Page 5 of 5

Re: Thông báo về bộ gõ tiếng việt trong diễn đàn

PostPosted: February 8th, 2014, 6:38 am
by hoaden
ý kiến hay lắm...tiếng việt mà không dấu hay hiểu lầm lắm..... laugh2

Re: Thông báo về bộ gõ tiếng việt trong diễn đàn

PostPosted: November 22nd, 2015, 8:28 am
by loanle5735
Cám ơn rất nhiều các bạn trẻ của tôi.

Re: Thông báo về bộ gõ tiếng việt trong diễn đàn

PostPosted: December 22nd, 2015, 11:55 am
by kevinhienle
tiếng Việt quả thật quá dễ dàng