Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Cô gái Malaysia định nghĩa lại cái đẹp

Quotes |Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp, Chia sẽ ở đây nha.

Cô gái Malaysia định nghĩa lại cái đẹp

Postby DaMinhChau » July 26th, 2017, 10:30 am


Cô gái Malaysia định nghĩa lại cái đẹp

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 90528
Has thanked: 35479 times
Have thanks: 48026 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: January 18th, 2018, 12:14 am
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Return to Quotes | Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests