Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Cô gái Malaysia định nghĩa lại cái đẹp

Quotes |Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp, Chia sẽ ở đây nha.

Cô gái Malaysia định nghĩa lại cái đẹp

Postby DaMinhChau » July 26th, 2017, 10:30 am


Cô gái Malaysia định nghĩa lại cái đẹp

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 101034
Has thanked: 35650 times
Have thanks: 49417 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: October 11th, 2018, 6:35 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Return to Quotes | Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest