Page 3 of 3

Re: TTKH là ai ? Câu hỏi đã có lời giải ?!?

PostPosted: February 27th, 2014, 11:17 am
by Phong Điền
Vây CNAT biết thi sỉ chí Mén là ai chưa ???

Re: TTKH là ai ? Câu hỏi đã có lời giải ?!?

PostPosted: February 28th, 2014, 2:55 am
by CNAT
CNAT mà biết ,..chết liền..Ai vậy huynh..????????????? :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head:

Re: TTKH là ai ? Câu hỏi đã có lời giải ?!?

PostPosted: February 28th, 2014, 4:27 pm
by Mén
CNAT » 28 Feb 2014, 04:55 wrote:CNAT mà biết ,..chết liền..Ai vậy huynh..????????????? :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head:


Thì là Mén thôi chứ là ai? :scratch_one-s_head: BB và CNAT làm Mén thắc mắc ko biết Mén là ai luôn nè! laugh2