Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Site Announcements | Thông báo

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » August 1st, 2015, 10:19 pm

Cám ơn bạn vvhienvu rất nhiều đã ủng hộ tài chánh cho diễn đàn, Mến chúc vvhienvu luôn vui vẻ thoải mái mỗi khi đăng nhập vào diễn đàn :thank2:
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » August 15th, 2015, 11:22 pm

Cám ơn bạn Bình N. ở PA rất nhiều đã ủng hộ tài chánh cho diễn đàn :clapping: Mến chúc BN luôn vui vẻ thoải mái mỗi khi đăng nhập vào VDT :thank2:
Vui lòng ủng hộ tài chánh cho diễn đàn để diễn đàn có thể tiếp tục duy trì và phục vụ các bạnImage
Ủng hộ qua đường bưu điện thì bấm ở đây sẻ thấy địa chỉ P O box của diễn đàn.
Image
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » August 18th, 2015, 7:03 pm

Cám ơn người đẹp không cho để tên biggrin đã ủng hộ tài chánh cho diễn đàn. Chúc người đẹp lúc nào cũng đẹp nha biggrin :thank2:
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » August 18th, 2015, 7:57 pm

Wow cám ơn rất nhiều một thành viên mới gia nhập diễn đàn mà đã nặng tay ủng hộ tài chánh cho điễn đàn :clapping: :clapping: welcome và mến chúc thành viên mới này sẻ có nhiều niềm vui và thoải mái với điễn đàn VDT nha :thank2: drink2 drink2 drink2
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » August 28th, 2015, 7:37 pm

Cám ơn Không Là Ai rất nhiều đã ủng hộ tài chánh cho diễn đàn :clapping: doubleup Mến chúc KLA luôn thoải mái và ca hát thật nhiều trong diễn đàn VDT nha biggrin :thank2: drink2 drink2 drink2
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » August 31st, 2015, 7:20 pm

Cám ơn Dieubuonchiaxa rất nhiều đã ủng hộ tài chánh cho diễn đàn. Mến chúc Dieubuonchiaxa luôn vủi vẻ thoải mái mỗi khi đăng nhập vào diễn đàn Việt Dễ Thương :thank2:
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » September 14th, 2015, 9:31 pm

Cám ơn Bảy rất nhiều đã ủng hộ tài chánh cho điễn đàn doubleup :clapping: Chúc Bảy ăn nhiều để thêm vài ký nửa cho hết ròm nha biggrin :thank2: Bảy
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » September 14th, 2015, 9:32 pm

Cám ơn thành viên đặc biệt dấu tên ủng hộ tài chánh cho diễn đàn mỗi thánh nè :thank2: :give_rose: :give_rose: :give_rose:
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » October 11th, 2015, 9:12 pm

Cám ơn 2 bạn Bình N. và loanle5735 rất nhiều đã ủng hộ tài chánh cho diễn đàn :thank2: Mến chúc 2 bạn thật vui vẻ mỗi khi log in vào diễn đàn :thank2:
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

Re: Danh Sách Mạnh Thường Quân và Chi Thu 2015 của Diễn Đàn

Postby KevinT » October 24th, 2015, 10:11 pm

Kevin gởi lời cám ơn đến một mạnh thường quân dấu tên vừa ủng hộ tài chánh cho diễn đàn :thank2: Có những thành viên âm thầm ủng hộ tài chánh thì diễn đàn của chúng ta mới tồn tại đến bây giờ và tương lai. Cám ơn các bạn donators rất nhiều :thank2: :thank2: :thank2:
User avatar
KevinT
Site Admin
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Phim Ảnh Đệ Nhất Dễ Thương Đệ Nhất Ngoan Hiền
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Cancer- Cự Giải
Mood: Thinking
Posts: 27435
Has thanked: 15196 times
Have thanks: 19623 times
Joined: February 25th, 2009, 2:05 pm
Last Visit: January 21st, 2019, 1:03 am
Location: CA
Country: United States of America
  Windows 10 Firefox

PreviousNext

Return to Site Announcements | Thông báo của Diễn Đàn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests