Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Làm Ngơ Đi Mà Sống

Quotes |Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp, Chia sẽ ở đây nha.

Làm Ngơ Đi Mà Sống

Postby DaMinhChau » February 25th, 2017, 11:53 am


IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 92017
Has thanked: 35515 times
Have thanks: 48295 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: February 18th, 2018, 1:21 am
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Return to Quotes | Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest