Page 1 of 1

Chúng Đi Buôn - HPMelody

PostPosted: July 9th, 2018, 5:16 pm
by hpmelody

Re: Chúng Đi Buôn - HPMelody

PostPosted: July 9th, 2018, 6:17 pm
by DaMinhChau
Thích nghe Huy Phương hát bài ni nha... :clapping: :clapping: :clapping: doubleup :thank2: Nghe thật xót xa... qua giọng hát của HP. :cray: :cray: :cray: :10diem: :moremore: :langlangluon: :antuong:

Re: Chúng Đi Buôn - HPMelody

PostPosted: July 11th, 2018, 7:21 pm
by hpmelody
DaMinhChau » 10 Jul 2018, 01:17 wrote:Thích nghe Huy Phương hát bài ni nha... :clapping: :clapping: :clapping: doubleup :thank2: Nghe thật xót xa... qua giọng hát của HP. :cray: :cray: :cray: :10diem: :moremore: :langlangluon: :antuong:

cám ơn DMC luôn ủng hộ :thank2: