Page 138 of 138

Re: TRONG NHÀ NGOÀI PHỐ

PostPosted: February 13th, 2018, 9:24 pm
by DaMinhChau
Chữ đầu năm MC xin cho Mén:


Image


Và đây là của huynh KLA:


Image

Re: TRONG NHÀ NGOÀI PHỐ

PostPosted: March 12th, 2018, 3:17 pm
by DaMinhChau
Còn 2 ngày nữa tời SN Mén, Mến ui nhớ vào nha Mén. :give_rose: