Page 1 of 1

Chè đậu xanh- trả bài cho Mary.

PostPosted: July 17th, 2014, 8:49 pm
by Tường Vi
Chè đậu xanh-bột khoai

Vi vừa mới nấu xong nồi chè. Mời Mary và cả nhà VDT vô ăn dùm Vi. :nail_bite2:

Image

Image

Re: Chè đậu xanh- trả bài cho Mary.

PostPosted: July 17th, 2014, 8:57 pm
by Kaylie T
Kay ắn ké bằng mắt nha :coverlaugh: -

Re: Chè đậu xanh- trả bài cho Mary.

PostPosted: July 17th, 2014, 9:00 pm
by Tường Vi
Kaylie30 » 17 Jul 2014, 23:57 wrote:Kay ắn ké bằng mắt nha :coverlaugh: -


Nấu xong nhìn ngán tới cổ luôn Kay ui! biggrin

Re: Chè đậu xanh- trả bài cho Mary.

PostPosted: July 17th, 2014, 11:02 pm
by Mén
Mén đang nhìn xem Vi bỏ thứ gì trong đó! :coverlaugh: Phổ tai, đậu xanh có vỏ, đậu phộng, nhãn nhục, 2laughing Nhìn ngon lắm mà Vi! doubleup

Re: Chè đậu xanh- trả bài cho Mary.

PostPosted: July 23rd, 2014, 8:17 am
by mary tran
Tường Vi » 18 Jul 2014, 00:00 wrote:
Kaylie30 » 17 Jul 2014, 23:57 wrote:Kay ắn ké bằng mắt nha :coverlaugh: -


Nấu xong nhìn ngán tới cổ luôn Kay ui! biggrin


Trước là sorry Vi M. vô kiểm soát baì trễ biggrin .... nồi chẻ nhìn hấp dẫn lắm :thank2: .....sao Vi nói ngán tới cổ :scratch_one-s_head: :thank2: :thank2:

Re: Chè đậu xanh- trả bài cho Mary.

PostPosted: July 23rd, 2014, 10:25 am
by Tường Vi
mary tran » 23 Jul 2014, 11:17 wrote:
Tường Vi » 18 Jul 2014, 00:00 wrote:
Kaylie30 » 17 Jul 2014, 23:57 wrote:Kay ắn ké bằng mắt nha :coverlaugh: -


Nấu xong nhìn ngán tới cổ luôn Kay ui! biggrin


Trước là sorry Vi M. vô kiểm soát baì trễ biggrin .... nồi chẻ nhìn hấp dẫn lắm :thank2: .....sao Vi nói ngán tới cổ :scratch_one-s_head: :thank2: :thank2:

Tại Vi nấu quá nhiều nên nhìn thấy ngán. Để trong tủ lạnh qua ngày sau Vi ăn thay cơm vì ngon lắm Mary. :coverlaugh:

Re: Chè đậu xanh- trả bài cho Mary.

PostPosted: July 28th, 2014, 7:37 am
by mary tran
Mary hay ăn đồ tráng miệng trước rồi mới ăn cơm sau biggrin nên chè hết lẹ lắm 2laughing