Page 2 of 2

Re: CHỜ - TVi

PostPosted: October 26th, 2017, 8:00 am
by Tường Vi
Vi đang CHỜ mụ MC và LC lên sân khấu chứ đâu có chờ ai. 2laughing

Re: CHỜ - TVi

PostPosted: October 26th, 2017, 3:20 pm
by DaMinhChau
MC bán hết dụng cụ rùi,vì hong có hơi đủ mạnh để tra tấn màng nhĩ mọi người. biggrin biggrin biggrin