Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Nếu Chúng Mình Cách Trở ~ Đan Nguyên & Băng Tâm

The song as karaoke version | Những bài hát dưới dạng Karaoke version

Nếu Chúng Mình Cách Trở ~ Đan Nguyên & Băng Tâm

Postby Kaylie T » July 23rd, 2014, 8:54 pm

Image
User avatar
Kaylie T
SuperModerator
Huy Chương Đỏ VI
Đệ Nhất Tin Tức Đệ Nhất Âm Nhạc Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Post Bài
Đệ Nhất Xí Xọn Nử Hoàng VietDeThuong  
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Aries-Dương Cưu
Mood: tired
Posts: 26130
Has thanked: 14697 times
Have thanks: 26523 times
Joined: March 21st, 2012, 7:15 am
Last Visit: June 21st, 2016, 9:44 pm
Location: FL (✿◠‿◠)✬♥
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Return to Karaoke Videos Clips

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests