Hòa.

231-
Xoài Đá Trắng, Sắn Phương Mai,
Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ.

232-
Xoài dòn, mít dẻo, thị dai.

233-
Xoáy trâu không giàu cũng sướng,
Xoáy ngựa hiện tượng là tướng điêu ngoa.

234-
Xoay xở không bằng giữ nghề.

235-
Xóc chông ngăn giặc.

236-
Xôi giả vạ thật.

237-
Xoi hao mạch nước.

238-
Xôi hỏng bỏng không.

239-
Xởi lởi Trời gởi của cho; so đo Trời co của lại.

240-
Xoi xói như thầy bói đâm hành.

241-
Xóm Ngang, Trại Cá lâu quá mới gặp em mình,
Kề tai hỏi nhỏ, coi bạn chung tình còn nhớ anh không?

242-
Xóm trên có cặp sinh đôi,
Lại thương con chị, nhớ đời con em.
Phải chi cho phép rõ ràng,
Anh cưới hai nàng hạnh phúc biết bao?

243-
Xóm trên giăng lưới, xóm dưới giăng câu,
Trách ai làm đêm thảm ngày sầu,
Cơm ăn không đặng, nhai trầu giải khuây.

244-
Xốn xang như muối xát gừng,
Phải chi hồi trước ai đừng biết ai.

245-
Xôn xao gà gáy rạng ngày,
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu,
Mắt nhắm, mắt mở, cái đầu chôm bôm.

246-
Xong chay quẳng thầy xuống ao.

247-
Xống thâm vắt ngọn cành hồng,
Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay.

248-
Xông xáo như cáo vào chuồng gà.

249-
Xót con xót của.
250-
Xót gan bào ruột.

251-
Xót lòng mẹ góa con côi,
Kiếm ăn lần hồi, l. . . lớn bằng mo.

252-
Xót như muối, rầu như dưa.

253-
Xử biến tùy nghi.

254-
Xú diện ố nga mi.

255-
Xứ Đoài, xứ Bắc, xứ Đông,
Linh thiêng phải kể đức ông Sâm Đồng.

256-
Xứ độc địa người đi ít lại,
Chốn hiểm nguy có vãng không lai.
Anh đi phụ rẫy trúc mai,
Bỏ em than vắn thở dài nhớ thương.

257-
Xứ lai xứ đế.

258-
Xu lợi tị hại.

259-
Xứ Nam có chợ Bằng Gồi,
Xứ Bắc Đìa Sáu, xứ Đoài chợ Canh.

260-
Xứ Nam nhất chợ Bằng Gồi,
Xứ Bắc Vân Khám, xứ Đoài Hương Canh.

261-
Xuất đầu lộ diện.

262-
Xuất gia cầu đạo.

263-
Xuất gia đầu Phật.

264-
Xuất giá tòng phu; phu tử tòng tử.

265-
Xuất gia xuất táo.

266-
Xuất khẩu thành chương.

267-
Xuất khẩu thành thi.

268-
Xuất kỳ bất phú.

269-
Xuất kỳ bất ý.

270-
Xuất quỉ nhập thần.

271-
Xuất tất cáo, phản tất diện.

272-
Xúc tép nuôi cò.

273-
Xúc thủ tức thành.

274-
Xúc tro, đổi cốm kiếm lời,
Bơi xuồng nước ngược một đời gió mưa.
Phận nghèo không đất trồng dưa,
Quanh năm làm mướn, đổi tro qua ngày.

275-
Xui nguyên giục bị.

276-
Xúi nhau làm phúc, không ai giục nhau đi kiện.

277-
Xui trẻ con ăn cứt gà.

278-
Xứng đôi vừa lứa.

279-
Xưng hùng xưng bá.

280-
Xung quanh những họ cùng hàng,
Coi nhau như ngọc, như vàng mới nên.

281-
Xung xăng như thằng mới đến,
Trụn trện như đứa ở đầy mùa.

282-
Xùng xình áo lạ mới may,
Hôm qua mới bận, bữa nay mất rồi.

283-
Xùng xình áo lụa mới may,
Hôm qua thấy bận, bữa nay mất rồi.

284-
Xúng xính như lính về quê.

285-
Xuôi chèo mát mái.

286-
Xuồng ai đi trước, giọt nước chảy ròng ròng,
Phải xuồng người nghĩa, quay vòng tôi hỏi thăm.

287-
Xuống bầu bắt ốc, hái rau,
Bắn bông, kéo vải tôi giàu hơn cô.

288-
Xương bỏ ra, da bọc lấy.

289-
Xương bọc da.

290-
Xướng ca vô loại.

291-
Xuồng câu tôm bơi ngang cồn cát,
Nghe em thở dài tan nát tim anh.

292-
Xuồng câu tôm mà đậu mép đìa,
Nghe em có khóa mà không có chìa,
Muốn vô mở khóa mà sợ lìa căn duyên.

293-
Xương đồng da sắt.

294-
Xuống đồng ngắt lá rau xanh,
Thấy chim loan phượng đỗ cành sen dâu.
Người ơi trở lại xơi trầu,
Tham nơi phú quý bỏ nhau sao đành.

295-
Xuống lên thăm bạn kẻo buồn,
Gỗ đâu trôi ngược về nguồn mà lo.

296-
Xương người móng đá.

297-
Xương tàn cốt rụi.

298-
Xướng xuất phủ quân.

299-
Xuy mao cầu tỳ.

300-
Xuy vân phiến vũ.

301-
Xuy xoa xuy xuýt,
Bán quýt chợ Đông,
Bán hồng chợ Tây,
Bán mây chợ huyện,
Bán xuyến chợ Đoài,
Ai vào mà mua.Hết vần : Image

Tổng cộng : 301 câu


:thank2: bye2


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ sưu tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 17th, 2013, 12:42 pm

Image


Vần : Image

Tổng cộng : 112 câu
1-
Yến an đam độc.

2-
Yến bay cao, mưa rào lại tạnh.

3-
Yến bay thấp, mưa ngập bờ ao.

4-
Yên bề gia thất.

5-
Yến đâu văng vẳng trên cao,
Lửa chài soi bóng Cù Lao trước thuyền.

6-
Yên Ngưu đất thực là ương,
Kẻ nấu rượu lậu, người tương đó mà.

7-
Yên nơi yên chốn.

8-
Yên Phụ buôn bán dưới khoang,
Xuống đò Phố Mới bán than, quạt, trà.

9-
Yến Sào Hòn Nội,
Vịt lộn Ninh Hòa,
Tôm hùm Bình Đa,
Kỳ nam Vạn Giả,
Sò huyết Cam Ranh,
Nai khô Diên Khánh.

10-
Yến sào Hòn Nội,
Vịt lội Ninh Hòa,
Tôm hùm Bình Ba,
Nai khô Diên Khánh,
Cá tràu Võ Cạnh,
Sò huyết Thủy Triều. . .
Đời anh cay đắng đã nhiều,
Về đây ngon sớm, ngọt chiều với em.

11-
Yến sào thêm ít hạt sen,
Chưng với đường phèn, bổ lắm anh ơi.
Em khuyên lời đã cạn lời,
Giăm-bông, bíp-tếch là mồi thực dân.
Mùi quê hương thơm ngọt vô ngần,
Anh ham chi của thừa, của thãi mà đành bỏ ngãi, bỏ nhân để đi làm thân tôi đòi?
Cực lòng em lắm anh ơi,
Nhìn trong tủi thẹn, trông ngoài xấu xa.
Dễ vào thì cũng dễ ra,
Anh hãy về chung gánh nước nhà cùng em.

12-
Yến sào Vinh Sơn,
Cửu Khổng Cửa Ròn,
Nam Sâm Bố Trạch,
Cua gạch Quảng Khê,
Sò nghêu quán Hàu,
Rượu dâu Thuận Lý.

13-
Yên Thái có giếng trong xanh,
Có đôi cá sấu ngồi canh đầu làng.
Ai qua nhắn nhủ cô nàng,
Yêu nhau xin chớ phũ phàng đổi thay.

14-
Ý ai thì mặc ý ai,
Đôi ta vẫn cứ canh khoai đầy nồi.

15-
Ý ai thì mặc ý ai,
Ý tôi, tôi muốn canh khoai đầy nồi.

16-
Y bất chơn truyền.

17-
Y bất như tân, nhân bất như cố.

18-
Ý cẩm dạ hành.

19-
Ý cẩm hồi hương.

20-
Ỷ chúng hiếp cô.

21-
Ý dân là ý trời.

22-
Y dạng hồ lô.

23-
Ý hợp tâm đầu.

24-
Ý hợp tâm đồng.

25-
Ý mã tâm viên.

26-
Y mệnh bất y bệnh.

27-
Ỷ môn mại tiếu.

28-
Y nhân bất y mệnh.

29-
Y nhân ly hạ.

30-
Y phục xứng kỳ đức.

31-
Y quan cầm thú.

32-
Y sam lam lũ.

33-
Ý tại ngôn ngoại.

34-
Ỷ thế hiếp cô.

35-
Ỷ thế lăng nhân.

36-
Ỷ thế ỷ thần.

37-
Y vi lưỡng khả.

38-
Yếm cựu hỷ tân.

39-
Yểm cựu nghinh tân.

40-
Yếm em bốn dải lòng thòng,
Dải xanh, dải đỏ, dải trắng, dải vàng.
Cái số của chàng một trăm ba mươi sáu đoạn,
Một đoạn bên này, một đoạn bên kia,
Ví dầu trời đất phân chia,
Đôi ta như khóa với chìa đừng rơi.

41-
Yểm mục bổ tước.

42-
Yểm nhơn nhĩ mục.

43-
Yếm thắm mà nhuộm hoa nương,
Cái răng hột đậu làm tương anh đồ.
Yếm thắm mà vã nước lồ,
Vã đi vã lại, anh đồ yêu thương.

44-
Yếm trắng vã nước Văn Hồ,
Vã đi vã lại anh đồ yêu thương.

45-
Yên Thái có hồ Nguyệt Nga,
Có sông Tô Lịch đôi ta chèo thuyền.

46-
Yên thân làm sãi giữ chùa,
Tụng kinh niệm Phật, oản thừa sãi xơi.
Bụt lành đừng hạ xuống chơi,
Chùa không có Bụt sãi thời cũng đi.

47-
Yên tiêu hỏa diệt.

48-
Yến tước an tri hồng hộc chí.

49-
Yêu nhau mọi thứ mọi cho,
Ghét nhau thì mảnh quạt mo cũng đòi.

50-
Yêu nhau chớ tính thiệt hơn,
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người.

51-
Yêu ai thì bốc lên trời, ghét ai thì dìm xuống đất.

52-
Yêu ai thì nói quá ưa,
Ghét ai nói thiếu, nói thừa như không.

53-
Yêu ai, yêu hẳn một người,
Đừng như ăn cỗ lắm nơi nhiều phần.

54-
Yêu anh cốt rũ xương mòn,
Yêu anh đến thác vẫn còn yêu anh.

55-
Yêu anh hay chẳng yêu anh,
Bát cơm em trót chan canh mất rồi.
Nuốt vào đắng lắm anh ơi,
Nhả ra thì sợ tội trời ai mang?
56-
Yêu anh tâm trí hao mòn,
Yêu anh đến thác cũng còn yêu anh.

57-
Yêu anh từ thuở lên ba,
Mẹ bồng ra ngõ, cầm hoa tặng người.

58-
Yêu cây mới nhớ đến hoa,
Yêu dì thằng đó, mua quà nó ăn.

59-
Yếu chân chạy trước.

60-
Yêu cho roi, cho vọt; ghét cho ngọt, cho bùi.

61-
Yêu cho vọt, ghét cho chơi.

62-
Yêu con chị, vị con em.

63-
Yêu con, ngon của.

64-
Yểu điệu thanh tân.

65-
Yểu điệu thục nữ.

66-
Yêu em gánh gạch về đây,
Chẳng đắp nên núi, cũng xây nên thành.

67-
Yêu em từ thuở lên ba,
Mẹ bồng ra ngõ hái hoa em cầm.

68-
Yêu em, em cũng như vầy,
Ghét em, em cũng như ngày anh yêu.

69-
Yêu gà, gà mổ mắt; yêu chó, chó liếm mặt.

70-
Yêu hoa, nên phải vin cành.

71-
Yêu kiều mỹ lệ.

72-
Yêu nên bấc, ghét nên chì.

73-
Yêu nên tốt, ghét nên xấu.

74-
Yêu nhau anh muốn lại gần,
Cầu không tay vịn, anh lần anh đi.

75-
Yêu nhau bốc bãi, giần sàng,
Ghét nhau đũa ngọc, mâm vàng chẳng ăn.

76-
Yêu nhau cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

77-
Yêu nhau chả lấy được nhau,
Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già.
Bao giờ sum họp một nhà,
Con lợn lại béo, cau già lại non.

78-
Yêu nhau chẳng lấy được nhau,
Mài dao, đánh kéo cạo đầu đi tu.

79-
Yêu nhau chẳng quản chiếu giường,
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình.

80-
Yêu nhau chẳng quản đường xa,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.

81-
Yêu nhau chẳng quản gần xa,
Một ngày chẳng đến thì ba bốn ngày.

82-
Yêu nhau chị em gái, vái nhau chị em dâu,
Đánh nhau vỡ đầu là anh em rể.

83-
Yêu nhau chín bỏ làm mười.

84-
Yêu nhau cho thịt, cho xôi,
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì.

85-
Yêu nhau chữ vị là vì,
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.

86-
Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay.

87-
Yêu nhau con mắt liếc qua,
Kẻo chúng bạn biết, kẻo cha mẹ ngờ.
Gần thời chẳng bán duyên cho,
Xa xôi cách mấy lần đò cũng sang.

88-
Yêu nhau cũng chẳng cho vàng,
Ghét nhau cũng chẳng tránh đàng mà đi.

89-
Yêu nhau đắp điếm mọi bề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.

90-
Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

91-
Yêu nhau mà chẳng được nhau,
Cũng bằng trèo nửa cây cau đứt nài.

92-
Yêu nhau mọi sự chẳng nề,
Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.

93-
Yêu nhau nên phải ra đi,
Đi sao tìm thấy cố tri mới đành.
Tìm anh tất cả thị thành,
Tưởng rằng anh ở Hàng Mành không xa.
Chữ tình ta lại gặp ta,
Hàng Mành chẳng thấy tìm ra Hàng Hòm.
Phố thời bán những mâm son,
Duyên kia sao chẳng vuông tròn cùng nhau.

94-
Yêu nhau quá đỗi nên mê,
Tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười.

95-
Yêu nhau rào giậu cho kín.

96-
Yêu nhau ruột héo xương mòn,
Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau.

97-
Yêu nhau sinh tử cùng liều,
Thương nhau lội suối, qua đèo có nhau.

98-
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát khe cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua.

99-
Yêu nhau thì ném bả trầu,
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.

100-
u nhau thời ném miếng trầu,
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.
Yêu nhau cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

101-
Yêu nhau trầu vỏ cùng say,
Ghét nhau cau đậu đầy khay chẳng màng.

102-
Yêu nhau từ thuở má hồng,
Đến khi má tóp lưng còng vẫn yêu.
Phải nhơn duyên cây khế mọc ngoài Huế cũng bứng về trồng,
Không phải nhân duyên cây cúc mọc vườn hồng cũng chẳng ham.

103-
Yêu nhau xa mấy cũng gần,
Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa.

104-
Yêu nhau xé lụa may quần,
Ghét nhau kể nợ, kể nần nhau ra.

105-
Yêu nhau xin quyết một đàng,
Đậu ngâm ra giá đãi đằng nhau chi.

106-
Yêu nhau yên phận thì thôi,
Của thì như nước khi vơi khi đầy.

107-
Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.

108-
Yêu nhau, cái chấy cắn đôi.

109-
Yếu như cây sậy.

110-
Yêu thầm dấu bụng.

111-
Yếu trâu cũng bằng bò khỏe.

112-
Yêu trẻ, trẻ đến nhà; yêu già, già để tuổi.Hết vần : Image

Tổng cộng : 112 câu

:thank2: bye2


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ sưu tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby lisanguyen96 » June 18th, 2013, 8:42 am

woaw..post xong 24 chữ cái cũng mỏi tay lun hé anh DN .. 2laughing
:thank2: anh DN nè , bài post rất ý nghĩa .. doubleup :give_rose: :give_rose:

For this message the author lisanguyen96 has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
lisanguyen96
Former Mod
Huy Chương vàng V
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Bói Toán Đệ Nhất Hát Hay 
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Libra-Thiên Bình
Mood: happy
Posts: 9843
Has thanked: 4024 times
Have thanks: 6817 times
Joined: March 22nd, 2009, 6:41 am
Last Visit: June 13th, 2016, 11:37 am
Country: Germany
  Windows XP Firefox

Re: Bộ sưu tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby vetlantram » June 27th, 2013, 3:17 pm

Vào đọc lại công trình nghiên cứu cua anh Nam thấy choáng ngợp luôn. Thật là quý giá ! doubleup doubleup :thank2: :thank2: :thank2: :thank2:
Image

For this message the author vetlantram has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
vetlantram
SuperVIP Member
Master IV
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Nhiệt Tình
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Capricorn-Ma Kết
Posts: 3272
Has thanked: 5871 times
Have thanks: 5913 times
Joined: December 15th, 2012, 4:45 pm
Last Visit: May 29th, 2018, 9:15 pm
Country: Vietnam
  Windows 8 Chrome

Re: Bộ sưu tập Ca Dao—Tục Ngữ Việt Nam

Postby Duong Nam Anh » June 28th, 2013, 5:46 pm

Image
Vần : Image

1-
Anh em nào phải người xa,
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.


Vần : Image

1-
Bồng bống bồng bông,
Trai ơn vua chầu chực sân rồng,
Gái ơn chồng ngồi võng ru con.
Ơn vua xem nặng bằng non,
Ơn chồng đội đức tổ tôn giõi truyền.
Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền mua được của ngon.
Phận gái lấy được chồng khôn,
Xem bằng cá vượt Vũ môn hoá rồng.
Bồng bống bồng bông.

2-
Bồng bồng mẹ bế con sang,
Đò dọc quan cấm đò ngang không chèo.
Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.


Vần : Image

1-
Cây khô chưa dễ mọc chồi,
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta.
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hoá ra bạc đầu.

2-
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.


3-
Con ơi muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Gái thời chăm chỉ trong nhà,
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa.
Trai thì đọc sách, ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
Nữa mai nối được nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt, sau là hiển thân.

4-
Con ơi mẹ bảo con này,
Học buôn học bán cho tày người ta.
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười.
Dù no dù đói cho tươi,
Khoan ăn, bớt ngủ, liệu bài lo toan.
Phòng khi đóng góp việc làng,
Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng.
Trước là đắc nghĩa cùng chồng,
Sau là họ mạc cũng không chê cười.
Con ơi, nhớ bấy nhiêu lời !5-
Chè la, chè lít,
Bà cho ăn quýt,
Bà đánh đau tay,
Chắp tay lạy bà.


6-
Chiều chiều con quạ lợp nhà,
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh *
Chèo-bẻo nấu cơm, nấu canh,
Chìa vôi đi chợ mua hành về nêm.

(*) Đưa tranh: đưa gianh (cỏ) lên để lợp nhà

7-
Cái bống là cái bống bang.
Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ.
Ngày sau bống đỗ ông đồ,
Đi võng lá sắn, đi dù lá khoai.

8-
Cái bống là cái bống bang,
Cơm ăn bằng sàng, bốc muối bằng vung.
Mẹ giận mẹ dẫy xuống sông,
Con ra đường biển lấy chồng lái buôn.
Khát nước thì uống nước nguồn,
Lạc đường thì bảo lái buôn đưa về.

9-
Cái bống là cái bống bình,
Thổi cơm, nấu nướng một mình mồ hôi.
Sáng ngày có khách đến chơi,
Cơm ăn, rượu uống cho vui lòng chồng.
Rạng ngày ăn uống vừa xong,
Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoa.
Nhịn miệng đãi khách đằng xa,
Ấy là của gửi chồng ta ăn đàng.


Vần : Image

1-
Dạy con từ thuở tiểu sinh,
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi.
Học hành cách vật trí tri,
Văn chương chữ nghĩa nghĩ gì cũng thông.


Vần : Image

1-
Em thời đi cấy ruộng bông,
Anh đi cắt lúa để chung một nhà
Đem về phụng dưỡng mẹ cha,
Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền.


Vần : Image


1-
Kéo cưa lừa xẻ,
Thợ khoẻ cơm vua,
Thợ thua cơm làng,
Thợ nào dẻo dang,
Về nhà bú tí.

2-
Kéo cưa kéo kít,
Làm ít ăn nhiều,
Nằm đâu ngủ đấy,
Nó lấy mất cưa,
Lấy gì mà kéo ?!
Vần : Image


1-
Làm người nên biết tiện tằn,
Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.
Những người đói rách rạc rời,
Bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn.


2-
Làm trai quyết chí tu thân,
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.
Khi nên trời giúp công cho,
Làm trai năm liệu, bảy lo mới hào.
Trời sinh, trời chẳng phụ nào,
Công danh gặp hội, anh hào ra tay.
Trí khôn sắp để dạ này,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

3-
Làm trai nết đủ trăm đường,
Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay.
Công cha, đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân.
Thức khuya, dậy sớm cho cần,
Quạt nồng, ấp lạnh giữ phần đạo con.


Vần : Image


1-
Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Kính thầy mới được làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra chi.

2-
Mừng cây rồi lại mừng cành,
Cây đức lắm nhành, người đức lắm con.
Ba vuông sánh với bảy tròn,
Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu.Vần : Image

1-
Ngày nào em bé cỏn con,
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha áo mẹ công thầy,
Lo sao cho đáng những ngày ước mong.

2-
Nam mô bồ tát,
Chẻ lạt đứt tay,
Đi cày trâu húc,
Đi xúc phải cọc,
Đi học thầy đánh,
Đi gánh đau vai,
Nằm dài nhịn đói.


Vần : Image

1-
Ru ơi ru hỡi ru hời,
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
Núi cao, biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.


Vần : Image


1-
Trứng rồng lại nở ra rồng,
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà.
Có cha sinh mới ra ta,
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng.
Khôn ngoan nhờ ấm cha ông,
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.
Đạo làm con, chớ hững hờ,
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.

2-
Trắng như thủy tinh
Trong như giá lọc,
Nhún mình như đồng đen.
Ai ơi chớ nghĩ rằng hèn,
Kìa như nước đục đánh phèn lại trong.

3-
Trời sinh ra đã làm người
Hay ăn, hay nói, hay cười hay chơi.
Khi ăn thời phải lựa mùi,
Khi nói, thì phải lựa lời chớ sai.
Cả vui chớ có vội cười,
Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì.

4-
Thờ cha mẹ ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu ở trong luân thường.
Chữ đễ có nghĩa là nhường,
Nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.


Vần : Image

1-
Vuôn vải vuôn vai,
Chóng lớn chóng dài,
Đi chơi với trẻ,
Sức khoẻ sống lâu,
Bạc đầu cồi cội.


Vần : Image

1-
Xu xoa, xu xuýt,
Bán quýt chợ đông,
Bán hồng chợ tây,
Ba đồng một quả,
Mua vậy thì mua.Sẽ sưu tầm thêm
:thank2:


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
DaMinhChau
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13935
Has thanked: 12700 times
Have thanks: 10087 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
  Windows 8 Chrome

Previous

Return to Quotes | Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest