Page 2 of 2

Re: Chè Đậu Xanh - Bột Báng .

PostPosted: June 6th, 2014, 7:18 pm
by Tường Vi
laugh2

Re: Chè Đậu Xanh - Bột Báng .

PostPosted: June 6th, 2014, 7:18 pm
by mary tran
Tường Vi » 06 Jun 2014, 22:09 wrote:@Kevin: Vi sẽ làm thử cách của Kevin bày. doubleup :thank2:

@Mary: Còn không mau bày cho Vi làm thử. :coverlaugh: :thank2:


Là y chang huynh Kevin chỉ đó sau đó bỏ vô ziplock bag cất vô ngăn đá khi nào muốn lả lấy ra luộc thôi .... nhớ khi luộc cho vô nước it dầu ăn cho khỏi dính
vả dùng nồi nonstick là tốt nhất 2laughing

Re: Chè Đậu Xanh - Bột Báng .

PostPosted: June 6th, 2014, 7:20 pm
by mary tran
Vi cười lớn vậy là tốt hay xấu vậy. ????? 2laughing

Re: Chè Đậu Xanh - Bột Báng .

PostPosted: June 6th, 2014, 7:22 pm
by Tường Vi
mary tran » 06 Jun 2014, 22:18 wrote:
Tường Vi » 06 Jun 2014, 22:09 wrote:@Kevin: Vi sẽ làm thử cách của Kevin bày. doubleup :thank2:

@Mary: Còn không mau bày cho Vi làm thử. :coverlaugh: :thank2:


Là y chang huynh Kevin chỉ đó sau đó bỏ vô ziplock bag cất vô ngăn đá khi nào muốn lả lấy ra luộc thôi .... nhớ khi luộc cho vô nước it dầu ăn cho khỏi dính
vả dùng nồi nonstick là tốt nhất 2laughing

Vi sẽ làm. doubleup Vi thích ăn bột dai lắm mà không biết làm. smile :thank2: Mary&Kevin

Re: Chè Đậu Xanh - Bột Báng .

PostPosted: June 6th, 2014, 7:26 pm
by mary tran
KevinT » 06 Jun 2014, 22:13 wrote:

Huynh chấm Mary đó mà tại Mary hông chấm huynh laugh2


:choioi: Huynh đưa uncle Sam ra hù làm hết hôn luôn rồi còn cười nữa....làm sao tin được . biggrin

Re: Chè Đậu Xanh - Bột Báng .

PostPosted: June 10th, 2014, 7:07 pm
by Tường Vi
Đậu xanh đó đã được cà vỏ hay còn để nguyên vỏ vậy Mary? :scratch_one-s_head: Trời bắt đầu nóng Vi định cuối tuần này nấu. smile

Re: Chè Đậu Xanh - Bột Báng .

PostPosted: June 10th, 2014, 7:15 pm
by mary tran
Tường Vi » 10 Jun 2014, 22:07 wrote:Đậu xanh đó đã được cà vỏ hay còn để nguyên vỏ vậy Mary? :scratch_one-s_head: Trời bắt đầu nóng Vi định cuối tuần này nấu. smile


Cà vỏ đó Vi . 2laughing

Re: Chè Đậu Xanh - Bột Báng .

PostPosted: July 17th, 2014, 7:31 pm
by Tường Vi
:choioi: Mời cả làng VDT ăn dùm nồi chè mới hết. :nail_bite2: