Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.

Quotes |Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp, Chia sẽ ở đây nha.

Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.

Postby DaMinhChau » February 13th, 2018, 3:47 pm


Hình ảnh chú chó trong tác phẩm lục súc tranh công của văn học dân gian Việt Nam

Image
Trong dân gian ta xưa đã có câu ca ngợi về sự tận tụy và trung thành của chó như: Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Điều này thể hiện tình cảm chân thành và sự tận tụy của loài chó.

Lưu truyền trong dân gian từ ngàn xưa là câu chuyện: Lục súc tranh công. Tác phẩm dân gian này dùng thể thơ, viết về sáu con gia súc tranh nhau trước mặt chủ những công trạng của mình trong việc giúp chủ nhân, bằng cách khoe khoang công trạng, và chỉ trích khuyết điểm của con vật khác.

Ban đầu là trâu kể xấu chó, chỉ trích chó và kể lể công trạng của mình với chủ.


Nhưng loài muông, vô tướng, vô tài,…

Ăn cho lớn, dưỡng vai, dưỡng vóc,. . .

Muông, người cho ăn cháo, ăn cơm,

Trâu, người bắt nhai rơm, nhai cỏ.Khi muông thác tống chung, an thổ,

Có gạo tiền cấp táng toàn thân,. . .

Lúc đó chó mới lên tiếng mà than rằng:

Vốn như đây ốm yếu chân tay,Cũng hết sức gia trung xem xét . . .

Ðêm năm canh con mắt như chong,

Ðứa đạo tặc nép oai khủng động.

Ngày sáu khắc, lỗ tai bằng trống,

Ðứa gian tham thấy bóng cũng kinh . . .Vậy là sứ mệnh cũng như thiện quả mà lục súc được hưởng cũng đều là sự an bài của Thiên thần trên trời. Thì cớ chi mà tranh cãi, so bì thiệt hơn, phải chăng nên dĩ hòa vi quý.
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104261
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49688 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Return to Quotes | Ca Dao, Tục Ngữ, Lời Hay Ý Đẹp

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest