Page 2 of 2

Re: ASIA DVDK60 - 32nd Asia Anniversary Karaoke

PostPosted: November 3rd, 2014, 12:06 pm
by VNguyen250
Hi Kay
sorry again but the song Asia 60_02 Bang Tam & Manh Dinh is missing a part near the end could you reupload it

Re: ASIA DVDK60 - 32nd Asia Anniversary Karaoke

PostPosted: November 3rd, 2014, 3:38 pm
by Kaylie T
sorry VNguyen250 và bà con ..link bài số 2 Kay dl ...nó đứt ...mà không biết ... :whistle3: ...Kay mới dl lại ...và upload :give_rose:


Re: ASIA DVDK60 - 32nd Asia Anniversary Karaoke

PostPosted: November 3rd, 2014, 5:46 pm
by Mén
Nhiều bài hay quá Kay! doubleup :give_rose: