Page 1 of 1

Xin Đời Cho Một Nục Cười - Nam Lộc- PD hát

PostPosted: April 29th, 2017, 6:48 pm
by Phong Điền

Một bài hát hay của anh Nam Lộc viết cho ngày 30 tháng 4
PD làm thơ
Bốn mươi hai năm nhớ ngày quốc hận
Tháng tư buồn người tuần tiết vong thân
Thà chết đi không phải chịu đầu hàng
Vùi thân xác tha hương nơi đất khách
Triệu người dân phải nuốt cay ngặm đắng
Phải liều mình theo tàu nhỏ vượt biên
Trăm ngàn người tàu vở phải chết chìm
Không dừng bước vì tự do bước tới


Re: Xin Đời Cho Một Nục Cười - Nam Lộc- PD hát

PostPosted: May 5th, 2017, 4:40 pm
by DaMinhChau
Thanks huynh PD dda4 thể hiện bài ni. Thơ hay và buồn. :give_rose: doubleup :thank2: :10diem: :hay lam: :moremore: :langlangluon: