Page 1 of 1

Đôi bờ

PostPosted: May 15th, 2018, 1:56 pm
by Tố Cầm

Re: Đôi bờ

PostPosted: June 5th, 2018, 6:12 am
by Phong Điền
Tố Cầm hát nhạc lạ không, chắc là thơ cuỷa ai, và đặt nhạc rồi hát !! Phục quá đi thôi :give_rose: :give_rose: :thank2: :thank2: :tuyetvoi:

Re: Đôi bờ

PostPosted: June 17th, 2018, 9:12 pm
by DaMinhChau
Hay quá ... :clapping: :clapping: :give_rose: :thank2: doubleup :hay lam: :antuong: