Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

LK: Người Ở Lại Charlie & Anh Không Chết Đâu Anh

Sing to each other, share karaoke songs that you like | Hát Cho Nhau Nghe, Chia sẽ những bài Karaoke mà mình thích.

LK: Người Ở Lại Charlie & Anh Không Chết Đâu Anh

Postby hpmelody » April 27th, 2017, 10:33 am

******** Quốc Hận 30 tháng Tư ********

Last edited by hpmelody on May 1st, 2017, 10:17 am, edited 1 time in total.

For this message the author hpmelody has received thanks: 4
DaMinhChau, Dieubuonchiaxa, KevinT, pham_victor
User avatar
hpmelody
Confident Adult
2 years of membership2 years of membership
Status:Offline
Posts: 144
Has thanked: 69 times
Have thanks: 337 times
Joined: May 2nd, 2016, 8:01 am
Last Visit: October 29th, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: LK: Người Ở Lại Chảlie & Anh Không Chết Đâu Anh

Postby DaMinhChau » April 29th, 2017, 5:58 pm

30 THÁNG TƯ, MỘT NỖI BUỒN KHÔNG BIẾT KHI NÀO NGUÔI.... doubleup :thank2: :give_rose: :10diem: :10diem: :hay lam: :moremore: :langlangluon:
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 103101
Has thanked: 35661 times
Have thanks: 49567 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox


Return to VietDeThuong Karaoke | Việt Dễ Thương Ca Ra Là Ok

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests