Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Diễn đàn sẻ đóng cửa vào cuối tháng này!

Thông báo đến tất cả thành viên của diễn đàn VDT. Diễn đàn sẻ không còn hoạt động nửa vào cuối tháng giêng này. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia và sinh hoạt với diễn đàn trong nhiều năm qua, rất tiếc là chúng ta phải chia tay vào cuối tháng này. :thank2:
Feed

Thông báo về post bài nhớ kèm thêm tấm hình

Site Announcements | Thông báo

Re: Thông báo về post bài nhớ kèm thêm tấm hình

Postby sunnyhouse » October 17th, 2013, 3:18 am

:thank2:
Random avatar
sunnyhouse
Babie
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 7
Has thanked: 0 time
Have thanks: 1 time
Joined: October 17th, 2013, 3:14 am
Last Visit: October 17th, 2013, 3:19 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Firefox

Previous

Return to Site Announcements | Thông báo của Diễn Đàn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests